lørdag 9. august 2008

Dilemmaet "Mer eller mindre til folk flest?"


The Road to Ragged Mountain
Originally uploaded by Chris SeufertMer til folk flest blir resultatet om Dagsavisen har rett i sine antagelser om endringer i arveavgiften i det kommende statsbudsjettet.

Dagens arveavgift:

I dag er de første 250.000 kronene av arven avgiftsfrie for hver som arver, mens barn og foreldre må betale 8 prosent arveavgift på de neste 300.000. Alt over dette blir ilagt 20 prosent arveavgift. Andre som arver må ut med henholdsvis 10 og 30 prosent.


Det regjeringen visstnok vil gå inn for:

Bunnfradag på 500 000 kroner, og deretter en flat arveavgift på 12 prosent


Hovedargumentet mot arveavgiften de siste årene har vært at den kan ramme vanlige folk hardt - dette gjøres det da altså noe med. Gjennom et hevet bunnfradrag blir folk flest sittende igjen med en hel del mer av arveoppgjøret.

Noen må betale denne overføringen til folk flest - og det er ikke reduserte veibevilgninger eller færre skolebøker eller barnehager som skal finansiere denne avgiftslettelsen for folket.

Inndekningen får man hos de som i dag har en kraftig avgiftsrabatt - eiere av aksjer i unoterte selskaper. Disse slipper i dag unna med en tredjedel av den avgiften en borger med samme kapital i bankinnskudd må betale.

Og, unødvendig å si, det er ikke folk flest som arver aksjer i unoterte selskaper.

Tvert i mot.

Disse eiendelene blir med endringen avgiftsbelagt - lo and behold - 100% av pålydende. Akkurat som minstepensjonistens bankinnskudd.

Dette skaper naturligvis ramaskrik både hos leverandører av nullskatterådgivningstjenester og deres kunder. Og, naturligvis næringslivspressen som jo alltid står på kapitalens side - det er jo kapitalen som kjøper produktet de leverer:

– Misunnelse, også kamuflert som et ønske om utjamning, er kanskje den beste begrunnelsen for arveavgift i dag, mener advokat og partner Einar Harboe i Advokatfirmaet Harboe & Co


"Misunnelse kamuflert som et ønske om utjamning" - ja de kan få sagt det disse økonomiske leiesoldatene i dress med fri tilgang til all verdens næringslivspressemikrofoner.

For alle disse er jo rettferdighet underordnet.

Så kommer da spørsmålet - hva med Fremskrittspartiet?

Om vi, om ikke annet enn for debattens skyld, tenker oss at de har behov for de 2.7 milliardene som denne avgiften innbringer til - la oss si lavere bensinpris, bedre og flere veier eller reduserte egenandeler på nødvendig medisin - er de da for denne avgiftsomleggingen der folk flest kommer bedre ut og rikingene dårligere?

Eller foretrekker de dagens ordning der forholdet jo er omvendt: en diger rabatt til de som er bemidlet på en måte ikke tilgjengelig for folk flest? FrPs skatte- og avgiftspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.

Han er sterkt kritisk til at regjeringen nå vil øke avgiften på arv av aksjer i unoterte aksjeselskap. - Dette rammer de små og mellomstore familiebedriftene, som hver dag kjemper hardt for at bedriften skal gå i balanse.


Nei, naturligvis står de ikke på folk flest sin side.

Kapitalen roper jo "bø!".

En sak som på ypperlig vis viser forskjellen på partiene til høyre og venstre.

Og hvor Fremskrittspartiets lojalitet ligger.

blog comments powered by Disqus