mandag 15. juni 2009

Hva skjer om pakkisene blir i flertall?

Dagbladet v/journalistene Astrid Meland og Gunnar Thorenfeldt stiller i dag sin variant av Arne Myrdal-spørsmålet "Hva skjer om pakkisene kommer i flertall?" og flere kjente debattanter gir sine svar.

Venstrepolitiker Yousuf Gilani tror endringene vil begrense seg til å bli "mer halalmat i butikken og mer variasjon i hudfarger" mens forsker og samfunnsdebattant Aslak Nore mener vi får "voldelige opptøyer av typen man har sett i England og Frankrike" og "press i utenrikspolitikken, for å hindre støtte til Israel".

Nazneen Khan Østrem mener "ingenting vil nødvendigvis endre seg med mindre de er fanatiske islamister, og det er meget lite sannsynlig" og samme linje legger Bushra Ishaq seg på. Førsteamanuensis Berit S. Thorbjørnsrud avviser problemstillingen og begrunner det med at man ikke har å gjøre med en enhetlig gruppe: "man kan ikke spå betydningen for politisk, sosial eller kulturell endring".

Abid Raja liker ikke spørsmålsstillingen men understreker viktigheten av at det jobbes med integreringstiltak i problemområdene for å unngå ghettoer og indre justis. Mohammad Usman Rana frykter ikke ting som sharialover og kjønnslemlestelse men snur på flisa og er bekymret for sikkerheten til de som i Dagbladets problemstilling antydes er et problem.Hege Storhaug i Human Rights Service har ingen problemer med å spå og mener at om pakkisene kommer i flertall så vil "Norge underlegges sharia, og muslimer vil, i tråd med sharia, bli herskerne, og andre religiøse grupper vil få dhimmi-status". Vi ender i følge Storhaug da opp med "et religionsfascistisk og kjønnsfascistisk samfunn".

Forfatter og islamforsker Anne Sofie Roald er uenig med Storhaug og tror de "vil få en typisk «norsk» holdning til islam; likestilling, demokrati og toleranse.". Hans Rustad i det klamme mørkeloftet document.no velger i dag å ikke trekke fram personlige anekdoter om "svarte vandrende telt" men nøyer seg med å påpeke av vi kan ende opp med segregerte samfunn før han avslutter med å legge til at "debatten er preget av at mediene holder igjen".

Bruce Bawer oppsummerer sitt syn kortfattet og fint: "Ett ord: sharialov" mens Ali Esbati mener diskusjoner rundt demografisk utvikling er rasistisk og ønsker ikke å delta.

Av samme grunn ytrer ikke jeg min mening her heller.

Sånn - da har begge sider av debatten fått komme til orde og vi har belyst problemstillingen "Hva skjer om pakkisene blir i flertall". En fin drøft-oppgave til bruk i skoleverket dette.

NB! Av en eller annen grunn fikk vi ikke høre fra de som kanskje mener sterkest av alle rundt dette temaet - SIAN, Vigrid eller Norgespatriotene - men dette var sikkert bare en glipp av Dagbladet.

FMI mener at flerkulturelle samfunn splitter befolkningen. Foruten at vår egenart, kultur og religion blir utvasket og til slutt kan forsvinne, risikerer vi at sosiale goder som er opparbeidd gjennom generasjoner, blir rasert på grunn av minkende samhørighet og solidaritet, økt egoisme og mistillit mellom innbyggerne. Generelt et land med ringere livskvalitet. Historisk sett fører land med etnisk mangfold til konflikter mellom de ulike folkeslagene. Den verdenskjente statsviteren Robert D. Putnam presenterte sommeren 2007 en artikkel om etnisitet, samfunnsdeltagelse og sosial kapital gjennomført i USA. Hans eget forskningsfunn viste at etnisk mangfold gav mindre samhold.

Konrads tankesmie: Islamofobi-industrien
(...): Norsk presse og måten vi snakker om islam på
Esbatis kommentarer: Vad händer om det blir för många judar på stan?

Dagbladet 20.06.09: Burde ikke db.no publisert denne saken?

blog comments powered by Disqus