torsdag 16. desember 2010

Wikileaks om embetsverkets utenrikspolitikk

Wikileaks fortsetter med sin publikasjon av kjedelig informasjon.

I dag rulles det opp at deler av embetsverket har sin egen utenriks- og forsvarspolitikk som de ønsker å få presset gjennom - med god involvering, støtte og hjelp av fremmede makter.

"Det kommer også klart frem hvordan Forsvarsdepartementet jobbet tett med den amerikanske ambassaden for å få den rødgrønne regjeringen til å sende Norges ettertraktede spesialstyrker til Afghanistan. Flere notater viser hvordan FD-ansatte ga detaljerte opplysninger om den interne dragkampen i regjeringen."

Norske byråkrater og embetsmenn som USA kommenterer har "sterke pro USA-instinkter" var mer enn velvillige til å styrke posisjonen til fremmede makter gjennom å videreformidle informasjon om interne norske forhold:

"Flere møtereferater viser hvordan USA ble advarte om personlige standpunkter til statsråder i regjeringen, slik at det var mulig å utøve direkte press på dem som ikke fulgte USAs linje."

Trodde det var folket som gjennom valg av politikere som skulle bestemme Norges utenrikspolitikk. Og ikke statsansatte. Eller fremmede makter a la USA.

Er det først når man mottar dollarsedler og putter dem i en dokumentkoffert man er spion? Eller har det noe med hvilken fremmed makt man har "sterke pro-instinkter" for?

Trenger vi egentlig egen utenrikspolitikk og nasjonalt selvstyre? Det virker som at høyresiden er komfortable med å outsource denne delen av styringen av Norge til fremmed makt.

Hvor ligger lojaliteten?

onsdag 8. desember 2010

Skatteparadiset Norge

Faktaopplysning:

"Norge var i 2000 et av de seks landene med lavest beskatning av fast eiendom, formue, arv og dokumentavgift målt som andel av samlede skatteinntekter."

Så da vet vi det.Har det alltid vært slik?

Tja, det ser slik ut.Men dette var gamle tall, brumlebass. Og hva med inntektsskatten og momsen, din gnom?

I Aftenposten stod i mai 2009 artikkelen "Vi har blant Europas laveste skatt", og vi spanderer på oss en setning også herfra:

"Uansett om momsen er med eller ei, er skattetrykket mye lavere i Norge enn i Sverige, Finland og Danmark."

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker til tross for dette å gi landets 20 rikeste vel 500 milioner kroner mer å rutte med gjennom sin skattelettepolitikk.

søndag 5. desember 2010

TV2 tok parti for de borgerlige

I en undersøkelse utført av BI så kommer de fram til at TV2 var mer negative i sine spørsmål til rødgrønne politikere enn de borgerlige under utspørringene før stortingsvalget i 2005.

"We also found, contrary to expectation, a bias in TV2 moderator treatment of parties between center/right and center/left, the government party politicians receiving better treatment than the center/left opposition party representatives."

Forskerne bekrefter også Carl I. Hagens påstand om at TV2 foretrekker Høyre foran Frp. Carl Ivar:

"TV 2 er og alltid har vært en Høyre-kanal, og at programleder Oddvar Stenstrøm i Holmgang er en "Høyre-yppersteprest"."

Pussig nok har forskere, forskningsjournalister, medier og valganalyserende valganalytikere problemer med å få ut dette budskapet.

Og fokuserer i stedet på at NRK i følge forskerne også var partiske.

Og det er jo pussig.

At forskerne går utover sin forskning og forsøker å framstille det som om denne påståtte manglende nøytraliteten var nok til å sikre rødgrønn seier er en pussighet også det.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Villedende veiledning i privatisering

NHO Service har i høst kjørt en kampanje for privatisering av kommunale funksjoner og funnet velvillige Frp- og Høyrefolk landet rundt til å framføre organisasjonens budskap.

Dag Enkelberg, direktør for næringspolitikk i NHO Service:

"Dette er nøytrale tall, hentet fra kommunene selv og Statistisk sentralbyrå."

Den kritiske presse / fjerde statsmakt har vært alt annet enn kritisk og videreformidlet denne koalisjonens glade budskap uten spesielle innsigelser. For eksempel:

10.september - Fredrikstad, Fredrikstads Blad: "Kan spare 100.000 pr plass"
24.september - Moss, Moss Avis: "26 mill. å spare på privatisering"
4.oktober - Bergen, Bergens Tidende: 700 millioner å hente i Bergen (pdf)
19.oktober - Bamble, Langesunds Blad: "Knusende NHO-rapport"

Problemet er at rapporten som danner basis for argumentasjonen aldeles ikke holder mål.

Det gikk én dag fra Fagforbundet tok saken til NHO Service sin adm.dir Petter Furulund i et leserinnlegg i Klassekampen vedgikk at rapporten ikke kunne brukes slik den ble brukt og ba om fred.

Furulund omtalte analysene sine som "korte", at de galdt "utvalgte kommuner", at de aldri var ment å være "noen fullverdig analyse" og var basert på informasjon "beheftet med svakheter". Furulund var endog klar på at de gjennom rapporten "påpekte forbedringspotensialet" (!) i slike rapporter.

Av en eller annen grunn har ikke Høyre og Frp-politikere fått med seg NHO Service-rappporten sine mange svakheter. Tvert i mot.

Fredrik Punsvik (Høyre):
"Med konkurranseutsetting av helse, omsorg og renhold ville vi komme et langt stykke på vei. 26 millioner er veldig mye penger."

Liv Røssland (Frp):
"Dette viser at de som har tvilt på at det er penger å hente på konkurranseutsetting."

Bård Hoksrud (Frp):
"Jeg tar naturligvis rapporten med meg og presser videre på å få konkurranseutsatt slike tjenester i kommunen."

Høyres to stortingsrepresentanter Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen undret 28.november på hvem på høyresiden som drømmer om å privatisere.

Pussig spørsmål.

Enda pussigere er det at høyresiden ønsker å fjerne skattefradraget for fagforeningskontigent. Ikke minst høyresiden ser jo ut til å være helt avhengig av korrigerende informasjon fra ja nettopp fagforeninger for å kunne fatte gode beslutninger.

Om det er det man ønsker, da.

torsdag 2. desember 2010

Wikileaks og Muhammed

Muhammedkarikaturene ble av enkelte forsvart med patos, tyngde, pompøsitet og frenetisk lidenskap. Det var ikke måte på hvor truet Vår Verden og Sivilisasjon var om vi ikke hadde mot nok til å publisere outrerte og hetsende ytringer.

I disse dager publiserer en organisasjon fakta. Reelle dokumenter. Forfattet av ansatte i stater og organisasjoner. For betaling.

Og denne publikasjonen - av, nei ikke hets og hat men fakta - fører til at organisasjonen og dets ledelse lyses fredløse og sammenlignes med terrorister. Presidentkandidater i Demokratifyrtårn mener endog at de som står bak publikasjonen bør likvideres. I samme land presser politikere leverandører av serverløsninger til å nekte organisasjonen plass. Faktaformidleren trues og tvinges til taushet.

Men hvor ble Muhammedkarikaturjubelgjengen av, egentlig?

Journalister bør slutte å sutre og begynne å rapportere. Om, for eksempel, sin egen pussige hang til å gi hetsere kilometervis med spalteplass mens faktaformidlere framstilles som terrorister.

Nei, faen. La oss heller skrive litt mer om smykker, tepper og Gelius.

søndag 21. november 2010

Onani og andre vanskeligheter

Marianne Rumohr har skrevet boken "Vekst og utvikling - hjelpebok ved undervisning i forplantningslære".

I kapittelet om Forplantning har et underkapittel "Onani og andre vanskeligheter" der hun skriver at "leger, prester og psykologer som omtaler problemet gir oss avvikende oppfatninger". Hva leger og psykologer mener om temaet er jo vel interessant nok, men prester?

Men, jaja. La oss lese videre.

På tide med hard facts.

"En amerikansk undersøkelse fra 1923 finner 74,4 prosent blant menn og 45 prosent blant kvinner som på et eller annet tidspunkt - eller jevnt - har onanert. En russisk undersøkelse blant studenter i 1924 fant 53 prosent for de mannlige og bare 15 prosent for de kvinnelige".

Her etablerer lærebokforfatteren at dette med onani er ikke særlig normalt. Og om du skulle tvile så er det bare å spørre presten.

"Blant jødene ble det fra tidlige tider ansett for en stor synd, og denne oppfatning ble tatt i arv av kristendommen. Både den katolske og den protestantiske kirke har regnet og regner vel for det meste fremdeles onani for synd og for unatur."

Eventuelt kan man kikke seg rundt:

"I primitive samfunn regnes onani oftest som en naturlig ting som ikke ofres stor oppmerksomhet".

Er DU primitiv?

"Annerledes er det i de kultursamfunnene. Hos de gamle grekere ble onani spottet og foraktet. Romerne bedømte onani som noe unaturlig og umoralsk."

Rumohrs bok kom ut i 1956.

Er det rart gamlingene ser på Trekant?

Siv Jensens angrep på velferdsstaten

Fremskrittspartiets leder har vært på utenlandstur - og er i alle fall i utenlandske medier tindrende klar på hva som er et av partiets hovedmål. I intervju med Canadas National Post:

"The cradle-to-the grave welfare system needs to be overhauled completely."

Ok? Intet mindre enn som så, nei.

Siv Jensen fortsetter:

"I think we have the ‘Norwegian disease,’ which means that we are so rich, for the time being, that we lean back on our wealth and avoid doing necessary reforms to our economy — reforms that we eventually need to make."

Partiet som her til lands først og fremst er kjent for å starte flertallet av sine setninger med "Det må da være mulig i verdens rikeste land å..." angriper altså denne typen argumentasjon med en gang deres politikere beveger seg utaskjærs.

Noen føres bak lyset, her. Men hvem?

For 20 år siden var partiets formann den gang, Carl Ivar Hagen, også på utenlandsreise. I det han trodde var et lukket forum uten journalister var også han ærlig på hvilken politisk grunnmur partiet har.

"Jeg mener at vi på lang sikt ønsker å privatisere også helseforsikring og alderspensjon. Vi ville også fjerne dem fra statens kontroll. Det er en viktig sak. Vi ville også fjerne mange av de sosiale rettighetene vi har i dag."

fredag 19. november 2010

Ta seg til rette-stat

En statsleder skryter av å ha beordret tortur - og ingen ser poenget med å foreta seg noe som helst mot mannen.

En varsler om den samme statslederens krigsforbrytelser påstås å ha forgrepet seg på to kvinner og etterlyses internasjonalt til stor mediedekning. Storbritannia slår fast at han vil bli arrestert umiddelbart om han setter sine bein på britisk jord.

Den påståtte overgriperen, ja.

Ikke torturisten.

På hjemmebane er Norges overvåkingstjeneste like klare på at det gjelder andre og hyggeligere regler for nære allierte enn for andre.

Overgrep mot nære allierte er viktigere enn overgrep fra nære allierte.

Er dette rettsstat eller ta seg til rette-stat?

lørdag 13. november 2010

Empatikonkurranse: Pelsdyr vs Fisk

Nettavisens redaktør ønsker å legge ned en hel næring fordi man i en kontroll fant at 0,1 prosent - 13 av totalt 13.500 dyr - hadde sår og skader.

I en annen næring så blir det på et år samlet opp og destruert 40.000 tonn døde dyr. Disse 40.000 tonnene med dyr har blitt tatt livet av fordi de har vært syke eller så har de dødd for egen maskin av enten sykdom eller vanskjøtsel.

Hvor mye er 40.000 tonn?

Totalt i norske elver og vassdrag drar landets hobbyfiskere på land 370 tonn fisk per år.

Hundre ganger mer fisk enn det som fiskes på hobbybasis dør altså i fangenskap. På grunn av sykdom eller vanskjøtsel.

Om redaktører kommer til å hisse seg opp over eventuelle sår eller skader på 13 individer av denne haugen på 40.000.000 kilo? Neppe.
Hvorfor? Fisken kjenner jo smerte den også. Og er, som levende vesen, beskyttet av samme regelverk.

Ser fisken rett og slett for lite sympatisk ut?

Har han for lite mimikk, eller for lite av den typen mimikk som vi mennesker er i stand til å fange opp?Hvilke av disse to bryr DU deg mest om?

Lett å ønske et forbud mot norsk pelsdyrnæring når man ikke er en del av pelsdyrnæringen eller bruker pels. Men hva med et forbud mot salg av pels? Eller oppdrettsfisk? Eller ethvert produkt som kan tenkes å komme fra en næring der mennesker eller dyr lider.

Noe sier meg at interessen for å forby norsk pelsdyrnæring handler mer om misnøye med den norske bondestand og Senterpartiet enn empati for dyr.123.703 dyr døde under transport til slakteriet i 2009


Frihet

Tankesmien Civita viser til at vi her i landet gjør det middelmådig i Wall Street Journals Indeks over Økonomisk Frihet. Blant annet scorer Norge svært lavt på det som i rapporten omtales som "Labor Freedom":Gjennomsnittet i verden er her altså 62 poeng mens Norge scorer pinlig lave 47. Begrunnelsen:

"Norway’s labor regulations are rigid. The non-salary cost of employing a worker is moderate, but dismissing an employee is relatively difficult and costly. Regulations on work hours are relatively rigid."


Nå ble jeg litt i stuss over hva Labor Freedom betyr for folk på høyresida. La oss ta en kikk på et av utstillingsvinduene her, USA. USA får hele 95 poeng i Labor Freedom-kategorien.

"The United States’ labor regulations are highly flexible. The non-salary cost of employing a worker is low, and dismissing an employee is not burdensome."

Rwanda, Bahrein, Tonga, Uganda, Kuwait og Georgia gjør det også ypperlig her: enkelt å si opp folk, lave lønninger og goder og få eller ingen begrensninger på hva man kan utsette en arbeider for.

Tror at det å trakte etter å vinne denne konkurransen ikke bør ha topp prioritet.

Frps utstillingsvindu Irland nær konkurs

Irland er i disse dager bortimot konkurs. Frp ber oss se til nettopp Irland for hvordan vi bør styre oss økonomisk.

Eindomsprisene i Irland har rast 35 prosent. Og tapene er for store til at bankene selv klarer å håndtere dem. Staten må inn og balansere. Men er Irland i stand til å balansere? Neppe. I og med at de har følgt alltid rådende høyrepolitikk å kutte i statens inntekter. Irlands nå-status:

"Statens evne til å betjene gjeld avhenger også av skatteinngangen. Den faller ettersom Irlands BNP er sterkt nedadgående. Irland har vist negativ vekst i ni av ti av de siste kvartalene. Dessuten står utenlandske selskaper for en stor andel av Irlands verdiskapning. Ettersom utenlandske selskaper betaler en svært lav skatt på resultat, har den irske statskassen begrenset glede av at for eksempel Google opererer sitt Europa-kontor fra Dublin."

Gjermund Hagesæter ba i 2005 det norske folk om å se til nettopp Irland under den vellåtende overskriften "Mindre skatt - mer velferd!!":

"Lavere skatt og bedre rammevilkår for norske bedrifter vil selvfølgelig øke konkurranseevnen og dermed gi flere arbeidsplasser. Skatte- og avgiftslettelser sikrer dermed at "kaken" som skal fordeles blir større. Irland er et illustrerende eksempel på et land der skattelette har gitt slike positive ringvirkninger."
"Det er i dag bred enighet om at det var skattereduksjonene som la grunnlaget for denne positive utviklingen i Irland. Dette er et konkret eksempel som dokumenterer at mindre skatt - gir mer velferd!"


I Irland har man vært så økonomisk fri at alt har gått aldeles over styr. Men når folket må inn å rydde opp etter festen så sitter man der uten penger til vaskebøtter og kluter.

Irene strammer nå inn og sikrer seg kontroll igjen. Med rasing nedover på den økonomiske frihetsindeks som resultat. Det kan virke som at det å rase nedover på denne indeksen er et positivt tegn.

Norge ligger i så måte ypperlig plassert i det europeiske midtsjikt..

søndag 7. november 2010

Arrester George W. Bush

George W. Bush innrømmer beordring av torturen waterboarding i sin selvbiografi Decision Points som kommer ut på tirsdag. Ikke bare innrømmer han det - han argumenterer for hvor nødvendig det er for et også vestlig demokrati å torturere sine fanger.

«Valget mellom sikkerhet og verdier var presserende. Ga jeg ikke CIA grønt lys, kunne jeg risikere nye angrep mot USA. Dette var en risiko jeg ikke var villig til å løpe»

Forfatteren og journalisten Christopher Hitchens utsatte seg for waterboarding på oppdrag av Vanity Fair. Hans oppsummering var "if waterboarding does not constitute torture, then there is no such thing as torture".

Oppdraget kan oppleves her:
Til dette er det bare én ting å si: om George W. Bush besøker Norge noen gang så skal han arresteres for krigsforbrytelser.

Akkurat som norsk-bosnieren som tidligere i år ble dømt til fire og et halvt år i fengsel for å ha mishandlet serbiske fanger i Bosnia i 1992.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik nominerte George W. Bush til Nobels Fredspris i 2002.

lørdag 6. november 2010

Flaggførkja , overvåkning og amerikanske interesser

USAs overvåkning av norske borgere startet for 10 år siden.

Norges Forsvarsminister den gang, Høyres Kristin Krohn Devold, poserte da for KK med følgende klesplagg:


Amerikanerne sier i dag at de fikk klarsignal for overvåkningen fra norske myndigheter. Når man ser forsvarsministeren la seg fotografere på denne måten så ser man jo at de kan tenkes å ha et poeng.

Devold var på godfot med amerikanerne. Hennes kollega Donald Rumsfeld - Irak-invadereren, Guantanamo-forkjemperen og tortur-forsvareren - omtalte hun som "glitrende intelligent og interessant" samt "så sjarmerende".(Bildet av forsvarsministeren drapert i det amerikanske flagg er tatt av Marcel Leliënhof/Tinagent.)
(Kjælenavnet flaggførkja er fra Jon Michelet)

onsdag 3. november 2010

Siv Jensens smykke-korrupsjon?

For ikke mange ukene siden var Kommentariat, presse og opposisjon i harnisk over at enkelte politikere tillot seg å ta i mot gaver.


Politisk ekspert Stein Kåre Kristiansen (TV2):
"Jeg mener de viser skrekkelig dårlig dømmekraft når de tar i mot gaver."


Politisk ekspert Erna Solberg (Høyre):
"Jeg synes verdiene på gavene ikke bør være mer en rundt tusen kroner."


Det som dengang ikke ble tatt opp var at også Siv Jensen tar i mot gaver. Og ikke som et enkelttilfelle - nei, dette er en ordning hun har hatt gående og glede og nytte av i fem år.

Siv Jensen mottar smykker fra en smykkeprodusent og har dem "på lån".

Vanlige folk må betale 350 kroner for å leie et smykke til knappe 2.000 kroner i en måned.

Men Siv Jensen får leie smykker gratis. Og verdien på smykkene er i følge Siv Jensen selv mellom 4.000 og 20.000 kroner.

En av de i Kommentariatet som gikk kraftigst ut for noen få uker siden, Gunnar Stavrum, ser få problemer med Siv Jensens gratis leieavtale.

"At Siv Jensen får låne smykker hos en smykkedesigner som en vinn/vinn–avtale reagerer jeg ikke så voldsomt på."

Verdien av Siv Jensens leieavtale kan vi for eksempel anslås til 30.000 kroner (500 kroner måneden i 5 år).

Navareste ble omtalt som "Pinlig grådig" av Stavrum da hun tok i mot et smykke som viste seg å være verdt 26.500 kroner. Siv Jensens avtale til, for eksempel, 30.000 kroner ser den samme kommentator på som "noe jeg ikke reagerer så voldsomt på".

Korrupsjonsekspert Johan M. Andersen:

"Korrupsjon er å motta utilbørlige fordeler i kraft av sin stilling, og det settes særlig strenge krav til offentlige personer. Smøreturer til rundt 10.000 kroner vurderes som korrupsjon, og når man går over 50.000 kroner er man fort på grensen til grov korrupsjon. Det i seg selv er en alvorlig sak med streng strafferamme på ti års fengsel."

Sa Andersen den gang. Om media bryr seg om å ringe til ham denne gangen det gjenstår å se.

tirsdag 26. oktober 2010

De totalitæres ordførerkandidat

Ordførerkandidat for partiet Fremskrittspartiet i Oslo, Carl Ivar Hagen, med klar tale i sin nye bok.

"Så lenge de helt eller delvis lever på støtte fra staten, skal de ikke ha lov til å flytte fritt."

Folk på trygd er altså ikke gode nok borgere til å kunne ha bevegelsesfrihet.

Hagen ønsker seg også tilbake til 30-tallets asylpolitikk. Da norske politikere var vesentlig strammere i klypa med flyktninger.

"Hagen mener det er alt for lett i Norge å være gavmild med skattebetalernes penger. Han vil ha et system der myndighetene bare er ansvarlig for den formelle behandlingen av søknaden, mens oppholdet dekkes gjennom frivillige gaver."

Resultatet av denne endrede politikken er åpenbar. Også i følge Hagen:

"Et slikt system, som er basert på frivillighet, ville trolig raskt stoppe tilstrømningen av asylsøkere til Norge."

Stoppe tilstrømmingen av jødiske flyktninger fra nazi-Tyskland klarte også de norske styrende 30-tallet. Hvor mange flere som kan ende opp med å bli drept av en slik politikk denne gang bør kanskje journalister spørre ordførerkandidat Hagen om.

Skal folk som flykter fra kjønnslemlestelse, forfølgelse og tortur kunne ende opp med å dra tilbake til denne behandlingen fordi verdens rikeste land ikke har råd til å brødfø dem mens asylsøknaden behandles?

I 1934 anmodet FNs forløper Folkeforbundet Norge om å ta i mot 100 tyske flyktninger. Fra saksbehandlingen:

"(s)elvom vi nemlig aldri så gjerne vil søke å hjelpe disse flyktninger, er vi dog oss selv nærmest. Skulde vi forsømme å ta dette i betragning, vilde det alene føre til at de flyktninger som måtte få komme hit, og som formentlig alle er jøder, vilde bli uglesett. En slik situasjon er ingen, og aller minst flyktningene selv, tjent med."

Hundretusener av jøder var på flukt på 30-tallet.

Norge tok i årene fram mot krigsutbruddet i 1940 i mot - totalt - 400 av dem.

fredag 22. oktober 2010

NRK med Årets regnefeil

NRK hadde i forbindelse med skattelistepubliseringen onsdag store oppslag om at kvinners ligningsinntekt var gått ned fra 63 prosent av menns i 2006 til 52 prosent i 2009. Sannheten var motstatt og åpenbarte seg dagen etter: NRK innrømte at de hadde regnet feil.

Det korrekte er at forskjellen mellom kvinner og menn hadde blitt redusert i perioden: fra "rett i overkant av" 60 prosent i 2006 til 66,23 prosent i 2009.

At verden ikke var slik NRK påstod måtte det en statsråd til for å ordne opp i:
"Jeg ba NRK tenke seg om før de brukte disse tallene, for det var temmelig åpenbart at noe ikke stemte. Ingenting i samfunnsutviklingen de siste årene skulle tilsi et slikt fall. At de i tillegg ville bruke kvinners andel av nettoinntekten som mål på likelønn gjorde ikke saken bedre. Likelønn handler om hvorvidt folk får lik timelønn for arbeid av lik verdi. I skattelistene tas alle typer inntekt med, og det korrigeres heller ikke for kvinners og menns ulike samlede arbeidstid."

Burde ikke mediene selv finne ut av slikt? Være sin egen vakbikkje?


Opprinnelig artikkel:


Menn drar fra i lønnskampen

Likelønnskampen har vært nær virkningsløs fra 2003 til i dag. – Ingen løsning i sikte, sier ordfører i verstingkommune.

Regjeringspartiet SV har gjort likelønn til én av sine hovedsaker. På egne hjemmesider skriver partiet blant annet følgende:

«Kampen for likelønn er den viktigste frigjøringskampen for kvinner i Norge (...) SV mener at omfattende og radikale grep må tas for å oppnå likelønn. Vi må erkjenne at sentrale samfunnsinteresser står på spill dersom vi som samfunn ikke tar disse grepene. Skal vi oppnå likelønn, må det satses på mange fronter, og det må tas modige og radikale beslutninger.»

De modige og radikale beslutningene har imidlertid ikke vist seg i kvinnenes lønningsposer.

Fra dårlig til verre

Tallene i skattelistene viser at likelønnskampen går feil vei. Ifølge tallene fra Skatteetaten øker gapet i nettoinntekt og formue mellom kvinner og menn.

NRK har trukket ut den lignede inntekten for gjennomsnittsinntekt og -formue for menn og kvinner i 2006 og i 2009. Det er dyster lesning for likelønnskjemperne.

Tallene viser at gjennomsnittskvinnens nettoinntekt lå på beskjedne 63 prosent av mannens nettoinntekt i 2006. Tilsvarende tall for ligningsformuen er 67 prosent.

Så har det blitt verre.

Da Skatteetaten friga skattetallene for 2009 viste det seg at gapet mellom menn og kvinner har blitt enda verre. Ifølge de nye tallene hadde kvinner i Norge en nettoinntekt som lå på 52 prosent av mannens nettoinntekt. Ligningsformuen har hatt lignende utvikling. Her viser statistikken at kvinner bare disponerer tilsvarende 54 prosent av det den gjennomsnittlige mannen kunne bokføre i ligningsattesten.Ny/oppdatert artikkel:


Kvinnen tjener 2/3 av mannen

Tallene i årets skattelister viser at det er et stykke igjen før likelønnskampen er i havn. Gjennomsnittsinntekten til kvinner er nemlig 66,23 prosent av mannens.

Ifølge tallene fra Skatteetaten ligger gjennomsnittsinntekten til kvinner i Norge på 66,23 prosent av mannens.

NRK har trukket ut den lignede inntekten for gjennomsnittsinntekt for menn og kvinner i 2006 og i 2009 i alle norske kommuner. Da tallene ble omtalt onsdag, meldte NRK at inntektsgapet mellom menn og kvinner hadde økt. Denne påstanden skyldes en regnefeil fra NRKs side og er ikke riktig. NRK beklager dette.

Tallene viser tvert imot at gjennomsnittskvinnens nettoinntekt har gått fra rett i overkant av 60 prosent av mannens nettoinntekt i 2006 - til 66,23 prosent i 2009. Det betyr at kvinner har en nettoinntekt som ligger på rundt to tredeler av menn.


Skattelistejournalistikk

Det er en årlig debatt: høyresida ønsker å stenge innsyn i hvem som er rike i dette landet og bruker de argumenter de kan. Som så må tilbakevises: det blir verken mer mobbing eller kriminalitet av offentliggjøringen. Så nå i 2010 er argumentasjonen stort sett blitt moralistisk: det hander nå om allmuens ekle "grafsing" og "snoking".

Men hva med media - bruker de anledningen til å lage god journalistikk av all denne informasjonen?

Stavanger Aftenblad informerer om at Sandnespolitikerne har mye mer penger enn folket: både gjennomsnittsformue og -inntekt til en politiker i bystyret er 650.000. Får man tilstrekkelig innsikt i vanlige folks hverdag med slike lønninger? Avisen forteller videre om en restaurantbaron som har doblet sin formue til 24 millioner, men velger å allikevel konkludere med at det er tøffe kår for de som driver i denne bransjen.

Motstanderne av offentliggjøring mener at de med lav lønn henges ut. Men hvorfor ikke vri på det? Offentliggjøringen gjør det mulig å ta opp strukturdebatter som den om at kvinner tjener mindre enn menn. Bergens Tidende graver i dette i artikkelen "- Blir i forhold på grunn av lønn."

"De siste tilgjengelige dataene fra 2008 viser at 400.000 norske menn har en inntekt på over en halv million kroner. Til sammenligning har kun drøye 100.000 kvinner en like høy inntekt."
"Kvinner velger av ulike grunner å jobbe deltid eller å gå inn i lavlønnsyrker. Det ikke alle tenker på er at det også gjør det vanskeligere for dem å gå ut av forhold."
Førskolelærere trekkes ofte frem som én av de største tapergruppene i lønnskampen. (...) Yrket er veldig slitsomt. Derfor er det mange som jobber deltid, forteller hun. (...) Dersom du blir skilt etter 20 år, sitter du der uten nok pensjonspoeng".

I stedet for å snakke om struktur og fakta vrir høyresida om og retter fokuset på "valgfrihet": når menn tjener mye mer enn kvinner, og kvinner jobber i slitsomme, lavtlønnede yrker ja da velger man deretter: kvinnen går ned i stilling når tidsklemma slår til. Og blir sittende med svarteper. Valgfriheten er i beste fall et plaster. På et kjøttsår man kunne unngått.

Lokalavisa Romsdals Budstikke er stort sett interesserte i hva regionens "kulturfolk" og fotballspillere tjener. Sunnmørsposten tar seg til å grave hakket dypere og lager en artikkel "Fattige i rik kommune" om kommuna Herøy med 8.400 innbyggere - deriblant 59 med en formue på 10 millioner eller mer. Og 224 som av SSB er definert som fattige.

"I takt med den aukande private velstanden har det funne stad ein rivande utvikling på butikk- og kafe/restaurantsektoren i lokalsamfunnet. Folk «går ut» i langt sterkare grad enn berre for 10 år sidan, og dei tek gjerne del i kulturarrangement utan sideblikk til kostnaden. Dette gjer det ikkje lettare for dei med dårleg økonomi å henge på. Det er viktig å vere «vellukka», og dette viser seg i lett synleg luksus. Dei som ikkje har høve til slikt, har difor lite «å skjule seg bak», og presset kan bli stort, melder sosionomane."

Adresseavisen nøyer seg med å liste opp noen utvalgte rikfolk i regionen: kjøpmenn, lakseoppdrettere, fotballspillere og restauranteiere.

Rana Blad tar for seg Nordlands rikeste kommune: Lurøy. Og her har millionærene samlet seg på den lille øya Lovund - 364 innbyggere der 7 har over 10 millioner i formue. Også her er det naturressursen fisk som er rikdommens grunnlag.

Nordlys har en artikkel om de unge rike i sitt distrikt. Og konkluderer med at de stort sett ikke har bygd opp formuen sin med egne hender. Slik jo visa fra høyresida vanligvis går: "De er unge, de er rike - og de fleste har arvet formuen".


Hva så med Kommentariatet?

Nettavisens Gunnar Stavrum taler overraskende nok varmt for offentliggjøring og søkbarhet i kommentaren "Offentlig skatt er et gode". Kristin Clemet har fått utdelt Kommentator-mikrofon av NA24 (Nettavisen?) og er mindre overraskende veldig mot. Det samme er E24s kommentator Erna Solberg i innlegget "Slutt på skattesnoket".


Trafikkstatistikk skattelister.no.

søndag 17. oktober 2010

Om plagiat og sånt

Jan Arild Snoen tar i sin nå Fritt Ord-støttede spalte Mediekritikk opp plagiat i Aftenposten.

"Lars Hellberg plagierer igjen. Det er tredje gangen. Hvor lenge kan Aftenposten leve med dette?"

Kommentatoren Hellberg viste i sin kommentar i Aften Aften til Klassekampen og Vårt Lands artikler om levekår i Groruddalen - og gjentok mer eller mindre ordrett formuleringer i disse artiklene.

Men hva med Snoen selv?

I september 2007 leverte Snoen en bokanmeldelse i Dagbladet av Naomi Kleins "The Shock Doctrine" - en bok han etter eget sigende bare hadde lest to sider i forordet av.

Den mørkeblå canadiske avisen National Post hadde noe tid i forveien kjørt en artikkelserie der utdrag av boken ble trykket ledsaget av en kritisk gjennomgang av avisens skribenter. Terence Corcoran var en av disse med sitt bidrag "Don't blame Milton Friedman for socialism's failures".


Jan Arild Snoen:
"ALLEREDE PÅ DEN andre siden i forordet går Klein løs på liberalistenes påståtte utnyttelse av kriser, og gjenoppbyggingen av skolevesenet i New Orleans etter orkanen Katrina er hennes Exibit A. La meg derfor bruke mesteparten av plassen nettopp på denne affæren, siden den på en utmerket måte illustrerer sannhetsgehalten i Kleins bok."


Terence Corcoran:
"Just four pages into The Shock Doctrine and already the wheels are flying off Naomi Klein's big new ideological busload of leftist fantasy. The opening sequence, excerpted on the facing page, portrays Milton Friedman, the great free-market economist who died last year, as a crass exploiter of the victims of hurricane Katrina."


Jan Arild Snoen:
"EN LETT BLAING i boken (jeg har ingen ambisjoner om å plage meg selv ved å lese den grundig) viser at det på praktisk talt hver side finnes tilsvarende grove feil og forvrengninger."


Terence Corcoran:
"There isn't space here to review all the other exaggerations and fallacies that Klein throws at Milton Friedman."

Snoen mener Klein mener Milton Friedman er "ondskapens apostel", mens National Posts Jonathan Kay bruker ordene "economic Sauron" om samme tema.

Kay skriver videre:
"In life, Friedman was a diminutive American economist who helped convince the world that free markets and free trade were the path to prosperity. He was so impassioned about the subject that he spread the gospel to anyone who would listen — even to Pinochet. What he said was influential. But by modern standards, it wasn’t particularly radical. Indeed, most of his teachings are now part of the economic mainstream."

Snoens versjon:
"Det har gitt oss den lengste og globalt sett best spredde økonomiske oppgangsperioden i verdenshistorien. Markedsløsninger har ført til at Chile, ett av Kleins skrekkeksempler, har gått fra hyperinflasjon og sterkt fall i levestandarden på slutten av marxisten Allendes styre, til Latin-Amerikas mest vellykkede økonomi, der kristeligdemokrater og sosialdemokrater har videreført de Friedman-inspirerte markedsreformene."

Liberalere har et veldig identisk ordforråd.

Den liberale (én)tankesmien Civita har morsomt nok lagt inn linker til både National Post og Jan Arild Snoens anmeldelser av Kleins bok på en og samme side.

Men det hadde muligens holdt bare med en av linkene?

Hva vet jeg.
PS: en filmversjon av boken kom ut nå i høst.

mandag 11. oktober 2010

Hvor mange avløpsrør trenger DU?

Er vi i Norge 2010 kommet så langt at vi mener at det er fornuftig at det i gata der du bor legges flere avløpsnett slik at ulike kloakk- og avløpsfirmaer kan konkurrere på like vilkår i å betjene deg som kunde?

Min gamle far lurte her en dag på om han skulle svar ja på et brev som var kommet i posten fra en bredbånds- og telefonileverandør. Leverandøren hadde ikke bygget ut fibernett i hans nabolag enda, men for 5.000 kroner kunne han nå kjøpe seg inn i prosjektet som skulle sørge for å få fiber inn til huset hans. Om han ventet til nettet var ferdig utbygd og så meldte sin interesse så ville prisen stige til 10.000 kroner.

10.000 kroner for å i det hele tatt kunne bli kunde.

Fiber til folk...rikfolket.

Nå er det slik at min gamle far allerede har de produktene som man kan få gjennom en slik kabel. Han har TV-signal - endog PVR og HD-signaler - fra leverandør X og han har bredbåndinternett og fasttelefon fra leverandør Y. Og om han er misfornøyd så kan han bytte. Og misfornøyd har han vært - uten at man jo tar seg bryet med å bytte av den grunn. Man har jo investert i utstyr og lært seg produktene å kjenne.

Men nå kommer dette nye. Fiber. Der man kan få, tja, tv-signaler, internett og telefoni.

Men nå i en kabel - fiberkabelen - som eies av 1 leverandør. Og her vil det ikke være snakk om å kunne bytte. Utbyggeren av kabelen har naturligvis ikke tenkt å slippe til noen andre i kabelen.

Det ville jo vært bad for business.

Så det min far blir spurt om her er om han ønsker å subsidiere en aktør for å svekke konkurransen i markedet og dermed gjøre hans egen hverdag dyrere og mindre fleksibel.

Svaret på det er nok nei.

Denne historien er ille nok.

Enda verre er det at en del mener at for at konkurransen skal bli god også (?) her så må det legges FLERE kabler av SAMME type av ULIKE selskaper slik at man har valgfrihet.

Så man trenger altså så mange kabler av samme type inn til landets husholdninger som markedsfundamentalister mener er nødvendig for at de hellige Markedskrefter skal kunne fungere.

Om en kommunal etat hadde lagt 5 avløpsrør i gata min tror jeg noen hadde reagert og sagt det får da være måte på til sløseri.

Om fem private firmaer legger hver sin fiberkabel i gata mi jubler markedsfundamentalister for at nå kan endelig markedet fungere slik det må fungere for at alt skal kunne fungere.

På Sovjetisk vis:

"Et par måneder etter at det ble besluttet at Telenor skulle bygge ut fiber her, skulle plutselig BKK også legge fiber på akkurat samme stedene. Både BKK og Telenor legger hver sine kabler. Det legges altså dobbelt så mye kabel som nødvendig. I gaten vår var Telenor ferdig med å lukke grøftene, men så kom BKK og gravde opp igjen grøftene for å legge sin kabel."


Har vi virkelig så mye tid, ressurser og penger?

Burde vi ikke bygget andre ting?

Veier og sykehus og skoler og sånt?

I stedet for å bygge infrastruktur som gjennom regjeringens bredbåndssatsing allerede finnes.

Man må undres hvor mange milliarder som skal sløses bort på fiber. Og de positive fiberregnestykker vil nok tendere til å gå sjeldnere opp om man må legge til grunn mange kabler inn til hvert hus.

tirsdag 28. september 2010

Til Valhall med Høyre og Frp

Partiene Høyre og Fremskrittspartiet kjemper om å stå fram som de som mest forstår enkelte norske afghanistansoldaters budskap om hvor godt det er å drepe.

Dette mens andre afghanistansoldater sender bekymringsmeldinger om ukultur og overtramp og hjelpearbeidere i sine stille sinn håper at ringvirkningene etter "motiveringen" med dødningehoder og norrøne referanser ikke blir for store.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold:
"Slike aparte holdninger er noe vi må kvitte oss med i Forsvaret. Det gjelder både bruken av dødninghodet og det som fremstår som en vikingatferd."

Siv Jensen:
"Her må vi legge godviljen til."

Generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktningehjelpen:
"Det jeg frykter mest for er raseri, både fra opprørsgrupper og kanskje også fra den afghanske sivilbefolkningen. Dette er en type adferd og type holdninger som jeg tenker veldig fort kan spille over på en negativ måte på andre aktører også. Det er livsfarlig å ha slike holdninger."

Det er jo så man undres på om slik soldatvirksomhet gjør tingene verre der nede og ikke bedre.

I så fall er de milliardene vi bruker på denne krigen sikkert bedre anvendt andre steder.

Bataljonsjef Lars Lervik:

"Hvis vi ikke gjør noe og lar dette skure, kan dette utvikle seg til en situasjon vi ikke ønsker. Holdninger gir seg gjerne uttrykk i handlinger. Og når du vet hva vi gjør i Afghanistan så er det veldig viktig at handlingene ikke blir feil."

fredag 17. september 2010

Kommentariatamnesi

VGs politiske kommentator Eirik Mosveen er enten uærlig eller dum.

"Debatten" på NRK1 i går handlet om Teppegate.

Etter en halvtime kom man inn på medias rolle. Programleder Erik Wold henvender seg til Mosveen:

"Røkke har i en pressemelding sagt at han ikke kjenner Navarsete og har ikke en gang hilst på henne - allikevel er det skapt et inntrykk av at dette er en personlig gave fra Røkke til Navarsete - hvorfor har dere gjort det?"

Eirik Mosveen svarer ikke på spørsmålet men begynner å snakke om noe helt annet. Og babler i vei i godt og vel et minutt før Wold må bryte inn - det får da være måte på:

"Men det spørsmålet jeg stilte var denne koblingen til Røkke - det inntrykket som er skapt om at dette var en personlig gave fra Røkke? Når han sier at han ikke kjenner Navarsete en gang?"


Eirik Mosveen:

"Mja, ja det er jo gitt fra Aker Yards som da Røkke eier, men utover det er det ikke noen kobling her som jeg har fått med meg men det er mulig...jeg vet ikke hva du helt sikter til?"


Nå jobber ikke jeg i VG eller er journalist men det Wold kanskje sikter til, Mosveen, er VGs artikkel "Navarsete fikk armbånd av Røkke"?
Med blant annet formuleringen:

"Kjell Inge Røkke ga daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete et armbånd til en verdi av 26.000 kroner under en båtdåp."

Er Eirik Mosveen uærlig eller dum?

Røkke eide verftet som bygget skipet. Rederiet som hadde bestilt skipet plukket ut gudmoren. Røkke har aldri hilst på Navarsete.

Bør man forvente seg mer av pressemakta? Om ikke fra VGs journalister så andre journalister. Også i dette yrket er man vel i stand til å vurdere godt arbeid fra slett?

Eller er det slik at når blodtåka blir for tett og ulveflokken for stor så verken tør, kan eller vil noen i pressen tale alfaen i mot?

Det positive er at dette partiets velgere ikke virker å la seg lure fullt så lett som VG og co virker å ønske.
DN: Fikk armbånd fra Røkke
Aftenposten: Navarsete mottok armbånd fra Røkke
E24: Navarsete mottok armbånd fra Røkke
P4: Navarsete mottok armbånd fra Røkke
Nettavisen: Mottok armbånd fra Røkke
Nationen: Fikk armbånd verdt 26.500 kroner av Røkke


lørdag 11. september 2010

Historien om Ytringsfrihetsridderne og Koranbrenningen

Per Edgar Kokkvold, Vebjørn Selbekk, Siv Jensen og resten av de hvite ytringsfrihetsridderne kjempet i sin tid heroisk for at flest mulig ikke skulle feige unna men gjøre det som var tvingende for å redde Vestligheten og Vår Livsform: trykke Muhammedkarikaturer a la "Bombe i turban".

Nå har USA hatt sin egen karikatursak: en kristen galematias med rar bart har truet med å gjennom ytringen Koranbrenning bidra med sitt for å sikkert redde verden.

Men etter kraftig kritikk fra alt fra Barack Obama via amerikanske offiserer og militære ledere og helt bort til Sarah Palin så har pastoren ombestemt seg.

Han brenner ikke allikevel.

Saken oppsummert av CNN:

"Instead of having the government punish people who say intolerant things, the American system relies on people to criticize each other for violating what they think are the proper norms of tolerance and equal respect in a democratic society. People will sometimes disagree about these norms, but that disagreement is also part of free expression."

Og her er vi ved poenget: vårt system er AVHENGIG av at NOEN sier fra når en eller annen har tenkt å trykke eller ytre ting som er hatefullt, nedrivende, krenkende eller hetsende.

Dette poenget tok aldri de norske Ytringsfrihetsridderne gjennom de siste årene.

Men deres totale tystnad i Koranbrenning-saken viser at de nå endelig har forstått.

Verden har med andre ord heldigvis gått et steg i positiv retning.

Muhammedkarikaturene var en usedvanlig pløsete, kristen pøbelstrek som man naturligvis ikke hadde noen forpliktelse til å anerkjenne gjennom trykking.

Koranbrenning er en usedvanlig pløsete, kristen pøbelstrek som man naturligvis ikke har noen forpliktelse til å anerkjenne.Per Edgar Kokkvold, 30.1.2006:

"Vi har ikke lov til å kompromisse når det gjelder retten til å ytre seg"

Per Willy Amundsen (Frp), 13.2.2008:

"Det er skremmende å se hvordan store deler av norske medier bevisst unnlater å trykke Muhammed-karikaturer."

fredag 3. september 2010

Teppegate: Barack Obama er altså korrupt

Den norske stat ved Kulturdepartementet gav Michelle Obama et norsk smykke verdt 15.000 kroner da hennes mann, Barack, var på besøk i Norge for å motta fredsprisen.

Kulturminister Anniken Huitfeldt hadde følgende å si om saken.

"Jeg ønsket å gi henne et smykke i norsk design for å få vist frem litt moderne norsk kultur."
"Dette smykket får meg til å tenke på norsk sommer med svaberg og kveldssol. Jeg tenkte det kunne være en fin kontrast til desembermørket."

Smykkedesigner Kathrine Lindman:

"Jeg ble veldig overrasket da Anniken Huitfeldt ringte meg for å fortelle om utvelgelsen, men mest av alt beæret. Det er helt fantastisk å få en slik anerkjennelse. Det føles absolutt litt uvirkelig."


Ingen politiske kommentatorer hadde særlig mye negativt å si om denne gaveoverrekkelsen - også disse så vel da på dette som et uttrykk for Norges generøsitet som nasjon og en måte å markedsføre norsk næringsliv og kultur på.

Men det Barack Obamas frue burde ha gjort var, vet vi i dag, å betale skatt for smykket og - ikke minst - FOR ALT I VERDEN aldri, aldri bruke det.

For da er man bortimot korrupt - ja hvem vet, kanskje ville Barack bli påvirket av gaven og se helt bort fra amerikanske interesser når han neste gang snakker med vår stats- eller utenriksminister?

Korrupsjonsekspert Johan M. Andersen:

"Korrupsjon er å motta utilbørlige fordeler i kraft av sin stilling, og det settes særlig strenge krav til offentlige personer. Smøreturer til rundt 10.000 kroner vurderes som korrupsjon, og når man går over 50.000 kroner er man fort på grensen til grov korrupsjon. Det i seg selv er en alvorlig sak med streng strafferamme på ti års fengsel."

Vi får altså inderlig håpe at Barack Obama ender opp med å bli buret inne i ti år når amerikansk presse får vite om dette gravejournalistiske arbeidet.


Politisk ekspert Erna Solberg (Høyre):
"Jeg synes verdiene på gavene ikke bør være mer en rundt tusen kroner."

Politisk ekspert Elisabeth Skarsbø Moen (VG):
"De som gir gaver, ønsker kanskje å påvirke gjennom gavene. Politikerne gjør ikke noe ulovlig ved å motta gaver, men det er politisk dumt."
"Hvis han vil ha minner kan ham kjøpe dem selv. Han er ikke statsminister for å sanke suvernirer."

Politisk ekspert Stein Kåre Kristiansen (TV2):
"Jeg mener de viser skrekkelig dårlig dømmekraft når de tar i mot gaver."Kampanjerende, svettende VG-tjukkaser vet best

torsdag 2. september 2010

Kampanjerende, svettende VG-tjukkaser vet best

Norsk politisk journalisme:

Kritiser en politisk beslutning fra en regjering utpekt av representanter for folkeflertallet. Hold trykket oppe i ukesvis.

Og om ikke argumenter fører fram - bruk personkarakteristikker. Saka er jo ikke viktig - det viktige er hvordan politikeren som fronter saka "er".

"Svetten rant som et middels vassdrag."

Svette impliserer nervøsitet, dårlig sak, dårlig lederskap - for lite Mann, for store sko.

Tre uker senere kom det fram fra samme journalismt at det var 45 grader i rommet pressekonferansen ble avholdt i.

Og når politikerne utpekt av folkeflertallet sier de skal be om en ekstra utredning - for å stilne mediestormen og dermed kunne jobbe med viktigere ting enn allerede besluttede saker - så tar journalismen dette til inntekt for at de i utgangspunktet hadde rett.

"Hvis man lurer på om regjeringen har gjort en god jobb, så er det bare å se hva de gjør nå. Dette er en gigantisk innrømmelse av et dårlig arbeid."

...og når igjen faktagrunnlaget ikke er tilstrekkelig stort til å kunne være fundament i en kommentarartikkel så må man legge vekta på intimisering og personliggjøring igjen:

"Ministeren er torpedert, harpunert og markspist."

"Den eneste grunnen til at ministeren ikke er kastet ut av Regjeringen for lengst, er at avgangen vil være aller pinligst for statsministeren selv.

"For ministeren rykker gårdsdriften i Telemark nærmere i ubehagelig fart."

Ja det er først og fremst fordi det gjør statsministeren pinlig berørt at han ikke sparker denne "markspiste bondetamp-noldusen fra distriktene som svetter så det renner når han møter litt motgang".

"Statsråden er en død sild"

Det vil bli master gjennom Hardanger.

Fordi folk flest ikke ønsker høyere strømregning. Og politikerne representerer folket.

Men saka har jo aldri vært viktig.

Dette har handlet om journalisters behov for selvhevdelse.

Spill og ball.

Med opposisjon - som mener det samme som regjering - på frydefullt slep.

mandag 23. august 2010

Wikileaks og journalistisk dobbeltmoral

De siste månedene har en organisasjon publisert dokumentasjon som har fått blant annet stormakter til å skjelve i sine bukser.

Fredag kveld ble organisasjonens mest kjente journalist anmeldt for voldtekt.

Lørdag morgen ble hans navn offentliggjort i én svensk avis - og på en time eller to var navnet hans på førstesiden i alle norske nettaviser. VG, Dagbladet, Aftenposten, TV2, NRK - ja alle sammen.

Lørdag formiddag ble anmeldelsen henlagt. Det var ikke snakk om voldtekt allikevel.

Medieprofessor Rune Ottosen mener at pressen her burde ta litt selvkritikk:

"Det er ikke første gang i historien at budbringere blir svertet når de kommer med kritikk av makthavere, så her burde det vært vist ekstra varsomhet i bildet før man går til det skrittet å trykke en så alvorlig anklage."

Norsk presses yppersteprest, syvende far i huset og moralske temperaturmåler Per Edgar Kokkvold ser dog aldeles ikke noe problem:

"Da kan det ikke være slik når det foreligger en arrestasjonsordre i forbindelse med voldtektsanklager at pressen og mediene skal la være å skrive dette."

Dette reiser en del spørsmål. Skal alle kunne få smurt sitt navn i avisen om man anklages for voldtekt? Eller gjelder dette kun journalister? Eller gjelder det kun journalister som avdekker store saker? Eller gjelder det utenlandske journalister? Mens norske går fri? Eller gjelder det journalister som også er kjendiser? Eller gjelder det kjendiser som ikke er "ordentlige journalister" - de jobber i alle fall ikke i VG eller Dagbladet eller noe sånn.

Ekstra pussig blir det å lese Kokkvolds postulat "personen skal outes samma hvor lite hold det er i anmeldelsen" bare dager etter journalisten Jon Hustads oppgjør med seg selv og egen stand i kommentaren "Når fylla har offentlig interesse" en sak om (den manglende) journalistiske behandlingen av en påstått alkoholisert rådmann på nordvestlandet.

Alle visste - i følge Hustad - at kommunen her ansatte en løs kanon - men ingen i pressen våget å ytre så mye som et lite pip.

"For meg endar problemstillinga opp i ei rekkje banale og sjølvmotseiande prinsipp. Det einaste eg veit sikkert, er at eg ikkje hadde teke belastninga med å skriva om Eides alkoholproblem før han vart tilsett. Pressa feila, politikarane feila, og Eide feila."

Kokkvold må ta seg en tur ned fra tårnet.- Snøvlende Versto kunne knapt stå på bena

lørdag 21. august 2010

Professoren svarer: Om skole og foreldrenes ansvar

Professor i pedagogikk Peder Haug stilte til nettmøte med Sunnmørsposten i anledning skolestarten.

Et av spørsmålene gikk på hvor mye ansvar foreldrene har - og hvordan dette ansvaret bør kommuniseres. Uten å skape for mye aggro. For aggro er der jo der ute.

Svaret er selvsagte greier - men av og til må det selvsagte dessverre sies:

Foreldra har svært mykje å seie for elevane sin trivsel og læring på skulen. Elevar som har foreldre som følgjer opp, følgjer med og held seg orienterte klarer seg betre enn elevar som har foreldre som ikkje gjer slikt. Dokumentasjonen på det er omfattande.

Det er også foreldra som har ansvaret for oppsedinga av borna, skulen er berre eit tilbod. Foreldra kan faktisk takke nei til tilbodet, og organisere opplæringa sjølve. Det er ikkje skuleplikt, berre opplæringsplikt.

Så ser eg det same som du, at det er vanskeleg å snakke om og med dei foreldra som ikkje gjer jobben sin som foreldre. Grunnen kan vere at enkelte av dei tek seg nær av det, og meiner at dei gjer så godt dei kan. Og det kan vel vere rett. Andre igjen bryr seg ikkje. Så er ein avhengig av å ha eit nokolunde godt forhold til foreldra, for eleven sin del. Store konfliktar mellom foreldre og skule går ofte ut over eleven. Difor er mange svært varsame med kva dei seier til foreldra om slikt.

Kanskje kan det vere ei løysing å få fram korleis foreldre bør te seg andsynest elevane, og gje råd om tiltak og handlingar i staden for å karakterisere det dei gjer som negativt og feil? Det fungerer i alle fall godt i andre samanhengar i skulen.

Skole-Norge: - Mye er blitt mye bedre

Åse Ranfelt jobber som lærer på Gran skole i Oslo. 97% av elevene har minoritetsbakgrunn. Her har hun jobbet i 13 år. Morgenbladet intervjuer henne i anledning skolestarten.

Var det bedre eller verre før, Ranfelt?

"Mye er blitt mye bedre. Bevissthet om hva som skaper god læring og veldig mye kursing, gjør at det blir mye mer levende læring blant lærerne."
"Vi har leksehjelp og åpen skole hver eneste ettermiddag. Vi har også frokosttilbud og kantine. Vi har tett kontakt med foreldrene, og i høst starter vi med foreldreskole."

Men 97 prosent minoritetselever, Ranfelt. Dette må da være helt forferdelig og helt umulig å forholde seg til. VG's gladsak fra i vår - "Barna er blitt fargeblinde" - må da være politisk korrekt vås. Er det ikke bare å gi opp? Eller er virkeligheten så god som VGs PK-propaganda skal ha det til?

"På en måte så er den det. Her er det en sånn salig blanding av alt mulig, at vi ikke forholder oss til etnisitet. Det som er viktig i vår hverdag er å greie å skape et miljø hvor vi jobber sammen, lærer ting og har det hyggelig."

Men når trioen skole, Oslo og minoriteter presenteres i mediene så skal det jo være negativt vinklet. At dette er noe et av verdens rikeste og mest oppegående samfunn UMULIG vil kunne være i stand til å takle i det hele tatt. At alt må gå til helvete.

Så, hva med noe negativt - Ranfelt. Hvordan ser dere på negative skriverier i avisene om skole og minoriteter - ja, dere som faktisk jobber med denne problematikken hver dag?

"Slike oppslag er ikke sunt for barna, det er ikke bra for dem å oppfatte at det er så mye negativitet. Vi snakker om det ja, for jeg mener det er viktig å realitetsorientere ungene. Noen av dem lever litt beskyttet her oppe på Furuset, for her er alle så forskjellige. De er nok litt naive med tanke på den motbøren de kommer til å møte ute i samfunnet."

Skolebarna på Gran må altså nyte livet mens de kan. Det norske samfunn er ikke fullt så hyggelig og harmonisk som det dere opplever der oppe på Furuset.

Nok av folk som vil juble skadefro om dere i framtiden skulle trå et steg eller to feil.

Ranfelt sier at unger er unger. Jepp. Og folk er folk.

onsdag 21. juli 2010

Pensjon: Ta fri mens du ennå kan!

Pensjonsreformen innebærer at du får svært godt betalt for å stå et ekstra år i arbeid etter fyllte 62 år.

Om du for eksempel ligger under en bro de neste tre årene så vil du hente inn det du taper i pensjonspoeng på slik oppførsel gjennom å jobbe ett eneste lite ekstra år mellom 62 og 75 - for eksempel at du jobber til du fyller 65 år i stedet for 64 år.

Så: om du drømmer om å ta en jordomseiling eller ligge under en bro så er det best å gjøre slikt FØR du fyller 62 år. Og da kan du til gjengjeld ligge under brua / seile rundt i tre år i stedet for ett.

Uten å tape noe som helst.

Formålet med pensjonsreformen er forøvrig at det skal arbeides mer.Fra en meningmanns tolkning av resultatene i pensjonskalkulatoren på deterdinpensjon.no

tirsdag 20. juli 2010

Dagsavisens rasisme

Dagsavisen modererer sine kommentarer. Det er så man undres over hva avisen ikke slipper gjennom. Her er noen av reaksjonene på Akhtar Chaudhrys kronikk "Trenger flere politikere med minoritetsbakgrunn".

Hvilket århundre er vi egentlig i.

Ået:
"Hvis vi nordmenn bosatte oss i Pakistan og andre muslimske reir og stilte krav til disse lands myndigheter om kirkebygging, bevare vår kultur osv - så ville vi blitt kokt, brent eller steinet."


Finn-Erich Bernstein:
"Hvorfor, jo for du er muslim og hvis du ikke offentlig tar avstand fra islam, stoler jeg ikke et sekund på deg. Dere viser med all tydlighet hvor deres lojalitet ligger hvis det kreves det minste av dere,sist med Tjaik med palistinaskjerf på stortinget talerstol."

Aelita:
"Jeg mener at innvandrere med opprinnelse fra land utenfor Europa bør være utelukket fra all slags politisk makt i Norge - eller får Norge ettervert samme tilstander, kaos, korrupsjon og vanstyre som i land de kommer fra."

Grobian:
"Hinduer,sikher,buddhister,vietnamesere,og andre innvandrere østen/midtøsten er det sjelden problemer med.All jævelskapen kommer fra muslimene.Hvis Chaudry leser dette kan du forklare meg hvorfor? Jeg er imot at du sitter på Stortinget."

Anonym:
"Nei takk til flere muslimer på stortinget eller andre plasser, vi har nok kaos som det er."

Liv:
"Minoriteter er overrepresentert i kommunestyrer. Der gjør de lite av seg, annet enn å arbeide for klanens særinteresser. Islam må forbys, og all støtte til ulike muslimske foreninger og såkalte integrasjonstiltak må stoppes. Vi bruker mer enn 5 milliarder årlig på integrering- likevel klages det over mangel på representasjon.
Chaudry kan selv forsøke å lære seg bedre norsk. Det er pinlig at han sitter på Stortinget."

Arne Hofgaard:
"Det synes for meg ganske tåpelig å påstå at folk fra tilbakestående u-land som f.eks. Pakistan skal ha noen erfaringer som kan tilføre Norge noe positivt, og jeg kan ikke se at fremmedkulturelle personer fra minoriteter i Norge kan gi fra annen lærdom og erfaring de måtte ha fått gjennom tid som innvandrere til landet."

Bjørn Lorentzen:
"Antall mennesker i Norge med fremmed-etnisk bakgrunn er i sterk utvikling henimot 20 prosent. Med dette truende perspektiv , er det på høy overtid å samle oss i konsensus om å sikre klart "ur-norsk" majoritetsgrep på samfunns-styringen. Selvfølgelig skal innvandrer-befolkningen i rimelig utstrekning komme til orde, men ikke i en grad som med tid og stunder kan undergrave vår egen styring av landets utviklingsretning. Her må utvises den største varsomhet!"

Jan:
"Hvorfor skal muhammedanere ha innflydelse og politisk makt i Norge? Hvis jeg f. eks. reiste til Pakistan eller Tyrkia, ville jeg blitt returnert/utvist øyeblikkelig hvis jeg forlangte noe av det muhammedanerne forlanger i Norge. Muhammedanerne vil jo helst at alle utlendinger- disse vantro hunder- skal ut av deres land. Helt enig med dem hvis det samme gjelder omvendt at alle muslimer forsvinner fra Norge og Vesten."


Astrid:
"Piezo; Jeg forstår fortsatt ikke ditt grunnlag for å påstå at Chadry er ansvarlig for drosjesvindelsaken pga sitt etniske opphav. Som alle religioner er kristendommen omformet seg gjennoom årenes løp men det finnes fortsatt svært bibel tro mennesker som forfekter at kvinner skal tie i forsamlinger, og sågar mennesker som dreper med bibelen i hånd. På samme måte har også muslimsk tro omformet seg og er fortsatt under omforming. Det er mange måter å være muslim på."

Nusse:
"Astrid : Du er en muslimsk provokatør, og kommer alltid dragende med "brunbeising" og "rasisme" i alle debatter, for å avspore disse. Hvis alle mente som deg, ville vi hatt sharialover i dette landet ! Det skulle vært hyggelig!"
fredag 16. juli 2010

Terroraksjonene vi ikke bryr oss om

Minst 27 mennesker ble drept og minst 100 såret i et terrorangrep utenfor en moské i går. I dag tar den sunni-muslimske terrorgruppen Jundallah på seg ansvaret.

Men dette bryr vi oss ikke om. Norske medier bryr seg så lite om slikt at man ikke gjør annet journalistisk enn å klippe og lime fra NTB. Og mediene Verdens Gang og Nettavisen har ikke fått med seg terrorangrepet i det hele tatt.

Fordi aksjonen skjedde i Iran. Og aksjonen ble begått av ekstremister som kjemper mot det iranske regimet.

Lederen for terroristorganisjonen, Abdolmalek Rigi, ble arrestert tidligere i vinter og innrømte det som har vært framholdt i vestlig presse både titt og ofte at organisasjonen har støtte i USA.


"Iran's Intelligence Minister Heidar Moslehi said Rigi was at a US base in Afghanistan 24 hours before his arrest and was carrying a forged Afghan passport issued by the US at the time of his capture."
"They [were] prepared to give [us] training and/or any assistance that [we] would require, in terms of telecommunications security and procedures as well as other support, the Americans said they would be willing to provide it at an extensive level."


Rigi, som VG velger å kalle opprørsleder og ikke terrorist, ble henrettet i juni.

Terroraksjonen fredag var en hevnaksjon for henrettelsen.

Om vi bryr oss? Noen bryr seg. VG i 2005:

"Her er Morten Høglund (Frp) og kona under besøket hos den terrorstemplede iranske gruppen Mujahedin e-Kalq i Irak."

Daily Telegraph i 2007:
"A row has also broken out in Washington over whether to "unleash" the military wing of the Mujahedeen-e Khalq (MEK), an Iraq-based Iranian opposition group with a long and bloody history of armed opposition to the Iranian regime. The group is currently listed by the US state department as terrorist organisation, but Mr Pike said: "A faction in the Defence Department wants to unleash them. They could never overthrow the current Iranian regime but they might cause a lot of damage.""


Er terrorisme ok bare man sympatiserer tilstrekkelig med saka?

Gjelder dette også uigurenes kamp mot kinesisk undertrykkelse - inkludert en terroraksjon mot kinesiske mål på norsk eller utenlandsk jord?

Man må jo undres.

Rart ikke all terrorisme og oppfordring eller hjelp til terrorisme fordømmes og bekjempes like hardt.

torsdag 15. juli 2010

Anbefalt: Sykefravær og "Nye Norge"

Ali Esbati undrer på hvorfor den voldsomme interessen for sykefravær plutselig er forsvunnet nå når tall viser at fraværet går drastisk ned.

"Venstresiden og arbeiderbevegelsen må stikke hull på mytene, men også være nøye med å forsvare grunnleggende verdier i velferdsordningene aktivt mot enøyd økonomisme. Skal vi ha en bekymret debatt om «endrede holdninger» – burde den heller handle om sosiale eliters syn på solidariske velferdsordninger. Der trengs det en kraftig skjerping."

Iver Aastebøl poengterer at "Nye Norge"-serien til VG skygger for viktigere ting - sementering av klasseskiller gjennom enda mer til de mest bemidlede og enda mindre til de som har minst.

"Disse forandringene glir stille gjennom mediene. Selv ikke der innvandrere og klasseskiller krysser hverandre, øker lydnivået. Vi hører ofte om undertrykkingen innvandrere utsettes for fra egen religion eller kultur, men lite om undertrykkingen fra arbeidsmarkedet. Innvandrere er overrepresentert blant arbeidsløse, og om de får seg jobb, er den stort sett dårlig betalt: I det norske arbeidsmarkedet er det utelukkende ansatte med utenlandsk bakgrunn som tjener så lite at de selv med full jobb ender under fattigdomsgrensa."

Med dette anbefalt.

lørdag 10. juli 2010

Kriminalitetseksplosjonen som forsvant

2009-tallene er klare: Nasjonen eksploderer i kriminalitet.

Nei, det gjør den ikke.

Og enda bedre. For noen dager siden kom opplysningen om at grove tyverier fra villa og leilighet er redusert med 20% og at oppklaringsprosenten er på vei opp.

Og tallene for Oslo er i følge Huseiernes Landsforbund enda bedre.

"Nedgangen viser at satsningen vi har hatt på dette området den siste tiden fungerer, sier visepolitimester i Oslo, Roger Andresen. Det er i dag rundt 20 personer ved Majorstua politistasjon i Oslo som jobber mot de omreisende kriminelle bandene. Gruppen samarbeider både med de andre politistasjonene i Oslo, og med politidistriktene i omegn, blant annet Asker og Bærum og Romerike. Nå skal gruppen bli enda større. Justisiminister Knut Storberget lover elleve nye stillinger fra august i år."
fredag 9. juli 2010

Subben må arbeide! Men ikke akkurat her!

NHO er ikke interessert i annet enn superarbeiderne:

"Det vi trenger, er stadig flere som tar stadig mer utdanning, og som er i stand til å møte hyppige endringer i jobbinnhold og kompetansekrav: Vi trenger høykompetent arbeidskraft."

Dette kolliderer dog med den samme høyresidas rop om at folk må se til å komme seg i jobb og arbeide mer, hardere og lengre for vesentlig lavere lønn.

"Krava frå EU og IMF andsynes Hellas kjenner vi: Pensjonsalderen skal aukast til 65, skattane må dramatisk opp, og løningane kraftig ned. Berre eitt av krava gjev meining slik stoda er no: auka pensjonsalder, som burde ha vore auka til sytti i heile EU. For som vi òg veit: Auka pensjonsalder gjev både auka arbeidsdeltaking, auka konsum og auka skatteinngang."
"Når ESB har fått rydda opp i det verste rotet, må euroen av­­viklast. Så må europearane byrja å arbeida att, lenge, og til mykje dårlegare løn."

Når næringslivet ikke er interesserte i arbeidskraften til en stor del av befolkningen fordi denne ikke anses å være "høykompetent nok" - hva da?

- Her bor terroristen

Tre personer er arrestert, mistenkt for "å inngå terrorforbund".

At de er siktet og ikke dømt er ikke så lett å forstå ut fra dagens dekning av saken. Og om du lurer på hvor den ene av de tre - en kar på 37 - bor med sin kone og to barn så får du vite også det i VG og Bergens Tidende.Bergens Tidende dokumenterer stoda i leiligheten:

"Det var mørkt og gradinene trukket fra."

Ja, familien var jo på ferie i Tyskland. Og så heter det gardiner og ikke gradiner.

PST har totalt siktet 10 personer for terrorhandlinger. Ingen er dømt.

PST har bommet og bommet.

Har PST rett denne gang - eller blir det nok en fadese.

Men hvor de som siktes bor bringes i alle fall på det rene.

Og så kan vi spekulere på hva de, bak disse gradinene, eventuelt kunne tenkes å ha vurdert å planlegge å muligens sprenge i luften om det nå er slik at PST denne gang har rett.


torsdag 8. juli 2010

Helter, terrorister, bomber og drap

3 personer arresteres for å kanskje ha planlagt å lage bomber som muligens skulle ha blitt tatt i bruk et eller annet sted - enten mot militære eller sivile. Strafferammen er sikkert 21 år.

Et annet sted på jordkloden arbeider norske menn og kvinner med enda farligere våpen og disse og deres allierte kolleger er for tiden enda mer blodige enn deres motstander (var det vel) Taliban når det gjelder det å ta livet av barn.

Strafferammen for disse soldatenes oppførsel er åpenbart null år og man blir mottatt som helter når man kommer tilbake.

Norge er i krig, men Jens Stoltenberg sier at nordmenn kan sove trygt.

Kriging provoserer.

Spesielt de som har venner som ikke kan sove trygt.
Og som mener vår oppførsel fører til mer utrygghet og ikke mindre.

I krig dør det folk.

mandag 5. juli 2010

Fornebu - der spøkelser bor

På kremtomta i indre Oslofjord lå der tidligere en flyplass.

Så ble den i 1998 lagt ned.

Og da skulle man tro det var mulig å slippe folk flest til - i alle fall på halvøyas indre landområder (i og med at millionærer og milliardærer jo besitter kysttomtene).

Man begynte så bra med parkbygging.For eksempel den delen av Fornebu som man kaller Storøya:

"Storøya er det største grøntarealet på Fornebu. Der er det plantet ca. 100 000 trær og busker. Med så mange mottak av planter og trær på kort tid har logistikken vært en stor utfordring. Plantene ble dyrket fra frø på et gartneri og så plantet på Storøya. På Storøya skal biologisk mangfold bevares og fuglereservatet beskyttes i tråd med miljømålene."


Eller den delen som kalles Koksa:

"Koksaparken er på hele 56 mål ned mot Koksabukta. Det er den første parken på Fornebu som ble åpnet for allmennheten sommeren 2006. Området er opparbeidet med mindre koller for variasjon i landskapsbildet. Plantevalget er mangfoldig og består bl.a av villroser, syrinbusker, furu, bjørk, kirsebær og eik. Området har fått sin egen "sommerfugldam" som betegner dammens form."Ok. Grønne områder er etablert av Statsbygg. Våtmarksområder opprettholdt. Fugleliv tatt vare på. Rekreasjonsområder som intet annet sted i eller i nærheten av Oslo er satt i stand og vedlikeholdes.

Flott!

Men ikke nok med det.

Sykkelveier! Sykkelveier så brede og flotte at halvøyas bemidlede urbefolkning jubler. For sykkel må man ha skal man kunne klare å manøvrere seg gjennom hele dette enorme anlegget med parker, skulpturer, vannspeil og idrettsanlegg:

"I vinter skrev jeg her på bloggen om hvor flott det er å ha svømmehall som nabo når det er vinter og kaldt. Men det er nå om sommeren dette området virkelig er attraktivt.""Turen videre går fra Storøya Grendesenter og gjennom den nye Nansenparken, opp langs det nye vanndraget som renner fra nord til sør gjennom parken. Her er det lekeplasser, badminton- og sandvolleyballbaner på alle kanter. Man sykler over Festplasssen og videre langs bekken til flytårnet på gamle Fornebu. Her ligger Cafe og Galleri Odonata, der man på hverdager kan spise lunsj, eller man kan ta med familien til middag på søndager. Her er det dessverre stengt i ferien, men Odonata åpner igen søndag 9. august."

Og som om ikke sykkelveier, parkanlegg, svømmehall, volleyballbaner, badmintonbaner og utendørs bordtennisbord skulle være nok så er det også mulighet til å spasere innom det 535-millioners "grendesenteret" som foreløpig står ferdig.

Ja, du leste rett. 535 millioner.

Så stedet har alt.

Bortsett fra folk.

For der bor jo ingen der ute.

Om grendesenteret til en halv milliard:

"Vi har ikke brukere til senteret når det står ferdig."

Ok. Her behøves mer detaljer.

"Salgsstopp, byggestopp og feil på leilighetene har preget utbyggingen av Fornebu den siste tiden. Holtekilen og Storøya er blant leilighetsprosjektene som er stoppet (se grafikk nederst i saken). 15.000 innbyggere var opprinnelig ventet til Fornebu i løpet av de neste årene. Nå opererer kommunen med 6000 innbyggere i løpet av 2012/2013."

Ja faktisk er det forventet så liten beboer og boligvekst at man frykter at de overdådige anleggene vil forfalle. Fordi ingen bruker dem.

Og dette er, altså, 15 minutts kjøring fra Aker Brygge og Oslo sentrum. Landets hovedstad.

Bærum-ordfører Odd Reinsfelt:
"Hvis dette trekker ut over mange år, vil det kunne fremstå som om det ubebygde Fornebu får et forfall over seg."

Ikke mange kilometrene lenger øst jubler befolkningen der over at 20 års kamp for to gangbroer endelig har ført til resultater.

Høyrefolk ivrer jo for kommunesammenslåing. Hva med å slå sammen Oslo og Bærum? Bærum har åpenbart alt for mye penger og alt for mye plass. Og Oslo har åpenbart alt for lite penger og alt for lite plass.

Løsningen virker innlysende.Dog skal rett være rett: man har bestemt at det ikke blir bygd flere 535-millioners "grendesenter" før det faktisk er behov for dem.

"Fornebutårnet grendesenter, Oksenøya grendesenter og Holtekilen grendesenter er alle utsatt på ubestemt tid."


500 beboere er nå flyttet inn på Fornebuområdet. 20.000 beboere er det som etter planene en eller annen dag vil komme til å bo her.

Hvorfor så få?

Nei, si det.