søndag 10. august 2008

Høyresidens piratskoler


Pirate ship pt. 1
Originally uploaded by alex-pl




Nok et gullkorn av Gudmund Hernes i denne ukens Morgenblad. Artikkelen er en kort og grei oppsummering av den borgerlige regjerings friskoleprosjekt som havarerte på spektakulært vis.

Dessverre er ikke kommentaren å finne på nett, men jeg håper man ikke blir for sinte om jeg skriver av noen avsnitt - noen skriverier fortjener en annen skjebne enn å gå i søppelbøtta etter endt lesing.


Kristin Clemet ville at det også skulle gis rom for 'friskoler', en term Orwell ville likt. Loven ble endret: 'friskoler' skulle få 85 prosent offentlig støtte hvis 1) alle offentlige tilskudd og skolepenger kom elevene til gode og 2) intet utbytte ble gitt til eierne eller deres nærstående. Clemet endret ikke bare loven, hun slapp den løs. Så kom virkeligheten.


Først valgfriheten. Skulle fylkenes skolebudsjetter brukes på nye privateide skoler ville det trekke penger vekk fra de offentlige. I Trondheim kunne etableringen av en John Bauer-skole føre til slutten for Trondheim Katedralskole. De som valgte private Bauer kunne altså velge vekk den offentlige skolen for dem som ville gå der. Sør-Trøndelag ville ikke ha Bauer. Clemet overprøvde det. Hun både valgte for dem og valgte på tvers av det de ønsket. Valgfrihet er bra, men 'some are more equals than others'.



Og mer enn det: hun omgjorde mange avslag etter at de borgerlige hadde tapt valget. Et brudd på politisk folkeskikk. Øystein Djupedal reverserte derfor beslutningene. Vi fikk ikke 16, men to John Bauer skoler.


På de tre årene har de to skolene fått utbetalt 55 millioner kroner. Tilsynsrapportene identifiserer en rekke misligheter. Staten har nå krevd 7,5 millioner tilbakebetalt. No problem! Vips: datterselskapene slås konkurs! Det har skjedd, mens investorene i Skolekompaniet seiler videre og har avkastningen fra Sverige.


Da Djupedal stanset Bauer-kjedens skoler med unntak av de to i Bergen og Oslo truet daglig leder Sigve Austheim med rettssak og sa 'vi har ikke tillit til at Djupedal er i stand til å utføre sin ministergjerning i tråd med det som bør være retningslinjer for en slik stilling'. Djupedal sa at 'det ville være naivt å tro at de store skolekjedene ikke skulle ha noen kommersielle hensikter med sin drift'


Clemet har harselert med statsminister Stoltenberg at fordi han ikke skjelner mellom friskoler (non-profit) og privatskoler (profit). Erfaringene med den ødelagte merkevaren John Bauer viser at ingen av betegnelsene dekker. Kaller vi en spade en spade så vil navnet være piratskoler. Djupedal hindret at vi fikk flere.




lørdag 9. august 2008

Dilemmaet "Mer eller mindre til folk flest?"


The Road to Ragged Mountain
Originally uploaded by Chris Seufert



Mer til folk flest blir resultatet om Dagsavisen har rett i sine antagelser om endringer i arveavgiften i det kommende statsbudsjettet.

Dagens arveavgift:

I dag er de første 250.000 kronene av arven avgiftsfrie for hver som arver, mens barn og foreldre må betale 8 prosent arveavgift på de neste 300.000. Alt over dette blir ilagt 20 prosent arveavgift. Andre som arver må ut med henholdsvis 10 og 30 prosent.


Det regjeringen visstnok vil gå inn for:

Bunnfradag på 500 000 kroner, og deretter en flat arveavgift på 12 prosent


Hovedargumentet mot arveavgiften de siste årene har vært at den kan ramme vanlige folk hardt - dette gjøres det da altså noe med. Gjennom et hevet bunnfradrag blir folk flest sittende igjen med en hel del mer av arveoppgjøret.

Noen må betale denne overføringen til folk flest - og det er ikke reduserte veibevilgninger eller færre skolebøker eller barnehager som skal finansiere denne avgiftslettelsen for folket.

Inndekningen får man hos de som i dag har en kraftig avgiftsrabatt - eiere av aksjer i unoterte selskaper. Disse slipper i dag unna med en tredjedel av den avgiften en borger med samme kapital i bankinnskudd må betale.

Og, unødvendig å si, det er ikke folk flest som arver aksjer i unoterte selskaper.

Tvert i mot.

Disse eiendelene blir med endringen avgiftsbelagt - lo and behold - 100% av pålydende. Akkurat som minstepensjonistens bankinnskudd.

Dette skaper naturligvis ramaskrik både hos leverandører av nullskatterådgivningstjenester og deres kunder. Og, naturligvis næringslivspressen som jo alltid står på kapitalens side - det er jo kapitalen som kjøper produktet de leverer:

– Misunnelse, også kamuflert som et ønske om utjamning, er kanskje den beste begrunnelsen for arveavgift i dag, mener advokat og partner Einar Harboe i Advokatfirmaet Harboe & Co


"Misunnelse kamuflert som et ønske om utjamning" - ja de kan få sagt det disse økonomiske leiesoldatene i dress med fri tilgang til all verdens næringslivspressemikrofoner.

For alle disse er jo rettferdighet underordnet.

Så kommer da spørsmålet - hva med Fremskrittspartiet?

Om vi, om ikke annet enn for debattens skyld, tenker oss at de har behov for de 2.7 milliardene som denne avgiften innbringer til - la oss si lavere bensinpris, bedre og flere veier eller reduserte egenandeler på nødvendig medisin - er de da for denne avgiftsomleggingen der folk flest kommer bedre ut og rikingene dårligere?

Eller foretrekker de dagens ordning der forholdet jo er omvendt: en diger rabatt til de som er bemidlet på en måte ikke tilgjengelig for folk flest? FrPs skatte- og avgiftspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.

Han er sterkt kritisk til at regjeringen nå vil øke avgiften på arv av aksjer i unoterte aksjeselskap. - Dette rammer de små og mellomstore familiebedriftene, som hver dag kjemper hardt for at bedriften skal gå i balanse.


Nei, naturligvis står de ikke på folk flest sin side.

Kapitalen roper jo "bø!".

En sak som på ypperlig vis viser forskjellen på partiene til høyre og venstre.

Og hvor Fremskrittspartiets lojalitet ligger.

Jo mindre vi eier desto sterkere er vi


Utsalg. Ja takk.
Originally uploaded by jaimelondonboy



Det er få partier som krever handling så ofte, høylydt og hardt som partiet Frp. Nå må politikerne foreta seg noe! Dette er sjokkerende! Skammelig!

Men for å kunne handle da trenger man makt. Og for å ha makt da må man være i en maktposisjon.

At partiet Høyre er for å fjerne all demokratisk kontroll av flere av nasjonens mest sentrale bedrifter er ikke nytt - dette har alltid vært deres ideologi. Partiet Frp har derimot vinglet mer, men de siste årene har de jevnlig kommet med nedsalg-utspill.

Og nå har de da endelig funnet saken de er helt enige i. Den demokratiske kontrollen av sentrale norske bedrifter skal bort.

Årsakene til at man ønsker nedsalg er dog verre å få tak i. Nasjonen trenger aldeles ikke mer penger - og det å gjennom et eller annet populistisk navngitt fond ("Infrastrukturfondet" er ikke overraskende allerede lansert) - betyr jo ikke annet enn at man plasserer pengene i eierposter i utlandet i stedet.

Eneste forskjell er at man slipper å ha makt. Noen av oss synes ikke det er noe godt argument.


Hva ønsker man så å kvitte seg med? Her følger et utvalg av selskapene man ønsker å selge seg ned eller helt ut av - en prosess som skal være gjenomført senest innen 2013 og som vil innbringe "fondet" knappe 300 milliarder kroner. Som man da kan putte oppå de 2.000 milliardene man allerede har på bok:




I 2006 gav det statlige eierskapet et utbytte på 29 milliarder kroner.

Hva er poenget med statlig eierskap?

Ett konkret eksempel - Flytoget. Her kunne man solgt ut alt og de som endte opp med å kjøpe det - enten det nå var Kjell Inge Røkke eller russiske magnater - vil ha ett mål for øye: avkastning. Og om man finner ut av man får best avkastning ved å sette opp prisene og kjøre med færre vogner og dermed redusere antall passasjerer slik at disse andre må bruke andre midler for å komme til flyplassen - buss eller bil - så er det det som vil skje.

Med statlig eierskap kan man - i stedet - ha sitt eget mål for selskapet som ikke har noe med bedriftsøkonomi men med samfunnsøkonomi eller rett og slett service og inntekter til befolkningen å gjøre.

Flytoget AS driver høyhastighetstog mellom Asker og Oslo Lufthavn. Oppgaven til Flytoget er å bidra til en høy kollektivandel av reisende til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette gir både samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster. Regjeringen mener langsiktig statlig eierskap i Flytoget tilrettelegger for en god forretningsmessig utvikling av selskapet og en høy kollektivandel. Eierskapet vil også sikre avkastning og inntekter for fellesskapet. Regjeringen vil ikke legge opp til endringer i eierskapet for Flytoget.


Når man bruker Flytoget vet man i dag både at selskapet ikke har pengeinntjening som eneste funksjon og at overskudd og utbytte fra selskapet tilfaller befolkningen i Norge. Når man bruker et Dubai-solgt Flytoget går overskudd og utbytte til eierne i Dubai.

Men dette innlegget ble det mye tall og bokstaver i. La oss avslutte med en figur som jeg har laget helt selv.



Oj, oj, oj. Ja dette "Infrastrukturfondet" ønsker jeg meg til jul. Akkurat det vi trenger.


fredag 8. august 2008

935 måter å lure en venn på

Februar 2001



Februar 2003



Nå er vår sikkerhet truet og vi trenger venner og allierte til å hjelpe oss, sa USAs ambassadør. - Når en venn du har hatt i lange tider sier nei til å gjøre deg en tjeneste, forandrer vennskapet seg, sa Doyle Ong, som frykter at forholdet mellom de to landene aldri blir det samme igjen.






Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen stiller seg bak ambassadør Ongs kritikk. - Uttalelsene fra den amerikanske ambassadøren er verken trusler eller press, men kun en betimelig presisering av at et nært vennskap vil forvitre og svekkes over tid når den ene part velger å støtte en annen part enn sin egen venn, sier Carl I. Hagen.






Utenriksminister Jan Petersen svarte i Stortingets vandrehall i går slik da han ble spurt om han mener at Sveriges statsminister Göran Persson befinner seg helt på jordet når han slår fast at USAs angrep på Irak uten støtte i FNs sikkerhetsråd er et brudd på folkeretten: «Svaret på det spørsmålet er ja,» sa Petersen.


Problemet er at den svenske statsministerens klare standpunkt gjør det vanskeligere for Petersen å demme opp for konkurrenten Carl I. Hagen, som nå har funnet sin nisje i Irak-debatten som Bush-tilhenger. Fra Stortingets talerstol og i utallige intervjuer hevder Hagen at krigen ikke bryter med folkeretten. I tillegg sier Hagen at Norges manglende støtte til USAs og Storbritannias angrep på Irak og brudd med FNs sikkerhetsråd svekker Norges sikkerhet i framtida. Vi er enige med Kjell Magne Bondevik som svarte på dette med å si at de beste vennene er de som gir uttrykk for sin uenighet, men fortsetter vennskapet. I forholdet mellom nasjoner er det felles interesser som veier tyngst i spørsmål som dette.




Mai 2003

- Viktig at Norge følger USAs politikk overfor Irak

FrPs utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund reagerer på at utenriksministeren er mer opptatt av koallisjonsbygging enn handling for å bekjempe diktaturregimet i Irak. Er det noe vi har lært de siste 10-15 år så er det at ettergivenhet og tålmodighet har gitt oss en mer utrygg verden. Det er derfor viktig at vi nå står sammen med USA når de vurderer eventuelle aksjoner mot Irak. Iraks oppbygging av masseødeleggelsesvåpen er en trussel mot hele den demokratiske verden, sier Høglund.



November 2006

FrP har ingenting å beklage. Vi støttet invasjonen av Irak for å fjerne diktatoren Saddam Hussein fra makten. Det er vi stolte av. Saddam Hussein var en av verdens siste diktatorer





Januar 2008

I årene mellom 11. september 2001 og invasjonen av Irak i mars 2003 la president George W. Bush og hans nærmeste medarbeidere fram 935 falske påstander om sikkerhetstrusselen Saddam Hussein utgjorde. (...) Feilinformeringen var del av «en nøye organisert kampanje» fra Bush-administrasjonens side som førte USA ut i en krig på falskt grunnlag, mener den amerikanske tankesmia Center for Public Integrity (CPI) etter å ha utført en grundig gjennomgang av taler, intervjuer og offisielle uttalelser fra denne perioden.

Kulturkamp

I og med at vi praktisk talt mangler politisk humor her til lands.

Hvordan appellere til velgermasser som ikke vil komme spesielt bra ut av politikken man står for.

Vår viktigste allierte

Mens vi enda har mulighet.


onsdag 6. august 2008

- Velferden gjør oss usolidariske og kravstore


raven
Originally uploaded by David Abbet



Det er ikke hver dag man får presentert et politisk innlegg med mening, substans, verdi og ærlighet - men i sommer har morgenfugler hver dag kunnet glede seg over fem minutter med ekte politikk - og endog av og til ideologi - som har vært tilsynelatende bortimot kjemisk fritt for tanke på velgere, taktikkeri, strategi og meningsmålinger.

Flere av deltagerne har vært på tynn is - spesielt var utdanningsminister Solhjell på en parkeringsplass på Sørlandet lite minneverdig. Det ble i overkant lite forberedt, for å si det mildt.

Av en eller annen grunn virket det dog å kun være folk på den tradisjonelle venstresida som løftet seg for tanker og ideer, før plutselig i dag tidlig da man endelig klarte å huke tak i en på motsatt kant. Om Christian Tybring-Gjedde i likhet med meg har brukt noen ferierende morgenminutter på NRK P2 så har han garantert måttet ha notert seg den klare venstresideslagsida som disse innslagene har hatt. Kanskje Tybring-Gjedde disse dagene ved frokostbordet har tenkt i sitt stille sinn - har vi ikke visjoner og ideologi bak vår politiske virksomhet vi også? Ønsker ikke vi å oppnå noe? Endre noe - til det bedre? Det handler da ikke utelukkende om å fri til alle på en så snedig måte at vi sikrer partiet størst mulig oppslutning? Det er jo ikke oppslutningen det er det som det handler om, er det det da?

Så dagens sending, med Tybring-Gjedde, ble den mest interessante av dem alle. Selve innslaget var helt ukontroversielt - helt tradisjonell høyrepolitikk slik høyrepolitikere alltid har formulert den.

Det nye var at det kom fra en Frp-politiker.

For denslags politikk har man ikke snakket om siden braknederlaget på begynnelsen av 90-tallet. Da nyliberalistene, med Hagens fulle og helhjertede støtte naturligvis, presenterte nasjonen for en politikk folket viste seg å aldeles ikke ville ha.

Men man har naturligvis stått for dette i alle disse årene etterpå også - man har bare ikke snakket høyt om det.

Så takk skal du ha Christian Tybring-Gjedde for et glimrende innlegg spekket med politikk og ideologi og helt fritt for taktikkeri og spill.

Det er akkurat slik politisk debatt skal være.

Noen høydepunkter fra Frp-stortingsrepresentanten med daglig tilhold i Finanskomiteen:

Når man har klokkertro på at det offentlige vil ta seg av hver enkelt av oss, blir solidariteten mellom menneskene mindre viktig


Jeg tror ikke Norge reddes av å innføre enda en ny velferdsordning. Vi må lære folk fra de er unge at de må ha karakterer, disiplin i skolen, man må stå til ansvar for det man gjør. Du kan ikke forvente at en stadig esende velferdsstat skal ta vare på deg og dine


Hva er det som har skjedd med samfunnet etter at vi bygget opp denne enorme velferdsstaten? Vi har definert stadig flere mennesker som svake. I andre land hvor man ikke har en velferdsstat, har man ikke behov for å definere grupper som svake



Men forteller kanskje stortingsrepresentant Tybring-Gjedde en fortelling som er sin egen, men ikke partiets? Om vi skal se på historien, så følger han jo bare opp tradisjonen til Carl Ivar Hagen:

Jeg mener at vi på lang sikt ønsker å privatisere også helseforsikring og alderspensjon. Vi ville også fjerne dem fra statens kontroll. Det er en viktig sak. Vi ville også fjerne mange av de sosiale rettighetene vi har i dag


...og i og med at Tybring-Gjedde et halvt døgn senere gikk minst like langt i sine utbroderinger i en debatt på Dagsnytt18 så er dette å regne som partiets politikk. For verken han selv eller partiledelsen gjør noen forsøk på å distansere seg fra budskapet.

Det noen av oss kanskje trodde var tankegods man hadde plassert innerst på mørkeloftet etter braknederlaget i 1993, det viser seg altså å være svært så levende og vitalt den dag i dag.

Men man snakker bare ikke om det.

Inntil i dag, da.

Tybring-Gjedde kom ikke med mange eksempler, det var vel bare to, og i farten husker jeg bare det ene: fellesskapet bør ikke involvere seg i studentbarnehager. Med andre ord: studenter som av en eller annen grunn har eller får barn må klare seg vesentlig mer selv.

Helt ordinær, tradisjonell og - må jeg si - velartikulert høyrepolitikk. For mannen er jo aldeles ikke en av bygdetullingene som Hagen i sin tid var så skeptisk til - nei, Tybring-Gjedde har solid og god utdanning fra både USA og Italia samt lang fartstid og bratt stigende karriere i Forsvarsdepartementet som ballast.

Og det har i dag vært svært befriende å høre oppegående folkevalgte på høyresida faktisk diskutere politikk etter alt for mange år med en kulturkamptaktikk som man får håpe nådde sitt lavpunkt med Bush d.y sin utrolig nok åtte-årige presidentperiode.

Så takk skal du ha for innsatsen, Tybring-Gjedde. Og ikke hold tilbake i framtida heller. Kjemp for dine meninger. Det er jo det vi som borgere i demokratiet betaler deg for.

PS. Hele Politsk Kvarter inkludert de fem minuttene med ekte Frp-politikk antar jeg legges ut på NRK's nettsider innen en dag eller to.

mandag 4. august 2008

Frp'erne

Man kan si mye om Siv Jensen, Geir A. Mo og Per Sandberg. Men at de bryr seg om det velgerne deres sier - det er det ingen grunn til å betvile.

Men hva er det da disse velgerne sier? Kan man si noe om et parti ved å vise til hva dets velgere uttaler og håper på?


Mor_Teresa, innlegget er anbefalt av 12:
Mange av oss har sikkert opplevd å nærmest bli antastet av disse innpåslitene, usmaklige, svarte horene fra Afrika. De representerer kontinentet sitt på en sædeles dårlig måte. De forpester hovedstaden vår med sitt horeri og nærvær. De skremmer barn, plager nordmenn og turister, sprer sykdommer, stjeler osv



Jungmann, innlegget er anbefalt av 17:
90 nye asylanter i leir på Flesland.53 ekstra asylanter i tillegg til de andre på Dalane Fjellstove,Voss.!Hvor skal dette ende,Stoltenberg,mangler du ansvarsfølelse overfor lokalbefolkningen,så bør vi ansette folk som tar det ansvar!?
Kom med et tall,Stoltenberg?Hvem styrer inntaket uten begrensninger?Dette er galenmatias med folks ve og vel.! Skal vi passe på alle disse,må han opprette "Nacht und nebel"leire! Jeg spør en gang til,hvor mange er max inntak? Tør du ikke svare?
Hvorfor slipper de andre europeiske landene unna med en mindre andel!


Perplex, innlegget er anbefalt av 7:
Og enda så er det mange som er frekke nok til å si at Frp's fremgang skyldes bensinpriser og økonomisk grilldress-mentalitet. De vet det så inderlig vel, men å innrømme hvor årsaken ligger, det er å innrømme at folket har fått nok. Vi er dritt leie av løgnene, dritt leie av "humanistene" som liksom skal redde et lite mindretall fra nød og elendighet ved å gjøre Norge til et land som om ikke lang tid blir å sammenlikne med de land hvor "flyktningene" kommer fra. Ikke økonomisk i første omgang, men med hensyn til vold, hat og hevn mellom de ulike grupper.


Vokterboligen:
Må vi forby alle ideologier og religioner fordi islam er stappa med menneskeforrakt?


NorVoice, innlegget anbefalt av 12:
I likhet med sine navnebrødre i Gudfaren-filmene, har Don Giske Corleone ingen skrupler med å sette ut spilleautomater for å loppe spilleavhengige for deres surt opptjente midler...Og den som setter seg opp mot Don Giske Corleone får dulgte trusler og signaler om at tippemidlene vil bli borte hvis den mektige Don ikke får viljen sin


Sterkola, innlegget anbefalt av 1:
"Uten olje dør nord-norge". Eller var det kanskje mer som, samma faen dør nor-norge? På tide å begrave denne landsdelen snart, eventuelt selge den til russerne. Jeg blir ikke med på at vi skal ofre jordas fremtid for at et par trygdemottakere nordpå skal få seg jobb, de får finne på noe annet. Eventuelt gjøre som alle naboene deres, flytte sørover.


Mor_Teresa, innlegget anbefalt av 5:
Unaturlige samlivsformer. Det er knapt nok lov til å diskutere dette emnet i dag. Regjeringen har gjort sitt beste for utviske forskjellen mellom naturlig og unaturlig samliv. De mest svinske konstellasjoner framstilles som normale. Den oppvoksende slekt oppfordres til å utforske sine mørkeste sider, og seksualitet har ingen grenser. Lesbiske skal kunstig befruktes og mannlige homser skal ha barn - på tross av naturen. Begrepet "ekteskap" har knapt noe betydning. Ingen tenker på den oppvoksende slekt som utsettes for dette presset og denne vranglæren, ei heller de barna som vokser opp innen slike unaturlige familekonstellasjoner. Min tanker går til disse som må betale prisen for samfunnets moralske forfall.


Spartacus-, innlegget anbefalt av 2
Fint avisene er begynt å skrive mer om virkeligheten i våre fengsler, og hvordan kriminalitetsbildet stadig forverrer seg. Våre snillistiske fengsler er nå blitt et sted der yrekskriminelle drar på ferie. Lønn får de også, der de sitter på enerom og koser seg med PC, parabol og treningsrom. Varm mat får de servert, sannsynligvis bedre enn den eldre på gamlehjem får. Nei, i 2009 trenger vi nye koster. Ikke en tafatt Ole Brum fra Venstre denne gang, eller en rødgrønn advokat som er på de kriminelles side. La oss få en ny styring innenfor justis, med FrP bak roret. Fra kosefengslene vi har i dag, skal vi et skape et samfunn der kriminalitet ikke lenger lønner seg.



Evans, innlegget anbefalt av 1:
Du snakker vel nå om "berikelse"?? Hvor mange av la oss si tjue tusen fra Afrika og Pakistan tror du bokstavelig talt beriker samfunnet vårt med annet enn sitt omfang, som Pissprat og slike? Hvor mange av dem er tvert imot en UTGIFT! ( om vi et øyeblikk ser litt bort fra det humanistiske ) Hva med et grundig regnskap før valget? Hva mener Lae om dette, tror du? Folkeøkning for enhver pris?



Yehuda, innlegget anbefalt av 1:
Jeg lurer på hvor mange voldtekter eller forsøk det hadde vært om muslimene også hadde drukket ??? De aller fleste av muslimene drikker ikke, og hos vanlige nordmenn skjer veldig mange overgrep i påvirket tilstand. Jeg tør ikke tenke tanken hvilke tilstander vi da hadde hatt. Det er ille nok som det er. Begriper ikke hva vi skal med alle disse halvgale og livsfarlige somalierne og andre muslimer som går rundt som tikkende bomber ???







Hva blir konklusjonen?

Peter Wallace konstaterer i et innlegg at "Vi glir fra hverandre".

Å mane til diskusjon om et samfunns overordnede verdier blir fort latterliggjort; se på skjebnen til Bondeviks verdikommisjon. Det har til nå blitt opplevd som å slå inn åpne dører. Hvorfor diskutere opplagte norske fellesverdier som frihet under ansvar, solidaritet med de svakeste, viktigheten av å ha et samfunn med mangfold, gjensidig respekt for andres meninger, at vi bor i et så lite land (eller marked som noen vil kalle det) at markedet faktisk ikke klarer å skape forskjellighet og rettferdighet uten styring? Det har vi vel alle vært enige om enten man er Høyremann eller SV-er? Det nye problemet er at disse verdiene nå ikke bare blir utfordret, de står for fall, hver eneste en av dem, og ikke bare i politikken men ute i folkedypet. Vi er i ferd med å gli fra hverandre her i landet. I valgkampen som kommer vil vi se dette ganske så tydelig. Men foreløpig er det bare et lite glimt av at noe kommer kravlende ut av hesten.


Må si meg enig i at vi i dette landet er alt annet enn enige for tiden. Det spisser seg til.

Marsdals bok er god, men én av svakhetene er at han gjennom sin insistering på at det at man sier fra og mot utsagn som sitatene fra Frp'erne ovenfor så gjør man Frp større. Fordi meningsbrytning oppfattes som kritikk og ovenfra-og-ned-holdning. Unødvendig å si så spiller Frp-toppene på dette gjennom å hevde at enhver kritikk av partiets standpunkt er en kritikk av partiets velgere.

Om dette er en korrekt observasjon av Norges innbyggere anno 2008 - at meningsbrytningen i seg selv fører til sementering av partivalg - ja da fortjener vi noen runder med partiet Frp og dets politikk.

Det er ikke verre enn det.

For naturligvis skal man si fra.

Om valgfrihet

Ordet valgfrihet har i skrivende stund blitt brukt 424 ganger på frp.no.

Det slår ord som kulturarv (175 treff), bensin (158), sjokkert (113), subsidier (56), innvandrer (50) og muslim (16) langt ned i støvlene.

Så dette ordet må være viktig!

Men hva betyr det, egentlig?

Beklageligvis ligger ikke denne Fry/Laurie-sketsjen på YouTube:

I remember Hugh and I wrote a sketch in which I played a waiter who recognised a diner in my restaurant as a Tory broadcasting minister. I clapped him on the shoulder and told him how much I admired his policies of choice, consumer choice, freedom of choice. I then was horrified to notice that he had only a silver knife and fork for cutlery at his table. ‘No, no, they’re fine,’ said the puzzled politician. But my character the waiter raced off and soon returned with an enormous bin liner which I emptied over his table. It contained thousands and thousands of those white plastic coffee-stirrers. ‘There you are,’ I screamed dementedly at him, virtually rubbing his face in the heap of white plastic, ‘now you’ve got choice. Look at all that choice. They may all be shit, but look at the choice!’ The sketch ends with me trying to strangle him.



Noen tilfeldige plukk:

- Skole. Eleven og valgfrihet i sentrum!
- Lokalt: Oslo FrP.: - Vi trenger valgfrihet
- Ønsker både fellesskap og valgfrihet
- Valgfrihet og verdighet for alle; ikke for de få!
- De eldre fortjener valgfrihet (2003)
- Friskoler og valgfrihet
- De eldre fortjener valgfrihet (2007)
- Ja til valgfrihet!
- Per Kr Solbak: FrP sier ja til felleskap og valgfrihet!
- Valgfrihet: Din rett,- vårt ansvar.
- Barnehager, tvang eller valgfrihet?
- Konkurranseutsetting gir valgfrihet
- Vi vil gi de eldre en VERDIG ALDERDOM MED VALGFRIHET!
- MENNESKETS VALGFRIHET I SAMFUNNET


Forøvrig en ypperlig podcast.