torsdag 14. januar 2010

AMK og Document.no sin ekle agenda

Mørkeloftet Document.no overgår seg selv i innvandrerfiendtlighet i sin omtale av AMK-saken som endte med et tragisk dødsfall fordi ambulansesentralen var mer interessert i å kverulere med innringer enn å sende en ambulanse dit en svært syk eldre kvinne oppholdt seg.

Nettstedet var tidlig ute og konkluderte med at det aldeles ikke var de offentlige instanser som her leverte slett kundebehandling - neida, her var det helt klart snakk om innringers iboende fremmedartede kultur som rett og slett gjorde personen alt for umulig å håndteres av det velmenende og gode norske helsevesen:

"Men kan det ha noe å gjøre med deres [ikke-vestlige innvandrere] egen selvfølelse å gjøre, et utenforskap som er valgt, eller bare er blitt sånn, og som de legger skylden på samfunnet for? Alt er samfunnets skyld, også at moren dør."


Men muslimer, da document.no? Man må jo si noe generaliserende også om muslimer spesielt her også når man først har satt i gang ordkverna?

Å joda:


"Men det er det, og det gjelder spesielt mennesker med muslimsk bakgrunn. Det er noe med muslimers oppfatning av det sekulære samfunn som lett gjør at de føler at de er ofre, og at de har rett til å ta igjen. Det er en skremmende utvikling, ikke minst for personellet som er satt til å gjøre en jobb."


Lydloggene fra kommunikasjonen mellom AMK og innringer ble etterhvert offentliggjort, og det ble klart for alle at her har den presumtivt profesjonelle offentlige instans aldeles ikke opptrådt profesjonelt.

"Ja vet du hva. Hvis du klarer det. (tilsvar til innringer som sier. "Nå skal jeg prøve å være rolig")"

"Tror du du får hjelp når du holder på sånn?"

"Det er ikke noe forpult ambulanse. Det er ikke det det heter"

"Tror du andre nordmenn holder på sånn som dere holder på der?"


Forespørselen ble ikke tatt på alvor - og den helt uakseptable sendrektigheten framprovoserte reaksjoner.

Men document.no hadde gjort opp fasit flere dager før:

"At mediene forsøker å kaste mistanken på personell som kun forsøker å gjøre jobben, konstituerer en forbrytelse i seg selv. Det er å unnskylde destruktiv atferd, legge skylden på folk som prøver å hjelpe, og svikte informasjonsplikten. At mediene stiller opp som mikrofonstativ for "ofrene" kan danne presedens neste gang noe lignende skjer. Og det vil det høyst sannsynlig gjøre."


Det er altså, i følge mørkeloftet, en forbrytelse å bringe til torgs kritikk av kritikkverdige forhold. Være talerør for den lille mann. Og ja, også når vedkommende er brun og dårlig i norsk.

Merkelig nok er document.no faktisk i stand til å se at folk - som nevnte innringer - kan opptrå irrasjonelt. I alle fall i andre sammenhenger enn slike som involverer nye landsmenn. For senest i dag bringer man følgende innsikt inn i det menneskelige sinn:

Thisted skriver at hun ALDRI, ALDRI NOENSINNE, ville latt sitt barnebarn i stikken på den måten. Det er med respekt å melde tøvete og oppblåst: ingen vet hvordan de reagerer i slike ekstrem-situasjoner. Man rekker ikke tenke, man handler instinktivt. Det har vist seg, feks. under flykapringer, at personer man forventet ville være helter, viste seg feige, eller rettere: svake. Mens andre overrasket ved sitt mot. Slik er menneskene. Det er derfor ingen grunn til å hovere over Westergaard.


Ja, slik er mennesker. Man rekker ikke tenke, men handler instinktivt.

I alle fall alle vi mennesker som ikke er innvandrere og muslimer, da. For disse VET jo i alle fall document.no at "stort sett" vil handle på et forutsigbart vis.

Det voldelige.

blog comments powered by Disqus