onsdag 30. januar 2013

NTNU-sertifisert, ikkje-ideologisk barneoppdraging

Ein av dei mest sentrale hjernevaskarane, amanuensis ved NTNU Leif Edward Ottesen Kennair, postulerte følgande i etterkant av programserien Hjernevask :
"Foreldre former ikke barn."
...og la vidare til:
"Dermed er alle teorier fra personlighetspsykologien i større eller mindre grad feil (alle de avledede sosialiseringsteoriene fra samfunnsvitenskapene likeså, selvsagt)."
Den same Kennair var óg sentral i debatten rundt utvidelse av pappapermisjonen eit par år tidlegare (mars 2008). Her var han skeptisk til at far skulle tilbringe meir tid med barnet på bekostning av mor:
"Psykologisk sett forventer barnet et gitt miljø. Om det får noe annet, kan det få skader eller gi endringer i måten det er på."
Så her står vi då med barneoppdragelsesfasiten frå NTNU: foreldre formar ikkje sine born. Samt at foreldre formar sine born i så stor grad at vi må passe oss for å gjere endringar i måten vi oppdrar dei på. Kennair avsluttar:
"Alle forslag og påstander i dagens debatt er basert på ideologi, og i svært liten grad på kunnskap."
Ein annan amanuensis ved NTNU, Turid Suzanne Berg-Nielsen, er i desse dagar ute i same ærend som i 2008 : at det nok er mor som er best omsorgsperson. Fordi far sannsynlegvis kan vere oppteken med å snekre garasje og at ungane nok blir stressa av å bytte omsorgsperson heile tida.

Berg-Nielsen avsluttar og med ei åtvaring:

"Vi vet langt mer i dag enn man gjorde da en del politiske og feministiske ideologier ble dannet i forrige århundre".

onsdag 23. januar 2013

Asylpolitikk før og no

Byråsjefen for Justisdepartementets politikontor i eit internt notat:
”Vår politikk er i prinsippet også overfor flyktninger er å stenge grensene. Slapper vi av på det, har vi en hærskare over oss.”
Dette var i juli 1939.

Utenriksminister Halvdan Koht svara i desember 1939 følgjande på ein førespurnad om å ta i mot flyktande tyske jødar som hadde stranda i Litauen:

”Vi har mer enn nok med de finske flyktninger”
Aftenpostens leiarartikkel 4.april 1933 hadde desse setningane:
”Det kan ikke være tvil om at tyskernes aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket jødesympati ute i verden, som disse Israels sønner neppe fortjener. Imidlertid mangler vi her i landet forutsetninger for å kunne dømme rettferdig om aksjonen mot jødene. Vi vet ikke noget om i hvilken utstrekning det tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og mentalitet. Vi vet bare at de er blitt forhatt, og vi får gå ut fra at dette ikke skyldes bare mindre dyktighetsfølelse og misunnelse, men har reelle årsaker ... Det er et tiltalende trekk å sympatisere med den forfulgte, men det er neppe grunn til å overdrive sympatien.”
Tyskland prøvde på 30-talet å "eksportere" sine jødar, men dei fann dette arbeidet vanskelegare og vanskelegare. På Wannsee-konferansa vart dette oppsummert slik:
"The work concerned with emigration was, later on, not only a German problem, but also a problem with which the authorities of the countries to which the flow of emigrants was being directed would have to deal. Financial difficulties, such as the demand by various foreign governments for increasing sums of money to be presented at the time of the landing, the lack of shipping space, increasing restriction of entry permits, or the cancelling of such, increased extraordinarily the difficulties of emigration."
Nazistane oppsummerte det med at dei diverre berre fikk kvitta seg med 537.000 jødar i perioda 1933 - 1941.

Då vart spørsmålet: kva skal vi gjere med resten?

mandag 21. januar 2013

Om partiet Høgre sitt oppgjer med Frp-rasismen

Tidsskriftet Minerva sin redaktør Nils August Andresen oppsummerer i dag partiet Høgres heroiske kamp mot partiet Fremskrittspartiets mange innvandrarkrumspring dei siste år. Som for eksempel Siv Jensens "snikislamisering"-skremmebilete.

Andresen:

"Jeg er uenig i at SV engasjerer seg mer mot rasisme enn Høyre. Vil minne om et par ting: Kamp mot rasisme sto sentralt for "Jern-Erna" som kommunalminister. Mange av de hardeste oppgjørene med FrP (f.eks. "snikislamisering) kom fra Høyre, da ved PK Foss. Etter Disney-land kom første tilsvar fra Røe Isaksen. Støres mer taffate kom to dager senere. Tausere fra SV."

Så då er det slått fast: regjeringa Jensen/Solberg vil bekjempe snikislamisering.

Eventuelt bekjempe folk som latar som at det fins noko som heiter snikislamisering.