torsdag 16. desember 2010

Wikileaks om embetsverkets utenrikspolitikk

Wikileaks fortsetter med sin publikasjon av kjedelig informasjon.

I dag rulles det opp at deler av embetsverket har sin egen utenriks- og forsvarspolitikk som de ønsker å få presset gjennom - med god involvering, støtte og hjelp av fremmede makter.

"Det kommer også klart frem hvordan Forsvarsdepartementet jobbet tett med den amerikanske ambassaden for å få den rødgrønne regjeringen til å sende Norges ettertraktede spesialstyrker til Afghanistan. Flere notater viser hvordan FD-ansatte ga detaljerte opplysninger om den interne dragkampen i regjeringen."

Norske byråkrater og embetsmenn som USA kommenterer har "sterke pro USA-instinkter" var mer enn velvillige til å styrke posisjonen til fremmede makter gjennom å videreformidle informasjon om interne norske forhold:

"Flere møtereferater viser hvordan USA ble advarte om personlige standpunkter til statsråder i regjeringen, slik at det var mulig å utøve direkte press på dem som ikke fulgte USAs linje."

Trodde det var folket som gjennom valg av politikere som skulle bestemme Norges utenrikspolitikk. Og ikke statsansatte. Eller fremmede makter a la USA.

Er det først når man mottar dollarsedler og putter dem i en dokumentkoffert man er spion? Eller har det noe med hvilken fremmed makt man har "sterke pro-instinkter" for?

Trenger vi egentlig egen utenrikspolitikk og nasjonalt selvstyre? Det virker som at høyresiden er komfortable med å outsource denne delen av styringen av Norge til fremmed makt.

Hvor ligger lojaliteten?

onsdag 8. desember 2010

Skatteparadiset Norge

Faktaopplysning:

"Norge var i 2000 et av de seks landene med lavest beskatning av fast eiendom, formue, arv og dokumentavgift målt som andel av samlede skatteinntekter."

Så da vet vi det.Har det alltid vært slik?

Tja, det ser slik ut.Men dette var gamle tall, brumlebass. Og hva med inntektsskatten og momsen, din gnom?

I Aftenposten stod i mai 2009 artikkelen "Vi har blant Europas laveste skatt", og vi spanderer på oss en setning også herfra:

"Uansett om momsen er med eller ei, er skattetrykket mye lavere i Norge enn i Sverige, Finland og Danmark."

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker til tross for dette å gi landets 20 rikeste vel 500 milioner kroner mer å rutte med gjennom sin skattelettepolitikk.

søndag 5. desember 2010

TV2 tok parti for de borgerlige

I en undersøkelse utført av BI så kommer de fram til at TV2 var mer negative i sine spørsmål til rødgrønne politikere enn de borgerlige under utspørringene før stortingsvalget i 2005.

"We also found, contrary to expectation, a bias in TV2 moderator treatment of parties between center/right and center/left, the government party politicians receiving better treatment than the center/left opposition party representatives."

Forskerne bekrefter også Carl I. Hagens påstand om at TV2 foretrekker Høyre foran Frp. Carl Ivar:

"TV 2 er og alltid har vært en Høyre-kanal, og at programleder Oddvar Stenstrøm i Holmgang er en "Høyre-yppersteprest"."

Pussig nok har forskere, forskningsjournalister, medier og valganalyserende valganalytikere problemer med å få ut dette budskapet.

Og fokuserer i stedet på at NRK i følge forskerne også var partiske.

Og det er jo pussig.

At forskerne går utover sin forskning og forsøker å framstille det som om denne påståtte manglende nøytraliteten var nok til å sikre rødgrønn seier er en pussighet også det.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Villedende veiledning i privatisering

NHO Service har i høst kjørt en kampanje for privatisering av kommunale funksjoner og funnet velvillige Frp- og Høyrefolk landet rundt til å framføre organisasjonens budskap.

Dag Enkelberg, direktør for næringspolitikk i NHO Service:

"Dette er nøytrale tall, hentet fra kommunene selv og Statistisk sentralbyrå."

Den kritiske presse / fjerde statsmakt har vært alt annet enn kritisk og videreformidlet denne koalisjonens glade budskap uten spesielle innsigelser. For eksempel:

10.september - Fredrikstad, Fredrikstads Blad: "Kan spare 100.000 pr plass"
24.september - Moss, Moss Avis: "26 mill. å spare på privatisering"
4.oktober - Bergen, Bergens Tidende: 700 millioner å hente i Bergen (pdf)
19.oktober - Bamble, Langesunds Blad: "Knusende NHO-rapport"

Problemet er at rapporten som danner basis for argumentasjonen aldeles ikke holder mål.

Det gikk én dag fra Fagforbundet tok saken til NHO Service sin adm.dir Petter Furulund i et leserinnlegg i Klassekampen vedgikk at rapporten ikke kunne brukes slik den ble brukt og ba om fred.

Furulund omtalte analysene sine som "korte", at de galdt "utvalgte kommuner", at de aldri var ment å være "noen fullverdig analyse" og var basert på informasjon "beheftet med svakheter". Furulund var endog klar på at de gjennom rapporten "påpekte forbedringspotensialet" (!) i slike rapporter.

Av en eller annen grunn har ikke Høyre og Frp-politikere fått med seg NHO Service-rappporten sine mange svakheter. Tvert i mot.

Fredrik Punsvik (Høyre):
"Med konkurranseutsetting av helse, omsorg og renhold ville vi komme et langt stykke på vei. 26 millioner er veldig mye penger."

Liv Røssland (Frp):
"Dette viser at de som har tvilt på at det er penger å hente på konkurranseutsetting."

Bård Hoksrud (Frp):
"Jeg tar naturligvis rapporten med meg og presser videre på å få konkurranseutsatt slike tjenester i kommunen."

Høyres to stortingsrepresentanter Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen undret 28.november på hvem på høyresiden som drømmer om å privatisere.

Pussig spørsmål.

Enda pussigere er det at høyresiden ønsker å fjerne skattefradraget for fagforeningskontigent. Ikke minst høyresiden ser jo ut til å være helt avhengig av korrigerende informasjon fra ja nettopp fagforeninger for å kunne fatte gode beslutninger.

Om det er det man ønsker, da.

torsdag 2. desember 2010

Wikileaks og Muhammed

Muhammedkarikaturene ble av enkelte forsvart med patos, tyngde, pompøsitet og frenetisk lidenskap. Det var ikke måte på hvor truet Vår Verden og Sivilisasjon var om vi ikke hadde mot nok til å publisere outrerte og hetsende ytringer.

I disse dager publiserer en organisasjon fakta. Reelle dokumenter. Forfattet av ansatte i stater og organisasjoner. For betaling.

Og denne publikasjonen - av, nei ikke hets og hat men fakta - fører til at organisasjonen og dets ledelse lyses fredløse og sammenlignes med terrorister. Presidentkandidater i Demokratifyrtårn mener endog at de som står bak publikasjonen bør likvideres. I samme land presser politikere leverandører av serverløsninger til å nekte organisasjonen plass. Faktaformidleren trues og tvinges til taushet.

Men hvor ble Muhammedkarikaturjubelgjengen av, egentlig?

Journalister bør slutte å sutre og begynne å rapportere. Om, for eksempel, sin egen pussige hang til å gi hetsere kilometervis med spalteplass mens faktaformidlere framstilles som terrorister.

Nei, faen. La oss heller skrive litt mer om smykker, tepper og Gelius.