lørdag 23. februar 2013

President Harry S. Truman om høgreekstremistar

Oliver Stone sin serie "Untold History of the United States" går for tida på NRK. I episoda som handlar om amerikansk politikk rett etter krigen tar han med utdrag frå ein tale frå president Harry S. Truman 24.april 1950.

"Now I am going to tell you how we are not going to fight communism. We are not going to transform our fine FBI into a Gestapo secret police. That is what some people like to do. We are not going to try to control what people read, say and think. We are not going to turn the United States into a right wing totalitarian country in order to deal with a left-wing totalitarian threath. In short: we are not going to end democracy. We are going to keep the Bill of Rights on the books."

Truman hadde vore stille ei stund. Dette var hans svar til kommunismekritikarar.

"Det er ingen grunn til at personer som fordømmer Norge, skal få NAV-ytelser" seier partiet Fremskrittspartiet i ein kommentar.

fredag 15. februar 2013

Vaktbikkja Civita om Oslo-skolen

Rektorene i Oslo-skolen må signere detaljerte kontrakter med sin sjef skolebyråden i Oslo, Høyres Torger Ødegaard. Disse kontraktene har Oslo kommune ved Ødegaard valgt å unndra offentlighet siden 2007. Interesserte foreldre skal ikke få vite hvilke mål Oslos rektorer skal strekke seg etter.

VG hadde en artikkel på dette tidligere i uken - "Oslo-rektorer belønnes for elevresultater" - der innholdet i kontraktene for første gang ble offentliggjort.

Kontrakten inneholder 86 punkter og både elevresultater, andel som får spesialundervisning og "lojalitet til fattede vedtak" er punkt som rektorer kan få en score på.

Tidligere utdanningsminister for Høyre og nåværende Civita-sjef Kristin Clemet reagerte på artikkelen i en bloggpost og på Twitter. Hun skriver i bloggposten at hun "leser artikkelen grundig", og konkluderer så for leseren:

"VG har ikke avslørt noe som helst om en direkte kobling mellom lønn (eller annen håndfast belønning) og elevresultater." (...) "En "belønning" kan være lønn, men det kan også være ros."

I en oppfølgingsartikkel hos VG i går ("Politikere krever innsyn i rektor-kontrakter") er Ødegaard endelig selv på banen etter å ha gjort seg utilgjengelig for VG i ukesvis:

"Resultater og måloppnåelse er ett av flere kriterier for lokale lønnstillegg."

Ødegaard nevner ikke noe om ros.

Clemets forsøk på å bagatellisere avsløringen om at rektorer kan belønnes for elevprestasjoner faller altså til jorden som en stein. Og hennes bekymring om slike belønningssystemer:

"Jeg har hørt at det fins slike lønnssystemer enkelte steder i USA, men jeg kan ikke dokumentere det. Uansett er slike direkte koblinger mellom rektorers lønn og elevenes faglige utvikling ikke tilrådelig."
...burde vel da føre til en oppfølgende bloggpost der hun kritiserer sitt eget partis innførte belønningssystem i Oslo kommune?

Clemet reagerer videre i bloggposten også på at VG bruker ordet hemmelighold :

(...) inneholdt saken også en annen "bombe": VG har nemlig fått tak i en "hemmelig" lederkontrakt som inngås mellom ledere, f.eks. rektorer, og ledernes foresatte. At Sarwar oppfatter dokumentet som oppsiktsvekkende fremkommer av saken og av det hun skriver på twitter.

Så artikkelen inneholdt ingen bombe men en "bombe" og ting var ikke hemmelig men "hemmelig".

VG ber i sin oppfølgingsartikkel om kommentarer fra andre enn Clemet.

Carl I. Hagen (Frp) :

"Jeg forstår at private opplysninger er hemmelige, men kan ikke forstå at kontraktene er blitt unntatt offentligheten i så lang tid."

Nils E. Øy, generalsekretær i Redaktørforeningen og ekspert på Offentlighetsloven :

"Dette er både underlig og forskrekkende. (...) At Oslo kommune viser til § 25 for å unnta en kontraktmal er så meningsløst at enten betyr det at vedkommende som har oppgitt hjemmelen ikke har kunnskap om offentlighetsloven, eller så er det en ren obstruksjon for å trenere innsyn. Begge deler er høyst kritikkverdig."

Man kan være glad for at Kristin Clemet og Civita ikke er eneste instans som ettergår partiet Høyres utdanningspolitikk.

Torger Ødegaard skal få siste ord:

"Jeg er tilhenger av mest mulig åpenhet."

torsdag 14. februar 2013

15 bagatellmilliardar

Partia på høgresida har i alle år vore samde om at formuesskatten er fæl og bør bort raskast mogleg. Så har denne bodskapen vore litt vanskeleg å selge til folk flest fordi folk flest aldeles ikkje er rike nok til å bli belemra med denne skatten på 1,1 prosent av eins eignelutar.

Formuesskatten er ein skatt som rikingar og bedriftseigarar betalar. Og som fattigfransar og vanlege folk slepp. Fordi desse folk flest ikkje har midlar nok til å bli råka.

Men høgresida gir ikkje opp. Og nytt av året 2013 er det å bagatellisere kor mykje dei 15 milliardane ein får inn er.

Redaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum i sin "Syter og jamrer for formuesskatt" :

"Dersom Høyre kutter formueskatten med 3 milliarder kroner hvert år, vil det altså utgjøre under to promille av statsbudsjettets utgiftsside."

Den NHO-tilsette Civita-sjefen Kristin Clemet i sin "Skatt vs. velferd" :

"Statsbudsjettet har nå passert 1000 milliarder kroner. Skatteletten utgjør altså, etter fire år, mindre enn 1,2 prosent av statsbudsjettet."

Frp og Høgre er begge for å fjerne formuesskatten heilt. Etter dei siste to månaders debatt har dei kome fram til at det av oppslutnadsmessige grunnar kanskje ikkje er så lurt, men sjølv Høgres modifiserte forslag vil for eksempel spare ein kar som Kjell Inge Røkke 47 millionar kroner årleg. Eller nærare 200 millionar i fireårsperioda.

tirsdag 12. februar 2013

Tortur fungerer. Mvh Hollywood og CIA

Filmen Zero Dark Thirty handlar om korleis USA fann fram til og tok livet av Osama Bin Laden. Eg har ikkje sett den, men Aslak Nore har gjort det for trivelige OP-5 og han meiner filmens bodskap er at "tortur var avgjørende i jakten på bin Laden".

Og det er jo ille. At ikkje berre meinte USA at tortur var nødvendig. Men at landet fikk bekrefta at tortur fungerer OG at det er så lett å argumentere for at Hollywood ser at det er enkelt å tene store pengar på å selge tankerekkene til eit stort publikum.

Så er spørsmålet: stemmer det at tortur fungerer?

Er filmen sannferdig - framstiller den historia korrekt?

I følge CIA så gjer den det. Jose Rodriguez, CIA’s direktør for kontraterrorisme fra 2000-2005 :

[Avhørsmetodene (les: torturen)] "virkelig havde afgørende betydning for elimineringen af al-Qaedas ledelse og for elimineringen af bin Laden."

Rodriguez var ein av tre CIA-sjefar invitert til å kommentere filmen på eit arrangement holdt av den konservative tenketanken American Enterprise Institute. Ein tenketank som partiet Fremskrittspartiet held seg inne med.

Filmen får terningkast fem i VG.

søndag 3. februar 2013

Mediekritiske medier

Pressa spring stort sett i flokk. Men etter ei reportasje om ei romkvinne i Dagsrevyen så tok det plutseleg heilt av med mediekritikk frå etablerte medier.

Romfolk skal jo framstillast negativt, men her vinkla NRK saka på eit anna vis og bloggar som har som oppgåve å tykkje all slik journalistikk har noko muffens i seg - spesielt om den kjem frå Statskanalen - grov opp at historia mangla informasjon. NRK fortalde ikkje alt som var å fortelje.

Dette var i byrjinga av januar. Og NRK har innrømma at dei gjorde feil.

Men framleis spring kritikarane rundt i hamsterhjulet og messar om same saka. Nokon må gå! Og aller helst bør NRK leggjast ned. Eller privatiserast. Så dei kan stille seg i vi-er-heilt-avhengige-av-marknaden-rekka dei óg.

Det som óg skjedde i byrjinga av januar var at VG feilsiterte fiolinistfinansfrua Marte Krogh. Dei påstod at ho hadde sagt noko ho ikkje hadde sagt. For å skape eit oppslag som vart ein klikkis og snakkis i dagesvis.

Etter tre veker vel VG å beklage oppslaget. Det var ikkje sant. VG hadde - som NRK - vinkla ei sak. For å skape ei historie. Som hadde manglar.

Folka i hamsterhjulet vel å ikkje bry seg om saka.

Og det endå til om VGs redaktør Torry Pedersen strør om seg med perler som "jeg var i utlandet da saken skjedde".

Moralen er: om du er journalist og har tenkt å dumme deg ut med vinkla reportasjar: skaff deg jobb i VG. Og for all del ikkje i Statskanalen NRK.