torsdag 7. januar 2010

Kollektivkaos i Frp-Oslo

Tok bussen i dag. Startet ett sted i Oslo og skulle et annet sted i Oslo. Avreise 07:45. I følge rutetiden skulle dette ta 31 minutt. Jeg hoppet av knapt halvveis - da var det gått 30 minutt og jeg hadde uansett ikke lenger noen mulighet til å nå avtalen jeg var ment å nå.

I de periodene det er annen trafikk på veien - det vil si bortimot absolutt hele tiden - så holder ikke rutetidene.

Man aner ikke når bussen vil komme.

Man aner ikke når den vil ankomme.

Hvorfor finner de bussende seg i dette? Der bilistene har grunnrike NAF (429 ansatte) som taler privatbilistens sak sitter de bussende der mutters alene uten straka vegen til partikontorer som Frps og Aps.

Og resultatene blir tydeligvis deretter.

Men må det være slik? Ordet går til borgermester i Bogota Enrique Peñalosa:

"En by kan være menneskevennlig eller den kan være bilvennlig - men den kan ikke være begge deler."


Bogota valgte å gjøre byen menneskevennlig. En tredjedel av parkeringsplassene ble fjernet for å rydde plass til kollektivtransport. Hver bil fikk kjøretillatelse i rushtiden max tre ganger per uke. Halvparten av filene i byens hovedtransportårer ble forbeholdt kollektivtrafikk.

Oslo kommune, derimot, har valgt å gjøre byen bilvennlig. I en uhøytidelig meningsmåling i ettermiddag ble 35 passerende privatbiler undersøkt - 30 biler inneholdt sjåføren alene, 3 biler hadde 1 passasjer og 1 bil hadde sjåfør m/2 barn i baksetet. Så privatbilreduserende tiltak som rushtidsavgift vil ikke først og fremst ramme barnefamilier, nei. Så vennligst ikke dytt disse foran deg.

Oslo kommune fører en bevisst politikk der man ønsker å la de bussende lide.

Uten at noen bryr seg.

Oslo skal ha ros for to ting: prisen for et månedskort er ypperlig lav og antall avganger er mer enn godt nok. Men antall busser hjelper aldeles ikke på reisetiden - snarere tvert i mot. Å vente 15 minutter på en buss for så å se tre busser på samme rute komme på rad og rekke gjør ikke frustrasjonen mindre.

Rot og kaos i borgerlige Oslo.

Når de blå åpenbart ikke aner hva de skal foreta seg for å løse problemet - da utnytter vel de rødgrønne muligheten fram mot kommunevalget neste år?
PS-1: svært merkelig at om NSB sine tog står så blir det sure medieoppslag med en gang, men om en buss står - og det gjør den hver eneste dag i rushtiden både morgen og ettermiddag - så bryr ingen seg den døyt. Bortsett fra de bussende. Som lider.

PS-2: De nyeste tallene Ruter AS har offentliggjort - første halvår 2009 - så var 65% av alle bussturer i rushtiden forsinket med MINST tre minutter.

Punktligheten på buss i rushtiden er altså tragikomisk lave 35%. I 2005 var tallet 59% - en kraftig forverring de siste fire år.

NSB hadde i 2008 en punktlighet på 85%.

blog comments powered by Disqus