fredag 30. oktober 2009

Et marked for krenkelser

Bergens Tidende har byttet sjefredaktør og dermed også syn på Muhammedkarikaturer. Man er nå villig til å trykke dem. Avisens nye syn kommer ufrivillig klart fram i tittelen på lederartikkelen der det nye synet forklares: "Et marked for krenkelser".

For, ja det finnes så åpenbart Et marked for krenkelser.

Et enormt marked.

Og Bergens Tidende sier seg nå villige til å kaste seg på dette markedet.

"Ytringsfrihet setter den som lytter i stand til å vurdere det som blir sagt, teste egne argumenter og selv trekke konklusjoner. Den retten kan ikke være forbeholdt de få. I denne saken står vi derfor skulder ved skulder med Jyllands-Posten."


Jyllands-Posten er i mediene igjen.

"I en hybel i Amsterdam sitter en sykmeldt journalist: den 25 år gamle palestineren Mohammed Omer. Lokalt ansatt hos Norsk Folkehjelp i Gaza. Morgenbladets korrespondent fra området siden 2003. (...) Men Omer er fortsatt til omfattende behandling, ved tre sykehus: Arnhem, den Haag og Leiden. For posttraumatisk stress. Indre skader i ribben og ryggrad. Skader i underlivet med potensiell sterilitet som følge. De hollandske legene har godtgjort at skadene er resultat av den flere timer lange mishandlingen utført av israelske soldater ved den israelske grenseovergangen Allenby 26. juni 2008, da Omer vendte hjem etter å ha mottatt Martha Gellhorns journalistpris i London. Det var en ytterst sofistikert tortur, som skadet indre organer, uten synlige sår på kroppen."


Er Omer for lite dansk?

Skulder til skulder over bomber-som-var-brev, her.

Skuldertrekk over tortur, der.

Klassekampen kommer med et leder-tilsvar i dagens avis:

"Bergens Tidendes tidligere sjefredaktør får svare for seg, men dette var overhodet ikke Klassekampens begrunnelse for ikke å publisere karikaturene. Som kjent forsvarte vi på lederplass alle tegnere og publikasjoners rett til å karikere Muhammed. Vi valgte imidlertid ikke å trykke tegningene fordi vi mente Jyllands-Posten og Magazinets publisering var et uttrykk for et bevisst ønske om å øke konfliktnivået mellom majoritetsbefolkningen og den muslimske minoriteten. I motsetning til Jyllands-Posten, mener vi provokasjon og krenkelse ikke er en foretrukket metode for å løse kultur- og religionskonflikter, verken i forhold til jøder, muslimer eller kristne."

"Dette har ingen ting med «kulturers krav på særrettigheter» å gjøre, men handler i stedet om en konkret vurdering av hva slags klima vi ønsker å bidra til. Slik vi så det - og ser det - var trykkingen et ledd i en antimuslimsk kampanje, som bidro til stigmatisere muslimer i Danmark, og som sannsynligvis også førte til en styrking av islamsk ekstremisme og de udemokratiske regimene i Midtøsten."

"Mange som nå hevder at det var «feigt» ikke å trykke karikaturene, ser ut til å mene at redaktører har en slags publiseringsplikt. Vi for vår del fastholder imidlertid vår suverene rett selv å bestemme hva vi setter på trykk. Hvis for eksempel en norsk nazipublikasjon trykket en antijødisk karikatur, og en aktivistisk gruppe i Israel reagerte på det ved å brenne norske flagg og kaste stein på den norske ambassaden, ville vi uansett ikke ha trykket tegningen. Å fordømme handlinger og synspunkter som ufornuftige, slik mange av oss gjorde under karikaturstriden, er ikke et angrep på ytringsfriheten, men en virkeliggjøring av den."Resultat:
Bergens Tidende v/Eilertsen: 0 poeng (*).
Klassekampen v/Braanen: 12 poeng.

Gleder meg forøvrig til å lese (...) sin oppsummering "Om Muhammedkarikaturstriden" - tiden strekker ikke til i kveld men i løpet av helga må det vel være mulig å komme seg gjennom boka.
(*) Bergens Tidende får dog hederlig omtale for god overskrift på sin lederartikkel.

tirsdag 27. oktober 2009

Aldri meir Luks, Eplerose og raud Brænne-saft

Brusfabrikken Volda Mineralvatn legg ned etter nær 95 års drift. 10 tilsette mister arbeidet på fabrikken i Furene på grensa mellom Volda og Ørsta.

Volda Mineralvatn - tidlegare Brænne Mineralvatn - produserte eigne merkevarer som Luks, Fjellbekk, Florida og Eplerose i tillegg til lisensprodukt som Asina, RC Cola og - i si tid - Jolly Cola.

Og ikkje minst stod fabrikken bak produksjonen av verdas beste saft: den raude Brænne-safta som ein - om eg hugsar rett - fekk på 2,5 litersdunkar. Så ein var sikker på å ytterst sjeldan gå tom.

Martin Brænne (69), som hadde ansvaret for drifta frå 1958 og fram til 2004 er til Møre Nytt 24.oktober ikkje i tvil om kva det er som gjer at ein no må legge ned.

"Dei siste sju-åtte åra eg dreiv, bestemte nokre få kjeder over 95 prosent av det som vart selt over disk. Før den tid var det kjekt å drive. Vi hadde mange gode vener på Nordfjord og på Sunnmøre som dreiv butikk, og som vi hadde eit godt kundeforhold til."


Men "valgfriheten" då, Brænne. "Valgfriheten"? Private aktørar sørger jo for slikt per definisjon og ut av boksa.

"Vi kunne på den tida utvikle nye brussortar, og butikkane var interesserte i å ta dei inn. Då kjedene tok over vart det mykje meir komplisert å få inn nye produkt."

"Det er tre-fire innkjøpssjefar som bestemmer kva vi skal ha på brødskiva kvar dag. Eg er litt lei for at konkurransemyndigheitene i Noreg har sete og sett på at vi har fått ei utvikling der så få kjeder har fått så mykje makt. Dette burde vore gjort noko med før det kom hit det er i dag."


Men kva då med Brænnesafta? Kva skjedde med det ypparste av nordvestlandsk drikkeproduksjon? Jau, Brænnesafta levde siste delen av sitt liv skjult under Rema 1000-"merkevaren" Landlord.

Men Rema tinga 10 trailerlass - 150.000 liter - av safta men endte opp med å kjøpe berre tre. Og det var nok til å forgjelde bedrifta så voldsomt at den altså måtte legge ned.

Etter 95 års drift.

Då Martin Brænne starta å jobbe i fabrikken i 1958 var det 14 brusprodusentar berre i Møre og Romsdal.

"Vi var den siste brusfabrikken i Noreg so var eigd lokalt og selde varene med eigne etikettar til vanlege daglegvarebutikkar."


5 kilometer frå den no nedlagde brusfabrikken ligg komfyrprodusenten Grepa - den siste store komfyrprodusenten som faktisk produserer alle sine modellar i Norge.

Eller nei, det stemmer ikkje heilt. Grepa vart nedlagt sommeren 2008 og 55 miste då jobben.

Eller som seljarar formulerer det:

"Fra et markedssynspunkt vil det bli en evolusjon fra merkenavnet Grepa ”produsert i Norge” til merkenavnet Hoover Grepa ”produsert for Norge”"Facebook: VI VIL AT BRÆNNE-FABRIKKEN SKAL "LEVE" !!!
Vil ha voldabrus tilbake

søndag 25. oktober 2009

Israel - Islamistkyllinger 5-0

Goldstone-rapporten dokumenterer at Israel ikke lar noen sten ligge usnudd i kampen for, vel, egen overlevelse.

For eksempel skrives det på side 21 (av 452) at klekkeriet som stod for 10% av Gazas eggproduksjon ble jevnet med jorden av israelske bulldosere. 31.000 kyllinger ble drept og alt materiell ble ødelagt.

Uten at det, om noen lurte, var noen militær grunn til å gjøre det:

The chicken farms of Mr. Sameh Sawafeary in the Zeitoun neighbourhood south of Gaza City reportedly supplied over 10 per cent of the Gaza egg market. Armoured bulldozers of the Israeli forces systematically flattened the chicken coops, killing all 31,000 chickens inside, and destroyed the plant and material necessary for the business. The Mission concludes that this was a deliberate act of wanton destruction not justified by any military necessity and draws the same legal conclusions as in the case of [a similar destruction of a flour mill a few days before].


Martin Grüner Larsen skriver i sitt innlegg om rapporten

For some reason the image of Israeli soldiers bringing the roof down on 31.000 chickens, for no good military reason other than just to fuck with the civilian population of Gaza; for spite, out of malice, is the detail that really got me.


Israelvenner forbauser meg.

lørdag 24. oktober 2009

Det naturlige motebilde

I enkelte kulturer er kvinner ment å se ut slik:...mens i andre kulturer er kvinner ment å se slik ut:Denne formen som kvinner presses inn i reageres det i enkelte grupper voldsomt på.

Rød Ungdom aksjonerer mot det vestlige motebildet:
...mens selvpåståtte liberalere på høyresiden aksjonerer mot det østlige motebildet:

Det pussige er dog at det disse to reagerende gruppene virker å mislike aller mest er hverandre.

Samtidig som de gjensidig beskylder hverandre for å ikke bry seg om hverandre sine saker.

For i bunn og grunn burde man vel være helt enige.

Enten rystes man over at man blir kulturpresset inn i noe - eller så rystes man ikke.Yoga Fire kaster klærne

søndag 18. oktober 2009

Gaza-rapporten til Sikkerhetsrådet

FNs menneskerettsråd vedtok fredag med stort flertall å sende Goldstone-rapporten til sikkerhetsrådet.

Vedtaket ble støttet av 25 land, mens 6 stemte mot, deriblant USA. Norge var av en eller annen grunn blant 11 land som stemte avholdende.

Lederskribenten i DagenMagazinet sitt verst tenkelige utfall på denne voteringen ble dermed et faktum:

"Men konsekvensen av å sende dette til FN i New York kan bli at det havner hos krigsforbryterdomstolen i Haag. Da vil det straks utløse hjemmel for at politi på for eksempel flyplasser i London eller Madrid begynner å arrestere israelske offiserer på gjennomreise. Men ikke bare det. Amerikanske offiserer med tjeneste i Irak eller Afghanistan vil automatisk også bli berørt. Og alle slags NATO-offiserer, inkludert norske offiserer i tjeneste i Afghanistan. Og oppholdene slike offiserer må gjennom i varetekstsfengsel, mens lokale domstoler «gransker» påståtte krigsforbrytelser langt borte, kan bli årelange. Norge burde ikke gi det arabiske resolusjonsforslaget i Geneve indirekte støtte ved å avstå fra å stemme."


Ja fysj og fy om folk som utfører krigsforbrytelser skulle kunne tenkes å bli straffet for slikt.

Underdirektør i Kommunikasjonsenheten til Utenriksdepartementet, Ragnhild Imerslund, forklarer hvorfor Norge stemte avholdende:

"Norge stemte avholdende, det betyr at man verken stemmer for eller imot. Vi har arbeidet hardt for et vedtak som kunne samle bred støtte. Det har ikke vært tilstrekkelig politisk vilje i MR-rådet for å få det til. Særlig har den forhastede spesialsesjonen gjort dette vanskelig. (...) Vi mener rapporten er viktig og god, men vi kan ikke gi den tilslutning i sin helhet, som resolusjonen la opp til. Vi mente det var unødvendig med en tilslutning til rapporten i sin helhet for å kunne følge den opp aktivt."


fredag 16. oktober 2009

Aslak Nore sitt bokbad endte i vold

Forfatter og intervjuobjekt Aslak Nore slo i ettermiddag til intervjuer, forfatter og journalist Simen Sætre på Litteraturhuset i Oslo. Nore måtte visstnok også holdes igjen. Nore beklager opptrinnet, mens Sætre ser på angrepet som et uttrykk for at han selv hadde et par poeng:

"Jeg tar det som en kompliment — at jeg stilte så vanskelige spørsmål at han ikke kunne svare."


Bokbad er reklame. Servilt måpende intervjuer stiller forfatterintervjuobjekt snille og forståelsesfulle spørsmål for at de som betaler lønna til begge to - forlaget - skal få økt boksalg.

Om det var det at Aslak Nore og forlegger forventet seg denne typen bokbad - men fikk noe annet - som trigget slaget er ikke godt å si.

Men at snille bokbad avløses av kritiske, ja endog slemme, kan da umulig være av det onde.

I ytringsfrihetens navn og så videre.

Man skulle for øvrig tro at forfattere etter Fosnes Hansens papirkulefadese var i stand til å holde hendene i lomma når de blir provosert, men neida.

Nore er vel anti-multikulti og Sætre er vel multi-kulti så da gjør nok det at slaget nok blir underordnet i enkelte kretser.

Eskalerende konfliktnivå hos de kulturkjempende - fra mikrofonkasting på Litteraturfestival i mai til slag på Litteraturhuset i oktober.

Man må nødvendigvis undres om "Ekstremistan" er en profeti kulturkjemperne selv gjennom eget praktiske virke går inn for å oppfylle.

"Begrepet «Ekstremistan» er ganske enkelt ideen om at innvandringen gjør det norske samfunnet mer ekstremt – med større ytterpunkter, forsterkede forskjeller og mer ekstrem politikk."


Hele samtalen ligger på YouTube. Sætres innledning: "gjøre det litt mer i Aslak Nores ånd".

Intervjuet avsluttes gemyttelig og høflig fra Sætre sin side og en høylytt sunnmøring som tidligere i intervjuet har ropt ut "snakk om boka da!" blir bedt om å gå i baren og ta seg en øl:

Sætre: "Det blir dessverre ikke tid til at forleggeren din kan reise seg og klage over spørsmålsstillingen, men..."

Sunnmøringen: "Kva med publikum då!?"

Sætre: "De kan ta seg en øl i baren etterpå. Men tusen takk for at du [Nore] kunne komme og takk til publikum for at dere kom til den månedlige gemyttelige samtalen om litteratur her i Litteraturhuset."Nettavisen - Aslak Nore slo til journalist
NRK - Aslak Nore slo til journalist etter debattmøte
Dagbladet - - Unnskyld folkens

Frp -3,9 og nå mindre enn endog Høyre

Fremskrittspartiets velgerflukt stoppet ikke opp med valgdagen - tvert i mot så ser den bare ut til å eskalere. For i dagens Sentio-måling for Dagens Næringsliv raser partiet enda 3,9 prosentpoeng og ender til og med opp med mindre oppslutning enn partiet Høyre som for et par måneder siden var erklært dødt og gravlagt.

Arbeiderpartiet derimot gjør sin beste måling på ni år, går fram to prosentpoeng og ender opp på 37,4.

Arbeiderpartiet er dermed i praksis dobbelt så stort som Fremskrittspartiet som i målingen ender opp på katastrofale 19 prosent.

For et halvt år siden gav Sentio Frp 29,6% og Ap 31,5% til overskriften "Nesten hver tredje vil stemme Frp.".

Partileder Siv Jensen er trenger tilsynelatende et par-tre Mullah Krekars til og vel så det for å ende opp som sjef for et parti med tittelen "landets tidvis største parti" igjen.
Ap nærmer seg 40 %! Og full krise i Frp. Når må Siv gå?

onsdag 14. oktober 2009

Slik skal FrP-barna integreres

Nå har vi diskutert tiltak og tilrettelegging for integrering lenge nok, vi må snu på flisa og be FrP'erne ta ansvar. Jeg lanserer elleve punkter til FrP-foreldre som vil bli en del av det norske sosialdemokratiske samfunnet. Så her følger elleve "bud" for integrering:

1. Snakk nynorsk eller samisk til barna i hjemmet. I Norge har vi flere likestilte språk.

2. La barna se på NRK's barne-TV og lytte til NRKs radiotilbud. NRKs programtilbud er en garantist for at et godt og oppbyggelig budskap formidles til barna. Amerikansk søppel bør naturligvis unngås.

3. Les Tusen og En Natt for barna

4. La barna besøke sosialistiske klassekamerater, overnatte hos flerkulturelle venner og delta i bursdagsfeiringer (sosialiseringen skjer utenom skoletiden)

5. Engasjer dere i barnas skolehverdag gjennom foreldremøter og FAU

6. Slutt å sende barna deres på søndagsskolen. Dette er tid barna skal bruke til lekselesing og lek (Kan ikke tenke meg noe mer unyttig i Norge i 2008 enn å kunne lese Det nye testamentet utenat. Hva skal barna med slik kunnskap?)

7. Vær aktive i nærmiljøet – delta i idrettslagene, musikkorpsene og dugnadene

8. Slutt å ta med barna på månedslange ferier til Kanariøyene

9. Slutt å gifte dere med naboen eller mennesker i omgangskretsen. Innavl tilhører fortida.

10. Frigjør døtrene deres, og la de få gifte seg med dem de vil. Også muslimer og sosialister. Homofili er forøvrig kommet for å bli.

11. La deres døtre få prøve seg frem i det norske samfunnet – ikke legg kulturelle eller religiøse restriksjoner og begrensninger på deres bevegelsesfrihet


Men for all del: dette er bare velmente råd! Ikke tvang! Gode råd fra en ekte liberaler som naturligvis ikke ønsker å presse folk til å bli klin like. For det er jo bare velmente råd. Ikke tvang. Ekte liberaler. Ikke tvang. Liberaler. Tvang.

Det er dessverre alt for enkelt noen ganger.

Man tenker at nå må da bunnen være nådd, men så klarer faktisk dette dette partiet å synke ytterligere noen hakk. Men det er lenge siden jeg sluttet å irritere meg - nå er det bare paff hoderisting over at noen kan være så, tja, at de svelger dette partiets krumspring.

Hadde Tybring-Gjedde på vegne av partiet sitt startet en tråd med dette 11 bud temaet sitt på et hvilket som helst debattforum hadde han blitt slettet på grunn av useriøsitet umiddelbart.

Pussig det der at de som hisser seg mest opp over å bli presset inn i en form de ikke er komfortable med er de som framstår som de mest interesserte i å gjøre formen enda hardere og mer solid.
Tybring-Gjeddes 11 bud:

1. Snakk norsk til barna i hjemmet
2. La barna se på norsk barne-TV og lytte til norsk radio
3. Les norske eventyr for barna
4. La barna besøke klassekamerater, overnatte hos venner og delta i bursdagsfeiringer (sosialiseringen skjer utenom skoletiden)
5. Engasjer dere i barnas skolehverdag gjennom foreldremøter og FAU
6. Slutt å sende barna deres på Koranskoler etter skoletid
Dette er tid barna skal bruke til lekselesing og lek
(Kan ikke tenke meg noe mer unyttig i Norge i 2008 enn å kunne lese Koranen utenat. Hva skal barna med slik kunnskap?)
7. Vær aktive i nærmiljøet – delta i idrettslagene, musikkorpsene og dugnadene
8. Slutt å ta med barna på månedslange ferier i deres opprinnelsesland
9. Slutt å importere ektefeller fra opprinnelseslandet
10. Frigjør døtrene deres, og la de få gifte seg med dem de vil
11. La deres døtre få prøve seg frem i det norske samfunnet – ikke legg kulturelle eller religiøse restriksjoner og begrensninger på deres bevegelsesfrihet


Guds 10 bud:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
3. Du skal holde hviledagen hellig.
4. Du skal hedre din far og din mor.
5. Du skal ikke slå i hjel.
6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
7. Du skal ikke stjele.
8. Du skal ikke tale usant om din neste.
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
(Bortimot resirkulert)

Holmenkollen: Se hun snakker

Anette Wiig Bryn, Frp-politiker, ex-byråd og hovedansvarlig for Holmenkollskandalen, snakker endelig ut.

Etter uker i total taushet.

Årsaken til at hun har ventet i ukesvis med å si noe var at hun ønsket å skåne sitt parti i valgkampen. Til NRK Dagsrevyen i dag:


"Det var midt i en valgkamp og jeg skjønte at alt jeg hadde sagt ville ha blitt brukt for alt det det var verdt mot byrådet og mot Fremskrittspartiet. Jeg ønsket ikke det."Det å forklare Oslos folk hva som hadde skjedd og hvorfor var altså utelukket fordi den slags oppførsel hadde kunnet resultere i oppslutningsmessig nedgang for partiet Fremskrittspartiet.

Nobelt.

Hver femte fastlege er innvandrer

Hver femte fastlege her i landet er innvandrer. 777 i stykket.

Men hva er det man skal tenke om innvandrere, Carl Ivar Hagen?

Jo:

"Er man innflytter fra et annet land med masse familie og røtter fra et annet sted, så kan det gi konflikter og reise spørsmål om hvor man har sin lojalitet"


Ok.

30% av disse 777 er for øvrig født i det som på Frpsk heter fremmedkulturelle land: Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.VG: Hver femte fastlege er innvandrerFattigdomsdebatt på norsk

For tiden løper blåpressen rundt på leting etter eldre "som har betalt inn til fellesskapet i alle år" og som nå får en liten skatteskjerpelse gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett.

Så vidt jeg har fått med meg har man funnet et par stykk på Frogner og en og annen i Holmenkollåsen.

Andreas Halse oppsummerer endringen slik:

Resultatet er altså at et par kan eie en bolig verdt 5.600.000 (ja, du leste rett) før de betaler en krone i formueskatt på den formuen boliger er. Og selvfølgelig, hvis de har lån så kommer de raskt under formuesgrensene, og slipper hele skatten. Med andre ord, 120.000 skattebetalere slipper unna med mindre i formueskatt, mens de som virkelig har dyre eiendommer må betale. Klassisk sosial utjevning.


Ja er det mulig at man i verdens rikeste land virkelig kan finne på å skattelegge litt mer de som har de aller største pengebingene slik at de som av ulike grunner faller utenfor får litt mer å rutte med.

De som oppsøker Fattighuset og sånt.

Lidelseshistoriene til folket der trenger nok, om jeg skal være ærlig, noe dypere inn enn lidelseshistoriene som blåpressen, høyrepolitikere og Huseiernes Landsforbund nå bringer til torgs i fullt monn og bredde.

Skal være glade vi har et hus, som min bestemor sikkert ville sagt.

Og har man et hus til flere millioner kroner da er man ikke fattig. Selv om inntekten er lav.

Nei, man er ikke fattig da.
Nei, man er ikke fattig da.
Nei, man er ikke fattig da.
rettvenstre.no / Audun Lysbakken: Statsbudsjettets ti på topp


fredag 9. oktober 2009

Hege Storhaugs regjeringsjubel

Den ene av de to i Human Rights Service, Hege Storhaug, kaller i dagens Klassekampen regjeringens nye krav til de som har tenkt å gifte seg med nordmenn "genialt" og mener Norge nå har Europas tredje strengeste politikk på området familieetablering.

Så fra nå: om du har tenkt å gifte deg med noen utaskjærs - og dere har lyst til å bo i Norge - så må den du har tenkt å gifte deg med ha fire års utdannelse og/eller arbeidserfaring.

Storhaug mener dette er et kraftigere virkemiddel enn den tidligere omdiskuterte 21-årsregelen.

Det nye arbeids- og utdanningskravet kommer, naturligvis, i tillegg til de kravene som stilles til deg selv og din evne til å forsørge din nye mann eller kone.

Kun Nederland og Danmark ligger i følge Storhaug nå foran/bak det rødgrønt-styrte Norge på dette området.

Storhaug har også analysert seg fram til at dagens SV-støttede innvandringspolitikk er strammere enn den Fremskrittspartiet stod for i partiprogrammet i 2000.

Også på organisasjonens hjemmesider jubles det (på det vis man der er i stand til):

Det er rett og slett ansvarlighet, og var det ikke det regjeringen gikk til valg på?


Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener man står vidder og hav fra partiet Fremskrittspartiet som han sier står for "generaliseringer og ville forslag". Arbeiderpartiet, derimot, spaserer i følge Micaelsen "den tredje vei":

En varm omfavnelse av det multikulturelle samfunn, men krystallklare på at det er uakseptabelt å være kriminell under dekke av å være asylant.


Men det å gifte seg med hvem man vil er vel ikke kriminelt.

Noen av innstrammingspunktene fra den nye regjeringsplattformen:


 • i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en
  utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet,
  og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse
  i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og
  personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser
  vil vurdere dagens adgang til å fremme omgjøringsbegjæring
 • utvide bruken av meldeplikt og pålegg om bestemt bosted blant annet overfor
  asylsøkere som ikke medvirker til sakens opplysning eller begår kriminalitet
 • legge til rette for økt deltakelse og arbeidsrettet aktivitet og plikt til aktivitet
  for asylsøkerne på asylmottak
 • heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for
  familieetablering


...og ikke minst til slutt det smått ironiske punktet:


 • støtte FNs høykommissær for flyktningers arbeid for å sikre og fremme
  flytningers rettigheter

Det er ikke bare Storhaug og HRS som er stumme av beundring - både mørkeloft og kulturkjempere virker litt satt ut: hva skal man nå ta seg til?

Det er dog ingen mangel på tøffhetsforbilder der ute å sanke inspirasjon fra.

Frp og Bush: Tiårets største politiske tilbaketog

"- Norge har sviktet sine venner" sa Carl Ivar Hagen i 2003. Mens 9 av 10 av den norske befolkning hadde gjennomskuet Bush sitt håpløse Irakprosjekt stod Carl Ivar og Frp alene på den andre siden og krevde at Norge burde være med på invasjonen og støtte sin ufeilbarlige Store Far George W. Bush.

I hver eneste debatt fungerte Carl Ivar og partiet Fremskrittspariet som talerør og mikrofon for Bush-regimet sin propaganda og bevisste feilinformeringer.


 • Irak har masseødeleggelsesvåpen og de som mener noe annet er feilinformert
 • Det er omfattende kontakter mellom Irak og Al-Qaida og invasjonen av Irak er et ledd i krigen mot terror
 • George Bush er "en stor helt" (U.E.Knudsen, 2005)
 • Fangene på Guanatanamo Bay blir behandlet "på en human måte"
 • George W. Bush bør få Nobels Fredspris for å være "en fremsynt leder med visjoner" (H.T.Nesvik, 2003)
 • "Når USA driver krig mot terroren, bedriver de også en krig for demokrati, for våre verdier og rettigheter.", (Tybring-Gjedde, 2006)
 • George Bush viser "gode lederegenskaper", og årsaken til at så mange i Norge er uenige i dette har å gjøre med "venstreorienterte journalister" (Asmyhr, 2004).


USA-naivisme på sitt verste.

Men i dag kommer det nå for FØRSTE GANG andre toner fra den kanten. Enkelte vil kanskje mene at det er noe snodig at George Bush bare så vidt har fått tid til å låse døra i Det Hvite Hus for siste gang når partiet Fremskrittspartiet finner tid og rom til en smule kritikk mot det åtte-årige Bush-regimet.

Men kan noen være overrasket? Nei, naturligvis ikke.

Det er ikke overraskende verken Carl Ivar eller Siv som tar oppgaven med å bokse med tidligere utenrikspolitiske standpunkter, men partiets snille lam Morten Høglund:

feilene ble mange

for oss Amerika-venner har vært tungt å se feilstegene og den manglende evnen til å ta verden på alvor


Flott, Fremskrittspartiet, at dere endelig kaster noe mot Bush dere også - selv om det nå bare er en liten tøffel og dere står i Washington mens Bush, jo, har sittet som pensjonist i Texas i et par måneder allerede.

For hvorfor ventet dere ÅTTE ÅR!?

ÅTTE ÅR MED JUBEL OG TRAMPEKLAPP?

Herregud for et parti.

Naivisme, spill, taktikkeri, informasjonsimmunhet og ball.

Guantanamofanger mener Bush og Blair bør stilles for retten. Er Fremskrittspartiet og Høglund enige i dette også mon tro?

I så fall bør de kanskje vurdere en smule kritikk av sitt eget virke de siste åtte år også.

Tar du ballen, Siv?Først publisert 14.03.09. Oppdatert 9.10.09: Bush ville Frp altså gi fredspris, mens Barack Obama vil Siv Jensen ikke gi fredspris.

mandag 5. oktober 2009

NRK raserer seg selv

Det meldes i dag at NRK skal ta betalt for det som lastes ned på deres nettsider. Programmer og snutter skal være tilgjengelig gratis i 30 dager for så å kun bli tilgjengelig for de med kjøpekraft og kjøpevilje. Forlagsdirektør Jørgen Klafstad i NRK Aktivum:


"Når du får med alt bakgrunnsmaterialet og kan se innholdet akkurat når du vil, ligger det en merverdi i det, og vi opplever veldig sterkt at publikum er villig til å betale."


Jeg håper denne karen aldri setter sin fot i et bibliotek.


 • Gjennom å presentere annonser på nrk.no stjeler NRK annonsekroner fra mediebedrifter som trenger disse kronene vesentlig mer.
 • Gjennom å presentere annonser på nrk.no forsøpler man en nettsted det norske folk har betalt for å IKKE være forsøplet.
 • Gjennom å begynne å ta betalt for nedlasting av programmer vil vesentlig færre kunne glede seg over og ha nytte av programmer man allerede har betalt for.


Blårussen i NRK-toppstillingene burde ta en pause i kapitaliseringspraten og oppsøke nærmeste postkontor.

For et av de tristere syn i Norge i dag er det gjengse postkontor som er så proppa fullt med kinesiskprodusert juggel at det er vanskelig å labyrintere seg fram til kassa. Men de siste årene har det faktisk blitt overgått av hvordan NRK presenterer seg selv på nrk.no.

Klikker man litt feil der ender man opp med å handle flybilletter, hotellrom, domenenavn eller, enda verre, absolutt ingenting:

Og verre skal det åpenbart bli.

TV-lisensen innbringer 3,7 milliarder. Mens NRK Aktivum, som står bak dette kremmertankegodset, omsetter for fjollete 184 millioner kroner.

NRK Aktivum må legges ned. Organisasjonen i organisasjonen undergraver åpenbart det eneste viktige og særegne som NRK står for: reklamefrihet, uavhengighet og gratis innhold.
Om det er NRK Aktivum sin toppledelse som ikke er i stand til å formulere seg på forståelig vis eller om det er Aftenposten som har problemer med å forstå det som er blitt sagt er ikke godt å si men NRK Beta og NRK sier at Aftenposten formidler faktafeil.

Det det handler om er i følge NRKs kommunikasjonsdirektør dette:

NRK Aktivum, som skal gjøre det tilgjengelig for folk, skal her selge ting som er umulig å legge ut i dag. Det er programmer med rettighetsbindinger vi ikke rår over. Det kan være produsert eller skrevet av folk som ikke er tilknyttet NRK. Det finnes rettighetshavere der ute som vi sånn sett ikke rår over.


Ja så får vi håpe det blir med dette, da.

Men ta nå og rydd opp nrk.no, da. Det ser ikke ut.

Frps øyne i Gaza

Siv Jensen uttrykte i januar stor misnøye. Stor misnøye - ikke over Israels bombing av kvinner og barn i Gaza - men over at de få nordmennene som var der fortalte hva de så.

Hun mente det var propaganda.

Det er vel derfor tvilsomt om Erik Fosse og Mads Gilberts bok "Øyne i Gaza" ligger under Siv sitt juletre i år. Men om hun ønsker seg flere vinklinger så kan hun jo laste ned FNs vurdering av Gaza-dokumentasjonen organisasjonen har brukt ikke rent lite midler på å grave fram:


The Mission conducted 188 individual interviews. It reviewed more than 300 reports,
submissions and other documentation either researched of its own motion, received in reply to its call for submissions and notes verbales or provided during meetings or otherwise, amounting to more than 10,000 pages, over 30 videos and 1,200 photographs.


Goldstone-rapporten foreligger på nettet i sin helhet eller for de med dårlig tid / et liv i en executive summary. Og de med enda dårligere tid / enda mer liv får da klare seg med Conclusions and Recommendations.

Eller eventuelt denne bloggen.

Om jeg skal tippe om Siv Jensen og resten av Frp-eliten har lest rapporten, executive summaryen eller endog et lite referat rundt hva den inneholder så er tipset Nei.

For det handlet jo aldri om hvilken eventuell slagside Gilbert og Fosse hadde. Det handlet jo om at uansett hvem som hadde stått for Israel-kritikken og uansett hvor godt fundert den hadde vært så hadde partiet Fremskrittspartiet nektet å forholde seg til den.

For de hadde uansett vært uenige i den av prinsipp.

Og det er jo ikke spesielt Vestlig.

Er det det da.
Forøvrig ser det ut som at behandlingen av faktainnholdet i rapporten ender opp i USA-framtvungne politiske hestehandler som etter all sannsynlighet ender opp med at mordere går fri.

Er det rart det blir terror.