tirsdag 30. mars 2010

Almåsvold Mo melder seg ut av Frp

Siv Jensens høyre hånd og stabssjef Geir Almåsvold Mo sin kone Kjersti Almåsvold Mo melder seg ut av Fremskrittspartiet. I et brev til partiledelsen "stiller hun spørsmål ved om det er samsvar mellom partiets ideologiske fundament og den måten representantene opptrer både mot hverandre og mot andre partier på."

"Hvis det er noe jeg har misforstått, ønsker jeg en avklaring i minnelighet nå, før det oppstår episoder som kan være lite tjenlig for begge parter"

Fru Almåsvold Mo benekter at denne offentlige kritikken har noe å gjøre med at hun og hennes mann er separert.

"Nei det er overholdet ikke et personlig oppgjør mellom eksmannen min og meg. Dette er en debatt om ideologi og om liv og lære"

I en Twitter-melding 6.mars skriver hun:

"Noen tidl. partikollegaer forsøker å eliminere evn skader min utmelding har eller vil forårsake - løgn ingen hindring"

Ellers: I landets femte største kommune Bærum meldte minst 10 Frp'ere - inkludert flere kommunestyremedlemmer - seg nylig ut av partiet fordi partikulturen i følge disse minnet om Hitler-Tyskland. og lederen i Akershus Frp er foreslått ekskludert på grunn av svertekampanje mot en potensiell etterfølger.

mandag 29. mars 2010

Babyen og badevannet

Nettdebatter er en verden med 95% aggressiv uforstand og 5% opplysthet. Nedenfor et eksempel på sistnevnte fra Aftenposten Debatt-brukeren Dr-Paradox1 i tråden "Gi Lorentzen selskap!" som omhandlet en Kjetil Rolness-kronikk om TV-programmet "Hjernevask".

Tråden fikk etterhvert innspill fra Kjetil Rolness selv, Thomas Hylland Eriksen, Hjernevask-programskaper Ole Martin Ihle, mannekjemper Preben Z. Møller og "bjellekua blant kjønnsforskere" Harriet Bjerrum Nielsen.Babyen og badevannet


Det er trist å se at mange har en hang til å ville kaste den samfunnsvitenskapelige og humanistiske babyen ut med det konstruktivistiske/biologiavvisende badevannet. Det at enkelte forskere fremstår i et noe dårlig lys i et enkelt TV program burde ikke være grunn god nok til å forkaste en hel forståelseshorisont. I tillegg burde ikke evnen til å levere treffende 0ne-liners i et 2-minutters intervju være avgjørende for den dommen man feller overfor en enkelt forskers arbeide, og spesielt ikke over et helt forskningsfelt, for ikke å snakke om forskning som sådann. Men alas, det er tidens tabloide tendens.

Det føyer seg også godt inn under en generell fane av anti-intellektualisme som preger visse politiske retninger, med en agenda som er vel så drevet av ideologisk overbevisning som deres meningsmotstandere. At for eksempel feminisme (og kjønnsforskning generelt) kan friskt avfeies av mange pga Lorentzens uheldige TV-øyeblikk, er mer enn noe annet et eksempel på gleden av en dårlig bekreftet fordom - enn en reflektert avvisning av en spesifikk forsking man faktisk har forstått. Skadefryden er drøy når den "folkelige" instinktforståelsen av verden oppfatter seg bekreftet.

En særlig fremtredende tatt-for-gitthet er ideen om at biologien her - og de harde naturvitenskapene generelt - forstås som en type basiskunnskap, det ontologiske fundament, for all annen forståelse av mennesket og virkeligheten. Kjøtt og blod fakta kan ikke fornektes. Men det glemmes så lett at disse faktaene oppstår i et historisk rom, innenfor en spesifikk meningssfære, og at disse er formende på en hel serie måter; som hvilke fakta man ettersøker, hvordan de fortolkes, hvordan de anses nyttige, hva som forkastes, o.s.v. Av denne historieblindheten kommer påstander som at "feminismen har gjort sitt og er avleggs idag", "at ingen 'seriøse' biologiske forskere formulerer seg rasistisk" (hvorfor er de ikke oppfattet som "seriøse" tro?) og at "biologien forteller også hvordan mennesket faktisk 'Er' ".

Svært få samfunnsvitere eller humanister mener at biologi skal forkastes som instrument for forståelsen av menneske og samfunn. Eller vice versa. Men om noen få skulle ha lyst til det - tilogmed statsfinansierte forskere og professorer (!) - så bør de få lov til det. Fordi fra de rareste og mest søkte hypoteser har gjerne de mest interessante og historisk avgjørende resultatene blitt produsert. For hvis visse "folkemeninger" eller diverse ureflekterte refleksoppfatninger skal få styre forskningsretningen, så er utsiktene for fremtidens forskning virkelig mørke.

Valgfrihet: MAXBO 33% dyrere

MAXBO er i følge en prissammenligning i VG i dag 33 prosent dyrere å handle byggevareartikler i enn vinneren av testen XL-Bygg.

XL-Bygg kom også best ut i fjorårets byggevarebørs, mens MAXBO tilhører bunnsjiktet for tredje år på rad.

Byggevarebransjen er den nest største detaljhandel-bransjen i Norge og omsatte i 2009 for 55 miliarder kroner.

Her er det altså 20 milliarder å spare.

Eller kaste bort.

For 20 milliarder får man et årlig Eiksundsamband, en årlig opera, gratis kollektivtrafikk OG varm skolemat til alle barn.

I følge MAXBO selv "domineres byggevaremarkedet av 5 store aktører". Med andre ord: sjansen for at du har en annen leverandør i ditt nabolag enn en av disse er liten.

Slik ble resultatene for disse 5 store aktørene:

  • MAXBO - 33,0% dyrere
  • Byggmakker - 23,1 % dyrere
  • Monter - 26,6% dyrere
  • Bygger’n - 27,3% dyrere
  • Coop Bygg - 8,3% dyrere

Sammenhengen synes åpenbar: de store aktørene tilbyr sine varer til praktisk talt samme ALT for høye pris.

Forbrukeren har altså full valgfrihet på butikklogo - men ikke på pris.

Kjedene har sugerør i det norske folks lommebok gjennom dette sikkert helt lovlige prissamarbeidet.

Sik mangel på valgfrihet snakker sjelden høyrefolk om.

mandag 22. mars 2010

Hjernevask - og hva så? (Redux)

Da Tariq Ramadan var i Oslo tidligere i år brukte han blant annet biologisk innsikt som begrunnelse for sine standpunkt.

Det er ikke bare Eia som har fattet interesse, altså.

Og innsikten kan jo brukes til så mangt.

Ekstrem-rødstrømpingen "män er djur" kan være ett utslag og Ramadans konstatering av "dette har vi muslimer forstått oss på i alle år og nå er det også bevist" et annet.

Fra NRK Verdibørsens intervju med Ramadan 30.01.2010:

"I am for equality - i am not for similarity. I would like for example that the woman is much more into the public sphere and politics. (...) I think that it could be something about femininity that could tell us much more about life than the way men are doing it. (...) You know neurosciences are showing today that there are biological differences - for example - by saying men are much more fragile emotionally than women. (...) You know in some issues - when it comes to social involvement, in education and in solidarity the women today are doing much better than men."Personlig bekymres jeg av konservative (eller, om du vil, reaksjonære) som mener at den biologiske innsikt om de gjennomsnittlige forskjellene mellom kvinner og menn skal brukes som rettesnor politisk om hvordan samfunnet da helst bør organiseres.

Ramadan og hans fløy har i alle fall baller nok til å si B når A er konstatert.

De norske konservative, Eia-fløyen om du vil, hoier og skriker om A - men hvilket B som naturlig følger av innsikten det er man tyste om.

For om ikke innsikten skal FØRE til noe så er vel innsikten av noe mer begrenset betydning enn det oppmerksomheten rundt "funnene" har skapt?

Når kommer det biologiargumenterende forsvaret for politiske standpunkt og ønskede samfunnsendringer? Skal Ramadan og co sitte der alene?

Eia med feller er påfallende dvaske og tamme når det gjelder hva denne biologiske innsiktsrevolusjon egentlig skal bety.

For hvermannsen. I hverdagen.

I kveldens program vil vi lære at vold stort sett begås av menn mellom 18 og 24.

Og hva så?

søndag 21. mars 2010

Carl Ivar raser mot egen sykehusreform

Carl Ivars pensjonisttilværelse varte bare noen måneder - nå skal han bli Oslo-ordfører og pressen stiller villig opp med sine mikronfoner.

Det første Carl Ivar velger som kampsak er nedleggelsen av Aker Sykehus. Partiet står svakere i Oslo enn de fleste andre steder - og hjemmesitterne på Oslos østkant kan tenkes å bli mobilisert opp av sine lenestoler om nedleggelsen av lokalsykehuset stoppes.

Som et ledd i sykehusreformen fra forrige tiår så eies nå alle sykehus av staten, og styrt av profesjonelle styrer.

Venstresiden kjempet mot denne reformen:

"Det dreier seg om vi skal gjennomføre et fundamentalt systemskifte - fra et politisk forvaltningsstyre med pasienten som uegennyttig mål - til et bedriftsøkonomisk markedsstyre med pasienten som et middel for økonomisk inntjening. Dersom forslaget blir presset gjennom i Stortinget etter en høringsfrist på knappe 6 uker, vil det være den største avdemokratiseringen i Norge i fredstid."


Mens Frp og Høyre var jublende for. Daværende Frp-talsmann John Alvheim:

"Dette er bortimot en blåkopi av Frps politikk. I store trekk kunne jeg ha skrevet dette selv."


Men høyresida var ikke helt fornøyde:

"Både Høegh og Alvheim har innvendinger mot flere av de konkrete forslagene i sykehusreformen. De synes begge at det blant annet legges opp til for sterk styring av driften ved det enkelte sykehus"


Enda mer Alvheim og Frp:

"Forslaget er departementets svar på kritikken fra en rekke høringsinstanser om manglende (lokal)politisk demokratisk styring og forankring i forslaget. Men Fremskrittspartiets helse- og sosialpolitiske talsmann, John Alvheim, var raskt ute og uttalte til NTB 6.april at "dette (regionale sykehusråd) er helt unødvendig og byråkratiserende, og blir ikke noe annet enn supperåd.""


Nå i 2010 raser det samme partiet mot konsekvensene. Carl Ivar om det profesjonelle styrets vedtak om å legge ned Aker Sykehus:

"Disse byråkratene som gjør dette, må jo være klin gærne"


Man må jo vel spørre seg om ikke politikerne som har overlatt styringen til økonomer og byråkrater er enda gærnere.

Fra Fremskrittspartiets 1997-program:

"Fremskrittspartiet vil at samtlige offentlige sykehus omgjøres til stiftelser eller aksjeselskap med egne driftsstyrer, og drives etter resultat og målstyringsprinsipper."


Og nå ønsker altså gærningsjefen bli ordfører.

lørdag 20. mars 2010

Norsk student fengsles for sine ytringer i Norge?

Nordmannen Mohyeldeen Mohammad, som studerer teologi i Saudi-Arabia, har blitt fratatt sitt pass etter at det saudiarabiske politivesen fikk vite om at han på norsk jord har ytret ting som i følge saudi-arabisk styre og stell aldeles ikke er politisk korrekt.

Mohammad er utvist fra skolen han studerte på, fratatt sitt pass og er nektet utreise fra landet. Og hans videre skjebne er uviss. På grunn av ytringer ytret på norsk jord.

Hovedpersonen selv håper nå at norsk politi ikke bistår sine saudi-arabiske kolleger med å oversende "bevismaterialet" : ytringene.

Nasjonen Norge sine mange ytringsforkjempere med Per Edgar "retten til å krenke er ukrenkelig" Kokkvold i spissen har foreløpig ikke uttalt seg i saken.

Men støtten blir nok stor og tung bare de får tenkt seg litt mer om.

De vil naturligvis nekte å godta at norske studenter utvises og i verste fall fengsles på grunn av ytringer. På norsk jord!


Fra Mørkeloftets ikke-på-greip-hengende dekning av saken:

"Mohyeldeen Mohammad har vært fremstilt som noe av en freak av norske medier. Men han er altså ikke alene. Tilsynelatende velintegrerte bystyrerepresentanter for Arbeiderpartiet kan bli så religiøse at de begynner på religiøse studier i Saudi-Arabia. Gåten ligger nærmere enn vi liker å tro, og den er stor."


At Mohammad ble utvist av universitet var vel ikke akkurat det som skulle til for å underbygge loftets verdensanskuelse, nei. Til og med freakere enn de verste freakene på freake-universitetet i freake-land!

Man undres forøvrig over om noe norsk universitet hadde fått lov til å ha baller nok til å utvise personer med problematiske politiske holdninger.

Valgfrihet gjennom dagligvaredinosaurer

Valgfrihet handler kanskje mest om logo? Logoer er det i alle fall nok av:De 4 dagligvaredinosaurene har i følge Nielsen nå klart å presse andelen "øvrige" ned i ikke veldig imponerende 0,0%.

Men det er jo en helt naturlig utvikling. Private aktører etterstreber markedsdominans og monopoltilstand med alle krefter.Men er det nå så nøye hvordan eierforholdene er bare man har et visst spekter av butikker å gå i? Et spekter som hver av de 4 dinosaurene søker å sikre seg markedsandeler i. Coop, for eksempel, gjennom alt fra lavpriskjeden Prix som endog "er snill med barnforeldre" gjennom 10 kroner avslag på bleieprodukter til høykvalitetssupermarkedet Mega som blant annet frister med "mørhetsgaranti på kjøttet".

Noe for enhver smak. Gjennom det ene og samme selskapet.

Valgfrihet og eierstruktur er to helt forskjellige ting.

At valgfrihet umuliggjøres av offentlig eierskap?

Den må man lenger inn i Unge Høyre med.

fredag 19. mars 2010

22 milliarder på 1-2-3

Om man fjerner rentefradraget på lån over to millioner per person så sparer staten 10 milliarder kroner. Hvert eneste år.

"Regjeringen kan la folk flest beholde rentefradraget, men sette et tak på to millioner kroner i lån per person – lån ut over dette gir ikke skattelette. De sparte subsidiene vil utgjøre rundt ti milliarder kroner i året. (Til sammenligning: Innsparingene ved 20 prosent reduksjon i sykefraværet som det nå settes enorm politisk prestisje inn på vil, hvis reduksjonen lykkes, utgjøre rundt 7,5 milliarder kroner i året.)"


Om man, som i Storbritannia, innfører en omsetningsavgift på Oslo Børs med 0,5 prosent så tjener staten 12 milliarder kroner. Hvert eneste år.

"Mens det er 25 prosent moms på hver bukse og hver bleie Ola og Kari kjøper, er handelen til investorer og spekulanter på Oslo Børs avgiftsfri. I finanslandet Storbritannia har man i det minste en omsetningsavgift for børsen på en halv prosent."


Milliarder meg her og milliarder meg der - det blir så mye tall!

Å gjøre all kollektivtrafikk i Oslo gratis koster 1 milliard kroner.
Å gjøre all kollektivtrafikk i Norge gratis koster 9 milliarder kroner.

Politikk er prioritering.
Manifest Analyse: Alternativ til innstramming av velferden

Nyelitismen - Average IQ-map

Trygdekontoret med "Arv og miljø - Holocaust spesial" og undertekst: går biologismens togskinner rett mot Auschwitz? Med Harald Eia som fyrbøter?

I programmet vises det til at i en enda ikke vist Hjernevask-episode så intervjues psykologen Richard Lynn. Mannen som har framarbeidet et kart over IQ-nivået på kloden:

Som blaatt.net innsiktsfullt skriver:

"Øst asiatere (gult område) er her oppgitt til IQ 105, mens australsk urbefolkning har IQ omtrent 60. Pygmeerer oppgis til IQ 54, mens aper (dyr) har IQ omtrent 22. Differanse mellom rasene med høyest IQ og lavest er her 51, men det er viktig å notere at ifølge Lynn skyldes halvparten av forskjellene dårlig ernæring og mangel på utdannelse så reell IQ forskjell mellom rasene er 25-30. Det er ingen som har klart å vise til statistikk som viser at det ikke finnes en slik forskjell, noe en kan få bekreftet ved å lese artiklene på Wikipedia lenket opp herfra."


Hva man skal med denne innsikten?
Ja hva skal man egentlig med denne innsikten.

Hvilke konkrete, politiske endringer mener man at biologisk og genetisk innsikt skal føre til?

Høyresida sier seg mot offentliggjøring av skattelister fordi dette "sikkert kan føre til mobbing i skolegården". Men på samme tid har man ingenting i mot å juble over at det graves opp raseteoretiske grumserier som så presenteres under "vitenskapsjournalistisk" programparaply på sjølvaste NRK?
VG: Oslo-elevene blant Norges flinkeste
TV2: Norskspråklige kan bli minoritet i Oslo-skolen
Konrad: Blåøyde elever kan bli i mindretall

Harald Eias politiske ideologi

NRK, Harald Eia og Ole-Martin Ihle har bragt til torgs forskning som viser at man gjennom innsikt i barnets gener kan si noe om barnets potensial når det setter seg ved sin pult første skoledag. Og at i et fritt samfunn som det norske sosialdemokrati så vil det etterhvert sementeres en over- og underklasse basert på gener:

"Gjør man miljøet likere for alle, er poenget at genetikken vil forklare mer av forskjellene mellom folk, enten det gjelder høyde eller utdanning."


En nyelitisme tradisjonelle høyrefolk jo naturligvis blir varme i buksene av - selv om tesen om det medfødte genetiske potensial jo slår beina under deres mantra om at man får til alt bare man ønsker det nok og kjemper og jobber tilstrekkelig hardt. En ideologi som jo gjerne og kjapt forfaller til å handle mer om å stemple folk som ikke når særlige inntekts- og formueshøyder som latsabber. De som ikke klarer å pugge alle byene i Belgia ønsker det rett og slett ikke i tilstrekkelig grad.

Kombo-partier som forsøker å holde både Tybring-Gjedder og Sandberger fornøyde vil dog her få et kommunikasjonsproblem som krever stor balansekunst gjennom å være både for de genetiske eliter OG folk flest på en og samme tid.

Men hva ønsker vi å bruke innsikten i det genetiske potensial til? Gudmund Hernes stilte det betimelige spørsmål "Og hva så?" til programskaperne i forrige ukens Morgenbladet.

Journalistene Harald Eia og Ole-Martin Ihle svarer i dagens utgave ikke med egne ord på Hernes utfordring men viser til Robert Plonins syn som da vel også er deres eget:

"Genenes innflytelse på utdanning behøver ikke nødvendigvis ha noen konsekvenser. Det betyr ikke at man må gjøre det ene eller det andre. Selv mener jeg det vil være lurt å forsøke å få alle elever opp på et slags minimumsnivå av ferdigheter slik man for eksempel gjør i Finland, men det mener jeg uavhengig av om det er arv eller miljø som betyr mest for elevenes prestasjoner. Skolepolitikk handler om verdier, det gjør ikke vitenskapen."


Hvor ble revolusjonen av?

Hernes spørsmål forblir altså like ubesvart. Eller var svaret på spørsmålet "Hva så?" : "Ingenting"?

Begrenser Eias prosjekt seg til å være svart/hvite, pubertale spark på autoriteter?

Godt er det, dog, å få et avbrekk fra alt bablet om kultur og religion og dets innflytelse på folks handlinger og holdninger.

Nå er det plutselig biologi og gener som er i vinden som årsaksforklaring for kulturkjemperne.

Gleder meg allerede til Hjernevask-programmet om raseteorier.

Hernes spørsmål "Og hva så?" kan da gjentas.

Vil da journalistene Eia og Ihle være i stand til å formulere et eget svar?
Intelligens som forklaring
NRK-debatt 19.3.10

torsdag 18. mars 2010

Sensur på høyrevriddsk

Ikke før har ytre-høyre tutet oss fulle over hvor viktig det er med ytingsfrihet og trykkeplikt for ekle ytringer så går de på bokjakt i moskeer og ønsker litteratur man finner der og som man synes er ekkel ut av hyllene.

Sara Azmeh Rasmussen "reagerer sterkt" på at hun har funnet en bok i en moské som visstnok omtaler jøder som sleipe og griske.

Har Rasmussen levd i en hule de siste ti år? Aviser og nettsteder er stappa fulle av hat mot minoriteter - jødene må dessverre stille seg i en ganske lang kø, her.

Ganske pussig at Rasmussen ikke tar seg bryet med å reagere på hetsen og hatet hun må ha observert på mørkeloft hun selv frekventerer forumene i.

Forstander Basim Ghozlan til Vårt Land:

"Vi har nektet å selge flere bøker som omtaler andre på en negativ måte."


Lurer på når islamofobe nettsteder og ytringsfrihetsforkjempere sier noe like fornuftig som dette.

- SV bidrar til muslim-mobbing

Frps Solveig Horne mener at "navlebeskuende kritikk og stigmatisering av Iran" bidrar til å fremme Iran-hat og dermed også økt islamofobi og muslimhets i Norge.

Horne mener altså at de som bedriver kritikk av Iran og Saudi Arabia snarest bør slutte med slikt. For å stoppe muslim-mobbingen som foregår i Norge.

Barne-, likestillings- og integrasjonsminister Audun Lysbakken (SV) er uenig:

"Det er et signal om at muslimske barn i Norge er ansvarlig for det staten Iran gjør. Det blir helt feil om vi ikke kan ha en åpen debatt om Irans politikk."


Mer enig med Lysbakken enn Horne, her.
Dagens Klassekampen-leder: Rasisme

tirsdag 9. mars 2010

Siste! Hege Storhaug refusert av VG

Lederen i "Human Rights Service", Hege Storhaug, har forfattet et såpass koko innlegg at selv VG har refusert det. Men heldigvis for henne og nasjonen så har hun en statsfinansiert hjemmeside hun kan legge ut innlegget på.

Storhaug har denne gang satt på Wagner-plata og kjører opp volumet til maks.


"En demokratisk orden kan aldri erstatte folks behov for et fellesskap, folks behov for å være en del av en folkelig kulturnasjon. Den nasjonale kulturen, med dens folkesanger, tradisjonelle og hellige merkedager, flagget og nasjonalsangen, er noe helt annet enn en generell grunnlov basert på likehetsidealer. En tekst kan ikke erstatte fellesskapsfølelse, som handler om det nære, om tradisjoner, om det håndgripelige, om noe så selvfølgelig som et felles språk og en tilhørighet til fedrelandet."

"Hovedmålet for vårt arbeid og kamp har gjennom alle år, helt fra vår bevegelses begynnelse vært å berge det norske folk gjennom den store verdenskrise og å hevde Norges frihet og det norske folks nasjonale selvstendighet. Ved våre motstanderes lettsindige og ryggesløse spill med det norske folks skjebne gikk Norges frihet og selvstendighet tapt, ja hele det norske folks nasjonale eksistens ble satt i den største fare. Vår harde oppgave ble det å redde hva reddes kunde og å gjenvinne fedrelandets frihet og selvstendighet, det hovedspørsmål som beveger oss alle.""Våre frie samfunn er et historisk resultat av et tillitsbasert folkelig fellesskap, en felles kultur, der også kristendommen har spilt en sentral rolle. Vi hadde ikke fått grunnlovserklæringen på Eidsvoll med et Norge oppsplittet langs kulturelle og religiøse skillelinjer. Det var felles kultur og religion som gjorde at vi kunne enes om en felles tekst landet skulle bygges på. Det er ikke teoretiske og abstrakte likhetsidealer eller internasjonale konvensjoner som får folk til å stå skulder ved skulder og yte til fellesskapet."


"Dette er Lokes fryktelige avkom, Midgardsormen og Fenrisulven. Det er en misforståelse å tro at det kan foregå en langsom utjevning, - bare av den grunn at jødene ikke vil assimileres, og når man forkynte at den franske revolusjons slagord om frihet, likhet og brorskap vilde bringe jødesporsmålet ut av verden, har utviklingen vist nøyaktig det motsatte. Denne 150-årige "utjevningsprosess", hvor jødene overalt fikk like borgerrettigheter med landets egne innbyggere, har nettopp gitt jøden alle våpen i hånden og ført til kaos og et fryktelig sammenbrudd av den gamle verden. Den eneste mulige løsning er at de forlater Europa og drar til et annet område, - helst en øy. I dette spørsmål er ikke tale om noe kompromiss."Mulig jeg blandet inn NS-stoff litt sånn hist og her i Storhaug-sitatene, men det var jo den statsstøttede organisasjonen som begynte.

Afghanistan verdens verste land for kvinner

Hjelpeorganisasjonen Care har i anledning kvinnedagen kåret Afghanistan til det verste landet i verden å leve i for kvinner.


"I Afghanistan ble det i 2009 innført en kvinnefiendtlig lov som aksepterer barneekteskap og legaliserer voldtekt i ekteskapet. Den slår også fast at kvinner må ha tillatelse fra ektemenn eller fedre for å kunne jobbe eller få en utdannelse."


Afghanistan er et demokrati opprettholdt av blant annet norske soldater.

Et demokrati som godtar barneekteskap og legaliserer voldtekt i ekteskapet.

Vestlige styrker har nå frigjort landet i snart 10 år.

Prosjektet virker ikke å være helt i mål.

"Ni av ti afghanske kvinner blir utsatt for vold av familiemedlemmer. Angrep mot jenteskoler og elevene er så vanlig at afghanske foreldre kvier seg for å sende døtrene sine på skolen."
Illustrasjon hentet fra frifagvegelse.no, Vidar Eriksen - http://www.grafiskformgiver.no/

mandag 8. mars 2010

Bli konkurransedyktig - du også!

Mannen på bildet har gått ned i lønn og jobber overtid hver dag. Det er ikke så mye han får gjort med det, siden han mangler streikerett og arbeidsavtalen er laget av sjefen sjølv....Men?....Men likevel smiler han!

Hvorfor det?

Fra frifagvegelse.no, Vidar Eriksen - http://www.grafiskformgiver.no/

Meningsmålingsstagnasjon for muslimhets

Til tross for at 2010 har vært teppelagt med avisartikler om heroiske Muhammedkarikaturtegneres arbeidsvilkår, moralpoliti, Dagbladets grisetegninger, burka- og hijabforbud, pompøst ytringsfrihetsbabl samt advarsler om 11.september på norsk jord fra en valp fra Larvik så står partiet Fremskrittspartiet på stedet hvil.

"Muslimer er forferdelige!"-kortet funka ikke like bra denne gang.

Og det er jo flott.


Figur hentet fra Bernt Aardals hjemmeside

lørdag 6. mars 2010

Påkledningstips for Osloskolen

Fremskrittspartiet ønsker nå å forby alle religiøse symboler i barne- og ungdomsskolen i Oslo. Kors, kalott, hijabs og krusifiks skal rives av barna som bærer slikt og så blir det vel en melding hjem eller noe.

"Forbudet skal gjelde alle synlige, religiøse symboler. Alle religioner skal behandles likt."

Partiet har dog ikke tenkt å forby politiske ytringer som Frp-caps, hakekors, Ku Klux Klan-hetter eller Che-skjorter. Det å forby politiske symboler er i følge partiet "foreløpig ikke aktuelt."

Lovlig antrekk i Frp-skolen - politiske ytringer:
Dette er jo klar og greit tale fra partiet. Men forarbeidet til akkurat hijabforbudet virker å være litt for svakt. For følgende analyse fra Frps Oslopolitiker Mazyar Keshvari - som fremmet hijabforbudsforslaget:

"Som politisk flyktning fra Iran, så er jeg ikke i tvil. Hijab er et symbol på politisk Islam."


...peker vel nettopp på at hijaben per definisjon ER et politisk symbol.

Og derfor fortsatt skal være lovlig i Osloskolen.

Kors, derimot, er jo utelukkende religiøst. Og skal forbys.

Om man ikke eksplisitt sier at korset har et politisk element i seg om at kristenfolket skal ta enda mer herredømme over jorda.

For da skal korsbæreren få lov til å bære sitt kors.

Eller noe sånt.

Hva vet jeg.

Lovlig antrekk i Frp-skolen - politiske ytringer:
Oppdatering:
Her gjelder det å følge med. Mens Frp-Keshvari er konsekvent på at kors skal forbys sier Frp-Per Willy at små kors (og halvmåner!) skal være tillatt. Hvor store korsene eller halvmånene skal kunne være sier ikke Per Willy noe om - men "korset skal ikke være prangende".

Ulovlig antrekk i Frp-skolen - prangende korsbæring:

Samtidig er Per Willy i likhet med Keshvari tindrende klar sånn helt generelt:

"Religion ikke har noe å gjøre i grunnskolen som sådan."


Litt av en brannfakkel! Ikke rart Vårt Land og Dagfinn Høybråten kaster seg på:

"Jeg forstår at partiet prøver å være konsekvent. Men de kommer i skade for å bryte en universell menneskerettighet, det å uttrykke sin tro."


Når kommer Siv Jensen ut og dunker i bordet og sier hva som alltid har vært partiets standpunkt og ber media slutte med å på hetsende vis vri og vende på alt Frp ytrer?

Frp-Per Willy (fredag):

"Jeg er svært skuffet over at NRK bevisst har valgt å misforstå FrP. De har hele tiden vært klar over at det aldri vil være aktuelt for FrP å forby bruken av kors i skolen."


Frp-Keshvari (torsdag):
"Forbudet skal gjelde alle synlige, religiøse symboler. Alle religioner skal behandles likt."SV anser seg i dag ferdig med debatten, mens barneombud Reidar Hjermann ønsker å løfte debatten opp et hakk gjennom å nå på generell basis gå ut mot religiøs tvang mot barn:


"Å bare diskutere lovforbud mot hijab blir derfor å utelukke en stor del av debatten om i hvor stor grad vi skal akseptere at foreldre påtvinger barn religiøs utøvelse og religiøse symboler"


Om debatten havner her barneombudet ønsker vil Frp få enda større problem med å manøvrere seg gjennom dette landskapet uten samtidig å tråkke på nykaprede, kristne kjernevelgere.

"Tall fra 2006 viser at det totalt er 32 000 barn som går på søndagsskolen i Norge fordelt på 1440 søndagsskoler". I alt er vel 6 000 ledere engasjert.Konrads Tankesmie om saken.

torsdag 4. mars 2010

Klimakepsis uten betydning

Klimaskeptikerne har hatt det alt for lett.

Utgangspunktet er at alle er enige om at klimaet endrer seg.

For det ER alle enige om.

Alle er OGSÅ enige om at forskere skal forske. Og ikke bedrive politikk.

Så da holder vi dem utenfor. De som gjenstår - for eksempel alle politikere og synsere - burde svare på følgende to spørsmål:

  • På en skala fra 1 til 10: hvor bevist mener du det er at klimaendringene vi observerer er menneskeskapte?
  • På en skala fra 1 til 10: hvor viktig mener du det er at verden forsøker å gjøre noe med klimaendringene?

Ikke minst burde klimaskeptikere - især forskningsredaktører - si noe om hvor mye mer eller mindre klimaskepsisen deres er blitt når nye forskningsresultater eller annet bringes til torgs.

Klimaskeptikere har alt for lenge sluppet unna med "jammen, det er tvil". Ja det er tvil. Det vil alltid være tvil. Tvil er ikke noe argument. Man må formulere hvor stor tvilen er. Og så vurdere om tvilen er stor nok til å la være å gjøre noe som helst.

På en skala fra 1 til 10 er sannsynligheten for at mitt hus brenner ned eller utsettes for ran 1.

På en skala fra 1 til 10 i hvor viktig jeg mener det er å ha innboforsikring så er svaret 10.

Når det gjelder klimaet ligger jeg p.t på hhv 8 og 10.

Al Gore virker å notere seg for hhv 10 og 10.