lørdag 1. januar 2011

Vårt Land og Rasehygiene på kristent vis

Den kristne dagsavisa Vårt Land ("EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE") sin prisbelønte debattavlegger verdidebatt.no er et nettsted som høres rett så trivelig ut. "Kristent verdigrunnlag" er jo noe som titt og ofte dras opp og fram, og bak disse to ordene ligger det vel mangt å debattere rundt: frihet, nestekjærlighet, likestilling, menneskerettigheter, respekt for barn og annerledes tenkende.

Og så rasehygiene, da.

For etter at Vårt Land valgte å gi "innvandringsskeptikeren" Ole Jørgen Anfindsen rollen som gjesteskribent fikk nettstedet med på lasset et haleheng av tiljublende Anfindsen-tilhengere.

Til slutt ble det så ille at pressesjefen i Human-Etisk Forbund Jens Brun-Pedersen, som tidligere hadde vært en aktiv deltager, trakk seg fordi han ikke ville være med på å legitimere et slikt nettsted.

Dette skjedde i mai.

Siden den gang har gjesteskribenten fortsatt sin virksomhet - i skrivende stund er han oppe i 58 innlegg og 480 kommentarer.

Gjesteskribenten skulle være gjesteskribent i to uker men er det tydeligvis fortsatt.

Vårt Land ved samfunnsredaktør Erling Rimehaug har nå ved årets slutt forsøkt å forklare hva som forener kristendom og rasehygiene:

"det må være fullt mulig å føre en kunnskapsorientert diskusjon også om eksistensen av raser og eventuelle rasebestemte forskjeller mellom mennesker."

Man kan i vårt frie land heldigvis diskutere hva som helst når som helst, men hvorfor er akkurat ordskifter om rasers overlegenhet interessant å løfte fram på ditt forum, Rimehaug?

Nå er riktignok jula over, men jeg tror Jesus hadde vært ganske klar i denne saken. At en diskusjon om rasebestemte forskjeller var alt annet enn interessant.

Den var tvert i mot fullstendig irrelevant.

For alt.

Vårt Land-redaktør Helge Simmones øser seg harmdirrende opp over sognepresten Einar Gelius samtidig som han gir daglig talerstol til rasehygienikere som Anfindsen.

Jesus trenger nok hjelp til å finne fram til de gode kristne om han har tenkt å stige ned i 2011.


Matteus 22.39:

"Det er begrenset hvor mange innvandrere med lav intelligens et demokrati kan ta i mot uten at man får alvorlige problemer. Særlig vil det skape problemer dersom man tar i bruk kvotering i et forsøk på å dekke over naturgitte forskjeller."

Nei, det var visst Anfindsen det, gitt.

Heldigvis har det norske landslag få innslag av degenererte.


Kun en kar fra Afrika, få innslag av kortskaller og takk og lov: ingen med aboriginer- eller pygmeeblod!

"Øst asiatere (gult område) er her oppgitt til IQ 105, mens australsk urbefolkning har IQ omtrent 60. Pygmeerer oppgis til IQ 54, mens aper (dyr) har IQ omtrent 22. Differanse mellom rasene med høyest IQ og lavest er her 51, men det er viktig å notere at ifølge Lynn skyldes halvparten av forskjellene dårlig ernæring og mangel på utdannelse så reell IQ forskjell mellom rasene er 25-30."

blog comments powered by Disqus