tirsdag 30. juni 2009

Trafikkdrap. Det siste tabu.

Om det skjer en bilulykke med dødsutgang i disse dager så er første innskytelse, naturlig nok, å føle med med de omkomne og deres familier.

Neste steg er som regel å skylde på "politikerne" som ikke har sikret veien nok. Om det var en møteulykke kunne dødsfallene "vært unngått" om man hadde satt opp midtdelere - om det var en utforkjøring så kunne dødsfallene "vært unngått" ved å hatt sterkere autovern. Ja etter en ulykke på søndag ble det det i etterkant endog avkrevd midtdelere midt i tunneller - midtdelere som hadde gjort det umulig å snu og komme unna den eksplosjonsartede brannen.

Men om man setter seg i en bil og gasser opp til alt for høye hastigheter - er det da lov å skylde på noen andre enn seg selv?

Og om man nå mister kontrollen over bilen - og kræsjer inn i en fotgjenger eller motgående bilist - er det ikke da drap på lik linje med et hvilket som helst annet drap? Lemlestelse på linje med en hvilken som helst annen lemlestelse?

Det å påpeke slikt i etterkant av en dramatisk og tragisk ulykke - en ulykke som aldri hadde skjedd om man fulgte trafikkreglene - det virker å være det siste tabu. Vi sier trafikkulykke i stedet for trafikkdrap.

Og det er så mye mer behagelig å skylde på "politikerne".

Noterer meg at partiet Fremskrittspartiet følger opp utspillet "sprit døgnet rundt og også på bensinstasjoner" fra forrige uke med dagens "fartsmålinger er et grovt brudd på personvernet".

Her er det ikke mye sympati med ofrene for alt for stor fart på norske veier.

Det å ta et oppgjør med norsk ungdomskultur der store motorer, alkohol, fart og ikke akkurat fartsiverdempende gatebilløparrangementer virker ikke å være i dette partiets timeplan. Tvert i mot - man har jo på noen få dager lansert to anti-Trygg Trafikktiltak. Ja det hevdes endog at man frykter "folk kan bli for opptatt av hvor fort man kjører".

At folk følger med på hva fartsgrensen er på den strekningen man kjører, Fremskrittspartiet, er ikke et problem.

Lemlestelser av annen noe mer unorsk type, derimot, har svært høyt fokus.

Vi burde som et minimum kalle drap for drap. Og undersøke årsakene til at de skjer. Og finne måter å unngå dem på. Fotobokser og andre tekniske innretninger vil hjelpe noe - men først og fremst handler dette om at vi bør ta en kikk på oss selv. Vi er ikke i nærheten av å være i mål før det å kjøre for fort er like lite sosialt akseptert - i alle aldersgrupper og kulturer - som det å kjøre i fylla.

I Eiksundtunnelen har farten over tid vist et gjennomsnitt på 84 km/t, og dette er blitt vurdert til å være for lavt, selv om farten er betydelig høyere kvelder, helger og om natten. (...) I juni i år har punktmålingen nede i Eiksundtunnelen registrert enkelthastigheter opp til 155 km/t nede i tunnelen. Om dette er et utrykningskjøretøy eller et vanlig kjøretøy vet Vegvesenet ikke.

I 2005 ble det beslaglagt 3633 førerkort. I 2008 hadde tallet økt til 6137, viser UPs statistikk. Det er en økning på hele 69 prosent. Høy fart fortsetter å være er den største årsaken til beslaglegging av førerkort.


søndag 28. juni 2009

Mer ubegrunnet vås fra Jensen. I dag: kultur

Man kan undres hvorfor Siv Jensen tror ubegrunnede påstander står seg bedre enn begrunnede:

Trond Giske sitter og utnevner kompiser og venner som medlemmer av kulturrådet
Ok. Ja det høres jo nærmest ut som korrupsjon. Hvilke fakta backes så dette opp med, Siv Jensen. Hvilke medlemmer i Kulturrådet er det som er utnevnt fordi de er Giske sine venner?

Det ser jeg ingen grunn til å kommentere. Poenget er at Trond Giske gjør dette i alle deler av norsk kulturpolitikk. Det er om å gjøre å holde seg inne med han for å få penger og støtteordninger. Vi mener dette er en gal måte å styre kulturpolitikken på.


"Det ser jeg ingen grunn til å kommentere"!?

Hva er dette for slags VÅS?

Herregud for et parti. Herregud for en partileder.

Trond Giske kommenterer utspillet med akkurat de ord som det er verdig:

Jeg konstaterer at hun selv ikke kan underbygge det hun sier. En skulle forvente at noen med statsministerambisjoner holder seg på et visst nivå med utspillene sine.


Som om det ikke var nok vås på én og samme dag så serverte Jensen følgende:
Se på statsminister Jens Stoltenberg. Han hadde sin oppsummering på Bygdøy, Oslos vestkant. Men vi er her. Fordi bygda er bedre enn Bygdøy.


Ord blir i grunn fattige. Oppsummeringen var på Bygdøy. En område der Oslofolk flest tar seg turer med familie og venner for å for en stakket stund forsøksvis slippe unna eksos og bymas.

Frp nekter å kaste ut Krekar!

Selv om Frp skulle få rent flertall så nekter de å kaste ut Mullah Krekar. I stedet skal han få innvilget "forvaring" - det vil si sitte og kose seg på Ola og Kari Skattebetaler sin bekostning!

Så da har de allerede nektet å innfri et av valgløftene sine - og det endog FØR valget er avholdt!

I ÅREVIS har de krevd at han skal kastes ut umiddelbart:

18.3.2005:
Carl I. Hagen vil instruere regjeringen til å kaste ut mullah Krekar umiddelbart.

31.10.2005:
Det er svært skuffende at heller ikke den nye regjeringen tør å vise handlekraft og får sendt Mullah Krekar ut av landet umiddelbart.

22.5.2009:
Mulla Krekar og hans like må sendes ut umiddelbart og fokus på nasjonal sikkerhet må økes betraktelig.


...mens nå plutselig så trampeklapper og jubler partitoppene bare man burer ham inne uten lov og dom og lar ham og dem leve i sus og dus:
- Vi vil ha mullah Krekar og talibanere i forvaring inntil vi kan sende dem ut! Deretter eksploderte nesten hele salen med trampeklapp og stående applaus. Frp-lederen måtte ta en lang pause før delegatene satte seg og kunne fortsette talen."


Stående trampeklapp og voldsomme jubelbrøl i flere minutter!?
For at Krekar og talibanere forblir i landet!?

Frp får ikke til selv det de selv i en årrekke har påstått er den enkleste ting.

lørdag 27. juni 2009

Et program for diskriminering

Følgende formulering, endog under overskriften "Valgfrihet for foreldre og likebehandling av barn" i Fremskrittspartiets program:

I tillegg vil vi fornye dagens kontantstøtte gjennom søknad og kriterier hvor kontantstøtten må kunne oppfylle enkelte kriterier av hensyn til barnets ve og vel.

...åpner åpenbart opp for det meste av ønsket diskriminering. Her kan partitoppene skru til så mye eller lite man måtte ønske.

For hvilke "kriterier" er det egentlig man åpner for. Nei se det har ikke de hundrevis av landsmøtedeltagerne som vel på beste demokratiske vis var ment å utforme politikken på landsmøtet i slutten av mai tatt stilling til.

Derav Sylvi Listhaugs presisering i dag: "at du kan norsk og har forutsetninger for å integrere barn". Og om ikke dette slår an så kan jo Per Sandberg eller Siv Jensen mene noe helt annet og det vil også være innenfor rammene av partiprogrammet.

Hva skal man med partiorganisasjon og medlemmer når det er de 5-6 på toppen som bestemmer politikken.

Og hva har det med "Likebehandling av barn" å gjøre at barnet får tusenvis av kroner mindre å leve for om mor eller far ikke snakker godt nok norsk. Hvorfor skal barnet lide for foreldrenes manglende kunnskaper?

Fra partiets prinsipprogram:

Likebehandling mellom nordmenn og innvandrere er avgjørende for å forebygge konflikter, noe som betyr at særegne ordninger for innvandrere må avvikles.


Og for de som heller til "diskriminering meg her og diskriminering meg der": hvor ofte skal disse byråkratiske foreldretestene gjennomføres? Hva vil testene koste?
Om det blir Frp i valgurnen i år? Tror ikke det.

- Ikke tenk under debatter

Sentralstyremedlem og tidligere FpU-leder Trond Birkedal er blant de som for tiden instruerer Frps-politikerkorps på "Valgcamp 2009".

For de som ikke kan delta, her er essensen:

  • Setninger. Jobb med setninger. Punchlines, som det heter på engelsk. Det verste du kan gjøre er å sitte og tenke under en debatt. Det kan fort gå galt. Tenkningen skal du ha gjort på forhånd.
  • Så splid innad i regjeringen
  • Erklær deg aldri enig med en annen kandidat
  • Når en Frp-kandidat får ordet må standpunktet og konklusjonen komme først. Deretter forklaringen. Det er forskjellen på Frp og de andre, altså. Det slår aldri feil.
  • Velg tre ting du skal ha fokus på. Uansett hva du blir spurt om, skal du svare innenfor de tre temaene. Klarer du å vri det inn til de tre temaene, styrer du debatten.

En av deltagerne uttrykker dog en smule skepsis:
Det er ikke alle journalister som lar deg vri deg unnna på den måten.

Kursleder Arne-Rune Gjelsvik:
Nei, men det må du.
Fra ukens Morgenbladet (ikke på nett)

Frp: ja og nei til bomstasjoner

Frp sier i dag ja og nei til bomstasjoner. Ved henholdsvis Per Sandberg i Klassekampen og Siv Jensen i VG.

Siv Jensen:
Vårt løfte er at bompengebetalingen for folk skal stoppe. Og det skal heller ikke komme noen nye bomstasjoner med Frp i regjering.


Per Sandberg på spørsmålet "Dere kan gå med på private bompenger som en del av OPS?":
Ja, hvis det ligger en folkeavstemning til grunn og det samtidig finnes offentlig finansierte, alternative veier.


Så så lenge private aktører setter opp bommen så er det greit. Dog skal det ikke dukke opp slike - i følge Siv Jensen.

Man burde kanskje avsluttet debatten internt før man løper til avisene.

fredag 26. juni 2009

Frp: Ja til alkoholsalg døgnet rundt over alt

Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen vil endre loven slik at alkohol kan kjøpes på bensinstasjonene døgnet rundt. (...) Jeg tror ikke det vil føre til mer fyllekjøring. Jeg tror faktisk det vil være med på å styrke og utvide nordmenns omgjengelighet med alkohol på en positiv måte.


For egen del tror jeg det er nok bråk på døgnåpne bensinstasjoner som det er allerede om man ikke skal åpne opp for at 18-åringen bak disken skal kunne gi de slåssende og spyende passasjerer og mer eller mindre edru sjåfører påfyll døgnet rundt om de ytrer ønske om noe slikt.

Ellingsen er jo fra distriktene men det virker som at det er en stund siden han har vært der.

Også merkelig dette at partiet Fremskrittspartiet åpner skjenkekrana på så vidt gap med den ene hånda mens de med den andre åpner skattepengeoppbrukingskrana enda mer opp for å tvinge de som ikke klarer å takle alkohol og rusmidler like godt inn på rustilbud:

Foreldrene har hovedansvaret for å følge med på hva barna gjør. Det er viktig at også skolene som er i kontakt med barn og ungdom med et begynnende rusmiddelmisbruk, reagerer og samarbeider tett med politiet for å slå ned på rusmiddelmisbruk og rusmiddelomsetning på skolene.

Rusmiddelavhengige som begår rusrelaterte kriminelle handlinger, må kunne dømmes til tvungen avrusning istedenfor fengsel, eller som et supplement til fengsel. En slik tvungen avrusning må strekke seg over et lengre tidsperspektiv enn en eventuell fengselstraff, slik at oppfølging etter avrusningen blir en del av dommen.


Om Jan Arild Ellingsen har landsmøtevedtatt partiprogram bak seg eller om han bare fant på noe å ytre i sommervarmen (han også) det er forøvrig ikke godt å si.

Men jeg tviler på man fronter akkurat denne saken når Partiet turnerer Sørlandet i sommer. For kristenfolket tror jeg har et annet syn på denne saken enn partiet Fremskrittspartiet.
Konrads Tankesmie: Frp vil ha mer fyllekjøring

Frp og statistikk

Kun 21% av Fremskrittspartiets velgere er i følge en Norstat-måling enige i partiets politikk ovenfor Israel.

At denne informasjonen presenteres i selveste NRK Lørdagsrevyen får partiet til å gå amok på egne hjemmesider. For dette stemmer aldeles ikke med virkeligheten!

At NRKs reporter Anders Magnus i følge partiet er 'venstreradikaler' og at kanalen det ble presentert i var 'ARK' er to argumenter. Så presenterer man selve rosinen i argumentpølsa:

I fjor ble det sendt inn seks leserinnlegg om Midt-Østen-konflikten til avisen Fremskritt. Samtlige innlegg var klart Israel-vennlige. Hittil i år er seks av syv innlegg i Fremskritt skrevet til forsvar av staten Israel. Det kan derfor ikke være tvil om hvor grasrota i bevegelsen står i forhold til disse spørsmål.


Er det elitistisk å påpeke at dette blir en smule....enkelt?

Frp avslutter tiraden mot 'ARK' sin 'venstreradikaler' Anders Magnus på følgende vis:
Vi aksepterer at mediene setter FrPs politikk i et kritisk søkelys, men vi bør i det minste forvente at reportasjene er saklige og sannferdige.

Valgforsker Bernt Aardal sin kommentar til Norstat-målingen innehold et par andre momenter enn Anders Magnus sine påståtte politiske holdninger:

Vi har fått et bilde av at Frp nærmest har overtatt KrFs rolle når det gjelder støtte til Israel. Men det man glemmer, er at dette ikke er det typiske med Frp-velgerne. De er betydelig mer sekulære og kanskje ikke så interesserte i Israel-spørsmålet.


At partiet går fram i dag er nok noe man også lar være å ta på alvor om NRK og Anders Magnus skulle være den som videreformidlet informasjonen.

I stedet setter man seg nok da til å telle antall positive innlegg i partiavisen Fremskritt den siste måneden. Og ut av dette materialet konstruere en ordentlig måling og ikke en Bernt Aardal-legitimert-ovenfra-og-ned våsemåling.
Se ellers Konrads gjennomgang av hvor venstrevridde norske medier nå egentlig er.

Partiprogrammet som varte i 27 dager

Fra Frp's handlingsprogram 2009-2013 publisert på Frps nettsider 26.mai 2009:

Familieinnvandringsordningen begrenses til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år. Familieinnvandring for ektefelle bør bare kunne innvilges hvis paret ikke har større samlet tilknytning til noe annet land enn til Norge. Voksne familieinnvandrere må ha opparbeidet seg et minimum av kunnskaper om norsk språk og samfunnsliv.


Per Sandberg i Stavanger Aftenblad i dag:

Familien skal gjenforenes til det landet der tilknytningen er størst. Er dette Somalia, eller Iran, ja så får familien gjenforene seg der.


Frp vil altså, i dag, ikke ha familiegjenforening på norsk jord.

Ali som flykter fra regimet i Iran til Norge i disse dager har det værsågod med å flytte tilbake til sin Teheran-boende kone og to barn om han ønsker å se dem igjen.

Per Sandberg går også inn for å skille mellom personer "som forfølges individuelt for politisk aktivitet" og de som for eksempel flykter fra kjønnslemlestelse, antisemittisme eller ekstrem homofobi:

Kriteriene er utvannet. Forfølgelse på grunn av religion, seksuell legning og kvinner som ber om asyl fordi de forfølges som kvinner, vil ikke være gyldige hvis vi får bestemme

Per Sandberg sitter i toppetasjen på partikontoret og ytrer at de eneste som reelt sett er truet er politiske flyktninger. Og man kan da også undres om dette med "politisk flyktning" er noe som er smettet inn i disse Iranopptøyer-tider.

Det står ikke noe om dette i programmet.

En flyktning er i følge FNs flyktningkonvensjon:
...en person som på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en bestemt sosial gruppe eller på grunn av politisk mening, er ute av hjemlandet sitt og ikke i stand til, eller på grunn av slik frykt, ikke villig til å la seg beskytte av hjemlandet eller å returnere dit.


Og hva er forresten motivasjonen bak Per Sandbergs ønske om å sende kvinner tilbake til kjønnslemlestelse og menn til forfølgelse og i verste fall dødsstraff for sin legning eller religion?

Jo, i et av verdens rikeste land er svaret Økonomi:

Og grunnen er at innvandring til Norge ikke er bærekraftig. Det koster rett og slett for mye, sier Sandberg. (...) Danskenes sentralbank har gjort jobben vi ikke vil ta i Norge og konkludert med at for at en innvandrer skal lønne seg, må han komme til Norge som 30-åring, jobbe fulltid i 30 år og dra tilbake til hjemlandet når han blir pensjonist.


Hva var det poenget var med slike årlige landsmøter med vedtak av programmer og sånt nå igjen?

Få badet Siv Jensen i flomlys?

Kan ikke være lett å sitte i regjering med ADHD-partier.

torsdag 25. juni 2009

Statlig sosial dumping

"Statlig sosial dumping på sitt aller verste", menes det i en ganske rotete reportasje i VG i dag om bruken av østeuropeiske sjåfører i Postens selskap Bring.

VG viser paparazzifotografier av øst-europeiskeutseende sjåfører som våkner opp av de Blomquist-merkede trailerne sine - klar til ny dyst. Slovakiske sjåfører "er billigere og de fleste kostnadene er lavere" - de sover i bilen i de seks ukene turnusen varer.

Blomquist? Hold tunga rett i munnen.


  • Posten Norge kjøpte Nor-Cargo i 2004.
  • Nor-Cargo kjøpte det internasjonalt rettede Blomquist Transport og Spedisjon AS i 2006.
  • Nor-Cargo kjøpte Emdal Transport i 2007.
  • Posten Norge kjøpte svenske og internasjonalt rettede CombiTrans AB i 2007.
  • Nor-Cargo AS, Box Solutions AS og pakkepostavdelingen hos Posten Norge ble til Bring Logistics i 2008


Formålet med, altså 100% Posten-eide Bring, er å konkurrere på lik linje med private aktører i transportbransjen.

Om påstandene om sosial dumping og uakseptable arbeidsvilkår sier ansvarlig for utenlandssjåførene Tore Brauti:

Vi konkurrerer i et marked og gjør akkurat det samme som våre konkurrenter gjør og henter en del sjåfører i utlandet. Det er ikke mange som har slike fasiliteter som det vi tilbyr.

På spørsmål om tre soverom på ti sjåfører er litt lite svares det "Nei, det er ikke så ofte det er så mange her samtidig. Dessuten vil sjåførene sove i bilen."

Hvorfor fører det blå fyndord "konkurranseutsetting" til arbeidsvilkår anno Norge i 1950?

Når må din arbeidsplass konkurrere på lavkostlandvilkår?

Konkurransen presser nordmenn også ut av andre deler av transportbransjen. Jobben som bussjåfør er en alt annet enn ni-til-fire jobb og når lønningene i tillegg presses nedover så er det i økende grad også østeuropeere som tar over også her.

Partiet Fremskrittspartiet blir av LO i dag utfordret på å svare på hva de mener om landsomfattende avtaler:

- Vi gjengir de viktigste sakene våre medlemmer trekker frem. Og det er altså slik at Frp i sitt program går inn for at lønningene skal bestemmes lokalt, i realiteten direkte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.


Her er én arbeidsgivers kommentar:

I følge Holien er det ikke så enkelt for ett selskap å heve lønningene for bussjåfører. Han mener de må følge resten av bransjen


Man trenger mindre lønn når man sier seg villig til å bo i en bil i seks av ti uker.

Hvorfor fører det blå fyndord "konkurranseutsetting" til arbeidsvilkår anno Norge i 1950?

Og verre skal det åpenbart bli.

Rødgrønn måloppnåelse eller Blågrått tullball

De som stemte rødgrønt sist og lurer på hva regjeringen har oppnådd kan nå laste ned en 419-siders oversikt med 366 punkter - regjeringens statusrapport - som ble lagt fram i dag.

Så får man vurdere om de punktene som den blå presse mener man ikke har oppnådd bør betyr at man ved 2009-valget heller vurderer noe annet.

Hva nå det nå enn måtte innebære i praksis.

Jens Stoltenberg:
Hovedkonklusjonen er at vi har ført den politikken vi sa vi skulle føre. Vi har lagt om politikken og bruker pengene på velferd istedenfor skattelettelser. Vi har endret politikkens form.


Kristin Halvorsen:
Det har vært et krav fra solidaritetsbevegelsen i lang tid om å gi 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til verdens fattige. Og nå er vi der. Jeg kan ikke huske første gang jeg gikk i demonstrasjonstog for det, men det er lenge siden

Jeg hadde aldri sett et regjeringsnotat, hadde aldri forholdt meg til et embetsverk og hadde ikke vært hos Kongen i statsråd. Så når finanskrisen først skulle komme, er jeg glad den ikke skjedde det første året jeg var finansminister. Det trengs erfaring og godt samarbeid for å ta de riktige valgene i en slik situasjon.

Jeg er mest stolt over barnehagene. Det var et initiativ vi var enige om i opposisjon. Først tvang vi Bondevik-regjeringen til å bygge flere barnehager enn det de hadde tenkt å gjøre. Gjennom disse siste fire årene har vi fått til mellom 50- 60.000 nye barnehageplasser.


Folket:
Regjeringen får bedre karakterer enn Bondevik II. Bondevik-regjeringen fikk i juni 2005 ingen karakterer over 3,5. Men den rødgrønne regjeringen kan skryte av sju statsråder med bedre karakterer. (...) Gjennomsnittskarakteren for Bondevik-regjeringen for fire år siden var 2,9. Dagens regjering får en karakter på 3,5 i snitt.


onsdag 24. juni 2009

Lov og dom? Pyttsan - bur dem inne!

Innimellom grillkos og lett familieunderholdning fra Great Garlic Girls og Asgeir Borgemoen er det også tid til litt politikk på Fremskrittspartiets "Valgcamp 2009":

Hvis Siv Jensen derimot også tror på det hun sier, er det grunnlag for å være mer bekymret. For da er hun enten dum, eller så mangler hun grunnleggende kunnskap om hva som skal til for å få satt et menneske i forvaring i Norge. Jeg nøyer meg med å nevne at forvaring uten lov og dom er både grunnlovsstridig og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjon, men jeg kunne fylt 23 sider med ytterligere argumenter.


Vet ikke hvordan AKP (ml) sine sommerleire på 1970-tallet i praksis fungerte men man slumpet nok innom et og annet grunnlovsbrudd også der innimellom rundene foran familiegrillen.

Det eneste politiske partiet her til lands som har gjort noe lignende er AKP (ml). Med sine sagnomsuste sommerleire på 70-tallet forsterket partiet sektmentaliteten. Noen ble skremt vekk, men de overbeviste ble enda mer frelst etter noen sommerdager sammen med familien under Maos og Lenins himmel. Sånt skaper samhold og misjonsiver.


Brudd på menneskrettigheter? Halleluja!

Grillkultur: ja. Homsekultur: nei

Jeg trodde egentlig at snart 70-årige Carl Ivar Hagen var den eneste i toppen av partiet Fremskrittspartiet som i 2009 var i stand til å irriterte seg så mye over dansende menn at han fant det nødvendig å orientere pressen om sitt syn. Hagen tilhører jo som kjent en generasjon som har levd i en tid der homofil praksis var forbudt.

Men så dukker altså i dag noe-og-tredveårige Sylvi Listhaug opp og naturligvis ikke krever noe forbud mot noe som helst men ringer Dagbladet og beklager seg, selvtitulert modig, over paraderende ikke-heterofile menn. Hun ønsker ikke noe gjort - tvert i mot så har hun jo vært med å bevilge 500.000 til evenementet selv - men hun ønsker bare å sette seg på en høyere hest og felle sin moralske dom over andre menneskers ønsker og handlinger.

Samtidig står Siv Jensen på Frps "Valgcamp" og i sin åpningstale høyst sannsynlig ytrer en eller annen innskutt setning om hvor mye eliten på sine høye hester der inne i Oslo ser ned på folk som liker grillmat og svensktopp.

Er det virkelig umulig for norsk presse å grave fram en Frp'er eller to som er uenige med fru Listhaug og tvert i mot mener at partiets toppolitikere skal bry seg like lite om folks eventuelle ønsker om å delta i en homoparade som å like grillmat?

Ser for øvrig at byrådsleder Erling Lae har tenkt å delta i paraden. Må han stå til rette for helsebyråd Listhaug i dag? Må han forsvare sine handlinger?

Jeg håper vi i 2009 slipper akkurat den debatten.

Erling Lae blåser hele opptrinnet av:

Paraden ser jeg på som en blanding av alvor og humor, politikk og karneval. Få ville reagert dersom det sto noen lettkledde damer på et lasteplan i et karneval, og sagt at sånn er heterofile. Dette viser kanskje at det henger igjen noen fordommer.


Og det gjør han rett i. Den eneste som burde gidde å reagere her er Listhaugs partifeller. Spesielt de som hisser seg opp over at noen visstnok setter seg på høye hester og ser ned på folks liv og mener at ens egen kultur og oppførsel er å foretrekke.

Svensktopp. Grilling. Svenskehandel. Fotball. Opera. Øya-festivalen. Homs.

Hvorfor gidder Frp å bry seg?

Tror virkelig Sylvi Listhaug og resten av Frp-eliten at kristne velgere er så enkle at litt antihoms hist og pist får dem til å stemme på partiet til tross for aktiv dødshjelp-standpunkt og null og niks annet enn "evaluering" av fjorårets endrede ekteskapslov?

Jeg tror kristenfolket er hakket smartere enn som så.

Hvor mange meninger dette partiet til enhver tid har er muligens opplysningen om at Great Garlic Girls lørdag avslutter Fremskrittspartiets "Valgcamp 2009"-familiearrangement.Lurer på om Sylvi har lagt inn protest.

Eller er hun opptatt med å støtte Kvinnegruppen Ottar sin protest mot Sandvolleyball-VM i Stavanger? Det vrikkes jo som kjent med lettkledde kroppsdeler også der.Anne Solvik: "Tildekt og avkledd"
indregard: "The Philosophy of Æsj"

tirsdag 23. juni 2009

Tankekrigen. Folket mot Fiffen?

Tenketanken Manifest Analyse virker å se dagens lys i disse dager og man profilerer seg i et debattinnlegg i dagens Dagbladet med å være et folkelig alternativ til de ymse muligheter de med pengesekk har:

Den forretningsøkonomiske sfære veier blytungt i de fleste nåværende samfunnsformasjoner. De globale konsekvensene av den pågående finanskrisa sier mye om pengemaktens tyngde. Den skal balanseres av demokrati. Rådende tenkning ser for seg en balanse av marked og stat, børs og katedral, pengeseddelen og stemmeseddelen. Hva skjer med denne balansen når samfunnets rikeste kjøper seg aktivt inn i demokratiets domene? Hvor sterk kan pengemakten bli hvis de rike investerer i ideologi og hyrer sin egen armé av åndskjempere til å produsere politikk?


Dette angår folk flest. Partiet som Spetalen nå driver kronerulling for, har ved makten i Oslo innført et system i eldreomsorgen der private selskaper skal inn i flest mulig hjem og der kunne selge «tilleggstjenester» på kommersiell basis, uten prisbegrensning. Slik økes klasseskillene mellom velstående eldre og minstepensjonisten som er helt utlevert til standarden på det offentlige tilbudet.


Tenketanker trenger dog finansiering. Inntekter. Penger. Så hvem føler seg mest komfortable med idemyldringen som vil skje i Manifest Analyse - satt opp mot de som finansierer og har finansiert Kristin Clemet og de andre ansatte i den blå tenketanken Civita.

Folket mot Fiffen? Døm selv.


Manifest Analyse

Fagforbundet (oppstartstøtte)
Fellesforbundet avd 246 (O/A Hotell og rest.)
Industri Energi
Utdanningsforbundet Oslo
Fagforbundet i Trondheim
Fagforbundet Finnmark
Fagforbundet Oppland
Fagforbundet Telemark
Fellesforbundet avd 850 (Oslo Grafiske)
Fellesforbundet avd. 1 (Oslo Jern og metall)
Norsk Transportarbeiderforbund
Oslo Bygningsarbeiderforening
Oslo Transportarbeiderforening
Utdanningsforbundet Hordaland
Utdanningsforbundet Troms
Verkstedsklubben Aker Verdal
El & IT-Forbundet
LO-klubbene i Aker Solutions
NTL Sentralforvaltningen
El & It distrikt Rogaland
Buss og Sporveisbetjeningens forening (Tr.heim)
Fagforbundet Oppegård
Hålogaland Transportarbeiderforening
Oslo Sporveiers Arbeiderforening
NNN Fellsklubb Arcus Oslo
Rørleggersvennenes Forening (Bergen)
Rogaland Elektromontørforening
El & IT avd. Relacom
Fagforbundet Akershus Fylkeskommune
Fellesforbundet avd 176 Dalane
Fellesorganisasjonen Hedmark
Grenland Bygningsarbeiderforening
Jernverksklubben Mo i Rana
LO i Kongsvinger
LO På Nedre Romerike
Tømrernes Fagforening (Bergen)
Transportarbeiderklubben Nor-Cargo Oslo
Utdanningsforbundet Trondheim
El & IT distrikt Oslo
Fagforbundet Gamle Oslo
Fagforbundet Nord-Aurdal
Fagforbundet Østfold
Fagforbundet Sarpsborg
NTL ved UDI
Østfold Transportarbeiderforening
Handel og Kontor region Øst
Moss kjemiske arbeiderforening
Snekker og Tømmermennenes Forening (Tr.heim)
Vestfold Transportarbeiderforening
Verkstedsklubben Kværner Egersund
Fagforbundet Kristiansund
Fagforbundet Private Virksomher
Fagforbundet Søndre Nordstrand
Fagforbundet Troms
Fellesforbundet Sunnhordaland
Hjemmet Mortensen trykkeri Grafiske Klubb
Handel og Kontor Trondos
LO i Namsos og Omegn
NTL ved IMDI
Transportarbeiderklubben ved Schenker
Utdanningsforbundet Kolbotn
Civita

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norges Rederiforbund
Stiftelsen Liberalt Forskningsinstitutt (LIFO)
Ferd Holding AS
Umoe Industri AS
Jotun AS
Leif Høegh & Co ASA
Leif Høeghs Stiftelse
Wilh. Wilhelmsen ASA
R.S. Platou Shipbrokers AS
O.N.S. Invest A/S
Kistefos AS
Anders Wilhelmsen & Co AS
Løvenskiold-Vækerø AS
AS Agra Industrier
Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisesajon (HSH)
Dyvi AS
B. Friele & Sønner AS
Skanska Norge AS
Canica AS
Anthon B Nilsen AS
Eiendomsspar AS
Immobilitare AS
Henley AS
Klaveness Corporate Services AS
Sundt AS
NHST Media Group AS
Lorentzen Empreendimentos S.A.
Titlis AS
Arne Blystad AS
Datum AS
Dag Dvergsten AS
Nikita Gruppen AS
Mustad Industrier AS
Sjølyst Utvikling AS
Pareto AS
Bertel O. Steen Bil AS
ABG Sundal Collier ASA
Jan Petter Collier
SEB Enskilda ASA
Ships AS Pegasus
Engelstad Vin & Brennevin
Sparebankstiftelsen
Knut Kloster jr.
Aage Figenschou A/S
Vidar Jørgensen
Fondberg AS
Fritt Ord
Fondet for Dansk-norsk samarbeid

(evt les om løgnene til ho der tatoverte i stedet).

Frp: Rikmannsskattelette nå!

Beregninger er gjennomført:

Tjener du over 3 millioner kroner i året får du i gjennomsnitt 670.000 kroner med Frps forslag.

De som har over 100 millioner kroner i formue får en gjennomsnittlig skattelette på 4,3 millioner kroner.


Hva man kan få for disse 12,7 milliardene? Jo:

kan du legge ny asfalt på nesten hele veinettet i Norge. Eller du kan bygge 200 km ny vei, 150 mil gang- og sykkelvei eller 130 km ny dobbeltsporet jernbane.


Hvorfor ønsker Fremskrittspartiet denne politikken? Jo:

Det er ikke avgjørende for de rike om de mister formueskatten. De er rike fra før av, og vil fortsette å være det. Men hvis vi fjerner denne skatten vil pengene bli igjen i bedriftene og skape nye arbeidsplasser.


Ja det høres jo ok ut, Ulf Erik. Men har dere regnet på hvor mange arbeidsplasser det eventuelt her kan bli snakk om?

Nei, det har vi ikke. Men det er klart at noe vil vokse fram når vi kutter denne skatten.


Ja da det er klart det. Skikkelig klart.
Med Høyre sine småflørtende klaps på baken til Fremskrittspartiet den siste måneden er statsminister Jens Stoltenberg derfor i dag klar på hva han mener valget står om til høsten:

Vi vet hva vi får når disse to partiene går sammen. Det blir en mørkeblå politikk med milliarder i skattelette, mens vi lover å ta vare på fellesskapet. De vil privatisere, mens vi vil styrke fellesskolen. De vil svekke offentlig sektor og arbeidstakernes rettigheter, stikk i strid med den politikken vi fører. Det er store og tydelige forskjeller mellom alternativene.


Inge Ryan forteller alt!

Inge Ryan forteller ALT til VG i dag. Her spares det ikke på noe!

Kanskje like greit å fortelle selv i stedet for å la ansatte ved Ullevål sykehus lekke taushetsbelagt informasjon for noen tusenlapper utover sommeren for å holde saken varm og avisen Dagbladet i økonomisk live.

Om sykdomsforløpet
Jeg begynte å føle meg dårlig tirsdag for 14 dager siden. Likevel gikk jeg på jobb dagen etter, fordi jeg hadde så mye å gjøre. (...) Men feberen tiltok, og klokken seks på ettermiddagen sovnet jeg i sofaen på kontoret. Først flere timer senere våknet jeg, og greide å kare meg hjem. (...) Dagen etter var han sjanseløs, og måtte bli i sengen med over 40 i feber. Både på fredag var han enda verre, og tok kontakt med bedriftslegen på Stortinget. (...) Bjørg ringte til Riksospitalet. Etter hyggelig kontakt med flere ansatte der, fikk hun beskjed om at jeg kunne henvende meg til mottagelsen på Ullevål. Årsaken til at jeg ble vist dit, var at Rikshospitalet ikke kunne ta imot denne typen akuttilfeller.


Om rommet:
Deretter ble jeg overført til et rom som lå for seg selv. Der var det flere rør i taket, og svært kraftig lufting. Jeg tror det var et slags isolat, som vanligvis brukes for å isolere smittefarlige personer.

Ryan syntes etter hvert det ble gruelig kaldt på rommet. Først spøkte han med sykepleierne og lurte på om «det var mulig å få inn en vedovn her». (...) Det tror jeg ikke de forsto, så da spurte jeg i stedet om ekstra tepper. Jeg sa ifra fem ganger om at det var fryktelig kaldt på rommet. Til slutt hadde jeg fått fire tepper, og da det ikke hjalp, måtte jeg ta på meg boblejakken jeg hadde med meg. Jeg lå og ristet

Til slutt ba han om å få flytte ut i korridoren, eller på badet. - De sa de ikke hadde noen senger ledig. Men jeg hadde tatt hva som helst for å slippe å ligge der å fryse. Jeg var redd jeg ville bli «storklein», som vi sier på trøndersk.

Ryan fikk nei til dette. Da sto han selv opp, tok med seg stativet som forsynte ham med intravenøs medisin, og satte seg i en stol i gangen. - Det var derfra jeg ringte til Bjarne Håkon Hanssen, rådgiveren min og et par andre venner, sier han.


Om kontakten med sine venner:
Jeg kontaktet ham og to-tre andre nære venner for å fortelle at jeg var innlagt med lungebetennelse, og hvordan jeg hadde det. I den forbindelse fortalte jeg at det var så kaldt på rommet at jeg hadde flyttet meg ut i en stol i korridoren utenfor. Og jeg tilføyde noe sånt som at «det er sannelig ikke så greit å være pasient heller»


Jeg blir oppgitt over de delene av norsk presse politikerkorps (les: Fremskrittspartiet) som har forsøkt å spille politisk på Inge Ryans sykdom.

40 i feber på tredje dagen, redd, iskald og oppgitt: en visstnok ideell situasjon for konspirerende samtaler, politiske overgrep, maktmisbruk og ekkelt samrøre.

At bloggere plasserer seg der den politiske sympatien ligger er dog som forventet.

"Bjarne Håkon må gå!"

Herregud.

Takk til VG som stakk hull på denne Dagbladet-ballongen.

mandag 22. juni 2009

Blitzhuset Frp-pusset opp for 21,5 millioner

Oppussingen av Blitzhuset er ferdig og en fornøyd ordfører Fabian Stang konstaterer:

Blitz er en viktig ressurs i forhold til det å sette ting på dagsorden. Vi trenger et aktivt ungdomsmiljø med sterke meninger.

Det er alltid vanskelig å prioritere hva som skal gjøres, men han syntes dette bygget med kombinasjonen av både omsorgsboliger, Blitz-lokaler og Munchs museumsleilighet i tillegg til forskjønnelsen av området er et vellykket resultat, som han håpet ville bli til stor glede for byen.

I videoen til ABC Nyheter så ytres det endog at tagging er "kunstverk".

Frp er blitt som andre partier og fortjener respekt sa Jagland i går.

Jeg tror jeg nå forstår hva det var han mente.

Debatten går i alle fall.
Solid analyse av Dagbladet-grums

Martin Grüner Larsen har skrevet en voldsomt god gjennomgang av Dagbladets to grumsete artikler om muslimer og demografi.

Anbefales lest av alle med interesse for temaet. Men i og med at den er så lang at den kunne vært gitt ut i bokform så fyll opp kaffekoppen først.

Tar meg den frihet å klippe ut et par prosenter av artikkelen:

Altså så har vi to synspunkter. Det ene, det trygge, grønne valget, er at Norge kommer til å bli underkastet sharia, det farlige røde valget er det tilsynelatende snillistiske utsagnet at ingenting kommer til å forandre seg – et utsagn som ikke gir noen umiddelbar mening utenfor konteksten av svaret til Khan-Østrem. De to utsagnene presenteres altså som likeverdige og like seriøse, mens det ene rives løs fra kontekst og misrepresenterer utsagnet. (...) Den tredje muligheten: "Jeg synes selve spørsmålet er meningsløst" er ikke en mulighet, til tross for at Meland spesifikt sier i sin oppfølgerartikkel at journalistene allerede visste at SSB ikke forutser at det noen gang kommer til å bli muslimsk flertall i Norge. Til tross for at denne kunnskapen fantes hos journalistene ligger det altså innbakt i selve presentasjonen at dette er et seriøst spørsmål som det finnes i all hovedsak to svar på, som begge tilsynelatende tar spørsmålet på alvor.

Vi har, ifølge søketjenesten Retriever, hatt over titusen artikler om hijab i år, og ca. 2.600 om klimakrisen. Vi snakker mer om klesvalg og symbolikk hos en minoritet i Norge enn om en av de definerende konfliktene for vår generasjon.

Dagbladetjournalistenes ansvar burde heller være å skape de korrekte rammene for debatten. Å levere fakta og premisser til den. For eksempel ved å slå ned på dem som faktisk propaganderer demografimyten (jeg ser for meg overskriften "SLIK LYVER DE TIL DEG OM ISLAM". Hvorfor er den saken ikke skrevet?) eller ved å fortelle oss hvem innvandrerne er. Hvem er det egentlig vi snakker om?

Andre om saken:

Konrads Tankesmie
Dagblad-journalisten
venstresida.net - Kunnskapsløst vrøvl om muslimer

søndag 21. juni 2009

12 teknologier som redder verden

Hva skal vi nordmenn - som i mindre og mindre grad selv er i stand til å produsere vårt daglige brød - egentlig jobbe med i framtiden.

Vel vi kan kanskje forsøke å redde verden fra klimaproblemene.

Teknisk Ukeblad har laget en serie av punktene i Chris Goodall sin bok "Ten Technologies to Save the Planet".

1. Vindkraft
2. Solenergi
3. Havenergi
4. Kombinert varme og elektrisitet
5. Supereffektive hus
6. Elbiler
7. Andregenerasjons biodrivstoff
8. Karbonfangst og -lagring
9. Biochar
10. Biogassbrenning

Partiet Fremskrittspartiet er dog ikke fornøyd med denne ovenfra-og-ned forståsegpåerlisten fra klimaindustrien og har i stedet laget to egne punkt:

1. Biomembran
2. Atomkraft

Goodall nevner ikke biomembran, men atomkraft kommer han inn på - men avviser på grunn av kostnadene:

The new nuclear power station on the island of Olkiluoto in western Finland is a clear example. Electricity production was originally supposed to start this year, but the latest news is that the power station will not start generating until 2012. The impact on the cost of the project has been dramatic. When the contracts were signed, the plant was supposed to cost €3bn (£2.5bn). The final cost is likely to be more than twice this figure and the construction process is fast turning into a nightmare. A second new plant in Normandy appears to be experiencing similar problems. In the US, power companies are backing away from nuclear because of fears over uncontrollable costs.


Så det er åpenbart nok av arbeid å ta til på der ute. Men hva bør lille Norge satse våre få menneskelige ressurser på?

Ett av de ti punktene, Frp-atomkraft eller enda mer boring etter olje?

Energipolitisk talsmann i Frp, Ketil Solvik-Olsen, ber folk venne seg til tanken på norske kjernekraftverk i kommersiell drift etter 2020. – Et slikt kjernekraftverk kan bli finansiert av kraftkrevende industri og bør ligge i Sør-Norge, sier Solvik-Olsen til Aftenbladet.


Powerade presenterer drap på vg.no. Takk, NRK

VG har i dag lagt ut videoen av at en jente dør i armene på sin far etter å ha blitt skutt av regimets soldater eller medsammensvorne milits.

Avisen går ikke god for sannhetsgehalten i videoen - og historien før og etter den - men legger den uansett ut. Dog ikke uredigert: VG sin versjon av videoen starter med at det reklameres for Powerade og deres nettsted som anmoder oss om å "Gi Jernet!".

Smakløst.

TV2-Nyhetene har også sin, enda verre, variant:Takk til NRK som som eneste norske kanal og mediehus bedriver reklamefri, ordentlig journalistikk gjennom å ha en reporter på stedet som så godt hun er i stand til forsøker å verifisere de mange ryktene og påstandene som florerer fra begge hold.

Ovennevnte drap ser for eksempel ut til å ha foranlediget det korrespondent Sidsel Wold selv observerte som lynsjestemning:

Flere steder kom det til sammenstøt, og ett sted var det veldig skremmende. En basiji skal ha drept en pike og vi så masse blod på bakken. Folk hadde tatt av ham klærne og løp etter ham - det så ut som at de hadde tenkt å ta livet av denne basijien. Det var lynsjestemning.


Også flott at vi endelig får sett at Iran, demonisert gjennom årtier, består av alt annet enn en enhetlig blokk hvis eneste tanker i hodet er å invadere, islamisere og kjønnslemleste oss.

Man ønsker seg der som alle andre steder litt forskjellig.

Iranere er jommen meg mennesker de også.

Måtte borgerkrigen ende med mest mulig godt til flest mulig.

Storayatolla Hossein Ali Montazeri:

Å motsette seg folkets krav er religiøst sett forbudt.

Oppdatert 23:27 - Sidsel Wold er én av to NRK-journalister i Teheran. Den andre er Mina Ghabel som bl.a rapporterer via twitter.

Forbud mot klær

I nasjonen eksisterer det i dag forbud mot å kle for mye av seg - men det har hittil i landets historie ikke kommet noe forbud mot å kle for mye på seg.

Det har vært 100% enighet blant alle partier at hva man velger å ta på seg og sine barn om morgenen ja det er opp til hver enkelt.

Dog er det nå flere og flere som mener man bør innføre forbud mot klesplagg. I Frankrike fremmes det i disse dager lovforslag som samfunnsdebattanter som Sara Azmeh Rasmussen og Hege Storhaug også her til lands har sagt at de ser fornuften i:

Maskering i det offentlige rom må forbys.


Å nekte folk å gå med t-skjorter med Muhammedkarikaturer og opp-ned-kors på hadde sannsynligvis vært sett på som angrep mot ytringsfriheten. Men det å legge fram totalforbudsforslag og true med straff mot nonnedrakter, babybikinier, burkas, skaut og - hva vet jeg - kalotter fordi noen tvinges til å gå med disse plaggene det er ikke angrep på vårt verdisett som bygger på at Staten skal blande seg minst mulig inn i private forhold?

Og hvordan man går kledd er vel et slikt privat forhold som man ikke lovregulerer.

Det har i alle fall vært det.

I tusenvis av år.Ja til og med ansatte i skoleverket får lov til å ha på seg det de måtte ønske - inkludert politiske symboler:

Dette er hverken undervisningsminister Kristin Clemet eller sentrale politikere på Stortinget enige i. Clemet uttalte til NRK i går at det er ulovlig å nedlegge forbud mot å bære davidsstjerne. Politikere fra SV til Fremskrittspartiet mener den norske ytringsfriheten skal være romslig nok for slikt.

Siden læreren heller ikke var jøde, var det rimelig å oppfatte bruken av davidstjernen som en politisk ytring, og ikke religiøs ytring, selv om læreren selv påsto det. Saken endte med at statsråd Kristin Clemet slo fast som et prinsipp at det var tillatt med religiøse og politiske symboler i skolen.
Eller skal man relativisere - Israelvenner støtter davidstjerner men nekter hammer og sigd mens muslimer vil ha forbud mot kors og Che-skjorter men støtter skaut, hijab og burka?

At i Norge er vi kristne og heterofile så da er det greit med kors men ikke davidstjerner, skaut eller regnbuefargede armbånd - noe annet ville være snikjødifisering, snikislamisering eller snikhomsifisering?

At i Norge er vi sosialdemokrater så da er det uaktuelt å la folk få propagandere for ytterliggående politiske holdninger som involverer å gjennom revolusjon gi mer til de fattige på bekostning av de rike - yte etter evne, få etter behov.
Oppdatert 22.6.09, VG: Sarkozy: - Burka har ingen plass i FrankrikeHagtvet ser Hatet mot muslimer

Det burde vært selvsagt og helt unødvendig å si det Bernt Hagtvet - professor i statsvitenskap og bl.a. redaktør av boken "Folkemordenes svarte bok" - sier til Dagsavisen i dag. Men allikevel presenteres det som en nyhet og gis spalteplass:

Det burde ha vært en mye strengere kontroll med nettdebattene. Det har alltid vært dovegger i samfunnet. Det nye nå er at de er blitt flyttet rett inn i offentligheten. (...) Homofile og alle andre utgrupper, spesielt muslimer, er utsatt i nettdebattene, sier Hagtvet. (...) Jeg lurer på hvem de neste blir. Jøder, eldre eller funksjonshemmede?


Hovedpoengene i "Folkemordenes svarte bok":

Bidragsyterne er gjennomgående enig i at felles for ideologier tilknyttet folkemord er religion, rase og territorium. Lengsler etter det rene, det enkle og det perfekte virker å ha en fremtredende rolle i opptakten til de fleste folkemord i det 20 århundre.

En annen gjennomgående slutning i boken, er at de som har utført overgrepene var ”uhyggelige normale”. Dehumanisering av ofrene blir en avgjørende mekanisme for folkemord. Der fanger eller motstandere ble sett på som udyr, der forsvant sperrene. Ofrene ble klassifisert som et onde det var legitimt å fjerne. Det handler i følge forfatterne ikke om abstrakt ondskap, men om overgrep alle kan utføre hvis omstendighetene er tilstede.
Opprinnelig publisert: 20.6.09, 17:27
Oppdatert: 21.6.09, 10:59

lørdag 20. juni 2009

Helse-Hanssen - medmenneske eller elitist?

At Bjarne Håkon Hanssen viser en menneskelig side i dag er flott.

Dumt, men flott.

Hanssen burde naturligvis ha lagt personlige følelser til side når en nær venn legges inn med alvorlig sykdom og ikke opplever den behandling som er helsevesenet i verdens rikeste land verdig.

Og latt personlige følelser være personlige følelser.

For våre politikere i dag skal opptre som maskiner. Døgnet rundt. For om de ikke gjør det kan Arne Strand og resten av redaktørveldet slippes fri med den bokstavlig talt billigste form for journalistikk: den der politikere kan settes opp mot idealbildet av et menneske og så kommentariere spalte opp og spalte ned hvor forferdelig dette mennesket er.

Som ikke lever opp til dette idealbildet.

Dette idealbildet ingen mennesker er i stand til å leve opp til 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Fordi de er mennesker. Og ikke politiske og menneskelige maskiner.

Denne saken er, kort sagt, ikke viktig.

Men man kan naturligvis produsere spaltekilometer rundt den. I dagesvis. Ingenting er enklere. Ingenting er billigere.

Kommentatorene står i kø. For dette krever det ingen innsikt i noe som helst for å kunne ha en mening om. Og hver eneste redaksjon har sine fast ansatte kommentatorer sittende å vente på en sak som dette - og om man skulle ha behov for å "fylle ut" så er vil jo det å ringe en eller tre på den statiske personlisten man har liggende - som inkluderer en alltid villig spill-og-ballende opposisjon - ta 5 minutt med prat og 30 minutt med skriveri og vips så har man en sak man kan legge ut.

Men hva vil vi ende opp med etter dager og uker og hundrevis av journalist- og kommentariat-timer?

Jo: konklusjonen at Bjarne Håkon Hanssen gjorde noe politisk dumt: han viste menneskelig svakhet.

Og det vet vi jo allerede nå.

Så da er altså ikke Bjarne Håkon den 24-timer-i-døgnet velstriglede, politisk topptrente broileren Arne Strandsene der ute mener han burde være.

Men en kar som det kan glippe for av og til.

Og som endog vedgår det:

Når jeg nå ser reaksjonene dette har skapt, ser jeg at det er telefoner jeg ikke burde ha tatt. Det er jeg veldig lei meg for, for det kan ha ha gitt inntrykk av at vi forskjellsbehandler.

Greit for meg. Ferdig med den saken - det finnes verre ting enn å ha en menneskelig helseminister.

Og god bedring, Inge Ryan.

Hvor mange norske journalister er det forresten i Iran i dag?
Så vidt jeg har fått med meg: 1.Andre om saken:
ToreO.no: Legesutring
Vox Populi: Hvorfor du ikke kan ringe, Bjarne Håkon

fredag 19. juni 2009

- HRS misbruker tillit

Human Rights Service-saken ruller videre. I dag:
Klassekampen har snakket med integreringspolitikere fra Ap, KrF, SV, Høyre og Frp. Alle forventer at Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) kommer til bunns i påstandene mot HRS slik at de kan ta stilling til framtida til organisasjonen.


Bent Høie (H):
Jeg kan bare forestille meg hvilke ord Hege Storhaug selv ville brukt dersom det var en innvandrerorganisasjon som hadde brukt samme metoder. En organisasjon som hevder så sterkt at de jobber for liberale verdier kan på ingen måte forsvare denne typen illiberale virkemidler.


Høie mener at om påstandene til Amal Aden medfører riktighet så bryter man vilkårene for offentlig støtte og at det i så fall må få konsekvenser for organisasjonen.

Arild Stokkan Grande (Ap) reagerer på at Human Rights Service igjen sår tvil om troverdigheten til tidligere støttespillere som målbærer kritikk mot organisasjonen:

Når kvinnene var ute med sin historie i første omgang var det ingen tvil om deres troverdighet, men når de kommer med kritikk av HRS så skal vi plutselig være i tvil om deres troverdighet. Det er ufattelig viktig at både politiske partier og andre samfunnsaktører tar slike historier og kvinnene som forteller dem på alvor. Altfor ofte brukes historiene deres som brekkstang for å si at de er bekreftelser på at man bør ha en innstramming i innvandringspolitikken, og det er misbruk av tillit.


Bjørg Tørresdal (KrF):
Hvis man virkelig er opptatt av at norske jenter med innvandrerbakgrunn skal unngå kjønnslemlestelse må man ikke misbruke deres tillit og utsette dem for nye overgrep som denne typen aksjon eller spaning.
Alle sitater fra dagens Klassekampen (ikke på nett).

10 valgvinnende punkt

Fint debattinlegg i Dagbladet: En oppskrift på politisk suksess.

1. Flytt oppmerksomheten bort fra alt som fungerer fint i samfunnet
2. Sørg for å framstille problemene som uløselige under dagens system.
3. Velg alltid eksempler der minoritetspersoner framstår i et dårlig lys.
4. Bruk eksempler der minoritetspersoner, helst kvinner og barn, framstår som ofre.
5. Vær konsekvent med å dele befolkningen inn i «oss» og «dem».
6. Skap et inntrykk av at alle sosiale problemer skyldes minoritetene.
7. Framstill majoritetskulturen som enhetlig og ufeilbarlig.
8. Opprett ditt eget nettsted.
9. Ikke sitér andre ukritisk.
10. Vær omhyggelig med ordvalget.

Frp blokkerte likelønnsforslag

I borgerlig styrte Bergen la SV og Arbeiderpartiet onsdag fram følgende forslag:

Bystyret ber byrådet utarbeide og legge frem egen sak om likelønnsstrategi for Bergen kommune


Høyre stemte mot.
KrF stemte mot.

Men det gjorde ikke stort - for Siv Likelønn Jensen sitt parti Fremskrittspartiet satt med de avgjørende stemmene og da ville jo dette gå glatt gjennom.

Men partiet Fremskrittspartiet stemte mot.

De også.

Gina Barstad (SV):
Jeg er veldig skuffet over dem. Med Frp sine stemmer ville dette gått gjennom, men i stedet blokkerer de vedtaket. – Selv mener jeg dette viser at Frp bløffer når de prøver å få folk til å tro at de er for likelønn
60 prosent av alle kvinner som er sysselsatt i kommunen jobber deltid. Det er en av de viktigste årsakene til at de tjener mindre enn menn. (...) I komiteen var de helt tause, selv om jeg oppfordret dem direkte, sier Barstad, som ikke har særlig tro på Jensens og Frps engasjement for likelønnskampen.
Lurer på hva Siv Jensens oldemor ville ha sagt.
Det er et problem at vi har snakket om likelønn i hundre år, uten å gjøre noe med det, sier Siv Jensen, som hedrer oldemoren Betsy KjeldsbergBhatti sluppet fri

02.04.08:
Jeg mener norsk media går for langt i å vise medlidenhet for Afran Bhatti. Det virker som om de glemmer at denne mannen har vært notorisk kriminell siden han var 15 år, sier Ellingsen. Han er justispolitisk talsmann i FrP. (...) Hele apparatet rundt etterforskingen av Bhatti var preget av at trusselen ikke ble tatt alvorlig. Det var skandaløst at PST ikke hadde ekstraressurser å ta av, og derfor måtte avblåse overvåkningen av Bhatti kl 24, for å fortsette dagen etter. - Når PST, som nettopp skal bekjempe terrorisme, må avblåse overvåkningen av en terrormistenkt fordi de ikke har penger forteller det alt


04.06.08:
Ellingsen mener Bhatti har sluppet for billig unna med 8 år i forvaring. - Jeg mener samfunnet skal slå hardere ned på slike handlinger som Bhatti er skyldig i. Jeg føler meg ukomfortabel med at domstolen karakteriserer skuddene mot Det mosaiske trossamfunnet som grovt skadeverk, sett i lys av Bhattis kriminelle historie.I dag, 19.06.09:
31-åringen ble frikjent for terrortiltalen allerede i Oslo tingrett. Senere ble han dømt til åtte års forvaring for drapsforsøk i lagmannsretten. Nå har imidlertid Høyesterett avgjort at lagsmannsretten gjorde en feil. Forsvarer Elden mener klienten har oversonet for lengst etter at forvaringsdommen nå er opphevet.

- PST og påtalemyndigheten gikk hardt ut. Det som står igjen av anklagene er at min klient er dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen og for erverv av to skytevåpen, sier Elden og legger til: - Påtalemyndigheten og PST startet den saken som «opp som en bjørn» og det har endt som «ned som en skinnfell», sier Elden.


Hva skal man egentlig med domstoler når dom ikke er nødvendig for å uttale seg om navngitte personers handlinger og holdninger?

"Mannen er jo terrorist" - men politiet hadde i følge Fremskrittspartiet rett og slett ikke midler nok til å bevise det.

torsdag 18. juni 2009

Frp tydeligst for og mot homoekteskap

I de liberale kristenkonservative vestligkulturelle ytringsfrihetsforsvarerdelene av norsk politikk pågår det i disse dager en kamp om hvem som er mest homoskeptisk.

Og, ja, det er, for ordens skyld, her om å gjøre å være MEST skeptisk. Jan Harsem i organisasjonen ved navn "Nordisk nettverk for ekteskapet" er helt klar på hvem som er best/verst:

FrP har de mest krystallklare programformuleringene av samtlige partier på dette området, selv om også KrF er tydelige. Dersom FrP får gjennomslag for sine programformuleringer så er det ikke noe igjen av reformen felles ekteskapslov


Slikt vil ikke Dagfinn Høybråten ha noe av og går kraftig til motmæle:

Enhver som kan lese vil forstå at det er stor forskjell på et parti som forplikter seg til å arbeide for en endring av hele ekteskapsreformen tilbake til den lovgivningen vi hadde fram til nyttår, og et parti som bare vil evaluere den nye loven


For ordens skyld: Krf ønsker å omgjøre, Frp ønsker (i alle fall i dag - gudene vet hva de mener i morgen) å kun evaluere.

Om vi skulle nå Litauen-tilstander om de to en dag skulle komme til å regjere sammen?

Tja.

Hva en borgerlig regjering egentlig vil mene her er helt i det blå:


Så her har vi absolutt alle standpunkter. En helgardering internt i Frp (hadde de ikke nettopp et landsmøte der slikt skulle avklares?) og en helgardering hos Bondevikene.

Ikke rart nevnte Jon Harsem hisser seg opp:
Vanebo kan gjerne mene at felles ekteskapslov er kjempebra og ikke må røres, men han er en illojal løs kanon på FrP - dekket når han unnlater å informere om partiets krystallklare vedtak.


Når får vi vite hva partiet egentlig mener? Er det liberalerne eller kristenfolket vi skal høre på?

10 skatteparadisredermillioner til Høyre

Usikker på hvordan dette kan være god reklame for de blå.

Daglig leder for Høyres valgfond 2009, Øystein Eriksen Søreide, melder om rekordgave til partiet. Skipsreder Johan Jørgen Ugland spytter inn 10 millioner til Høyres valgkamp. Dette er den største gave til partiet noensinne, skriver Aftenposten.From the outside, there’s no way to see that Ugland House is the official address of 18,857 companies. The white and green-trimmed five-storey office building, singled out by Barack Obama, on the George Town, Grand Cayman, waterfront has only one tenant: Maples and Calder, a law firm and company services provider. (...) Like dozens of law firms operating in Grand Cayman, the British Virgin Islands and other tax havens, Maples and Calder help their international clientele avoid some US taxes by creating offshore entities, establishing trusts or opening checking and savings accounts.


Om kampen mot skatteparadis blir intensivert ytterligere med blå regjering?

Det er vel heller tvilsomt.- Skatteparadiser kan utryddes på et år

Hege Storhaug tatt i løgn

Human Rights Service-skandalen vokser for hver dag som går. I dag kom det for dagen at organisasjonen spaner på småjenter og at Hege Storhaug farer med løgn.

- HRS spaner på jenter
Thomas R. Wyller, advokat for politanmeldt mor:

Ifølge eget vitneutsagn har Rita Karlsen i HRS drevet etterforskning mot denne familien. Hun bekrefter selv at de har bedrevet utstrakt etterforskning, særlig mot en av jentene. De overvåket jenta, fulgte etter henne, ga falske opplysninger om hvorfor de var der, og forsøkte å fotografere henne og søsteren uten å være i kontakt med foresatte


Hege Storhaug tatt i løgn
Hege Storhaug ga lørdag følgende forklaring på organisasjonens egne hjemmesider:

Verken Karlsen eller jeg har vært i noen som helst kontakt med somaliske jenter i prosjektet med å avdekke kjønnslemlestelse. Det er rett og slett ikke slik vi jobber. Man oppsøker ikke barn som kan ha vært utsatt for overgrep.


Og i og med at Rita Karlsen sier at hun har vært i kontakt med somaliske jenter så bedriver Storhaug løgn.

Men til høsten kan nok organisasjonen glede seg over millioner ekstra å spane på småjenter for om partiet Fremskrittspartiet kommer til makta.Etter fem dager uten et pip i en eneste kanal eller avis har endelig et medie nummer to
innsett at slik kan vi vel ikke ha det:

Det er kjent at de fleste anmeldelsene om kjønnslemlesting de siste månedene kommer fra HRS. Både på og mellom linjene gir Storhaug inntrykk av at Aden har vært en hovedkilde. Aden benekter rollen som «Deep Throat», hun sier hun var tolk. Men det somaliske miljøet vil nå tro at hun er hovedkilden. Mitt spørsmål er: Hvordan kan Storhaug som kritiserer KK for å skade Aden, selv gå aktivt inn for å skade henne? Aden ofres for å redde eget skinn. Det er ufint og uprofesjonelt.

Og HRS sine forsvarstaler blir mer og mer desperate. I dag:

Rita Karlsen
Hege Storhaug

...men fortsatt uten at alvorlige påstander imøtegås. Tvert i mot begynner man å dytte barna og Kampen foran seg:

Men selve saken, at det handler om kampen mot kjønnslemlestelse, den er derimot ikke særlig sentral.


Og når denne type argumenter tys til da lukter dette aldeles ikke godt.Konrads Tankesmie

De blå: -5.3 prosentpoeng

Hvorfor de blå raser 5,3 prosentpoeng - og Frp står for 4,2 av disse - på dagens Sentio-måling for Dagens Næringsliv er ikke godt å si for en som aldri ville ha vurdert å stemme på dem uansett.

Men om det er korrekt? Ja, det er det.

Merkelig at ingen skriver om det, dog.

Men heller velger å fokusere på at partiet Fremskrittspartiet går fram på et slags meningsmålingsforsøk for...Østfold:

Nettavisen
VG
TV2 Nyhetene
Moss Avis
frp.noFaksimile fra TV2Nyhetene - som heller ikke synes at det blå ras er en nyhet.

onsdag 17. juni 2009

521 Frp-millioner til de 17 rikeste

Ingen nyhet, naturligvis, men greit å få det tallfestet:

Rikfolk åpner villig portemoneen for å støtte Frp. Og det kan lønne seg: Med Frps skattemodell ville Norges 17 rikeste spart nær 521 millioner kroner i skatt.

Sannsynligvis har Norges 17 rikeste nok penger som det er. Så dette synes jeg er unødvendig politikk.

De 521 millionene bør etter min mening heller gå til infrastruktur, skoler, sykehus og eldreomsorg og sånn.

For eksempel holder jo denne summen 4.961 barn med barnehageplass et helt år eller man kan velge å bygge fire kilometer med firefelts motorvei.

tirsdag 16. juni 2009

Snikhomsifisering - nei takk!

Det er ikke bare Carl Ivar, Nina Karin og resten av det kristenvestligkulturelle grunnfjell her til lands som har problemer med at enkelte mindreverdige former for sengeaktivitet utføres i de private hjem:

Litauens parlament godkände på tisdagen med stor majoritet en lag som förbjuder "främjande av homosexualitet". (...) Lagen, som antogs med 67 röster mot 3 och 4 nedlagda, förbjuder offentlig spridning av uppgifter som anses skönmåla eller främja homosexualitet. Motiveringen är att "sådan information kan skada ungdomars mentala och fysiska hälsa, liksom deras intellektuella och moraliska utveckling"


Så da vet de som irriterer seg over snikhomsifisering hvor de bør legge ferien.

Integreringsminister Hege Storhaug (Frp)

Fremskrittspartiet sørget for at Human Rights Service fikk 500.000 kroner i støtte i 2002 og 2 millioner i prosjektstøtte fra 2005. Partiet har også ønsket å frita organisasjonen fra å måtte konkurrere om prosjektmidler med andre organisasjoner - i klartekst: overføre de årlige millioner uansett planer, mål og resultater.

Når Per Sandberg ytrer at praktisk talt alt Hege Storhaug har av ønskede tiltak allerede er programfestet hos partiet så er det vel ikke så snodig å forestille seg HRS-lederen som en i ånden ypperlig Integreringsministerkandidat?

Eller vil det at Storhaug og organisasjonen i disse dager kritiseres kraftig av Amal Aden - forfatteren av en bok Siv Jensen har trukket fram i hele høst, vinter og vår - forandre på noe av dette?


Hege Storhaug om Siv Jensen:
For alle oss som i mangfoldige år har stått med begge beina godt plantet på venstresiden i norsk politikk grunnet et intenst forhold til humanisme og beskyttelse av sårbare barn og kvinner, må det være et massivt paradoks at det er formann Siv Jensen som troner i vår tids viktigste feminismekamp.


Gerhard Helskog om Hege Storhaug:
Jeg hadde en dårlig følelse av at hun ikke forsto når hun tråkket innenfor folks private liv, og jeg hadde en følelse av at målet helliger middelet for henne. Jeg hadde en klar følelse av at de menneskene hun skulle hjelpe, opplevde henne som en belastning. Da blir jo alt snudd på hodet. Jeg gikk og lurte på om hun var ganske grenseløs


Per Willy Amundsen (Frp) om Human Rights Service:
Vi har ikke et direkte forhold til HRS. Men vi leser rapporter, bøker og publikasjoner de har kommet med. (...) Vi forholder oss til deres påstander som en av flere kilder. Deres stemme alene har ikke vært med på å prege Fremskrittspartiets politikk, selv om de er en del av det.


Per Sanderg (Frp) om Hege Storhaug:
Hege er inne på nesten samtlige av de områdene vi har hatt fokus på, både når det gjelder programarbeid, men også i stortingsgruppa vår gjennom seks-sju år.
Amal Aden om Hege Storhaug:
Hege Storhaug sier hun er en frihetskjemper, og så gjør hun det hun kan for å begrense friheten min.


Siv Jensen om Amal Aden:
Dette er en ung somalisk jente som forteller en veldig sterk historie. Hun har bedt om, tror jeg, fire fem ganger om å få komme i dialog med den norske regjering. blitt blankt avvist hver gang. Hun har en sterk historie og hun har mange tiltak hun mener bør gjennomføres. Når har regjeringen tenkt å snakke med henne?


Eva Norderhaug om Hege Storhaug og Human Rights Service:
Strategien deres er å mistenkeliggjøre disse jentene, og å blånekte på at noe kritikkverdig har skjedd. De slår hardt tilbake, og bruker jentenes vanskelige bakgrunn og oppvekst som en av forklaringene på at de går ut mot organisasjonen.


Saynab Mohamud om Hege Storhaug og Human Rights Service:
Jeg og mange andre som har vært borti dem. De truet oss med at de hadde lydopptak da vi gikk ut mot HRS for noen år siden.


Rita Karlsen, Human Rights Service, om Amal Aden:
Etter at jeg tok Aden i feilinformasjon, bestemte jeg meg for å kunne dokumentere alle videre samtaler med henne, nettopp fordi jeg tidligere har erfart hvilke beskyldninger som kan komme. Det er vel ikke annet å si enn at jeg fikk rett, og lydopptakene eksisterer. Heldigvis.


Henning Jakhelln, professor i arbeidsrett:
Å gjøre opptak av ansatte er et kontrolltiltak som de ansatte skal gjøres kjent med. Særlig dersom arbeidsgiver ønsker å beholde opptakene for å bruke dem seinere i kontrollsammenheng.


Amal Aden om Human Rights Service:
Men jeg har ikke godkjent at de sprer usannheter om meg på sine hjemmesider. Nå tror det somaliske miljøet, som HRS har anmeldt for omskjæring, at det er jeg som deres hovedkilde. Det skaper problemer for meg.

Les mer:

VG - niks
Aftenposten - nope
NRK - neida
Dagbladet - nix pix
Dagsavisen - nada
TV2 - nichts
Nettavisen - njet
Document.no - spøker du?

"Kulturkamp, Nå"

Frps intellektuelle alibi Asle Toje ble sittende stum igjen etter gårsdagens Politisk Kvarter-debatt med Tarjei Skirbekk som omhandlet Toje sitt debattinnlegg "Kulturkamp, Nå".

Lenge siden jeg har bevitnet en slik overkjøring - mye smånervøs latter. Ja det gikk faktisk så langt at han påstod at han bare er en vanlig velger når jo sannheten i følge ham selv er at han sitter i partiets internasjonale utvalg.

Anbefalte fem minutter, dette.

NRK P2 - Politisk Kvarter 15.juni 2009 : spol fram til ca.halvveis.
Oppdatert 23.6: "Kulturkampen fortsetter"
Oppdatert 1.7: Kulturkamp (hvorfor nevnes ikke Toje sitt verv i Frp?)

mandag 15. juni 2009

Grunnloven og nynasjonalistene

Nynasjonalismen står sterkt og det er kanskje på tide å børste støv av den opprinnelige Grunnloven og lære av våre nasjonsbyggende landsfedre.

1814-grunnloven brakte ingen store forandringer i fremmedlovgivningen: tatere, utenlandske tiggere, munker og jesuitter, og jøder ble erklært for uønskede. Den største forandringen i lovverket var kanskje at den såkalte jødeparagrafen ble strammet inn: i "dansketiden" kunne jøder få adgang til riket hvis de hadde kongelig leidebrev; denne ordningen ble nå fjernet. En konsekvens av dette var blant annet at en dansk utsending og hoffråd av jødisk avstamning ikke fikk komme inn i Norge for å føre forhandlinger da norske myndigheter ønsket å ta opp et statslån av Danmark. Forhandlingene måtte derfor finne sted på svensk side av Svinesund.


Jødeparagrafen ble opphevet i 1851, mens jesuittene og sigøynerne måtte vente helt til 1954 med å igjen slippe inn. Dog til samtlige KrF'ere, halve Bondepartiet og noen Høyrefolk sine skarpe protester:
Stortingsinnstillingen viser forståelige - men misforståtte - bekymringer. Man kunne visstnok ikke stole på jesuittene. De er ubetinget lydige mot paven, og har en problematisk moraloppfatning som tillater løgn og alle midler for å nå deres mål - til stor skade for barn og unge.

Det vil si sigøynerne slapp heller ikke da inn fordi man innførte en ny formulering som sa at "omstreifere o. l" kunne avvises - noe som i praksis innebar at sigøynerne måtte holde seg ute.

I og med at tilhengerne av religionen Islam visstnok har en felles kultur som går i arv til kommende generasjon, generasjonen etter der, generasjonen etter der (og så videre) og som om få år vil innebære både kjønnsfascisme og voldelige opptøyer så er det vel greit å være føre var og innføre noen stramme lover og regler mot disse grupperingene allerede i dag?

Eller er det bare ørkesløs, monetært innbringende bjeffing som er formålet - og ikke endringsmedførende biting?

Nå har man sagt A lenge nok - på tide å, som i 1814, si B nå, nynasjonalister.

Hva er tiltakene?

Hva skjer om pakkisene blir i flertall?

Dagbladet v/journalistene Astrid Meland og Gunnar Thorenfeldt stiller i dag sin variant av Arne Myrdal-spørsmålet "Hva skjer om pakkisene kommer i flertall?" og flere kjente debattanter gir sine svar.

Venstrepolitiker Yousuf Gilani tror endringene vil begrense seg til å bli "mer halalmat i butikken og mer variasjon i hudfarger" mens forsker og samfunnsdebattant Aslak Nore mener vi får "voldelige opptøyer av typen man har sett i England og Frankrike" og "press i utenrikspolitikken, for å hindre støtte til Israel".

Nazneen Khan Østrem mener "ingenting vil nødvendigvis endre seg med mindre de er fanatiske islamister, og det er meget lite sannsynlig" og samme linje legger Bushra Ishaq seg på. Førsteamanuensis Berit S. Thorbjørnsrud avviser problemstillingen og begrunner det med at man ikke har å gjøre med en enhetlig gruppe: "man kan ikke spå betydningen for politisk, sosial eller kulturell endring".

Abid Raja liker ikke spørsmålsstillingen men understreker viktigheten av at det jobbes med integreringstiltak i problemområdene for å unngå ghettoer og indre justis. Mohammad Usman Rana frykter ikke ting som sharialover og kjønnslemlestelse men snur på flisa og er bekymret for sikkerheten til de som i Dagbladets problemstilling antydes er et problem.Hege Storhaug i Human Rights Service har ingen problemer med å spå og mener at om pakkisene kommer i flertall så vil "Norge underlegges sharia, og muslimer vil, i tråd med sharia, bli herskerne, og andre religiøse grupper vil få dhimmi-status". Vi ender i følge Storhaug da opp med "et religionsfascistisk og kjønnsfascistisk samfunn".

Forfatter og islamforsker Anne Sofie Roald er uenig med Storhaug og tror de "vil få en typisk «norsk» holdning til islam; likestilling, demokrati og toleranse.". Hans Rustad i det klamme mørkeloftet document.no velger i dag å ikke trekke fram personlige anekdoter om "svarte vandrende telt" men nøyer seg med å påpeke av vi kan ende opp med segregerte samfunn før han avslutter med å legge til at "debatten er preget av at mediene holder igjen".

Bruce Bawer oppsummerer sitt syn kortfattet og fint: "Ett ord: sharialov" mens Ali Esbati mener diskusjoner rundt demografisk utvikling er rasistisk og ønsker ikke å delta.

Av samme grunn ytrer ikke jeg min mening her heller.

Sånn - da har begge sider av debatten fått komme til orde og vi har belyst problemstillingen "Hva skjer om pakkisene blir i flertall". En fin drøft-oppgave til bruk i skoleverket dette.

NB! Av en eller annen grunn fikk vi ikke høre fra de som kanskje mener sterkest av alle rundt dette temaet - SIAN, Vigrid eller Norgespatriotene - men dette var sikkert bare en glipp av Dagbladet.

FMI mener at flerkulturelle samfunn splitter befolkningen. Foruten at vår egenart, kultur og religion blir utvasket og til slutt kan forsvinne, risikerer vi at sosiale goder som er opparbeidd gjennom generasjoner, blir rasert på grunn av minkende samhørighet og solidaritet, økt egoisme og mistillit mellom innbyggerne. Generelt et land med ringere livskvalitet. Historisk sett fører land med etnisk mangfold til konflikter mellom de ulike folkeslagene. Den verdenskjente statsviteren Robert D. Putnam presenterte sommeren 2007 en artikkel om etnisitet, samfunnsdeltagelse og sosial kapital gjennomført i USA. Hans eget forskningsfunn viste at etnisk mangfold gav mindre samhold.

Konrads tankesmie: Islamofobi-industrien
(...): Norsk presse og måten vi snakker om islam på
Esbatis kommentarer: Vad händer om det blir för många judar på stan?

Dagbladet 20.06.09: Burde ikke db.no publisert denne saken?