lørdag 2. juni 2012

Om antisemittiske palestinavenner

HL-senteret skriver side opp og side ned om hvorvidt det kan fastslås at palestinavenner er antisemittiske.

Ikke rart er det da at "Med Israel for fred" (MIFF) er i stand til å få med seg dette implisitte budskapet og forfatter artikkelen "Mest antisemittisme blant personer med sterkest engasjement for palestinerne".

I rapporten intervjuet man 1532 nordmenn.
35 av disse sier at de utelukkende holder med palestinerne i konflikten med Israel.
5 av disse personene scorer høyest (3) på antisemittsmeindeksen.

MIFF mener dette gir dem belegg til å komme med sin konklusjon:

"Halvparten av dem som støtter radikale, palestinskvennlige standpunkter, har antisemittiske, til dels sterkt antisemittiske holdninger."

Første leserkommentar til artikkelen konkluderer tilsvarende:

"Det er jo greit at vi gjennom denne rapporten faktisk får vite at halvparten av de som støtter radikale og palestinavennlige standpunkter har antisemittiske holdninger."

Med forskning blir folket opplyst.


Det rapporten, MIFF og media interesserer seg mindre for er den lille setningen på side 32:

"De som i størst grad støtter Israel i Midtøstenkonflikten har et særlig positivt syn på kontakt med amerikanere og jøder, men et tilsvarende negativt syn på kontakt med somaliere og muslimer."

Denne opplysningen detaljeres ikke i rapporten, mens koblingen palestinavenn/antisemittisme gås gjennom over 8 sider (s65 - s73).

Avisen Morgenbladet har byttet redaktør og følger opp HL-senteret og MIFF sin vinkling på saken i lederen "Jødeappelsiner?":

"Det må være mulig å kritisere staten Israels politikk uten å bli beskyldt for antisemittisme. Men det er mer komplisert enn vi tror. Jakten på jødeappelsiner i norske butikker er kanskje en legitim politisk aksjonsform, men den kan ramme alle jøder, særlig de sårbare minoritetene utenfor Israel."

Morgenbladet slår altså fast at det ikke er en boikott av Israel palestinavenner og Israelkritikere gjennomfører men en boikott av jøder. Og man advarer mot at en boikott i det hele tatt bør gjennomføres fordi det vil kunne påføre jøder utenfor Israel problemer.

Jeg har problemer med å forstå at dette virkelig kan være Morgenbladets holdning.

En holdning idag.no verdig.

Og nei, det er ikke noe kompliment.Olav Torvund: Når blir man klassifisert som antisemitt?

Ola Nordmann 2012: Heller jøder enn polakker og pinsevenner!

HL-senteret har undersøkt 1522 nordmenn om deres holdninger til jøder og andre minoriteter.

Resultatene er lagt fram i en rapport som ble offentliggjort tidligere denne uka.

Konklusjonen er at nordmenn er i Europatoppen hva angår positiv holdning til jøder, men dessverre så er en slik topplassering ikke noe å skryte av: vår holdning er skammelig dårlig noe som Konrad (og alle mulige medier) oppsummerer på ypperlig vis.

Dog.

På de få sidene som rapporten tar for seg andre minoriteter kommer det fram at jødene er blant de vi liker best av "De Andre". Faktisk klokker jødene inn på en tredjeplass - kun amerikanere og katolikker er bedre likt enn Jo Benkow og co:
Pinlig høye 9 prosent av det norske folk ville altså mislikt å få en jøde i vennekretsen, mens Moa og andre muslimer sliter enda mer: 23 prosent av det norske folk ville mislikt å måtte forholde seg til ham i hverdagen.

Verst er dog stoda for somaliere og romfolk: henholdsvis 32 og 38 prosent av gjengse nordmenn ville blitt fylt med litt eller mye vemmelse over å måtte omgås slike.

Rapporten viser tydelig at antisemittisme henger sammen med "innvandrerskepsis" generelt. I følge rapportens side 52 er det kun 0,7 prosent av de intervjuede - 10 stykk - som misliker utelukkende jøder.