fredag 25. desember 2009

Best of 2009: Bedrevitersk mediefigurpersonhets

Vebjørn Selbekk hadde et rolig år men utover Selbekk-mangelen virker 2009 å ha vært et år på det jevne med innslag av de samme gamle usual suspects.


5.september: Per Sandberg farer med enda mer tøv

22.august: Hvor tok dødshjelperne veien?

20.august: Kåring: Norges minst nøytrale valganalytiker

25.juli: Frp-ideolog Stein Erik Hagen om Eliten som folkeopptrekker

20.juni: Helse-Hanssen - medmenneske eller elitist?

16.juni: Asle Toje og "Kulturkamp, Nå"

16.juni: Integreringsminister Hege Storhaug (Frp)

23.mai: Blåblogger Gunnar Stavrums furterier

22.mai: David Irving dybdeintervjues i Frp-avisen Fremskritt?

6.mai: Det klamme mørkeloftet document.no

27.april: Hvorfor frykte Islam når man har Nina Karin Monsener?

24.april: Røkke valser ned Amund Djuve og Dagens Næringsliv

8.april: Arne Johannessen kastet i kasjotten av Arne Johannessen

6.april: Spetalen trekker i trådene igjen

3.mars: Siv Jensens 4 største løgner (i forrige uke)

1.mars: Kokkvold stormer enda lengre ut i skogen

28.februar: John Olav Egelands jødehetsmageplask

26.februar: Er det ikke snart nok vås nå Arne Strands?

14.februar: Carl Ivar Hagen - en hyllest

14.januar: Herregud, Herman Willis / Mona Levin / ...

13.januar: Er Finn Jarle Sæle utenriksministerkandidat for FrP?

6.januar: Om det bor en terrorist i blokka til Siv Jensen

6.januar: Siv Jensen om grimaser, fakter og skuespill

Et riktig godt nytt år til alle sammen, personene som omtales her er er jo helt underordnet budskapet de har servert.

Og det å være en offentlig person er heldigvis helt frivillig i vårt frie land.

Lønnskonkurranse vs Kulturkamp

Arbeidslivsspørsmål er tabu i Norge. På motsatt ende av skalaen finner man alt som kan puttes inn under paraplyen "kulturkamp". For i "kulturkampen" kan alle - ikke minst kommentariatet - enkelt synse i artikkel opp og artikkel ned uten nødvendigvis mer innsikt enn personlige anekdoter.

Resultatet er en flom av hanekamper og skyttergravs-skriverier som, om vi skal være helt ærlig, ikke fører til noe som helst i det hele tatt bortsett fra en og annen blåveis.

"I oktober 2007 demonstrerte ett tusen postansatte i Berlin mot høyere lønn. De ville jobbe under offentlig minstelønn, for å unngå opppsigelser. Arbeidsgiverne hevdet jobbene ville forsvinne med slik lønn."


Demonstrerte mot høyere lønn.

Den rødgrønne regjeringen sendte i februar 2008 ut en forskrift som pålegger at:

"De som leverer tjenester eller tar på seg bygge- eller anleggsarbeid for det offentlige må garantere de ansatte lønn- og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale i bransjen eller 'det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke'"


Stat, kommuner og fylkeskommuner tvinges, med enkle politiske grep, til å forhindre at sosial dumping skjer.

ESA, kontrollorganet for EØS-avtalen reagerte på forskriften den norske folkeviljen stod bak og mente at den var ulovlig og at det naturligvis skulle være fritt fram å vinne andbudskamper om offentlige oppdrag gjennom å dumpe lønninger og arbeidsvilkår.

Ønsker man virkelig at anstendige arbeidsgivere skal tape i konkurransen med de uanstendige?

La oss høre med den mest blå del av opposisjonen.

Elisabeth Røbekk Nørve, Høyre (Klassekampen, 23.7.09):
"Høyre er i denne saken på linje med ESA."


Torbjørn Hansen, Høyre (ABC Nyheter, 24.7.09):
"I internasjonal konkurranse utgjør arbeidsvilkår en del av konkurranseevnen."


Kåre Fostervold, Fremskrittspartiet (ABC Nyheter, 24.7.09):
"Det fins ikke noe bedre prinsipp enn prinsippet om konkurranse. Fri konkurranse er viktigere enn å bevare lønnsnivået i Norge! Vi har ingenting med å kreve at utenlandske selskaper skal betale norsk lønn."


Men hva med Venstre - som så mange Arbeiderpartivelgere sier at de kan tenke seg å stemme? På spørsmålet "bør forskriften fjernes?" svarer Leif Helge Kongshaug til Klassekampen 23.7.09:
"Absolutt! Vi vil helt klart endre eller fjerne den."Den rødgrønne regjering sitt syn - som Frp, Høyre og Venstre altså er dundrende uenige i - her ved statssekretær Wenche Lyngholm (SV):

"Det offentlige kan da ikke handle med firmaer som driver med sosial dumping!"


Frontene klarner, men det forhindrer ikke mediebildet i stedet fylles av hijabs, rasistisk høyrepropaganda, det at Stoltenberg tar privatfly samt Torbjørn Jaglands skatt.

Brød trenger vi. Men sirkus?
Fra Dag Seierstad sin bok Den nye kampen om arbeidslivet

tirsdag 22. desember 2009

Frp med kursing i Islamofobi?

Lars Hedegaard, leder av Trykkefrihedsselskabet, som ble stiftet fordi Danske P.E.N i følge noen var for unnfallende i spørsmål om ytringsfrihet og islam har i et halvtimes videointervju tydeligvis vært enda mer ærlig og oppriktig enn før.

"Når som helst det er tilrådeligt for en muslim at skjule sine sande intentioner ved at lyve eller aflægge en falsk ed i hans eller Islams tjeneste, er det enten anbefalet eller ok at gøre det. Det betyder selvfølgelig ikke at alle muslimer lyver, men at man aldrig kan vide det."

"Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det"

"Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget etcetera, etcetera, er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv. Dette er din ret."

"En muslim må gerne sige at han er konverteret til kristendommen, han må gerne aflægge falsk vidnesbyrd i retten - han kan gøre, hvad der passer ham. Man kan aldrig være sikker på, at han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det - vi gør det ikke altid - men når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam."

"De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far."


Ikke snaut. Ikke rart han, nå, beklager.

Men er nå dette Trykkefrihedsselskabet noe å bry seg om? La oss gi ordet til Human Rights Service-sjef Hege Storhaug:

"Selskabet har seilt til topps i den danske verdidebatten etter ”protestopprettelsen” da tidligere redaktør av Information, historikeren og forfatteren Lars Hedegaard, ble ekskludert som medlem av danske P.E.N. grunnet kritikk av islam i boken I Krigens Hus, utgitt i 2004. Trykkefrihedsselskabet har flere medlemmer i dag enn P.E.N., og har således mer eller mindre parkert P.E.N. i debatten."


Ok. Ikke snaut det heller. Han og disse må vi jo da ta på alvor og høre på.

Ikke rart da at i midten mai så var både Lars Hedegaard og Hege Storhaug hyret inn av partiet Fremskrittspartiet for å lære opp sentrale partimedlemmer i blant annet ytringsfrihet og religion:

Foredrag, FrpTV-intervju og debatt ligger fortsatt ute på partiets nettsider.

Om en samtale mellom Hedegaard og Storhaug om ytringsfrihet og islam kan kalles debatt, da.

For man er vel ganske enige, vel?


Sitater hentet fra mørkeloftet.

Minerva: Oppfordrer til opprør, lynsjing, krigEnda mer gratis kulturarv

Romsdalsmuseet har lagt 1 million av sine bilder ut på nett - tilgjengelig gjennom DigitaltMuseum.

Bilde NF.09527-001 viser Ola Hustad som en gang i 1910 vaket over Ingeborg Hustad som ventet på å bli transportert til det lokale sykehus:Og i PMF.8.1.00017 fra 1984 skjenker postsjefen i 6150 Ørsta fra en romslig kaffekjele.Postkontoret ble lagt ned tidligere i år.

R.Fot.10311 viser at pastor Mortensen sin gudstjeneste i Sæbø kirke 6. søndag etter påske 1943 var heller dårlig besøkt.

Kirkekampen fungerte.tirsdag 15. desember 2009

Innvandrere i Danmark 2009

I det politisk ukorrekte Danmark har det danske SSB i dag levert en 200-siders rapport om innvandrere i dag og framover.

Og her spares det ikke på kruttet! Man gjennomgår både latsabbnivå og reproduksjonsevne blant nye og gamle dansker.

"I 2009 udgør personer med ikke-vestlig baggrund 6,6 pct. af befolkningen, hvilket svarer til 361.000 personer. Ifølge fremskrivningen vil denne gruppe vokse til 12,1 pct. af befolkningen i 2050, hvilket svarer til 728.000 personer."


Gjentar: 6,6 prosent i dag - 12,1 prosent i 2050. Og om man tar med de ikke-vestlige også, samt tar litt hardt i, så vil hver sjette borger i Danmark være innvandrer eller etterkommer av innvandrer.

I, altså, 2050.

Ordet går til Vidar Kleppe:

"Hege Storhaugs organisasjon har regnet seg fremt til et muslimsk flertall i Oslo i 2029, i Sverige i 2050 og i Norge rundt neste århundreskifte. Human Rights Services har basert sine analyser på fødselshyppighet, innvandring og praksis med å hente ektefeller fra sine opprinnelsesland."


La oss dog gå over til faktabaserte funn igjen:

"Personer med dansk oprindelse og vestlige indvandrere har højere indkomster end ikke-vestlige indvandrere. Mens kun 8 pct. af de 25-64-årige med dansk oprindelse er placeret i den laveste af ti indkomstgrupper,
gælder det 28 pct. af de ikke-vestlige indvandrere."

"Andelen af 20-årige ikke-vestlige indvandrerkvinder under uddannelse er i de seneste ti år steget fra 23 pct. til rekordhøje 41 pct. Dermed svarer deres nuværende niveau stort set til det niveau, 20-årige kvinder med dansk oprindelse under uddannelse ligger på."

"Både opholdstid og opholdsgrundlag har betydning for beskæftigelsen. Indvandrere, som kun har været i Danmark i kort tid, er således oftere uden beskæftigelse, og flygtninge er i mindre grad beskæftigede end andre indvandrere. Den høje andel af flygtninge blandt indvandrere fra Irak, Somalia, Libanon og Afghanistan er en af forklaringerne på deres lavere beskæftigelse."

"De selvstændiges andel af de beskæftigede er 17 pct. blandt indvandrere fra Pakistan. Det svarer til en andel, som er omkring tre gange så høj som for personer med dansk oprindelse."

"Indvandrere og efterkommere udgør henholdsvis 11 og 3 pct. af de personer, der dømmes for kriminalitet i Danmark. Når tallene korrigeres for forskelle i alder, er kriminalitetsindekset for mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 68 pct. højere end indekset for alle mænd. Når der yderligere korrigeres for forskelle i socioøkonomisk status, reduceres kriminaliteten til at være 46 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere."

"Når der korrigeres for socioøkonomisk status har kvindelige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande et kriminalitetsindeks, der ligger under gennemsnittet for alle kvinder. Særlig markant er det for de kvinder, der ikke er flygtninge, hvor indekset er på 91, dvs. at de er 9 pct. mindre kriminelle end gennemsnittet. For kvindelige flygtninge er kriminaliteten med et indeks på 96 lidt højere."

Mænd og kvinder med dansk oprindelse med en afgørelse i en kriminalitetssag blev kendt skyldige i henholdsvis 95 og 96 pct. af tilfældene. Denne andel er lidt lavere for indvandrere og efterkommere, hvor henholdsvis 91 og 92 pct. af mændene og kvinderne blev kendt skyldige. Særlig lav er andelen for flygtninge fra ikke-vestlige lande, hvor kun 89 pct. af mændene og kvinderne blev kendt skyldige.

For både færdselslovsovertrædelser og overtrædelser af særlovene er kvindelige indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande faktisk i mindre grad kriminelle end kvinder med dansk oprindelse.

"De ikke-vestlige indvandreres samlede fertilitet er faldet kraftigt i løbet af de sidste ti år. I femårsperioden 1999-2003 var den samlede fertilitet for ikke-vestlige indvandrere således 2.813 mod 2.115 for den seneste femårsperiode 2004-2008. Det svarer til et fald på 25 pct. Til sammenligning er den samlede fertilitet steget i løbet af de sidste ti år for både vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse."Rapporten retter også et par spark til framskrivere og kulturkjempere:

"Da de fleste børn af efterkommere er under 10 år og da gruppen er meget lille, er der endnu meget begrænsede muligheder for at beskrive børn af efterkommere i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og kriminalitet."

Det antages, at børnene, der i fremtiden fødes af mødre, som selv er børn af efterkommere, alle får dansk oprindelse. De vil alle have både mindst én forælder og mindst én bedsteforælder, som er født i Danmark. De kan derfor hverken betragtes som efterkommere eller børn af efterkommere, og det vurderes, at de altovervejende vil have samme karakteristika som personer med dansk oprindelse.

I Danmark regner man forøvrig med det gamle Jugoslavia og Bosnia-Hercegovina som ikke-vestlig mens Polen er vestlig.

Lurer på hvorfor.mandag 14. desember 2009

VG og TV2s demo-propaganda anmeldt

Mediehus i krise fant i vinter ut at demonstranter og politifolk som braker sammen selger så pass godt de har satt på den samme plata én gang til.

I stedet for folkeopplysning og korrekt framstilling av demonstrasjonnstogenes omfang og innhold så har VG og TV2 ensidig fokusert på den promillen som har oppført seg dårlig.

Slik var det under Gaza-demontrasjonene i vinter - "Poser med stein observert. Rapport fra Israel-demonstrasjonen" - og slik har det vært i København.

Om propagandaen utelukkende er økonomisk motivert eller om det også ligger politikk bak det får de to mediene nå all mulighet til å greie ut om i og med at de nå er blitt dratt inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sin feilaktige og mangelfulle vinkling.

Så får vi se om utvalget er oppgaven moden.

Hva skal man med et PFU som mener at det er helt greit at den frie norske presse fordreier fakta og underslår å rapportere korrekt fra sentrale hendelser.

Fra klagen (der det henvises til Vær Varsom-plakaten):

"Dette er en dekning som ikke sørger for at 100.000 demonstranters syn og budskap kommer frem (jfr § 1.2), og som gir en svært mangelfull og skjev dekning av hva som skjer i samfunnet (jfr § 1.4)."
lørdag 12. desember 2009

Obama, Valle, Willoch, Nobelpris, Hamas og substans

I følge Nobelpris-historiker Øivind Stenersen i Klassekampen i dag så var Kåre Willoch en av de som benyttet det som er forbeholdt svært få - et møte med verdens mektigste person - til å snakke substans.

"Det er viktig å følge opp prisfesten med en kritisk holdning til hva Obama faktisk gjør, slik Kåre Willoch gjorde da han benyttet nobelbanketten til å fortelle Obama at man må snakke med Hamas dersom man skal komme noen vei i Midtøsten."


Obamas svar var, i følge Willoch til NRK, "tilbakeholdent".

Lurer på hvor mange andre som benyttet anledningen til å påpeke det, vel, underlige i at en vinner av Nobels fredspris taler om at mot "ondskap" duger kun bomber.

Gandhi hadde det totalt motsatte syn og fikk aldri prisen. USA's president, derimot, ikke bare får prisen men hans tale om nødvendigheten for vold og drap skaper begeistring og jubel.

Merkelig at Tyskland og Europa ble levelig etter 1945 selv uten å bombe i hel alle tyskere, fascister og nazister (samt de som måtte være så uheldig å befinne seg i nærheten av disse).

Og om det var veldig mange som, som Willoch, benyttet anledningen til å snakke substans - hvorfor skriver ikke mediene om dem.

Komitemedlem Ågot Valle (SV) sine ytringer får spalteplass:

Kåre Willochs kritikk og undring face-to-face med verdens mektigste person, derimot, har jeg ikke sett et eneste ord om.

Før i mikroavisen Klassekampen i dag.

Rådgiver Helge Lurås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi):
"Min umiddelbare reaksjon er at det er verdt å merke seg at Nobelkomiteen har gitt den amerikanske presidenten en plattform for å begrunne og forsvare USAs sterke militære avtrykk i verden."


Cindy Sheehan som mistet sin 24 år gamle sønn Casey i Irak-krigen i 2004:
Jeg var veldig skuffet over talen. Han bruker fredsprisen til å legitimere krigen i Afghanistan. Med Nobelprisen til Obama er begrepet krig blitt omdefinert til et fredsprosjekt.


Johan Galtung: "Nobels krigspris - en skam":
"Alfred Nobel: dine kriterier for prisen, "the most or best work for fraternity between the nations and the abolition or reduction of standing armies and the formation and spreading of peace conferences", er like gyldige i dag som da du knyttet dem til prisen. Men Å gi utdelingen til et usikkert, famlende land bundet til en eller annen stormakt nær eller fjern, var ikke så klokt."

"Den hypotetiske fredspresident Obama kunne ha trukket tropper ut av både Irak og Afghanistan, reist til Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for en dybdedialog med de to sider i kongehuset, samt startet en åpen dialog mellom USA og islam."

Michelle Obama snublet i kjolen.
Mer enn 1000 sivile afghanere drept i år
Konrads Tankesmie: Rettferdig krig?
Raag Raaum: Gandhi, King og Obama

torsdag 10. desember 2009

Obamas tale pinlig for Nobelkomiteen

En fredsprisvinner som taler om nødvendigheten av "rettferdig krig".

Pinlig.

Ikke ofte man er enig med Fox News.

I Norge er det Obama-feber. Foreløpig få som reagerer på denne på de fleste negative måter historiske talen.

Faklene må kanskje slukne først.

Historiker Hans Olav Lahlum synes det er overraskende at Obama brukte store deler av talen på å legitimere bruk av krig. Likevel mener han Nobel-komiteen ikke kunne forvente noe annet når de ga prisen til en sittende, amerikansk president.


wordle
Hele talen

onsdag 9. desember 2009

Enda mer gratis

Hva får vi egentlig for skattepenga?

Vel, i dag har vi fått to ting til. Riksantikvaren har lansert nettstedet Kulturminnesøk der man enkelt kan finne ut om man har ett av landets over 100.000 registrerte kulturminner i nabolaget.

Byantikvaren i Oslo Kommune har også valgt å gjøre det motsatte av å la ting støve ned: legge det ut på YouTube.

Slik var det for eksempel å kjøre trikk i Christiania i 1914:

Interessant - ikke minst, skulle man tro, for de som snakker så mye om den norske kulturarvens viktighet.

Men dette er vel når sant skal sies vel egentlig først først og fremst viktig i innvandringsdebatter.
Eksempler på andre gratis greier som har kommet til under dagens regjering:

ut.no - NRK og Den Norske Turistforening
yr.no - NRK og Meteorologisk Institutt
snl.no - Store Norske Leksikon
Gratis karttjenester - Statens Kartverk

tirsdag 8. desember 2009

Myten om myten om myten om trygd

Stabilt latsabbnivå:Og enda flere til å betale for latsabbene:
Og de som har jobb er i godt over 35% bedre økonomisk stand enn i 2000 til å betale en skjerv til de som av ulike grunner faller fra.

"Skjønner ikke at folk kan tro at det er så lukerativt for en industriarbeider å gå over på trygd i ung alder. Er noen klar over hva man tjener?. Alle mennesker setter pris på noen dager hjemme iblandt, men prøv 360 dager i året! Grusomt!! Som vanlig industriarbeider med en desverre medfødt degenerativ rygglidelse gikk det 15 år før jeg fikk en diagnose. I disse årene var jeg “arbeidsky, lat, giddalaus etc.). Men så kom diagnosen og operasjonen som desverre ble mislykket. Det tok nye 4 år før jeg ble ufør i en alder av 40 år. Grunnet utdannelse og læretid med lite lønn, så hadde jeg ikke mange pensjonspoeng å gå på heller og får desverre så lav trygd at nå 8 år etter operasjonen har jeg enda ikke utbetalt det samme månedsbeløpet som i 2001. Så det er ikke særlig lukerativt for meg."
"Det tar hele selvfølelsen å ikke kunne fø din egen familie, eller å kunne kjøpe seg en bra bil eller ting som barn trenger, sykkel, ski osv. Desverre havner mange av oss som ikke får erstatninger langt nede på den sosiale rangstigen. Man føler seg tilslutt så mindreverdig at man ikke føler for å være tilstede i livet. Når barna skjemmes av deg, grunnet at du går hjemme, da er bunnen nådd. Min datter hadde som oppgave å fortelle på skolen om jobben til pappa og kom grinende hjem uten å si ett ord til meg, men det kom fram at hun hadde stukket hjem fra skolen og sagt at hun var syk og ikke kunne levere oppgaven sin. Slik gjør vondt."
"Og som kronisk smertepasient uten bedring i sikte, er det vondt å lese all stigmatisering av hele pressen. Vil Dere ta mer av mine 200 000 hvor jeg allerede bruker 20 000,- i egenandeler på medisiner o.l som ikke dekkes av det offentlige og det blir desverre større egenandeler hvert år, så jeg er i en gruppe som minker sin kjøpekraft for hvert år."
"Det var faktisk bedre under Bondevik, merkelig nok. Enda jeg trodde at en Sosialistisk regjering ville skjerme oss svake, så føler jeg og min familie at vi aldri har vært fattigere. Er jeg en snylter?"

Tall hentet fra det rotete og hysteriske Nasjonalbudsjettet 2010.

lørdag 5. desember 2009

Jon Stewart om minareter

Et forbud mot 4 prosent av befolkningen sine 4 - etter lovforbud helt tause - minareter fører The Daily Show inn i rekken av Sveits-kommentatorer - "Architecture might be the only good thing about religion".


Hele innslaget:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Oliver's Travels - Switzerland
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorHealth Care Crisis

Vi har det 35 prosent bedre enn i år 2000

Ola Nordmann vil komme til å ha 35 prosent større kjøpekraft i 2010 enn det han hadde i år 2000.

Nei, ikke inntekt. Kjøpekraft.

Det er noen sofaer, sydenturer og flatskjermer det.

Samtidig som dette konstateres handler debatten her i landet om at vi må her og nå stramme inn sykelønnsordninger og trygder for dette har vi ikke råd til.

Men, jo: naturligvis har vi råd. Vi har det siste tiåret sikret oss et 35-prosents handlingsrom til både dette og annet. For år 2000 var ikke barkebrød og havregraut.

Så det handler ikke om råd men om vi ønsker at de som ikke makter å skaffe seg eller - på grunn av sviktende helse eller annet - å holde på en jobb i dagens stadig mer pressede og komplekse arbeidsliv skal kunne ha et anstendig liv sammen med sin familie de også.


"I dag styres mye av prosessen rundt bilreparasjoner av datamaskinene, og kundene stiller stadig større krav til rapportering. Det betyr at dagens bilmekanikere også må ha grunnkompetanse i data, regning, lesing og skriving – i tillegg til å kunne skru bilmotorer. (...) Alle er ikke helt på høyde i den digitale hverdagen. Vi fikk for eksempel protester da vi ville innføre elektronisk lønnsslipp. Men mer og mer intern informasjon kommer nå via e-post og intranett. Vi ser også på rapporteringer og mottak av ordre/faktura at endel strever med å skrive og lese."Eller om vi ønsker enda mer forbruksvekst.

Jeg var ikke døden nær av sult og armod i år 2000 og selv om jeg ikke er økonom så føler jeg meg ganske trygg på at om vi alle er i stand til å leve slik vi gjorde for 10 år siden så er finansiering av våre velferdordninger sikret for all framtid.

Det mest pussige er at vi ikke virker å ha merket at vi har det 35 prosent bedre. Ordet går til samfunnsredaktør Frank Rossavik:

"Grepet har på rekordtid rukket å bli en klisjé, men la gå: For et par uker siden spurte jeg min «krets» i de sosiale mediene om det – sett bort fra privatsfæren – har skjedd noe positivt i tiåret som straks avsluttes. Det kom en jevn strøm av «ingenting», «nada» og «nix». Første positive forslag var Malakoff Rockfestival, og like etter foreslo en annen at «det har vel blitt bedre i noen land i Latin-Amerika?». Etter en ny strøm med «absolutt ingenting» og «jeg savner også 90-tallet», kom en mindre dyster sjel opp med «Barack Obama?». Ja, kanskje han, men spørsmålstegnet trengs."


PS: Det å kutte Norges CO2-utslipp med 20 prosent fram mot 2020 vil i følge VG koste hver nordmann totalt 17.000 kroner - 1.750 kroner per år.

fredag 4. desember 2009

Frp - muslimenes nye venn

Forbudet mot minareter i Sveits har fått ytre-høyre til å hoppe jublende rundt i såvel Danmark, Nederland og Italia. Samt inne på mørkeloft.

Men folkets røst Fremskrittspartiet og deres innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen stiller seg denne gang i motsatt leir: ikke tale om at de kommer til å foreslå noe a la det som sveitserne folkeavstemte seg fram til i går.

"Jeg ser det som helt uaktuelt å innføre den type forskjellsbehandling av religioner som dette helt klart er, og det er helt åpenbart i konflikt med religionsfrihet."


Ros til partiet Fremskrittspartiet for klar tale i en viktig sak i dagens dagens Dagsnytt Atten.

En som også er glad for Fremskrittspartiets klare nei til sveitsiske påfunn er partiets tidligere nestformann Vidar Kleppe. For endelig får partiet hans Demokratene lov til å markere klart og tydelig hvem som er verst i klassen:


"Det er delte meninger blant høyrepartiene i Europa om resultatet av folkeavstemningen i Sveits som resulterte i flertall for å forby bygging av minareter. I Norge mener Fremskrittspartiet at et slikt forbud er imot partiets grunnleggende liberalistiske ideologi, mens Demokratenes leder, Vidar Kleppe, ønsker en folkeavstemning om temaet også i Norge."Per Willy er dog sikker på at Kleppe og co ikke vil komme til å vinne fram:

"Debatten (...) får noen utslag som jeg ikke ønsker og som jeg tror vi aldri vil få se i Norge eller norsk sammenheng."Også DagenMagazinets Vebjørn Selbekk klarer etterhvert å krongle seg fram til den klokkeklare konklusjonen at Sveits er på ville veier:

"For oss blir derfor sveitsernes stemmegivning nærmest som en kortslutning å regne. Vi kan ikke undertrykke en vestlig verdi for å tilsynelatende beskytte andre vestlige verdier. Det hender folk peker på tilstanden i land som Saudi-Arabia for å forsvare innskrenkning i muslimers adgang til å bygge moskéer og minareter i vår del av verden. Der er det ikke bare forbudt å reise kirkebygg. Det er også straffbart å avholde kristne samlinger i private hjem, bære et korssmykke eller i det hele tatt eie en Bibel. Slike argumenter holder heller ikke mål. For her i Europa må vi prøve å vise at vi er siviliserte, i motsetning til de saudiske og andre arabiske makthavere. De lever fortsatt i den mørkeste middelalder. Men det gjør ikke vi lenger. Og vi behøver ikke ta noen steg bakover mot den heller."


De som foreløpig virker å slite mest med å klart si fra - det vil si: mot - er de historisk belastede avisene Aftenposten og Morgenbladet. Morgenbladets samfunnsredaktør Frank Rossavik føler seg ferdigkvitret etter å ha stemplet folkeavstemmingen som "komisk", mens Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås nøyer seg med å videreformidle en kommentar a la den som Selbekk helt korrekt mener ikke holder mål: vi er svært langt ute i skogen om vi må dra fram "Jammen Saudi-Arabia og Iran er enda verre - og de sier dere aldri noe om!"-kortet.

Opprinnelig artikkel 30.11 (19:20) oppdatert 4.12 (07:32) :
En meningsmåling publisert i Klassekampen i dag viser at det norske folk er delt på midten i dette spørsmålet: 54 prosent av de som har ett svar er mot og 46 prosent er for. Andelen som synes spørsmålet er for vanskelig å svare ja eller nei på og endte opp på "vet ikke" er 19 prosent.

"Mens det blant SVs velgere er 93 prosent som sier nei til et forbud, er andelen i Fremskrittspartiet bare 24 prosent. Blant Frps velgere sier nemlig 59 prosent ja til et slikt forbud. Nest etter Frp er Kristelig Folkepartis velgere mest skeptiske mot bønnetårn. 53 prosent av KrF-velgerne ville sagt ja til et forbud."


Mer tragisk enn komisk dette, Rossavik og co.

Hvor mange prosent er for moskéforbud mon tro? Er det slik at det er flere nordmenn som ønsker å forby moskéer her enn det er iranere i Iran som ønsker å forby kirker og synagoger der?

Det hadde vært litt komisk.
Konrads Tankesmie: Islam: Vår tålmodighet er slutt
Minerva: Absurd
TV2: Nei til kirketårn i Pakistan?
Indregard.no: Det verste 1900-tallet hadde å tilby

torsdag 3. desember 2009

Hvorfor stemmer du Frp?

220 svarte på meningsmålingen som ble avsluttet her valgdagen. Resultatet:

Innvandring - 130 stk - 59%
Økonomi/oljepengebruk - 26 stk - 11%
Samferdsel - 20 stk - 9%
Utenriks/forsvar - 6 stk - 2%
Kultur - 7 stk - 3%
Miljø - 6 stk - 2%
Skole - 9 stk - 4%
Helse/omsorg - 16 stk - 7%

Så sånn er det med den saken.

Fortsatt litt for trøtt til å lage graf.

Arne Strand sier i en kommentar at han aldri har sett noe lignende i den tiden han har vært involvert i politikk og det politiske ordskifte.

Tips på tampen: Meningsmålingen er blitt erstattet med en ny!

Hvorfor stemmer du IKKE Frp?

270 svarte på meningsmålingen som ble avsluttet her valgdagen. Resultatet:

Innvandring - 65 - 24%
Økonomi/oljepengebruk - 103 - 38%
Utenriks - 17 - 6%
Kultur - 21 - 7%
Miljø - 21 - 11%
Skole - 10 - 3%
Helse/omsorg - 23 - 8%

Så sånn er det med den saken.

Litt for trøtt til å lage graf.

Arne Strand sier i en kommentar at han aldri har sett noe lignende i den tiden han har vært involvert i politikk og det politiske ordskifte.

Tips på tampen: Meningsmålingen er blitt erstattet med en ny!