søndag 27. september 2009

Hverdagen i et Frp-lokallag

Konrad bringer til torgs en masteroppgave i sosialantropologi fra 2008, "Det stille partiet - en studie av et lokallag i Fremskrittspartiet", av antropolog Thomas Hongseth Sverdrup.

Sverdrups flue-på-veggen-observasjoner og intervjuer med lokallagsmedlemmene avdekker en del lite overraskende.

"Her i Norge blir man belønnet hvis man ikke har klart å styre sitt eget liv. Sånn som meg, jeg betaler 48 % skatt jeg. Hadde jeg spilt bort og drekki opp penga ville jeg ha blitt støttet. Belønningen for at jeg har styring på eget liv er at jeg må betale mer penger i skatt".

"Han kan jo ikke si at han er medlem der han jobber, det er bare SV`ere som jobber der. Hadde han kommet på jobben og sagt at han må gå litt tidlig for å dra på stand ville han ha fått sparken på dagen."

"Det som er, er at FRP er et ja parti. Medlemmene våre er glade og har lite fordommer. Det er sjelden dårlig stemning på møter, det hender at vi diskuterer litt, men det skal man."

"Sosialistene belønner ikke kreativitet, de belønner middelmådighet. Det er et system som straffer gründere, folk som skaper noe eget og greier seg sjæl. Men man belønner alle som ikke gjør noe. Et system der lottomillionærene er helter, mens de som har arbeidet for formuen sin er slasker."

"Nei, det står i Koranen. Koranen sier at muslimene skal befolke alle land og gjøre dem til islamske. Og her inviterer vi dem hjem. Vi tror ikke engang på hva de selv sier"

"Særlig ille er det med innvandrerne. De tar med hele storfamiliene, sitter der oppe og griller alle måltidene…Det burde vært forbudt. (...) For et par år siden var det jo 5000 indere der oppe og hadde en eller annen religiøs seremoni"


At Hege Storhaug sper på HRS-lønna med foredragsvirksomhet om innvandring for endog dette lille Frp-lokallaget [side 48] sier vel også sitt.

Sverdrup oppsummerer denne delen av oppgaven slik:

"I dette lokallaget kunne innvandring sees som et slikt nøkkeltema. Samtaler hvor innvandring, i bred forstand, ble trukket inn vakte et engasjement og samlet medlemmene rundt noe de hadde felles. Produksjon og reproduksjon av ideologi er denne typen samtaler hvor medlemmene snakker om noe som opptar dem, som samler, og hvor erfaringer blir utvekslet. Det er i disse samtalene hvor legitimiteten til den politikken som føres på nasjonalt nivå både kommer til uttrykk og blir produsert."Konrads Tankesmie - Er Frp en sekt?
Universitetet i Oslo - Digitale utgivelser
antropologi.info - Antropolog studerte FrP-lokallag

lørdag 26. september 2009

Ny abonnent til Klassekampen

Klassekampen ble for noen dager siden nok en gang kåret til opplagsvinner og har tredoblet lesermassen sin på 10 år.

Har bare lest avisen svært sporadisk de siste årene, men etter en tre ukers gratis prøverunde har avisen nå sikret seg enda en abonnent.

Hvorfor?

Jo, innholdet. Ikke nødvendigvis så veldig mye - og takk og lov for det - men tankevekkende, morsomt, uforståelig, viktig og interessant.

Men nok babl fra min side. Utdragene fra dagens avis forteller mer:


Side 3:
Kommentar fra nynorskprofessor Stephen J. Walton rundt det at i en folkeavstemming på New Zealand så stemte folket for at det skulle være lov å slå sine barn. 87,6 prosent svarte "Nei" på spørsmålet "Should a smack as part of good parental correction be a criminal offence in New Zealand?". Regjeringen har foreløpig ikke innfridd folkets krav, men en nemd på tre - derav tv-verten for det populære programmet "Politically Incorrect Parenting" - skal legge fram en innstilling til videre framdrift 1.desember.

Waltons poeng:
"Ein må stundom argumentere for demokrati og for menneskerettane mot folkefleirtalet. Både i New Zealand og her. Det kan jamvel hende at folk kjem på betre tankar"Side 5:
Artikkel om at familien til den afghanske faren som ble drept av norske soldater 25.juli i år får 45.000 kroner av den norske stat i kompensasjon. Standardbeløpet for slike drap ligger på mellom 4.000 og 8.000 dollar. I og med at familiefaren var hovedforsørger for sin famile så bevilges den gjenværende familien maksbeløpet 8.000 dollar.


Side 13-15:
Bred reportasje om norsk tekstilindustri. Frøja Konfektions i Tvedestrand har 60 symaskiner og plass til 60 til men har kun to gjenværende syere. På 1960-tallet var det 100 ansatte her - en tid der norsk tekstilindustri dekket 50% av det norske markedet.


Side 21:
Om partiet Die Linke sin framgang i så vel vest som øst i meningsmålingene i den tyske valgkampen. På spørsmålet "Hva er blitt bedre siden murens fall, og hva har blitt verre?" svares det fra Daniel Brössler i artikkelen:
"Jeg er oppvokst i en stat hvor borgerlige rettigheter ble ringeaktet, mens sosiale rettigheter ble oppskrevet. Man visste at når man fikk jobb, kunne man holde på den til man gikk av med pensjon. Men det fantes ingen borgerlige rettigheter - man kunne ikke reise noen steder, ingen ytringsfrihet. Den gang kunne jeg kalle sjefen min en idiot og beholde jobben, men jeg kunne ikke kalle Erich Honecker en stor dritt. I dag mister jeg jobben hvis jeg kaller sjefen min en stor idiot, men jeg kan stille meg opp på torget og si at Angela Merkel er en dritt. Drømmen min er et samfunn hvor både borgerlige og sosiale rettigheter er oppfyllt."Side 31:
Lite interessant selvpromotering fra Aslak Nore - viser om ikke annet at de få artiklene man også publiserer på nett ikke er representative for avisens kvalitet som sådan.


Side 27:
Tankevekkende kommentar fra Magnus Marsdal om valgdeltakelse. Han tar utgangspunkt i Frank Aarebrots påstander om at høy valgdeltakelse er "et sykdomstegn", at 70 prosents valgdeltakelse er "passende" og at "jeg vil nok kalle et land demokratisk selv om valgdeltakelsen er under 50 prosent".

Marsdal oppsummerer:
"Vesteuropeiske samfunn beveger seg nå i retning minimumsdemokrati. Demokrati som formalt system. Demokrati slik Høyre liker det. I et slikt demokrati er det uproblematisk at en Silvio Berlusconi eier alle TV-stasjonene, for 'ytringsfrihet' har ikke noe med arbeidsfolks reelle adgang til den politiske offentligheten å gjøre. Kampen for ytringsfrihet blir i minimumsdemokratiet redusert til en parodi: Heroisk strid for privatstyrte massemediers rett til å publisere krenkelser av minoriteter (og da særlig muslimer)".
Artikkelen om Die Linke er forøvrig også publisert i Information: Et østtysk folkeparti der er ved at slå rødder i vest

Kommentaren til Marsdal er også publisert hos Manifest Analyse: En oversett skandale

VG: 11 måneders fengsel for plumbo i trusa

onsdag 23. september 2009

Tysk valgquiz

Det tyske folk går til stemmeurnene på søndag. Og i den forbindelse er quizen:

Er partiet med oppslutning som kartet nedenfor viser

(a) Høyrevridd
(b) Venstrevridd

?
Ledetråd 1: Det gamle Øst-Tyskland er fattigere enn det gamle Vest-Tyskland og arbeidsledigheten er høyere og lønningene lavere.
Ledetråd 2: Partiets navn er "Die Linke":

Tendensen i tidligere DDR-stater er at mindretallet som er kommet godt fra det etter gjenforeningen stemmer på kristeligdemokratene, Angela Merkels CDU. Det store flertallet, som ikke synes de har oppnådd materiell framgang eller forbedret sine liv etter at Murens fall, går til venstre - og flest altså til venstre for sosialdemokratiet.


Minner litt om det norske valget, dette. Mens partiet Høyre i Oslo var størst i samtlige vestlige bydeler var Arbeiderpartiet størst i samtlige østlige bydeler.

Både Die Linke (11%) og sosialdemokratene i SPD (25%) går fram på den siste meningsmålingen:

Om det blir en koalisjon mellom CDU og FDP avhenger av at de to sammen får parlamentarisk flertall. Sosialdemokratene, De grønne og Die Linke får til sammen 49 prosent oppslutning i den siste målingen, mot 46-47 i de to tidligere målingene.VG: Nytt tysk protestparti fosser frem
VG - Dødt løp før valget i Tyskland
Dagbladet - Valglokalene åpne i Tyskland


Dårligste valgkamp 2009: Frp

Partiet Fremskrittspartiet var det som opplevde størst velgerfrafall i månedene fram mot valget og kan følgelig kåres til det partiet som gjennomførte den dårligste valgkampen.

Partiet tar suverene seire enten man nå tar utgangspunkt i gjennomsnittsmålingene for mai (ned 3,5 prosentpoeng) eller april (ned hele 4,1 prosentpoeng) og sammenligner med valgresultatet 14.september.

Verken Valgcamp og pølsegrilling, politisk faneflukt eller løgnaktig asylsøkerhets klarte altså å overbevise folk flest om at partiet var noe man ønsket seg i regjeringskontorene.

Tvert i mot så løp 125.000 velgere bort fra partiet og over i tryggere og mer forutsigbare havner i månedene fram mot valget.

Som så ofte før.

Ja faktisk presterte Frps ledelse så dårlig at fasiten viser at de gjennomførte en fire ganger dårligere valgkamp enn såvel Venstre.

Partiet Venstre hvis partileder, som kjent, trakk seg noen få timer ut i valgkvelden.

Aardal knuser valgresultatmyter

Valgtapet var bare så vidt konstatert da høyresiden satte i gang med kreativ historieskriving for å unngå å snakke om egen fadese.

Bernt Aardal slår tilbake med, formodentlig, fakta og sånt.

Og knuser fem blå myter.


"Det rødgrønne flertallet skyldes den skjeve geografiske fordelingen av mandatene"


Resultat: FEIL.

"De tre regjeringspartienes samlede mandattall ville blitt redusert med ett mandat, men fortsatt flertall. Rødt ville få et mandat, slik at de rødgrønne samlet ville fått 86 mandater. Vi ser for øvrig at både FrP og Ap har fordeler av den geografiske skjevfordelingen.""Hvis sperregrensen hadde vært lavere ville Venstre sørget for borgerlig flertall"


Resultat: FEIL.


"Selv om Venstre fikk 7 mandater, ville FrP miste 2 mandater og H og KrF miste 1 mandat hver. Selv om Sp ville miste 1 mandat, ville regjeringspartiene beholde flertall med 85 mandater."


"Hvis styringstillegget i valgordningen ble tatt bort, ville de rødgrønne miste flertallet"


Resultat: FEIL.

"Riktignok ville Ap mistet 2 mandater, men Rødt ville til gjengjeld vunnet 1 mandat. Venstre ville vunnet 2 mandater, men FrP ville mistet 1. FrP er med andre ord blitt så store at de også trekker fordeler av "styringstillegget". Samlet sett beholdes det rødgrønne flertallet, men med Rødt på vippen.""Hvis Venstre hadde fått 337 flere stemmer i Hordaland og Høyre 788 flere stemmer i Vestfold ville det blitt borgerlig flertall


Resultat: FEIL.

"Det er riktig at disse tilleggene ville gitt Venstre ett distriktsmandat i Hordaland og Høyre ett mandat til (i alt 2) i Vestfold. Men som vi ser, ville de rødgrønne beholde flertallet med i alt 85 mandater. Påstanden er med andre ord ikke riktig.""Hvis hele landet hadde vært en valgkrets, ville de borgerlige vunnet"


Resultat: FEIL.

"De rødgrønne ville da fått 84 mandater, mens V, KrF, H og FrP til sammen også ville fått 84 mandater. Pensjonistpartiet ville med andre ord kommet på vippen."

Er Pensjonistpartiet - med sine 0,4 prosent stemmer - rødgrønt eller borgerlig? Og hvorfor i alle dager ønsker jeg meg et politisk system der jeg skal gå rundt å bekymre meg for - eller i det hele tatt tenke på - NKP og Pensjonistpartiet? Og er det noen partier i dette landet som ønsker et slikt system? Det måtte i så fall være NKP og Pensjonistpartiet.

Og kanskje Norgespatriotene eller Vigrid.

Vigrid på vippen hadde vært noe.


9 av 10 asylsøkere oppgir identitet

Leder av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen og Fremskrittsparitets asylsøkerløgner i valgkampen tilbakevises av UDI i dag. For i følge UDI så oppgir 93% av alle asylsøkere sin identitet i løpet av asylsøknadsprosessen.

Mens det etablerte inntrykket er det fullstendig motsatte.

Arne Johannessen gikk 2.september til Dagbladet og påstod at "bare i 2009 vil 18 000 ID-løse asylsøkere stjele, rane, utøve vold og omsette narkotika.". Senere på kvelden viftet Siv Jensen med denne Arne Johannessen-artikkelen i statsministerduellen mot Jens Stoltenberg og prøvde å få Stoltenberg til å “svare Arne Johannessen”.

Det er ikke første gang Fremskrittspartiet og Arne Johannessen går i takt: det ble i vår avslørt at Politiets Fellesforbund bruker den helt sentrale Frp-rådgiveren Tor Mikkel Wara som sparringpartner for å utforme egen mediestrategi.

Men heldigvis førte ikke løgner og overdrivelser fra Johannessen og ytre-høyre til valgseier.

Forøvrig merkelig at ikke denne statistikken ble gravd fram før valgdagen. Også merkelig at det er Klassekampen som er det eneste mediet som som har brydd seg om fakta i denne saken.

UDI-direktør Ida Børresen til Klassekampen:

Det er absolutt ingen grunn til å mistenkeliggjøre ni av ti asylsøkere for å ville skjule identiteten sin. Vi må hele tiden kjempe mot dette inntrykket som har etablert seg om at mer enn 90 prosent av asylsøkerne er skurker.


Som en av svært få politikere reagerte Jonas Gahr Støre på lederen av Politiets Fellesforbuds ekle, grumsete, ufunderte utspill:

Noe av det som har sjokkert meg mest i valgkampen er Arne Johannessen, politiets fremste tillitsmann, som uttaler at vi står overfor 18.000 kriminelle, narkoselgende asylsøkere. Det er farlig språk fra personer som representerer ordensmakten og som vi har grunn til å lytte til. Nå har jeg sett at han dementerer det, men to sider i en stor avis blir ikke borte med et dementi.


Takk og lov for at det er Jonas og ikke Per Willy, Siv og justisministerkandidat (?) Johannessen som sitter med ratt og ror.

onsdag 16. september 2009

Partiløs, valganalytisk valganalyse

Partiløs, valganalytisk valganalyse 20. mai 2009 - "Fremskrittspartiet mot tidenes valg":

Får vi en valgkamp der innvandringsrelaterte spørsmål blir dominerende, så kan det til og med gå opp i mot og kanskje endog over 30 prosent. Også eldreomsorg og til dels skatt er gunstige saker for partiet. Blir valgkampen derimot dominert av skole eller EU, så ligger et fall ned til 24 og kanskje helt ned mot valgresultatet fra 2005 på 22, litt i kortene. Det mest sannsynlige er en mer fragmentert valgkamp hvor flere saker er viktige. Det borger i så fall for et mellomscenario på noe rundt 26-27 prosent.

Det er uansett ikke til å komme forbi at Frp har sitt livs sjanse til å levere tidenes valgresultat. Partiet har for tiden landets mest lojale velgere, det er det klart største opposisjonspartiet til en lite populær regjering og man er ikke bundet av noe regjeringsalternativ. Greier Frp å gripe denne enorme sjansen?


Fremskrittspartiet endte opp med 22,9%. Et resultat Siv Jensen påstår hun var strålende fornøyd med.

Og nestleder Per Sandberg sin oppsummering: "Et knakende godt valg".

At blå og blå partier heller ønsker å diskutere valgordningen i stedet for å analysere tidligere spådommer det forstår jeg godt.
Tøys om valgordningen

Koseliberalernes fire tøffe år

Venstre er bortimot ute av tinget og Dagfinn Høybråten sier at KrF de neste fire år ser for seg å være fristilt blokkene.

Blir derfor spennende å se et Høyre som endelig må forholde seg til Frp. For i den nylig avsluttede valgkampen har partiet kunnet vende ansiktet mot Høybråten og Sponheim de gangene Per Sandberg og Per Willy Amundsen har dundret på stortromma.

Men de neste fire årene vil altså ikke dette lenger være en mulighet.

Per Kristian Foss har praktisk talt ikke vært å se siden han, feilaktig, ble beskyldt for å sammenligne Siv Jensen med Adolf Hitler etter å ha, helt korrekt, reagert på hennes ekle snikislamiseringstale.

Dette virket å være et vendepunkt for Høyre: man innså at man hadde mye å tape på å konfrontere Frp at man overlot denslags til Sponheim og Høybråten alene.

Feigt.

Og de neste 4 år er man, etter valgresultatet, alene om denne jobben. Dette vil ende med at man tar i mot Siv Jensens omfavnelse - en omfavnelse som forutsetter blind lydighet og godtagelse av alt.

For, som vi så, ansvarlighet fører til velgerras for partiet Frp.

Så da er det en uaktuell oppførsel.

Koseliberalere får fire tøffe år. For man har ingen dansepartner.

Og ved veggen står kun Siv Jensen.

Frps faneflukt

Jan Arild Snoen ramser opp en rekke punkter som viser at Frp før dette 2009-valget løp raskere og mer metodisk fra sitt partiprogram og grunnstandpunkter enn noen gang tidligere.


Om flat uførepensjon


"Ruud konfronterer henne med at FrP vil ha en flat uførepensjon, lik for alle, og altså uavhengig av opptjening. Programmet er klart det. (...) “Formuleringen var litt uheldig, sier Siv Jensen nå. – Selvsagt må man ta hensyn til en del faktorer som ligger i dagens ordning; når i livet man blir ufør, hva man har opptjent i arbeidslivet, om en har barn osv.” Uførepensjonen blir altså stort sett slik den har vært før."


Om innstramminger i sykelønn


"En effekt av dette er at FrP har skrotet sin gamle politikk med innstramninger i sykelønnen. (Høyre har fulgt med ganske langt i samme retning)."


Om kollektivtrafikk


"I FrPs program står det like klart om kollektivtrafikken at “omfanget av subsidier og overføringer reduseres”. Ruud spør da: “Hvorfor vil dere bruke mindre på kollektivtrafikk”? Og Siv viker igjen: “Vi vil ikke nødvendigvis det. (…) Jeg er ikke enig i den påstanden for så vidt, sier Jensen, og viser til at FrP har satset mye på kollektivtrafikk i Oslo.” Legg merke til at den “påstanden” FrPs leder ikke er enig i, er sitt eget program."


Om landbrukssubsidier


"Jordbrukssubsidiene er også foreløpig på kuttlisten, men jeg er i tvil om det holder dersom partiet faktisk får makten, siden en økende andel av FrPs velgere kommer fra bygdene. Kjenner jeg FrP rett avhenger det av en velgerkalkyle."


Om pensjon


"Et langt mer avgrenset offentlig ansvar for pensjonen ble allerede tidlig på 90-tallet erstattet med massive overbud."


Om aktiv dødshjelp


"På landsmøtet vedtok FrP å åpne for aktiv dødshjelp, et modig standpunkt som jeg roste. Lederen stemte for forslaget og var full av optimisme. “Jeg er sikker på at aktiv dødshjelp er vedtatt politikk om seks år”, sa Jensen da. Men siden har motet sviktet. Nå, plassert i Bibelbeltet, finner Siv Jensen det opportunt å fastslå at “Fremskrittspartiet kommer ikke til å foreta oss noe hva gjelder aktiv dødshjelp de neste fire årene”."
Og til tross for denne sminkingen av eget program og ideologi raste altså partiet fra godt over 30% oppslutning til litt over 20% mens man utropte seg til valgets vinner samt sparket folk som lå nede.

tirsdag 15. september 2009

Mission accomplished

Frp har flere ganger i perioden 2005-09 hatt godt over 30 prosent av stemmene i meningsmålinger. I september 2006 og juli 2008 klokket sågar VG partiet inn på en oppslutning nærmere 40% enn 30% : 35,5%.

Med Arbeiderpartiet 11 prosentpoeng bak.

Med stadig mer høylytte påstander om å ha "folk flest" bak seg som resultat.

I det ordentlige valget i går ble dette snudd på hodet: Frp på 22,9%, Ap på 35,4%

Et velgerras av dimensjoner.

Siv Jensen er allikevel jublende fornøyd med dette: noen promiller større oppslutning på fire år. "Et knakende godt valg" sier Per Sandberg.

For første gang jubler jeg, Siv Jensen og Per Sandberg over én og samme ting: Fire nye år uten noe som helst Frp-makt i det hele tatt var akkurat det jeg ønsket meg.

Ja takk og lov for at partiet ikke evner å samarbeide med noen andre enn seg selv.

Og takk og lov for at Erna Solberg nå blir tvunget til å ta stilling til Fremskrittspartiets politikk og ikke skjule seg bak ryggen til Venstre og KrF og late som at man er like for sentrumspolitikk som helblå.

Høyres koseliberalere har et problem man nå må forholde seg til.

Din bebudede voksenopplæring av Frp er det vel ingen grunn til å vente med, Per Kristian Foss. Er det det?

Føler forøvrig med landets 17 rikeste som nå ikke sparer godt over en halv milliard allikevel.
Hvorfor ramler korthuset FrP sammen når valg nærmer seg?
En koselig liten boble


mandag 14. september 2009

Det som får Carl I. Hagen til å kose seg

Carl I. Hagens kommentar (21:50) da en NRK-prognose for dagens valg viste at Venstre ville få kun to på Stortinget i 2009-11:

Jeg ville koset meg om Lars Sponheim mistet plassen sin på tinget.


Hagen mente også at valgdagsmålingene var feil fordi partiet (og dermed, i følge Hagen, partiets velgere) var hetset og hundset med de siste to ukene og at de derfor nok ikke turte å oppgi partiets navn til meningsmålinginstituttene.

Spesielt "ARK" var voldsomme til å hetse og hundse i følge partinestoren.

Senere på kvelden (22:38) var budskapet til Carl Ivar det samme: "Jeg kan være freidigere enn deg, Siv", sa Carl Ivar, "Det beste valgresultatet i kveld er et borgerlig flertall og at Lars Sponheim ramler ut av tinget."

Og takk til deg, Carl Ivar.

Siv Jensens replikk: "Jeg forstår godt hva Carl Ivar mener".

Regjeringsforhandlingene blir nok enkle.

torsdag 10. september 2009

Aftenposten: Frp fra 31,7% til 21,7% på ett år

Frp har gått tilbake tilbake 3,9 prosentpoeng den siste uka og lander i kveld på 21,7% på Aftenposten/Respons sin måling.

19.september i fjor hadde Frp 31,7% fra samme institutt.

Arbeiderpartiet går forøvrig fram 3,4 prosentpoeng og i målingen er det rødgrønt flertall.

3,9% stemte Vigrid

Vigrid fikk 3,9% av stemmene i skolevalget i Buskerud og var med det større enn både KrF (1,6%) og Rødt (3,6%) og like bak Venstre (4,2%) og Senterpartiet (4,2%).

Spesielt store var "partiet" på de videregående skolene på Ål (11,0%) og Hønefoss (9,8%).

I Buskerud er altså ikke partiet Fremskrittspartiets politikk tilstrekkelig.

Det må kraftigere lut til.

Danskene har sitt Dansk Folkeparti mens i Norge er man ikke helt der enda.

I alle fall ikke enda.Vis større kart


Frps skattepolitiske kortslutning

Frp hevder i sitt program at "skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling". Hovedgrunnen til å gå inn for lavere skatt er at skatt, i følge Frp, hemmer viljen til å arbeide, investere og ansette, og dermed gir arbeidsløshet.

Manifest Analyse har i en ny rapport "Skattepolitikk i det blå" sammenlignet Norge med lavskattelandene USA og Storbritannia - land det er naturlig å sammenligne oss med - og konklusjonen er den motsatte av det Frp i sitt program kommer til:


 • Storbritannia og USA har lavere skatter og mye høyere arbeidsledighet enn Norge.
 • Storbritannia og USA har lavere skatter og mye lavere produktivitet enn Norge.


Men det stopper ikke der - mønsteret går igjen i alle OECD-land.:

Manifest senter for samfunnsanalyse har sammenliknet tall for alle OECD-land, og finner at land med høye skatter har gjennomgående like gode eller, oftere, markant bedre resultater enn land med lavere skatt. Særlig interessant er at høyskattland generelt har høyere produktivitetstall enn lavskatteland. Høyskattland kan også vise til lavere spedbarnsdødelighet, mindre ulikhet i inntekt og mindre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner — altså høyere sosial kvalitet.


Jens Stoltenberg påpekte det samme i debatt med Siv Jensen denne uken:

Det dere sier at hvis du setter ned skattene, så får det fart på økonomien og øker skatteinntektene. Det er en fabelaktig, meningsløs, økonomisk teori. George Bush (senior, red.anm.) kalte den tankegangen for en voodoo-økonomi. Hvis det er slik at lavere skatt gir større skatteinntekter, hvorfor kutter du ikke da 40 eller 60 prosent i skattene?


Men hvor mye skatteletter er det egentlig Fremskrittspartiet har tenkt å stå for - og som da ikke vil føre til det de hevder at det vil føre til.

Tja. De siste månedene har partiet hatt følgende standpunkt:...så smalt det virkelig. Torgeir Micaelsen regnet i sitt blogginnlegg "Frp-taksameteret går" seg fram til at Frps løfter innebærer en lettelse på minst 67 milliarder kroner.

Ulf Leirsteins kommentar:

Jeg har ikke etterregnet Micaelsens tall og har heller ingen planer om å gjøre det. Jeg ser ingen grunn til å svare en tredjekandidat fra Buskerud Ap


Men Siv Jensen måtte svare for seg da hun endelig ble konfrontert med denne politikken i partilederutspørring på TV2. Pål T. Jørgensen ramset opp de ulike kuttene og kom til over 70 milliarder i ulike lettelser:

At man fra 2014 vil få inn 70 milliarder mindre i fellesskapskassa hvert eneste år.

Siv Jensen sitt svar: 70 milliarder i skatteletter er, i følge Siv Jensen og Frp, fullt ut forsvarlig.

Så svaret på hvor mye Frp kommer til å gi i skatteletter er at om du hadde stilt spørsmålet i mai så var svaret 50 milliarder eller eventuelt helt umulig å svare på fordi det var avhengig av økonomiske konjunkturer, om du hadde stilt spørsmålet i juli så hadde svaret vært 50 milliarder, i august var svaret 29 milliarder første år, i september så var svaret "dette har vi ikke tenkt å kontrollregne når problemstillingen reises av folk fra Buskerud" før man endelig (?) konkluderte med at 70 milliarder i skattelette er fullt ut forsvarlig.

Siv Jensen ønsker altså å gi like mye i skattelette hvert eneste år som det Bondevikregjeringen gav i hele sin periode.

Kanskje like bra, derfor, at Frp ønsker å la dagens regjering sitte lengst mulig og at velgerne i den siste NRK-målingen før valget gir Høyre og Frp en samlet oppslutning som er så vidt over Arbeiderpartiets.
Jens: - Høyre driver voodoo-økonomi

onsdag 9. september 2009

Folk flest: asylpolitikken er for streng

Fra Aftenpostens valgomat (316.000 totalt, 180.000 menn / 136.000 kvinner):

Norsk asylpolitikk er for streng, Mulla Krekar skal få bli, NATO er det ikke så nøye med og norske skatter og avgifter er helt ok.


Detaljene:

 • 73 prosent mener norsk asylpolitikk er for streng, mens 12 prosent er uenige i denne påstanden.
 • 32 prosent vil kaste mulla Krekar ut av landet selv om vi bryter internasjonale regler. 50 prosent er uenige i påstanden.
 • 34 prosent mener norske skatter og avgifter er for høye, mens 49 prosent mener de ikke er det.
 • 45 prosent vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen nå. 33 prosent er uenig i dette.
 • Både menn (87 prosent) og kvinner (83 prosent) klare på at det ikke er viktig at vi har et godt forhold til NATO.
 • 42 prosent av mennene vil ikke åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen mens kun 22 prosent av kvinnene svarer det samme.
 • 35 prosent av kvinnene er enige i påstanden om at "en stadig større del av foreldrepermisjonen bør gå til far" mens kun 23 prosent av mennene.


Adolf Hitler frustrert over Erna og Siv

En borgerlig-sympatiserende Adolf Hitler kommenterer valgkampen fra bunkersen sin i Berlin. Skuffelse over Ernas borgerlige svik mens Støre og Giske får ros.

Ett håp gjenstår: å være for det vi er for og mot det vi er mot.Frp fra 35% til 21% på to år

Frp går tilbake 2,4 og ender opp på 21,3% i dagens meningsmåling i VG.

I både august og september 2007 fikk partiet 35,5% i samme måling.
tirsdag 8. september 2009

Kongo

Har noen kritisert UD m.m for å ikke hjelpe denne mannen?

Hva mener Frp om de to i Kongo? Jo:

Vår utenrikspolitiske talsmann var nettopp innom her og forsikret om at de jobber på spreng for å legge press på de, der vi kan.

Vi skal gjøre det vi kan for å få de ut, men kan ikke hente de med millitær makt midt i en rettsak. Vi gir ikke direkte bistand til Kongo, men gjennom FN-systemet. Kanskje skal vi vurdere å gjøre noe der for å legge mere press.


mandag 7. september 2009

Catfight

Fra et politisk ordskifte på TV2 i kveld:

Siv (opprørt):
Det å forvente at det største partiet på ikke-sosialistisk side skal sitte i Stortinget og applaudere en gjenopplivet Bondevik-regjering, det gjør vi altså ikke. Det er ikke noe rop om å få den tilbake. Det det er rop om er Høyre og Fremskrittspartiet sammen i regjering.Erna (indignert):

Vet du hva, Siv, jeg hadde håpet at du faktisk klarte å høre etter hva jeg faktisk sa. Jeg har faktisk sagt at vi er åpne for samarbeid med alle de fire partiene.

Jeg synes det var hyggelig at de pekte på meg, men som man vet har ikke størrelsen på partiene nødvendigvis vært prinsippet for tidligere regjeringsdannelser. La oss alltid håpe at den som blir statsminister, er den som har de beste diplomatiske evnene.

Vi har ikke avvist Fremskrittspartiet. jeg blir litt forbauset over at du velger tolke alt den veien når vi faktisk sier det. Og så kan jeg love deg en ting, det kommer ikke til å være noen som heter Bondevik i den neste regjeringen, uansett hvem som danner den


Siv:
Det hjelper ikke stort når det er den samme modellen. Men greit, jeg kommer til å sørge for at Fremskrittspartiet stemmer for alt vi er for, men denne gangen stemmer vi også mot alt vi er imot.


Siv "vender ryggen mot Erna Solberg og pressen, og forlater Stortingets vandrehall."

Ok.

Forresten - vet du hva? Om én uke kan dette være landets statsminister og finansminister.


søndag 6. september 2009

1989: Frp ned 10 prosentpoeng på to uker

To uker før Stortingsvalget i 1989 hadde Fremskrittspartiet godt over 20 prosents oppslutning på flere meningsmålinger og var da landets nest største.

Så raste partiet nedover fram mot valget og endte opp på 13,0 prosent.

Partiet hadde i valgkampen profilert seg med det som partiformannens barn 14 år senere formulerte (*) på følgende vis:

Selvsagt har det til tider vært utfordrende å være dine barn. Du valgte vår tenåringstid til å gå til angrep på snyltende alenemødre, udugelige lærere og late finnmarkinger. For oss har det vært viktig å forsvare deg som privatperson, for på den måten å unngå å måtte mene noe om dine politiske holdninger.(*) Carl I: Et festskrift. Medlemsavisen Fremskritt, 2003:

Frp ned 10 prosentpoeng på to uker

Fredag 21.august var Fremskrittspartiet Hordalands største parti med 29,5% av stemmene. I dag, søndag 6.august, har partiet 20,0% av stemmene og er tredje størst.

Et ras på nesten 10 prosentpoeng på to uker.

Alt dette i følge Bergensavisens partibarometer.

Hordaland føyer seg altså inn i rekken av fylker som partiet Frp stuper i.

Tilliten til Siv Jensen synker, og oppslutningen om partiet synker.

Høyres Per Kristian Foss sier det slik til VG i dag:

En stemme til Frp er bortkastet.


Valgvake

lørdag 5. september 2009

Per Sandberg farer med enda mer tøv

Per Sandberg i nettmøte med Adresseavisen forleden dag:

Fjerning av formueskatt føre til minimum 10.000 nye arbeidsplasser i Norge


Sannheten er at det ikke er nye arbeidsplasser det er snakk om men at "å fjerne formuesskatten kan føre til at andelen selvstendige øker med mellom 0,2 og 0,5 prosentpoeng. Dette betyr mellom 4000 og 10.000 personer i Norge.".

Så i følge forskeren kan altså andelen selvstendige muligens øke om man fjerner formuesskatten.

Det er andelen det er snakk om, Per. Andelen.

Og det er ikke minimum 10.000, det er maksimum 10.000.

Kunne vel nesten ikke blitt mer feil, dette.
1.9.09 : Sivs løgn om Frps SFO-politikk
30.8.09: Ny bløff fra høyresiden: veistandard
25.8.09 : Per Sandberg bløffer om Frp sin alkoholpolitikk
20.8.09 : Per Willys innvandringsløgner

Frp stuper i distriktene

Adresseavisen kommenterer Fremskrittspartiets oppslutningsras i distrikts-Norge den siste uka:


Frp nærmest stuper i et av partiets beste fylker, Møre og Romsdal. Etter en oppslutning tidligere i år på nesten 40 prosent på lokale målinger, er Frp nå under 30 prosent. Nivået er fortsatt høyt, partiet er fortsatt størst i fylket, men tendensen føyer seg inn i rekken av lokale nedturer i denne valgkampen. Nedgang i Buskerud og Vestfold nylig, og Østfold og Nord-Norge i går, kan bidra til å bekrefte vår måling.


Svaret på fallet er i følge avisa at man er for mye Siv Jensen og for lite Per Sandberg:

Per Sandberg har den appellen Siv Jensen kan ha mistet med sin nye ansvarlighet, pent listet opp i 101 punkter i 100-dagersprogrammet lagt frem i Trondheim sist helg.

Aldri har en Frp-leder snakket i så ansvarlige termer som Siv. Hun er blitt mer ryddig for hver dag i valgkampen. Det slår neppe an blant hennes velgere. Nedgangen for partiet i industrifylkene Møre og Romsdal og Østfold, og utstillingsvinduet Vestfold, tyder på at velgerne vil ha valuta for pengene. Ansvarlighet har aldri vært en slager for Jensens velgere fordi argumentet om at staten har penger nok sitter langt inne.


Det at Siv Jensen har låst Carl I. Hagen inne på et kott har kanskje heller ikke vært heldig? En Hagen som håper på statsrådpost?

Dette velgerraset får forøvrig andre valganalytikere til å konkludere med at Frp "har sprukket litt", men at man må "holde muligheten åpen for at en ytre hendelse (helst relatert til noe som kan kobles til innvandring, f.eks. et massivt gjengoppgjør e.l.) kan snu opinionen".

Så vi er der, altså.

Om nå bare et massivt gjengoppgjør kunne skje så er det et visst håp.
27.8.09: Frp møter veggen i Agder-fylkene
31.8.09: Frp faller 6,7 prosentpoeng på Buskerud-måling
2.9.09: Per Willy Amundsen ute i Troms
3.9.09: Vesfold: SV klar vinner av valgkampen
3.9.09: Frp stuper i Møre og Romsdal
3.9.09: Frp stuper i Midt-Norge
4.9.09: Frp stuper i Østfold
6.9.09: Frp i fritt fall i Hordaland

Fortell meg hva du stemteSiv Jensen-garantien ingen stoler på

Om det blir borgerlig flertall vil Siv inngå budsjettsamarbeid med de tre bondevikene.

Det er ikke det hun sier, men det er det som vil skje med borgerlig flertall og H+V+Krf større enn Frp.

Naturligvis er det det.

Høyres Erna Solberg:


Det blir rart for velgerne å stemme på et parti som ikke er villig til å få igjennom sakene som står i programmet når det er mulighet til det. Det er en utfordring til Siv Jensen om hun vil skyve seg ut i periferien eller om hun vil ha innflytelse på norsk politikk.Det er skammelig at ikke også Siv sier dette før valget. Men partiets taktikk er å for alt i verden ikke ta disse forhandlingene i mediene før valgkampen, fordi da vil Frp-velgerne se at det de vil få er noe helt annet enn det de tror stemmer på.

Det de vil få er, uansett hvordan man vrir og vender på det, en vingeklippet Frp-politikk. En politikk der Venstre sliper bort antiinnvandrings-, og antimiljø-profilen, Krf sliper bort anti-bistandsprofilen og der Høyre sliper bort "sette økonomien over styr"-profilen.

Og dette er jo demokratisk og fint i og med at folk flest jo aldeles ikke ønsker seg partiets politikk.

Hvor de vil få gjennomslag? Gudene vet. Vi får se etter valget. Vakkert blir det uansett ikke.

For ingen tror på at Siv Jensen vil nekte å snakke med borgerlige partier etter en borgerlig valgseier. For om hun ikke skal snakke med dem - hvem er det da hun skal snakke med? Håpet for å oppnå særlig innflytelse for seg selv, partiet og sine velgere er da ikke stort.

Og det å kaste sine hundretusenvis av velgere på søppelhaugen på denne "jeg nekter å snakke med noen, jeg"-måten er vel ikke spesielt sympatisk.
26.8.09: Sponheims Frp-løfte svart på hvitt
29.8.09: Frp-garanti mot samarbeid

onsdag 2. september 2009

Kulturkamp valgkamp

Unge Høgre får ut innestengt frustrasjon:

Nynorsken skal tilbake i fjøset der den hører hjemme.


Målungdommen er ikkje fornøgd med ungdomspartiet:

Vi krev denne orsakinga på vegner av 600 000 nynorskbrukarar. Unge Høgre gjer alt anna ennå framstå som seriøse valkampaktørar når dei år etter år serverer usaklege utspel om sidemålsordninga.


Kor mange stemmer i sentrale strok trekk nynorskhatdelen av kulturkampen?

Svaret verkar å vere ein heil del.

I og med at dei, jo, har halde på slik i hundre år allereie.

Bygd mot by.
Urban mot bonde/fjøs.
Blå mot mørkegrøn.
VG: ingenting
Dagbladet: ingenting
Aftenposten: ingenting
Firda: Nynorsk passar berre her - i fjøsen

tirsdag 1. september 2009

Sivs løgn om Frps SFO-politikk

Frp og Siv Jensen er tatt i enda en løgn av medienes faktasjekkavdelinger. I dag: SFO.

Kristin Halvorsen:
Frp mener det ikke skal brukes én offentlig krone på SFO.


Siv Jensen:
Det er feil.


Fra partiets lokalpolitiske program 2007-11:

Fremskrittspartiet vurderer ikke skolefritidsordningen som en kommunal kjerneoppgave. Det betyr at skolefritidsordningen selvkostfinansieres av foreldrene.


...og om det ble for komplisert så legger Bergens Tidendes faktasjekk til:

Selvkostfinansiering er et begrep hentet fra økonomien og betyr at brukeren, i dette tilfellet foreldrene, må betale det tjenesten koster. De må dekke alle kostnadene med ordningen gjennom betalingen for tjenesten.


Hva er poenget med alle løgnene om eget program?

Å ja, det ja.

Fredsarbeid: Blå bunnplassering

Norges Fredsråd gir de to blå partiene Høyre og Frp terningkast 1 sin vurdering av samtlige partiers partiprogram:


Fredsrådets 22 medlemsorganisasjoner har igjennom dette prosjektet identifisert og ti fredspolitiske indikatorer, og bedømt ni partiers politiske program ut fra disse. I denne mappen finner nærmere informasjon om prosessen, indikatorene og prosjektet som helhet. Det er viktig å understreke at denne analysen kun gjennomgår partienes fredspolitikk slik denne fremkommer i de program partiene stiller til valg på i 2009.


Organisasjonen har vurdert følgende "fredspolitiske indikatorer":

 • Nedrustning
 • Afghanistan
 • Kvinner, fred og sikkerhet
 • Våpenhandel
 • Verneplikt
 • Defensiv forsvarspolitikk
 • Sivile fredsstyrker
 • Støtte til fredsbevegelsen
 • Fredsundervisning og fredskultur - FN og Folkerett


...og man ender opp med følgende helhetsinntrykk:

Fredsrådet oppsummerer partiet fremskrittspartiet på denne måten:

I Frps prinsipprogram for 2009-2013 omtales ingen form for fredspolitikk eksplisitt. Begreper som "fred", "ikkevold" eller "nedrustning benyttes heller ikke i dette tolv siders dokumentet. (...) Det er ingen tegn til at noen som helst av Norges fredsråds innspill til Frps programkomité er kommet inn i partiets endelige program.


...noe som kommer tydelig fram på side 25:

Gandhi hadde nok ikke stemt Siv.

Men i stedet er man mer opptatt av for eksempel skatt. Enda vanlige folk betaler like mye i skatt uansett hvem som styrer.