søndag 10. august 2008

Høyresidens piratskoler


Pirate ship pt. 1
Originally uploaded by alex-pl
Nok et gullkorn av Gudmund Hernes i denne ukens Morgenblad. Artikkelen er en kort og grei oppsummering av den borgerlige regjerings friskoleprosjekt som havarerte på spektakulært vis.

Dessverre er ikke kommentaren å finne på nett, men jeg håper man ikke blir for sinte om jeg skriver av noen avsnitt - noen skriverier fortjener en annen skjebne enn å gå i søppelbøtta etter endt lesing.


Kristin Clemet ville at det også skulle gis rom for 'friskoler', en term Orwell ville likt. Loven ble endret: 'friskoler' skulle få 85 prosent offentlig støtte hvis 1) alle offentlige tilskudd og skolepenger kom elevene til gode og 2) intet utbytte ble gitt til eierne eller deres nærstående. Clemet endret ikke bare loven, hun slapp den løs. Så kom virkeligheten.


Først valgfriheten. Skulle fylkenes skolebudsjetter brukes på nye privateide skoler ville det trekke penger vekk fra de offentlige. I Trondheim kunne etableringen av en John Bauer-skole føre til slutten for Trondheim Katedralskole. De som valgte private Bauer kunne altså velge vekk den offentlige skolen for dem som ville gå der. Sør-Trøndelag ville ikke ha Bauer. Clemet overprøvde det. Hun både valgte for dem og valgte på tvers av det de ønsket. Valgfrihet er bra, men 'some are more equals than others'.Og mer enn det: hun omgjorde mange avslag etter at de borgerlige hadde tapt valget. Et brudd på politisk folkeskikk. Øystein Djupedal reverserte derfor beslutningene. Vi fikk ikke 16, men to John Bauer skoler.


På de tre årene har de to skolene fått utbetalt 55 millioner kroner. Tilsynsrapportene identifiserer en rekke misligheter. Staten har nå krevd 7,5 millioner tilbakebetalt. No problem! Vips: datterselskapene slås konkurs! Det har skjedd, mens investorene i Skolekompaniet seiler videre og har avkastningen fra Sverige.


Da Djupedal stanset Bauer-kjedens skoler med unntak av de to i Bergen og Oslo truet daglig leder Sigve Austheim med rettssak og sa 'vi har ikke tillit til at Djupedal er i stand til å utføre sin ministergjerning i tråd med det som bør være retningslinjer for en slik stilling'. Djupedal sa at 'det ville være naivt å tro at de store skolekjedene ikke skulle ha noen kommersielle hensikter med sin drift'


Clemet har harselert med statsminister Stoltenberg at fordi han ikke skjelner mellom friskoler (non-profit) og privatskoler (profit). Erfaringene med den ødelagte merkevaren John Bauer viser at ingen av betegnelsene dekker. Kaller vi en spade en spade så vil navnet være piratskoler. Djupedal hindret at vi fikk flere.
blog comments powered by Disqus