fredag 19. mars 2010

22 milliarder på 1-2-3

Om man fjerner rentefradraget på lån over to millioner per person så sparer staten 10 milliarder kroner. Hvert eneste år.

"Regjeringen kan la folk flest beholde rentefradraget, men sette et tak på to millioner kroner i lån per person – lån ut over dette gir ikke skattelette. De sparte subsidiene vil utgjøre rundt ti milliarder kroner i året. (Til sammenligning: Innsparingene ved 20 prosent reduksjon i sykefraværet som det nå settes enorm politisk prestisje inn på vil, hvis reduksjonen lykkes, utgjøre rundt 7,5 milliarder kroner i året.)"


Om man, som i Storbritannia, innfører en omsetningsavgift på Oslo Børs med 0,5 prosent så tjener staten 12 milliarder kroner. Hvert eneste år.

"Mens det er 25 prosent moms på hver bukse og hver bleie Ola og Kari kjøper, er handelen til investorer og spekulanter på Oslo Børs avgiftsfri. I finanslandet Storbritannia har man i det minste en omsetningsavgift for børsen på en halv prosent."


Milliarder meg her og milliarder meg der - det blir så mye tall!

Å gjøre all kollektivtrafikk i Oslo gratis koster 1 milliard kroner.
Å gjøre all kollektivtrafikk i Norge gratis koster 9 milliarder kroner.

Politikk er prioritering.
Manifest Analyse: Alternativ til innstramming av velferden

blog comments powered by Disqus