onsdag 21. juli 2010

Pensjon: Ta fri mens du ennå kan!

Pensjonsreformen innebærer at du får svært godt betalt for å stå et ekstra år i arbeid etter fyllte 62 år.

Om du for eksempel ligger under en bro de neste tre årene så vil du hente inn det du taper i pensjonspoeng på slik oppførsel gjennom å jobbe ett eneste lite ekstra år mellom 62 og 75 - for eksempel at du jobber til du fyller 65 år i stedet for 64 år.

Så: om du drømmer om å ta en jordomseiling eller ligge under en bro så er det best å gjøre slikt FØR du fyller 62 år. Og da kan du til gjengjeld ligge under brua / seile rundt i tre år i stedet for ett.

Uten å tape noe som helst.

Formålet med pensjonsreformen er forøvrig at det skal arbeides mer.Fra en meningmanns tolkning av resultatene i pensjonskalkulatoren på deterdinpensjon.no

tirsdag 20. juli 2010

Dagsavisens rasisme

Dagsavisen modererer sine kommentarer. Det er så man undres over hva avisen ikke slipper gjennom. Her er noen av reaksjonene på Akhtar Chaudhrys kronikk "Trenger flere politikere med minoritetsbakgrunn".

Hvilket århundre er vi egentlig i.

Ået:
"Hvis vi nordmenn bosatte oss i Pakistan og andre muslimske reir og stilte krav til disse lands myndigheter om kirkebygging, bevare vår kultur osv - så ville vi blitt kokt, brent eller steinet."


Finn-Erich Bernstein:
"Hvorfor, jo for du er muslim og hvis du ikke offentlig tar avstand fra islam, stoler jeg ikke et sekund på deg. Dere viser med all tydlighet hvor deres lojalitet ligger hvis det kreves det minste av dere,sist med Tjaik med palistinaskjerf på stortinget talerstol."

Aelita:
"Jeg mener at innvandrere med opprinnelse fra land utenfor Europa bør være utelukket fra all slags politisk makt i Norge - eller får Norge ettervert samme tilstander, kaos, korrupsjon og vanstyre som i land de kommer fra."

Grobian:
"Hinduer,sikher,buddhister,vietnamesere,og andre innvandrere østen/midtøsten er det sjelden problemer med.All jævelskapen kommer fra muslimene.Hvis Chaudry leser dette kan du forklare meg hvorfor? Jeg er imot at du sitter på Stortinget."

Anonym:
"Nei takk til flere muslimer på stortinget eller andre plasser, vi har nok kaos som det er."

Liv:
"Minoriteter er overrepresentert i kommunestyrer. Der gjør de lite av seg, annet enn å arbeide for klanens særinteresser. Islam må forbys, og all støtte til ulike muslimske foreninger og såkalte integrasjonstiltak må stoppes. Vi bruker mer enn 5 milliarder årlig på integrering- likevel klages det over mangel på representasjon.
Chaudry kan selv forsøke å lære seg bedre norsk. Det er pinlig at han sitter på Stortinget."

Arne Hofgaard:
"Det synes for meg ganske tåpelig å påstå at folk fra tilbakestående u-land som f.eks. Pakistan skal ha noen erfaringer som kan tilføre Norge noe positivt, og jeg kan ikke se at fremmedkulturelle personer fra minoriteter i Norge kan gi fra annen lærdom og erfaring de måtte ha fått gjennom tid som innvandrere til landet."

Bjørn Lorentzen:
"Antall mennesker i Norge med fremmed-etnisk bakgrunn er i sterk utvikling henimot 20 prosent. Med dette truende perspektiv , er det på høy overtid å samle oss i konsensus om å sikre klart "ur-norsk" majoritetsgrep på samfunns-styringen. Selvfølgelig skal innvandrer-befolkningen i rimelig utstrekning komme til orde, men ikke i en grad som med tid og stunder kan undergrave vår egen styring av landets utviklingsretning. Her må utvises den største varsomhet!"

Jan:
"Hvorfor skal muhammedanere ha innflydelse og politisk makt i Norge? Hvis jeg f. eks. reiste til Pakistan eller Tyrkia, ville jeg blitt returnert/utvist øyeblikkelig hvis jeg forlangte noe av det muhammedanerne forlanger i Norge. Muhammedanerne vil jo helst at alle utlendinger- disse vantro hunder- skal ut av deres land. Helt enig med dem hvis det samme gjelder omvendt at alle muslimer forsvinner fra Norge og Vesten."


Astrid:
"Piezo; Jeg forstår fortsatt ikke ditt grunnlag for å påstå at Chadry er ansvarlig for drosjesvindelsaken pga sitt etniske opphav. Som alle religioner er kristendommen omformet seg gjennoom årenes løp men det finnes fortsatt svært bibel tro mennesker som forfekter at kvinner skal tie i forsamlinger, og sågar mennesker som dreper med bibelen i hånd. På samme måte har også muslimsk tro omformet seg og er fortsatt under omforming. Det er mange måter å være muslim på."

Nusse:
"Astrid : Du er en muslimsk provokatør, og kommer alltid dragende med "brunbeising" og "rasisme" i alle debatter, for å avspore disse. Hvis alle mente som deg, ville vi hatt sharialover i dette landet ! Det skulle vært hyggelig!"
fredag 16. juli 2010

Terroraksjonene vi ikke bryr oss om

Minst 27 mennesker ble drept og minst 100 såret i et terrorangrep utenfor en moské i går. I dag tar den sunni-muslimske terrorgruppen Jundallah på seg ansvaret.

Men dette bryr vi oss ikke om. Norske medier bryr seg så lite om slikt at man ikke gjør annet journalistisk enn å klippe og lime fra NTB. Og mediene Verdens Gang og Nettavisen har ikke fått med seg terrorangrepet i det hele tatt.

Fordi aksjonen skjedde i Iran. Og aksjonen ble begått av ekstremister som kjemper mot det iranske regimet.

Lederen for terroristorganisjonen, Abdolmalek Rigi, ble arrestert tidligere i vinter og innrømte det som har vært framholdt i vestlig presse både titt og ofte at organisasjonen har støtte i USA.


"Iran's Intelligence Minister Heidar Moslehi said Rigi was at a US base in Afghanistan 24 hours before his arrest and was carrying a forged Afghan passport issued by the US at the time of his capture."
"They [were] prepared to give [us] training and/or any assistance that [we] would require, in terms of telecommunications security and procedures as well as other support, the Americans said they would be willing to provide it at an extensive level."


Rigi, som VG velger å kalle opprørsleder og ikke terrorist, ble henrettet i juni.

Terroraksjonen fredag var en hevnaksjon for henrettelsen.

Om vi bryr oss? Noen bryr seg. VG i 2005:

"Her er Morten Høglund (Frp) og kona under besøket hos den terrorstemplede iranske gruppen Mujahedin e-Kalq i Irak."

Daily Telegraph i 2007:
"A row has also broken out in Washington over whether to "unleash" the military wing of the Mujahedeen-e Khalq (MEK), an Iraq-based Iranian opposition group with a long and bloody history of armed opposition to the Iranian regime. The group is currently listed by the US state department as terrorist organisation, but Mr Pike said: "A faction in the Defence Department wants to unleash them. They could never overthrow the current Iranian regime but they might cause a lot of damage.""


Er terrorisme ok bare man sympatiserer tilstrekkelig med saka?

Gjelder dette også uigurenes kamp mot kinesisk undertrykkelse - inkludert en terroraksjon mot kinesiske mål på norsk eller utenlandsk jord?

Man må jo undres.

Rart ikke all terrorisme og oppfordring eller hjelp til terrorisme fordømmes og bekjempes like hardt.

torsdag 15. juli 2010

Anbefalt: Sykefravær og "Nye Norge"

Ali Esbati undrer på hvorfor den voldsomme interessen for sykefravær plutselig er forsvunnet nå når tall viser at fraværet går drastisk ned.

"Venstresiden og arbeiderbevegelsen må stikke hull på mytene, men også være nøye med å forsvare grunnleggende verdier i velferdsordningene aktivt mot enøyd økonomisme. Skal vi ha en bekymret debatt om «endrede holdninger» – burde den heller handle om sosiale eliters syn på solidariske velferdsordninger. Der trengs det en kraftig skjerping."

Iver Aastebøl poengterer at "Nye Norge"-serien til VG skygger for viktigere ting - sementering av klasseskiller gjennom enda mer til de mest bemidlede og enda mindre til de som har minst.

"Disse forandringene glir stille gjennom mediene. Selv ikke der innvandrere og klasseskiller krysser hverandre, øker lydnivået. Vi hører ofte om undertrykkingen innvandrere utsettes for fra egen religion eller kultur, men lite om undertrykkingen fra arbeidsmarkedet. Innvandrere er overrepresentert blant arbeidsløse, og om de får seg jobb, er den stort sett dårlig betalt: I det norske arbeidsmarkedet er det utelukkende ansatte med utenlandsk bakgrunn som tjener så lite at de selv med full jobb ender under fattigdomsgrensa."

Med dette anbefalt.

lørdag 10. juli 2010

Kriminalitetseksplosjonen som forsvant

2009-tallene er klare: Nasjonen eksploderer i kriminalitet.

Nei, det gjør den ikke.

Og enda bedre. For noen dager siden kom opplysningen om at grove tyverier fra villa og leilighet er redusert med 20% og at oppklaringsprosenten er på vei opp.

Og tallene for Oslo er i følge Huseiernes Landsforbund enda bedre.

"Nedgangen viser at satsningen vi har hatt på dette området den siste tiden fungerer, sier visepolitimester i Oslo, Roger Andresen. Det er i dag rundt 20 personer ved Majorstua politistasjon i Oslo som jobber mot de omreisende kriminelle bandene. Gruppen samarbeider både med de andre politistasjonene i Oslo, og med politidistriktene i omegn, blant annet Asker og Bærum og Romerike. Nå skal gruppen bli enda større. Justisiminister Knut Storberget lover elleve nye stillinger fra august i år."
fredag 9. juli 2010

Subben må arbeide! Men ikke akkurat her!

NHO er ikke interessert i annet enn superarbeiderne:

"Det vi trenger, er stadig flere som tar stadig mer utdanning, og som er i stand til å møte hyppige endringer i jobbinnhold og kompetansekrav: Vi trenger høykompetent arbeidskraft."

Dette kolliderer dog med den samme høyresidas rop om at folk må se til å komme seg i jobb og arbeide mer, hardere og lengre for vesentlig lavere lønn.

"Krava frå EU og IMF andsynes Hellas kjenner vi: Pensjonsalderen skal aukast til 65, skattane må dramatisk opp, og løningane kraftig ned. Berre eitt av krava gjev meining slik stoda er no: auka pensjonsalder, som burde ha vore auka til sytti i heile EU. For som vi òg veit: Auka pensjonsalder gjev både auka arbeidsdeltaking, auka konsum og auka skatteinngang."
"Når ESB har fått rydda opp i det verste rotet, må euroen av­­viklast. Så må europearane byrja å arbeida att, lenge, og til mykje dårlegare løn."

Når næringslivet ikke er interesserte i arbeidskraften til en stor del av befolkningen fordi denne ikke anses å være "høykompetent nok" - hva da?

- Her bor terroristen

Tre personer er arrestert, mistenkt for "å inngå terrorforbund".

At de er siktet og ikke dømt er ikke så lett å forstå ut fra dagens dekning av saken. Og om du lurer på hvor den ene av de tre - en kar på 37 - bor med sin kone og to barn så får du vite også det i VG og Bergens Tidende.Bergens Tidende dokumenterer stoda i leiligheten:

"Det var mørkt og gradinene trukket fra."

Ja, familien var jo på ferie i Tyskland. Og så heter det gardiner og ikke gradiner.

PST har totalt siktet 10 personer for terrorhandlinger. Ingen er dømt.

PST har bommet og bommet.

Har PST rett denne gang - eller blir det nok en fadese.

Men hvor de som siktes bor bringes i alle fall på det rene.

Og så kan vi spekulere på hva de, bak disse gradinene, eventuelt kunne tenkes å ha vurdert å planlegge å muligens sprenge i luften om det nå er slik at PST denne gang har rett.


torsdag 8. juli 2010

Helter, terrorister, bomber og drap

3 personer arresteres for å kanskje ha planlagt å lage bomber som muligens skulle ha blitt tatt i bruk et eller annet sted - enten mot militære eller sivile. Strafferammen er sikkert 21 år.

Et annet sted på jordkloden arbeider norske menn og kvinner med enda farligere våpen og disse og deres allierte kolleger er for tiden enda mer blodige enn deres motstander (var det vel) Taliban når det gjelder det å ta livet av barn.

Strafferammen for disse soldatenes oppførsel er åpenbart null år og man blir mottatt som helter når man kommer tilbake.

Norge er i krig, men Jens Stoltenberg sier at nordmenn kan sove trygt.

Kriging provoserer.

Spesielt de som har venner som ikke kan sove trygt.
Og som mener vår oppførsel fører til mer utrygghet og ikke mindre.

I krig dør det folk.

mandag 5. juli 2010

Fornebu - der spøkelser bor

På kremtomta i indre Oslofjord lå der tidligere en flyplass.

Så ble den i 1998 lagt ned.

Og da skulle man tro det var mulig å slippe folk flest til - i alle fall på halvøyas indre landområder (i og med at millionærer og milliardærer jo besitter kysttomtene).

Man begynte så bra med parkbygging.For eksempel den delen av Fornebu som man kaller Storøya:

"Storøya er det største grøntarealet på Fornebu. Der er det plantet ca. 100 000 trær og busker. Med så mange mottak av planter og trær på kort tid har logistikken vært en stor utfordring. Plantene ble dyrket fra frø på et gartneri og så plantet på Storøya. På Storøya skal biologisk mangfold bevares og fuglereservatet beskyttes i tråd med miljømålene."


Eller den delen som kalles Koksa:

"Koksaparken er på hele 56 mål ned mot Koksabukta. Det er den første parken på Fornebu som ble åpnet for allmennheten sommeren 2006. Området er opparbeidet med mindre koller for variasjon i landskapsbildet. Plantevalget er mangfoldig og består bl.a av villroser, syrinbusker, furu, bjørk, kirsebær og eik. Området har fått sin egen "sommerfugldam" som betegner dammens form."Ok. Grønne områder er etablert av Statsbygg. Våtmarksområder opprettholdt. Fugleliv tatt vare på. Rekreasjonsområder som intet annet sted i eller i nærheten av Oslo er satt i stand og vedlikeholdes.

Flott!

Men ikke nok med det.

Sykkelveier! Sykkelveier så brede og flotte at halvøyas bemidlede urbefolkning jubler. For sykkel må man ha skal man kunne klare å manøvrere seg gjennom hele dette enorme anlegget med parker, skulpturer, vannspeil og idrettsanlegg:

"I vinter skrev jeg her på bloggen om hvor flott det er å ha svømmehall som nabo når det er vinter og kaldt. Men det er nå om sommeren dette området virkelig er attraktivt.""Turen videre går fra Storøya Grendesenter og gjennom den nye Nansenparken, opp langs det nye vanndraget som renner fra nord til sør gjennom parken. Her er det lekeplasser, badminton- og sandvolleyballbaner på alle kanter. Man sykler over Festplasssen og videre langs bekken til flytårnet på gamle Fornebu. Her ligger Cafe og Galleri Odonata, der man på hverdager kan spise lunsj, eller man kan ta med familien til middag på søndager. Her er det dessverre stengt i ferien, men Odonata åpner igen søndag 9. august."

Og som om ikke sykkelveier, parkanlegg, svømmehall, volleyballbaner, badmintonbaner og utendørs bordtennisbord skulle være nok så er det også mulighet til å spasere innom det 535-millioners "grendesenteret" som foreløpig står ferdig.

Ja, du leste rett. 535 millioner.

Så stedet har alt.

Bortsett fra folk.

For der bor jo ingen der ute.

Om grendesenteret til en halv milliard:

"Vi har ikke brukere til senteret når det står ferdig."

Ok. Her behøves mer detaljer.

"Salgsstopp, byggestopp og feil på leilighetene har preget utbyggingen av Fornebu den siste tiden. Holtekilen og Storøya er blant leilighetsprosjektene som er stoppet (se grafikk nederst i saken). 15.000 innbyggere var opprinnelig ventet til Fornebu i løpet av de neste årene. Nå opererer kommunen med 6000 innbyggere i løpet av 2012/2013."

Ja faktisk er det forventet så liten beboer og boligvekst at man frykter at de overdådige anleggene vil forfalle. Fordi ingen bruker dem.

Og dette er, altså, 15 minutts kjøring fra Aker Brygge og Oslo sentrum. Landets hovedstad.

Bærum-ordfører Odd Reinsfelt:
"Hvis dette trekker ut over mange år, vil det kunne fremstå som om det ubebygde Fornebu får et forfall over seg."

Ikke mange kilometrene lenger øst jubler befolkningen der over at 20 års kamp for to gangbroer endelig har ført til resultater.

Høyrefolk ivrer jo for kommunesammenslåing. Hva med å slå sammen Oslo og Bærum? Bærum har åpenbart alt for mye penger og alt for mye plass. Og Oslo har åpenbart alt for lite penger og alt for lite plass.

Løsningen virker innlysende.Dog skal rett være rett: man har bestemt at det ikke blir bygd flere 535-millioners "grendesenter" før det faktisk er behov for dem.

"Fornebutårnet grendesenter, Oksenøya grendesenter og Holtekilen grendesenter er alle utsatt på ubestemt tid."


500 beboere er nå flyttet inn på Fornebuområdet. 20.000 beboere er det som etter planene en eller annen dag vil komme til å bo her.

Hvorfor så få?

Nei, si det.