fredag 19. mars 2010

Harald Eias politiske ideologi

NRK, Harald Eia og Ole-Martin Ihle har bragt til torgs forskning som viser at man gjennom innsikt i barnets gener kan si noe om barnets potensial når det setter seg ved sin pult første skoledag. Og at i et fritt samfunn som det norske sosialdemokrati så vil det etterhvert sementeres en over- og underklasse basert på gener:

"Gjør man miljøet likere for alle, er poenget at genetikken vil forklare mer av forskjellene mellom folk, enten det gjelder høyde eller utdanning."


En nyelitisme tradisjonelle høyrefolk jo naturligvis blir varme i buksene av - selv om tesen om det medfødte genetiske potensial jo slår beina under deres mantra om at man får til alt bare man ønsker det nok og kjemper og jobber tilstrekkelig hardt. En ideologi som jo gjerne og kjapt forfaller til å handle mer om å stemple folk som ikke når særlige inntekts- og formueshøyder som latsabber. De som ikke klarer å pugge alle byene i Belgia ønsker det rett og slett ikke i tilstrekkelig grad.

Kombo-partier som forsøker å holde både Tybring-Gjedder og Sandberger fornøyde vil dog her få et kommunikasjonsproblem som krever stor balansekunst gjennom å være både for de genetiske eliter OG folk flest på en og samme tid.

Men hva ønsker vi å bruke innsikten i det genetiske potensial til? Gudmund Hernes stilte det betimelige spørsmål "Og hva så?" til programskaperne i forrige ukens Morgenbladet.

Journalistene Harald Eia og Ole-Martin Ihle svarer i dagens utgave ikke med egne ord på Hernes utfordring men viser til Robert Plonins syn som da vel også er deres eget:

"Genenes innflytelse på utdanning behøver ikke nødvendigvis ha noen konsekvenser. Det betyr ikke at man må gjøre det ene eller det andre. Selv mener jeg det vil være lurt å forsøke å få alle elever opp på et slags minimumsnivå av ferdigheter slik man for eksempel gjør i Finland, men det mener jeg uavhengig av om det er arv eller miljø som betyr mest for elevenes prestasjoner. Skolepolitikk handler om verdier, det gjør ikke vitenskapen."


Hvor ble revolusjonen av?

Hernes spørsmål forblir altså like ubesvart. Eller var svaret på spørsmålet "Hva så?" : "Ingenting"?

Begrenser Eias prosjekt seg til å være svart/hvite, pubertale spark på autoriteter?

Godt er det, dog, å få et avbrekk fra alt bablet om kultur og religion og dets innflytelse på folks handlinger og holdninger.

Nå er det plutselig biologi og gener som er i vinden som årsaksforklaring for kulturkjemperne.

Gleder meg allerede til Hjernevask-programmet om raseteorier.

Hernes spørsmål "Og hva så?" kan da gjentas.

Vil da journalistene Eia og Ihle være i stand til å formulere et eget svar?
Intelligens som forklaring
NRK-debatt 19.3.10

blog comments powered by Disqus