lørdag 10. juli 2010

Kriminalitetseksplosjonen som forsvant

2009-tallene er klare: Nasjonen eksploderer i kriminalitet.

Nei, det gjør den ikke.

Og enda bedre. For noen dager siden kom opplysningen om at grove tyverier fra villa og leilighet er redusert med 20% og at oppklaringsprosenten er på vei opp.

Og tallene for Oslo er i følge Huseiernes Landsforbund enda bedre.

"Nedgangen viser at satsningen vi har hatt på dette området den siste tiden fungerer, sier visepolitimester i Oslo, Roger Andresen. Det er i dag rundt 20 personer ved Majorstua politistasjon i Oslo som jobber mot de omreisende kriminelle bandene. Gruppen samarbeider både med de andre politistasjonene i Oslo, og med politidistriktene i omegn, blant annet Asker og Bærum og Romerike. Nå skal gruppen bli enda større. Justisiminister Knut Storberget lover elleve nye stillinger fra august i år."
blog comments powered by Disqus