søndag 31. januar 2010

Sjuk debatt

Hallvard Bakke med flere gullkorn i et nylig innlegg om sykelønn: Sjuk debatt

"En realistisk besparelse er derfor kanskje 10 milliarder kroner årlig, hvis sjukefraværet ble redusert med 20 prosent på permanent basis. Det tilsvarer 0,5 prosent av nasjonalproduktet i Fastlands-Norge i 2010."


"Å hevde at velferdsstaten ikke er bæredyktig hvis vi produserer 99,5 prosent og ikke 100 prosent, slik KS påstår, blir et ganske drøyt stykke."


"De siste ti årene har produksjonen i Fastlands-Norge økt med omkring 30 prosent. Det betyr at selv uten olje og gass, produserer vi mer i i dag enn i 2000 medregnet olje og gass. Vi hadde en velfungerende velferdsstat den gang også."


"De samlede årlige offentlige utgifter til sjukelønn utgjør nøyaktig det Finansdepartementet tror det private forbruket vil øke med i 2010."


"At velferdsstaten skulle være truet av sjukelønnen selv om petroleumsinntektene i fremtiden blir lavere, er derfor noe regelrett tøv."


"Da full lønn under sjukdom ble innført i 1978, var det for å ta bort den store urimelighet som lå i at store grupper allerede hadde en slik ordning, i hovedsak de med høyere lønn og mindre fysisk anstrengende arbeid. Tetzschner vil nå gjeninnføre denne urettferdigheten. Det er kanskje god høyrepolitikk, men det vil gjenopprette klasseskiller og skape større ulikheter."lørdag 30. januar 2010

Karikaturtegnerens opphøydhet

Det er ikke alle som er så flinke til å tegne. Og i alle fall ikke både flinke til å tegne og i stand til å få fram noe mer eller mindre poengtert og samfunnsrelevant med en tegning.

Disse uflinke må da ty til noe annet - en god gammaldags vits er for eksempel innenfor rekkevidde for de fleste.

Men vitsemakerne må passe seg - da VG trykket denne morsomheten før jul:

"Hva er likheten mellom en brusflaske og en muslim? Svar: Begge er tomme fra halsen og opp."


...rykket hele pressestanden ut, med Ytringsfrihetens Far Per Edgar Kokkvold i spissen:

"En vits på baksiden av dagens VG antyder at muslimer er tomme i hodet. – Dette er ikke en ytring, men en krenking av mennesker, sier Per Edgar Kokkvold."


Og beklagelsene kom umiddelbart:


"VG beklager at vitsen kom på trykk. Den burde vært stoppet, men gled forbi våre ellers gode kontrollrutiner"


Men Per Edgar står, naturligvis, på fullstendig motsatt kant når samme type hetsende innhold formidles gjennom en karikaturtegning.

For da er det ikke måte på hvor viktig det er at den ikke bare trykkes - men at alle trykker den slik at vår hellige Ytringsfrihet har en sjanse til å overleve.

Er karikaturer rett og slett en opphøyd form for vits som det ikke er lov til å kritisere?

Hvorfor det?

Eller hva er egentlig kjørereglene her.

Plump hets er lov så lenge det formidles av en fast ansatt karikaturtegner?

søndag 24. januar 2010

Der gikk sikringa på Mørkeloftet, gitt

Mørkeloftet document.no med ny innsiktsfull lederartikkel med - som alltid og naturligvis - uttalt og sikkert beviselig basis i folkedyp og tidsånd. For der i gården snakker man jo alltid intet mindre enn på vegne av det store Vi.

"Politikerne har solgt en versjon om at alle har like rettigheter og at alle kan bli like gode nordmenn bare de holder lovene og lærer seg norsk. Man har forkynt et nytt fellesskap, der ingen teller mer enn andre. Dette er tøv. Man later som om det folket som har bebodd landet i flere hundre år, ikke har noen mer rett til landet enn nykommere."


Nok en gang savner jeg de praktiske konsekvensene av slikt tankegods. Skal en av disse som teller mindre enn meg - for eksempel Noora Noor som nå synger til inntekt for Haiti på skjermen foran meg - miste noen rettigheter eller behandles dårligere enn i dag?

Men nok babl - jammen meg herlig å sitte her og nå vite at man teller mer enn Noora Noor og co! For dette er jo helt sant!


"Vi har noen ganger en følelse av å drive med noe som minner om samizdat, undergrunnslitteraturen i det gamle Sovjetunionen. Sannheten må skjules, men det er viktig at den uttrykkes."


lørdag 23. januar 2010

Rektum, Monsen, moralpoliti og ytringsfrihet

Filosofen Nina Karin Monsen har uttalt seg igjen - denne gang til Ny Tid:

"Som enhver vet er rektum ikke beregnet på penetrering."


Slikt tankegods beæres med priser og utbetalinger av hundretusenvis av kroner av folk som setter pris på ytringsfrihet.

Av en eller annen grunn kommer dog ikke ytringsfrihetsforkjemperne stormende til når lignende tanker formuleres fra Oslos østkant. Da sitter man stille og rolig og observerer at folkene bak (med rette, naturligvis) stemples som moralpoliti.

Er kristne fundamentalister som misliker homofil praksis mer verdt enn andre fundamentalister som misliker homofil praksis? Eller handler det om hvor man bor og hvor elegente formuleringer man bruker for å formidle disse innerste tanker og følelser?

Noe sier meg at moralpolitiet på Grønland ikke får priser fra pompøse "ytringsfrihetsforkjempere" med det første.

Og ikke kommer Selbekk eller Kokkvold til å kreve at budskapet skal opp på alle landets førstesider heller.
PS! Sylvi Listhaug (Frp) har merkelig nok ikke meldt seg til tjeneste hos Grønland Moralpoliti. Det er ikke mange månedene siden Listhaug ville ha seg frabedt overdreven homsing i Oslos gater. På tide med et nytt intervju med dama?

fredag 15. januar 2010

Bergen: - En bussjåførs drøm

Innføringen av oddetallskjøring i Bergen i dag var en suksess:


Mellom fire og fem prosent nedgang i trafikken forhindret altså kø, kork og kaos i Bergen i dag.

Regionvegsjef Olav Ellevset:

"Det er ikke mye som skal til."
torsdag 14. januar 2010

AMK og Document.no sin ekle agenda

Mørkeloftet Document.no overgår seg selv i innvandrerfiendtlighet i sin omtale av AMK-saken som endte med et tragisk dødsfall fordi ambulansesentralen var mer interessert i å kverulere med innringer enn å sende en ambulanse dit en svært syk eldre kvinne oppholdt seg.

Nettstedet var tidlig ute og konkluderte med at det aldeles ikke var de offentlige instanser som her leverte slett kundebehandling - neida, her var det helt klart snakk om innringers iboende fremmedartede kultur som rett og slett gjorde personen alt for umulig å håndteres av det velmenende og gode norske helsevesen:

"Men kan det ha noe å gjøre med deres [ikke-vestlige innvandrere] egen selvfølelse å gjøre, et utenforskap som er valgt, eller bare er blitt sånn, og som de legger skylden på samfunnet for? Alt er samfunnets skyld, også at moren dør."


Men muslimer, da document.no? Man må jo si noe generaliserende også om muslimer spesielt her også når man først har satt i gang ordkverna?

Å joda:


"Men det er det, og det gjelder spesielt mennesker med muslimsk bakgrunn. Det er noe med muslimers oppfatning av det sekulære samfunn som lett gjør at de føler at de er ofre, og at de har rett til å ta igjen. Det er en skremmende utvikling, ikke minst for personellet som er satt til å gjøre en jobb."


Lydloggene fra kommunikasjonen mellom AMK og innringer ble etterhvert offentliggjort, og det ble klart for alle at her har den presumtivt profesjonelle offentlige instans aldeles ikke opptrådt profesjonelt.

"Ja vet du hva. Hvis du klarer det. (tilsvar til innringer som sier. "Nå skal jeg prøve å være rolig")"

"Tror du du får hjelp når du holder på sånn?"

"Det er ikke noe forpult ambulanse. Det er ikke det det heter"

"Tror du andre nordmenn holder på sånn som dere holder på der?"


Forespørselen ble ikke tatt på alvor - og den helt uakseptable sendrektigheten framprovoserte reaksjoner.

Men document.no hadde gjort opp fasit flere dager før:

"At mediene forsøker å kaste mistanken på personell som kun forsøker å gjøre jobben, konstituerer en forbrytelse i seg selv. Det er å unnskylde destruktiv atferd, legge skylden på folk som prøver å hjelpe, og svikte informasjonsplikten. At mediene stiller opp som mikrofonstativ for "ofrene" kan danne presedens neste gang noe lignende skjer. Og det vil det høyst sannsynlig gjøre."


Det er altså, i følge mørkeloftet, en forbrytelse å bringe til torgs kritikk av kritikkverdige forhold. Være talerør for den lille mann. Og ja, også når vedkommende er brun og dårlig i norsk.

Merkelig nok er document.no faktisk i stand til å se at folk - som nevnte innringer - kan opptrå irrasjonelt. I alle fall i andre sammenhenger enn slike som involverer nye landsmenn. For senest i dag bringer man følgende innsikt inn i det menneskelige sinn:

Thisted skriver at hun ALDRI, ALDRI NOENSINNE, ville latt sitt barnebarn i stikken på den måten. Det er med respekt å melde tøvete og oppblåst: ingen vet hvordan de reagerer i slike ekstrem-situasjoner. Man rekker ikke tenke, man handler instinktivt. Det har vist seg, feks. under flykapringer, at personer man forventet ville være helter, viste seg feige, eller rettere: svake. Mens andre overrasket ved sitt mot. Slik er menneskene. Det er derfor ingen grunn til å hovere over Westergaard.


Ja, slik er mennesker. Man rekker ikke tenke, men handler instinktivt.

I alle fall alle vi mennesker som ikke er innvandrere og muslimer, da. For disse VET jo i alle fall document.no at "stort sett" vil handle på et forutsigbart vis.

Det voldelige.

Trafikkhalveringsprøveperiode i Bergen

Om fire timer inntreffer den mest dramatiske, politisk ønskede, personbilreduksjonen i noen norsk by noensinne. For å desperat forsøke å gjøre noe med Europas dårligste luft nekter Bergens makthavende politikere fra og med i natt halvparten av byens bilister å kjøre personbil til, fra og i bykjernen.

"Fra og med midnatt innføres det partall- og oddetallskjøring innenfor den ytre bomringen. Det er hvilket tall bilskiltet ditt slutter på som bestemmer når du kan kjøre. Har du oddetall (1,3,5,7,9) kjører du på datoer som slutter på disse tallene. Har du partall (0,2,4,6,8) kan du kjøre på datoer som slutter på disse tallene."


I tillegg stenger kommunen halvparten av de garasjeplassene som byen selv eier - og prøveprosjektet med gratisbusser utvides til tre uker.

Man må undres om hvordan bergenserne stiller seg til tiltaket i etterkant.

Da Stockholmsborgerne fikk se den voldsomt positive effekten av å innføre rushtidsavgift/køprising nektet de å vende tilbake til gamle forhold med proppfulle veier og kollektivtrafikk som, derfor, aldri klarte å holde rutetidene der heller.

I Oslo nekter byens politikere fra den blå og mørkeblå side å gjøre noe som helst som reduserer biltrafikken. Tvert i mot oppfordrer samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) folk om å IKKE benytte seg av kollektivtrafikk.

Merkelig nok er de i vanligvis så næringslivsvennlige partiene svært lite lydhøre for selv næringslivets behov i denne saken.


Næringslivet har etter hvert begynt å kjempe for køprising. Nærings- og arbeidsgiverorganisasjon HSH ser at dette vil kunne bedre framkommeligheten på vegene. Og argumentet fra enkelte om at dette kun er et triks for at de rike skal få vegen for seg selv, stemmer ikke. Analyser fra Stockholm viser at det er de høytlønnede som betaler mest i avgift siden det er denne gruppen som bruker mest bil inn til sentrum i rushtiden. Men det er også i denne gruppen at flest har valgt å sette bilen hjemme. Og når pengene brukes til å styrke kollektivtransporten kommer det i betydelig grad gruppen med lavere inntekter til gode.Næringslivet og folk flest hånd i hånd - men dessverre bryr ikke de blå seg om det i det hele tatt. Der snakker man om at man ønsker å bruke gulrot og ikke pisk. Vel, erfaringen fra Bergen er at gulrot ikke fungerer og ikke kan fungere: tiltaket med gratisbusser hadde i praksi NULL effekt på trafikken:


"Nedgangen i antall biler som passerte bomringen, var ifølge Bergens Tidende på om lag 650 biler – eller i underkant av 2,7 prosent – sammenlignet med dagen før."


Men med det dramatiske tiltaket i natt så kan man kanskje håpe på en Bergens-effekt i Oslo?

Men må virkelig også Oslo-luften bli direkte helsefarlig for at de styrende i hovedstaden skal våkne opp?

tirsdag 12. januar 2010

Kollektiv-Oslo: Buss - Bein 0-1

I Oslo i rushtida er 7 av 10 bussruter minst 3 minutt for seine. Hvor MYE mer enn 3 minutt de er for seine forteller ikke kollektivselskapet Ruter så veldig mye om.

Dagsferskt eksempel: Den 2 kilometer lange reisa fra Oslo Sentralbanestasjon til Carl Berners plass ble startet 17:39 og den var framme - ikke akkurat etter rutetida, nei - 18:10.

I følge Google klarer man å gå den samme strekninga på 30 minutt.


Vis større kart

I Oslo Kommune ender altså kampen mellom buss og bein med borteseier.

Og verre skal det bli. Frps ansvarlige byråd på området, Jøran Kallmyr, har lovt at nå er det slutt på de tidene der Oslo Kommune prioriterer de kollektivreisende foran privatbilister.

Frps "la bussen gå enda tregere og slipp SUV'ene til" framstår spesielt pussig på en dag der Bergen er Europas mest forurensede. Og hovedårsaken til det er altfor utstrakt bilbruk.

På tide med et kommunevalg.
Forbrukerombudet sier i dag at NSB bør gi 13 prosent rabatt når 13 prosent av togene nå er forsinket. Stakkars Oslo Kommune og Ruter.

søndag 10. januar 2010

Hva bør jeg tenke på når jeg skal skifte strømleverandør?

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke. Hva bør du være obs på når du skal skifte strømleverandør?

Det er spesielt to ting du bør passe på når du skal inngå ny avtale. Det ene er at du faktisk bestiller det produktet du ønsker. Det andre er å sjekke betalingsvilkårene. Les mer under.

Kraftleverandørene tilbyr ofte flere typer kraftleveringsavtaler med ulike vilkår. For at avtalene skal publiseres i kraftprisbasen, må produktene og vilkårene være i henhold til forskrift om meldeplikt for kraftpriser og standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av EBL (Energibedriftenes Landsforening) og Forbrukerombudet. Produkter som har vilkår om maksimalt forbruk, eller som har bindingstid og bindingsbøter (med unntak av fastprisavtaler), er ikke meldepliktige og publiseres derfor ikke.


Årdal Energi KF
Askøy Energi Kraftsalg AS
Aurland Energiverk AS
Ballangen Energi AS
Barents Energi
Bindal Kraftlag AL
Bodø Energi Kraftsalg
Bodø Energi Kraftsalg - E- spot
Dalane energi IKS
Dragefossen Kraftanlegg AS
EB Kontakt AS
Eidefoss AS
Eidsiva Marked AS
Elkem Bjølvefossen AS
Energi1 Kraftsalg Follo AS
Evenes Kraftforsyning AS
Fauske Lysverk AS
Finnås Kraftlag
Fitjar Kraftlag SA
Fjelberg Kraftlag
Fjordkraft AS
Fjordkraft Web
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Forsand Elverk KF
Fortum Markets
FosenKraft AS
Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi Lavpris
Gudbrandsdal Energi Lavpris (akonto)
Hadeland Energi Strøm AS
Hafslund Direkte
Hafslund Strøm
Hallingkraft AS
Hallingkraft AS (Ål Kraftverk KF)
Hålogaland Kraft AS
Haugaland Kraft AS
HelgelandsKraft AS
Hemsedal Energi
Hjartdal Elverk AS
HurumKraft AS
Indre Hardanger Kraftlag AS
Ishavskraft AS
JotunKraft AS
Kraftinor AS
Krødsherad Everk
Kvam Kraftverk AS
Kvam Kraftverk AS - eKunde
Kvikne-Rennebu Kraftlag AL
Kvinnherad Energi AS
Lærdal Energi
Lærdal Energi A01
Lærdal Energi H01
Lærdal Energi S01
Lier Everk AS - @produkt
LOS AS
LOS eKunde
Luster Energiverk AS
Lyse AS
Malvik Everk
Meløy Energi AS
Midt Kraft Buskerud AS
Midt-Telemark Energi AS
Modalen Kraftlag BA
Nesset Kraft AS
NØK Kraftlag
Nordkyn Kraftlag AL
Nordmøre Energiverk AS
Nord-Salten Kraftlag AL
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - Variabel NO1
Nordvest Kraft AS
Nore Energi AS
NorgesEnergi AS
NorgesEnergi GUL e-STRØM
Odda Energi AS
Odda Energi AS eSpot
Oppdal Everk AS
Orkdal Energi AS
Rauland Kraftforsyningslag (Seljord og Tinn komm.)
Rauland Kraftforsyningslag (Vinje og Tokke komm.)
Rauma Energi Kraft AS
Rauma Energi Kraft AS - Sør Norge NO1
Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Rollag Elektrisitetsverk L/L
Røros Elektrisitetsverk AS
Røyken Kraft AS
Selbu Energiverk AS
SFE Kraft AS
Sjøfossen Energi AS
Skandiakraft AS
Skånevik Ølen Kraftlag
Skjåk Energi KF
SKS Kraftsalg
SKS Kraftsalg - Enkel
SKS Kraftsalg AS - Variabel kraftpris sør
Sognekraft AS
Sognekraft AS - Innkjøpspris
Sørfold Kraftlag AL
Stange Energi Salg AS
Stranda Energiverk AS
Stranda Energiverk AS - Sør
Suldal Elverk KF
Sunndal Energi KF
Sunnfjord Energi AS
Svorka Energi AS
Svorka Energi AS - Innkjøpspris
Svorka Energi AS - Sør
Tafjord Marked AS
Telinet Energi AS
Telinet Energi AS - Telinet Online
Tinn Energi AS
Total Energi ASA
TrønderEnergi Marked AS
Trondheim Energi Web
Tussa-24 AS
Tussa-24 AS - Tindekraft Aktiv Sør
Tydal Kommunale Energiverk
Ustekveikja Energi - Ustekveikja SPOT
Ustekveikja Energi AS
Ustekveikja Energi AS - Ustekveikja Pre
Ustekveikja Energi AS (Flå)
Ustekveikja Energi AS (Hol)
Valdres Energiverk AS
Vest-Telemark Kraftlag AS
Vest-Telemark Kraftlag AS (Tokke kommune)
Vest-Telemark Kraftlag AS (Vinje kommune)
Vitel AS
Vitel AS - Extreme spot
Vitel AS - Extreme standard
Voss Energi AS


Riktig produkt
Det er viktig å passe på at du faktisk bestiller det produktet du ønsker. Mange kraftleverandører tilbyr flere andre produkter enn de fire typene strømavtaler som finnes i kraftprisoversikten. Flere leverandører har for eksempel to spotprisprodukter, ett med påslag, og ett uten påslag men med fastbeløp (-strøm til innkjøpspris-). Meld gjerne fra til kraftpris@kt.no hvis du oppdager at en leverandør leder deg fra våre sider til en annen type avtale enn en av de avtalene som er registrert hos oss.
Betalingsinformasjon
For hver kraftleverandør finner du informasjon om betalingsvilkårene (forskuddsbetaling, a-konto, autogiro/e-faktura, etc.). Det er lurt å sjekke betalingsinformasjonen før du inngår en avtale, siden enkelte betalingsvilkår kan påvirke den faktiske prisen du betaler for strømmen. Vær obs på eventuelle ekstra administrasjonsgebyr ved kundestøtte eller giro. Forskuddsbetaling og årlige fastbeløp kan ha enkelte ulemper. Hvis for eksempel en leverandør går konkurs, risikerer kunden å tape forhåndsinnbetalte beløp. Og får du for eksempel tilbakebetalt en forholdsmessig del av et forhåndsinnbetalt årlig fastbeløp hvis du skifter strømleverandør i løpet av året?

Fastbeløp
Har strømavtalen et fastbeløp? Husk at fastbeløpet er uavhengig av forbruk, slik at jo lavere forbruk du har, jo mindre fordelaktig er avtaler med fastbeløp. Og får du tilbakebetalt en forholdsmessig del av et forhåndsinnbetalt årlig fastbeløp hvis du skifter strømleverandør i løpet av året?

Forbrukerrådet og Forbrukerombudet

Det kan også være en god idé å sjekke sidene til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet før man inngår en kraftleveringsavtale. Se også oversikten over nyttige lenker.
Herregud. Man har da et liv.
Hadde da et liv.

Hvor mange årsverk rotes bort i Konkurransetilsynet, hos strømleverandørene og blant privatpersoner og bedrifter for å få dette verdens enkleste av produkt fra leverandør til kunde til noenlunde forståelig pris? For kvaliteten på produktet er jo nøyaktig lik for alle leverandører.

Hallo.

lørdag 9. januar 2010

Amal Aden, sosioraster, mørkeloftet, Egeland og Herman Willis

Mye av den lille trafikken som kommer til denne bloggen kommer fra Google. Men hvilke ord er det som søkes på i Google som resulterer i at en artikkel her dukker opp i trefflisten?

Her er de 20 mest ettersøkte i 2009:
En del er åpenbare, men at denne bloggen skulle være en av de stedene der man finner mest relevant informasjon om Amal Aden, Herman Willis og sosioraster det sier vel sitt om at Google vel ikke er helt i mål med sine analyser.

Enda mer sært er kanskje at frijazz (21.plass) og John Olav Egeland (24.plass) er på listen - mens at søkeuttrykket "mørkeloftet document.no" er på topp 50 var vel mer å forvente.

Uttrykket "privat helseforsikring" inntar en 50.plass og om du taster inn dette i Google og trykker på link nummer syv vil du kunne lese om at dette produktet er helsesløseri.

Årets personlige favoritt? På 65.plass ligger uttrykket "hvem brøt våpenhvilen mellom israel og hamas". Googler du det vil du kunne få opp denne i resultatlisten.

Frp med 180.000 i klima-støtte til Rimi-Hagen

Stein Erik Hagens 1.700 kvadratmeter store villa er nødvendigvis et strømsluk av dimensjoner. En kvart fotballbane krever sitt å få varmet opp - spesielt når den er plassert som den er høyt der oppe i Holmenkollåsen.

Stein Erik var naturlig nok misfornøyd med den strømregningen når forbruket på årsbasis var det 15-dobbelte av en normal norsk husstand: 325.000 kilowattimer må til for å blant annet sørge for god nok vann-lunk 24 timer i døgnet i Hagens private svømmehall.

Men Hagen er jo en økonomisk type og så at dette jo ikke var bærekraftig - her måtte ting skje. Og hva er vel mer forlokkende enn å utnytte et kommunalt støttetiltak for installasjon av varmepumper?

3 millioner kroner endte varmepumpeanlegget opp på - noe som reduserte strømforbruket på Hagens tumleplass (på størrelse med en kvart fotballbane) med 200.000 årlige kilowattimer.

Og Hagen kunne selv innkassere halvannen minstepensjon i kommunal støtte fra det sittende byrådet: 180.000 cash-kontant for å redusere strøm- og oljesløseriet.

Eiendomssjef i Hagens familieselskap Canica, Arne N. Ruud:

"Det er ikke noe problem å holde varmen her, hverken i svømmehallen eller huset."


Norge er kanskje ikke så verst å bo i allikevel, Stein Erik?

Byråd for samferdsel, miljø og næring i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp)

"Det var ikke akkurat Stein Erik Hagen vi tenkte på da denne støtteordningen ble laget."


Arne Ruud, igjen:

"Det er like rettigheter for alle, og vi var berettiget til å få støtte. Alle i Norge betaler skatt og alle har vi de samme rettighetene, det kan ikke være noe forskjell."


Stein Erik Hagen, fra tidligere debatt:

"Vi blir tutet ørene fulle av politikere som sier at vi bor i verdens beste land. Det ene etter det andre. Og folk tror jo på det tøvet, ikke sant."

"Grådighetskulturen. Det har jeg snakket om før. I Vålerenga kirke. Det er snart ti år siden. Grådighet er et menneskelig trekk som vi bør holde mest mulig under kontroll."Utbetalingen på 180.000 kroner er den største enkeltutbetaling i Enøk-etatens historie. Hagen har etter ett års drift spart mellom 180.000 og 200.000 kroner i utgifter til strøm og miljøet for 50 tonn CO2 og forurensning gjennom kassering av eldre oljefyr.

Stein Erik Hagen har støttet partiet Fremskrittspartiet direkte med flere millioner kroner og han og hans familie ville med partiets skattepolitikk ha spart 100 millioner kroner årlig.

I og med at Fremskritttspartiet bare styrer over byen han bor i og ikke landet så må Stein Erik foreløpig nøye seg med 180.000 kroner i Frp-velvilje.

Men det er jo litt det også.
Stein Erik Hagen lever i luksus

torsdag 7. januar 2010

Kollektivkaos i Frp-Oslo

Tok bussen i dag. Startet ett sted i Oslo og skulle et annet sted i Oslo. Avreise 07:45. I følge rutetiden skulle dette ta 31 minutt. Jeg hoppet av knapt halvveis - da var det gått 30 minutt og jeg hadde uansett ikke lenger noen mulighet til å nå avtalen jeg var ment å nå.

I de periodene det er annen trafikk på veien - det vil si bortimot absolutt hele tiden - så holder ikke rutetidene.

Man aner ikke når bussen vil komme.

Man aner ikke når den vil ankomme.

Hvorfor finner de bussende seg i dette? Der bilistene har grunnrike NAF (429 ansatte) som taler privatbilistens sak sitter de bussende der mutters alene uten straka vegen til partikontorer som Frps og Aps.

Og resultatene blir tydeligvis deretter.

Men må det være slik? Ordet går til borgermester i Bogota Enrique Peñalosa:

"En by kan være menneskevennlig eller den kan være bilvennlig - men den kan ikke være begge deler."


Bogota valgte å gjøre byen menneskevennlig. En tredjedel av parkeringsplassene ble fjernet for å rydde plass til kollektivtransport. Hver bil fikk kjøretillatelse i rushtiden max tre ganger per uke. Halvparten av filene i byens hovedtransportårer ble forbeholdt kollektivtrafikk.

Oslo kommune, derimot, har valgt å gjøre byen bilvennlig. I en uhøytidelig meningsmåling i ettermiddag ble 35 passerende privatbiler undersøkt - 30 biler inneholdt sjåføren alene, 3 biler hadde 1 passasjer og 1 bil hadde sjåfør m/2 barn i baksetet. Så privatbilreduserende tiltak som rushtidsavgift vil ikke først og fremst ramme barnefamilier, nei. Så vennligst ikke dytt disse foran deg.

Oslo kommune fører en bevisst politikk der man ønsker å la de bussende lide.

Uten at noen bryr seg.

Oslo skal ha ros for to ting: prisen for et månedskort er ypperlig lav og antall avganger er mer enn godt nok. Men antall busser hjelper aldeles ikke på reisetiden - snarere tvert i mot. Å vente 15 minutter på en buss for så å se tre busser på samme rute komme på rad og rekke gjør ikke frustrasjonen mindre.

Rot og kaos i borgerlige Oslo.

Når de blå åpenbart ikke aner hva de skal foreta seg for å løse problemet - da utnytter vel de rødgrønne muligheten fram mot kommunevalget neste år?
PS-1: svært merkelig at om NSB sine tog står så blir det sure medieoppslag med en gang, men om en buss står - og det gjør den hver eneste dag i rushtiden både morgen og ettermiddag - så bryr ingen seg den døyt. Bortsett fra de bussende. Som lider.

PS-2: De nyeste tallene Ruter AS har offentliggjort - første halvår 2009 - så var 65% av alle bussturer i rushtiden forsinket med MINST tre minutter.

Punktligheten på buss i rushtiden er altså tragikomisk lave 35%. I 2005 var tallet 59% - en kraftig forverring de siste fire år.

NSB hadde i 2008 en punktlighet på 85%.

søndag 3. januar 2010

Muhammedkarikaturer her!

Neida. Det får da være måte på.

Det er fortsatt ingen grunn til å trykke oppvigleri fra pøblete folk på ytre høyre som dytter ytringsfriheten foran seg på en så gjennomskubar måte at selv store deler av norsk presse gjennomskuer det. For antallet trusler bestemmer fortsatt ikke kvaliteten på ytringen.

Og det man trykker bør jo ha en viss kvalitet.

Og uansett: Per Edgar Kokkvold har sagt at hensynet til liv og lemmer må gå først. Og når han sier noe så er det jo sant.

Så det så.

Det som dog gjør tingene litt mer problematisk her er at mannen sier i mot seg selv omtrent hver gang han åpner munnen.

Så også denne helgen.

Forøvrig: kasta ut juletreet i dag.