mandag 17. januar 2011

Vår forferdelighet

Det kommer fortsatt reaksjonerstatsministerens nyttårstale.

La oss ta en kikk på enda mer fakta.
I kortform:

  • vi blir over 20 år eldre i dag enn for 100 år siden.
  • Vi har parkert resten av verden i økonomisk utvikling.
Fra gapminder.org.

søndag 9. januar 2011

De som ikke bygde landet allikevel

Statsministeren fikk seg i sin nyttårstale til å si at Norge er forandret de siste 100 år. At de som er våre eldste i dag har opplevd et Norge i voldsom utvikling.

"I 1911 var vi et fattig jordbrukssamfunn som mange flyttet fra. I 2011 er vi et rikt, moderne samfunn som mange vil flytte til. De mange svenskene som holder hjulene i gang i Norge, sier at Norge frister enormt med høye lønninger og gode jobbtilbud. For en reise våre eldste har vært med på! De ble født inn i en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa."

Disse ganske innlysende setningene har skapt forargelse på høyresiden av den professorale, politiske, tankesmiemessige og journalistiske elite.

For det var ikke måte på hvor feil dette var. Norge var ikke fattig for 100 år siden - det var tvert i mot rikt. Og - får man formode - de som har gått rundt og titulert seg som "de som bygde landet" satt vel da stort sett i stresslessene sine og ble med på en eller annen bølge de ikke kunne gjøre noe fra eller til med.

Statsministerens taleskriver bygde sine opplysninger på Aschehougs Norgeshistorie samt SSB:

"Hvis du hadde hevdet at Norge om hundre år ville ha klatret opp til posisjonen blant verdens tre rikeste land og lå langt foran Sverige i verdiskaping per hode og per time, ville neppe noen ha trodd på deg. Likevel er det siste en kortfattet beskrivelse av Norges økonomiske posisjon i dag i 2005; et utfall så usannsynlig at ingen ville ha tenkt på det i 1905. Hva skjedde?"

SSB bygde igjen på blant annet historiske BNP-tall utgitt av OECD :


Om tallene kan man sikkert si mye rart. Jeg tror jeg nøyer meg med å ytre at en eller annen åpenbart har bygd og produsert et eller annet de siste 100 år og at dette arbeidet ser ut til å å ha ført nasjonen til å være i en vesentlig bedre stand i dag. Både faktisk og relativt.

Man kunne ha gjort vesentlige feil.

For eksempel - som enkelte foreslo - å på 70-tallet selge oljeressursene.

Men heldigvis gjorde man tydeligvis mer riktig enn galt.

Til høyresidas gjentagende og evinnelige irritasjon.

søndag 2. januar 2011

Verdensproblemet (redux)

Det er en misforståelse å tro at det kan foregå en langsom utjevning, - bare av den grunn at de ikke vil assimileres, og når man forkynte at den franske revolusjons slagord om frihet, likhet og brorskap ville bringe spørsmålet ut av verden, har utviklingen vist nøyaktig det motsatte.

Denne 150-årige "utjevningsprosess", hvor de overalt fikk like borgerrettigheter med landets egne innbyggere, har nettopp gitt dem alle våpen i hånden og ført til kaos og et fryktelig sammenbrudd av den gamle verden.

Den eneste mulige løsning er at de forlater Europa og drar til et annet område, - helst en øy.

I dette spørsmål er ikke tale om noe kompromiss.

De som kjemper mot oss i dag, kjemper sammen med de som slavebinder folkene.Vidkun Quisling ytret disse ord i 1942.

Dessverre ser vi denne typen retorikk også i dag.

Hvorfor gis de talerstol?

Svik og selvmord på Mørkeloftet

I jula skal man, i og med Jesus og Josef og sånt, vise omtanke og nestekjærlighet og i det hele tatt være hakket mer raus enn vanlig. Men så har man valgt å ikke opptre hos mørkeloftet document.no.

Tvert i mot så har her redaktøren Hans Rustad valgt å publisere (og etterhvert offentlig støtte) et visstnok så pass rabiat skrift fra en anonym kar at ett av redaksjonsmedlemmene - presten Sorle Stenersen Hovdenak - har sagt et offentlig takk for segVårt Lands ikke veldig mer progressive debattavlegger verdidebatt.no.

"Jeg beklager dypt den fullstendig uventede og sjokkerende vending i Document.nos redaksjonelle linje, og hverken kan eller vil fra nå av bli assosiert med dette nettstedet."

"Jeg lukter regelrett fascisme av det Akershus festning har spydd ut. Jeg var i kontakt med redaktøren for at dette innlegget skulle bli trukket, men fikk ikke gehør, dessverre."


Konstruktiv kritikk anses for å være noe positivt de fleste steder, men ikke hos mørkeloftet der redaktøren velger å ta kritikken personlig.

"Det er ikke den Hovdenak jeg kjente, og det inntil for et par-tre dager siden. (...) Jeg har satt stor pris på Hovdenaks vennskap gjennom årene, personlig. At han velger å støte oss ut og bruker fascisme og nazi-stemplet er mildt sagt skuffende. Jeg synes ikke det er spesielt kristelig."

...og enda klammere og mer intimt skal det bli i et senere innlegg fra redaktøren:

"Det Hovdenak fullstendig ignorerer er hans rolle på Document.no, som venn og uformelt redaksjonsmedlem. Hovdenak (for meg var han Sorle, men jeg liker ikke du-formen i en offentlig debatt) deltok i interne diskusjoner, og selv familiesammenkomster, som del av en indre kjerne."

Og som ikke det var nok: kritikken fra Hovdenak til nettstedets linje har nå gjort ham venneløs:

"Det opplevdes av oss som var hans venner som en dolking i full offentlighet, og SSH visste utmerket godt hva han gjorde, når han gikk til Verdidebatt."

Rustad legger så ut en kommentar, På den siste dag, som, vel, er ment å kommentere både den redaksjonelle linje og være et tilsvar til den mottatte kritikk.

"Red. har våget å reise en debatt, om kristendommen og Kristus. Vil de kunne utløse noe skapende, i folket? For det er bare folket som kan redde folket. Dagens ledere gjør det ikke. (...) Okkupasjonen var en mørketid. Men dagens situasjon er enda vanskeligere. Den gangen var fienden synlig. I dag er det tåke, ugjennomtrengelig. Hvem skal man lytte til? Hvem kan man stole på?"

Ord blir vel egentlig fattige når man skal forsøke å kommentere folk som opphøyer seg til folkeopplysere og profeter, men Hovdenak gjør et forsøk:

"Slik taler bare profeter og nyreligiøse forkynnere som ingen vet hvor kommer fra. Dette er retorikk som ingen bør ta inn over seg, hverken ateister eller kristne, og det er skremmende og direkte ubehagelig å måtte skrive dette ut detaljert siden mange åpenbart selv ikke ser det. Det er kvasireligiøst drittprat, for å si det forsiktig."

Seier meg samd. Hovdenak utdyper:

"Jeg har også for første gang fått erfare kraften, alvoret og den absolutthet som forkynnes i det første bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og som Luther utdyper betydningen av slik: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole på ham."

Og Rustad klarer utrolig nok å overgå Hovdenaks mørke patos i sitt returinnlegg:

"At et menneske kan begå intellektuelt selvmord for åpen scene sier noe om hva som står på spill. Hvor alvorlig kampen er. Bevisene på den egentlige Sorle er mange og levende. Det er de vi skal huske og la oss inspirere av. Han stiller presis den samme diagnose som Document.no har gjort. Vi har ikke forandret oss, vi mener denne kampen er livsviktig. Men noen må ha presset Sorle til å begå svik mot sine venner, seg selv, og verst av alt, sin integritet som menneske. Vi lever i mørke tider."

Den "egentlige Sorle" er altså forsvunnet fra jordens overflate og blitt erstattet av noe hans mangeårige venner ikke kjenner igjen. Tankene går til Invasion of the Body Snatchers eller kanskje aller helst Eksorsisten.

Konstruktiv kritikk om den redaksjonelle linje har altså ført til offentlig skittentøyvask med venneløshet, svik, integritetsbortfall, fascisme og intellektuelt selvmord som sentralt krydder.

Jaja.

Min mening? En annen kar, Olav Rune Ekeland Bastrup, oppsummerer saka veldig flott her.

Prosjektet document.no var av en eller annen uforståelig grunn på vei inn i varmen. Om man ikke får øynene opp etter dette så forblir man nok blind.

lørdag 1. januar 2011

Vårt Land og Rasehygiene på kristent vis

Den kristne dagsavisa Vårt Land ("EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE") sin prisbelønte debattavlegger verdidebatt.no er et nettsted som høres rett så trivelig ut. "Kristent verdigrunnlag" er jo noe som titt og ofte dras opp og fram, og bak disse to ordene ligger det vel mangt å debattere rundt: frihet, nestekjærlighet, likestilling, menneskerettigheter, respekt for barn og annerledes tenkende.

Og så rasehygiene, da.

For etter at Vårt Land valgte å gi "innvandringsskeptikeren" Ole Jørgen Anfindsen rollen som gjesteskribent fikk nettstedet med på lasset et haleheng av tiljublende Anfindsen-tilhengere.

Til slutt ble det så ille at pressesjefen i Human-Etisk Forbund Jens Brun-Pedersen, som tidligere hadde vært en aktiv deltager, trakk seg fordi han ikke ville være med på å legitimere et slikt nettsted.

Dette skjedde i mai.

Siden den gang har gjesteskribenten fortsatt sin virksomhet - i skrivende stund er han oppe i 58 innlegg og 480 kommentarer.

Gjesteskribenten skulle være gjesteskribent i to uker men er det tydeligvis fortsatt.

Vårt Land ved samfunnsredaktør Erling Rimehaug har nå ved årets slutt forsøkt å forklare hva som forener kristendom og rasehygiene:

"det må være fullt mulig å føre en kunnskapsorientert diskusjon også om eksistensen av raser og eventuelle rasebestemte forskjeller mellom mennesker."

Man kan i vårt frie land heldigvis diskutere hva som helst når som helst, men hvorfor er akkurat ordskifter om rasers overlegenhet interessant å løfte fram på ditt forum, Rimehaug?

Nå er riktignok jula over, men jeg tror Jesus hadde vært ganske klar i denne saken. At en diskusjon om rasebestemte forskjeller var alt annet enn interessant.

Den var tvert i mot fullstendig irrelevant.

For alt.

Vårt Land-redaktør Helge Simmones øser seg harmdirrende opp over sognepresten Einar Gelius samtidig som han gir daglig talerstol til rasehygienikere som Anfindsen.

Jesus trenger nok hjelp til å finne fram til de gode kristne om han har tenkt å stige ned i 2011.


Matteus 22.39:

"Det er begrenset hvor mange innvandrere med lav intelligens et demokrati kan ta i mot uten at man får alvorlige problemer. Særlig vil det skape problemer dersom man tar i bruk kvotering i et forsøk på å dekke over naturgitte forskjeller."

Nei, det var visst Anfindsen det, gitt.

Heldigvis har det norske landslag få innslag av degenererte.


Kun en kar fra Afrika, få innslag av kortskaller og takk og lov: ingen med aboriginer- eller pygmeeblod!

"Øst asiatere (gult område) er her oppgitt til IQ 105, mens australsk urbefolkning har IQ omtrent 60. Pygmeerer oppgis til IQ 54, mens aper (dyr) har IQ omtrent 22. Differanse mellom rasene med høyest IQ og lavest er her 51, men det er viktig å notere at ifølge Lynn skyldes halvparten av forskjellene dårlig ernæring og mangel på utdannelse så reell IQ forskjell mellom rasene er 25-30."