onsdag 14. oktober 2009

Hver femte fastlege er innvandrer

Hver femte fastlege her i landet er innvandrer. 777 i stykket.

Men hva er det man skal tenke om innvandrere, Carl Ivar Hagen?

Jo:

"Er man innflytter fra et annet land med masse familie og røtter fra et annet sted, så kan det gi konflikter og reise spørsmål om hvor man har sin lojalitet"


Ok.

30% av disse 777 er for øvrig født i det som på Frpsk heter fremmedkulturelle land: Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.VG: Hver femte fastlege er innvandrerblog comments powered by Disqus