lørdag 24. mars 2012

Altinn-skand....BIG-IP-skandalen

Altinn tok tidligere i uken i mot titusenvis av skattebevisste borgere før løsningen bukket under for trafikken litt ut på ettermiddagen. Når løsningen kom opp igjen kl 18:17 gjorde en feil i BIG-IP, flaggskip-produktet til det amerikanske milliardselskapet F5, at alle som logget seg inn fikk opp en lagret versjon av åpningssiden til Kenneth fra Oslo. Slik ble det stående de neste 17 minuttene, før Altinn ble gjort kjent med problemet og stengte løsningen.

Altinn er utviklet av Accenture og driftet av Basefarm. Basefarm har valgt BIG-IP som lastbalanseringsprodukt. F5 klarte etter et par dager å gjenskape feilen i sitt eget miljø men påstår at ingen andre kunder har opplevd problemet.

Dem om det.

Bransjeorganisasjonen "IKT-Norge" mener årsaken til feilen er "manglende bestillerkompetanse" i offentlig sektor.

Jobber "IKT-Norge" med IT?

Om Toytoas motorer under gitte forhold viser seg å eksplodere - handler det da om "manglende bestillerkompetanse" hos de som har kjøpt Toyota?

I IT-bransjen står man på skuldrene til hverandre. Har et operativsystem et sikkerhetshull har alle som velger å installere sine applikasjoner på operativsystemet et sikkerhetshull. Å, som IKT-Norge, lempe ansvaret for håpløse IT-produkter over på de som kjøper IT-produkter er en skam.

Altinn forstår, i motsetning til IKT-Norge, hvordan IT fungerer. Altinn ønsker derfor ikke å henge ut BIG-IP og F5 fordi de forstår at alle it-produkter har og vil ha feil. Det det handler om er å raskt kunne fikse ting når feil oppstår - solid og god support. BIG-IP og F5 var på bane og ball umiddelbart og bidro med sitt til å avklare hvor feilen lå, og dermed til at Altinn raskt kunne åpne igjen.

Man kan ha så god "bestillerkompetanse" man bare vil. Feil skjer og vil fortsette å skje.

Det IKT-Norge bør si noe om er om IT-bransjen erkjenner erstatningsansvar når IT-produktene man produserer og selger medfører store tap for de som har handlet produktet.

Eller er eksploderende bilmotorer alltid mer alvorlig enn datasystemer.