tirsdag 30. juni 2009

Trafikkdrap. Det siste tabu.

Om det skjer en bilulykke med dødsutgang i disse dager så er første innskytelse, naturlig nok, å føle med med de omkomne og deres familier.

Neste steg er som regel å skylde på "politikerne" som ikke har sikret veien nok. Om det var en møteulykke kunne dødsfallene "vært unngått" om man hadde satt opp midtdelere - om det var en utforkjøring så kunne dødsfallene "vært unngått" ved å hatt sterkere autovern. Ja etter en ulykke på søndag ble det det i etterkant endog avkrevd midtdelere midt i tunneller - midtdelere som hadde gjort det umulig å snu og komme unna den eksplosjonsartede brannen.

Men om man setter seg i en bil og gasser opp til alt for høye hastigheter - er det da lov å skylde på noen andre enn seg selv?

Og om man nå mister kontrollen over bilen - og kræsjer inn i en fotgjenger eller motgående bilist - er det ikke da drap på lik linje med et hvilket som helst annet drap? Lemlestelse på linje med en hvilken som helst annen lemlestelse?

Det å påpeke slikt i etterkant av en dramatisk og tragisk ulykke - en ulykke som aldri hadde skjedd om man fulgte trafikkreglene - det virker å være det siste tabu. Vi sier trafikkulykke i stedet for trafikkdrap.

Og det er så mye mer behagelig å skylde på "politikerne".

Noterer meg at partiet Fremskrittspartiet følger opp utspillet "sprit døgnet rundt og også på bensinstasjoner" fra forrige uke med dagens "fartsmålinger er et grovt brudd på personvernet".

Her er det ikke mye sympati med ofrene for alt for stor fart på norske veier.

Det å ta et oppgjør med norsk ungdomskultur der store motorer, alkohol, fart og ikke akkurat fartsiverdempende gatebilløparrangementer virker ikke å være i dette partiets timeplan. Tvert i mot - man har jo på noen få dager lansert to anti-Trygg Trafikktiltak. Ja det hevdes endog at man frykter "folk kan bli for opptatt av hvor fort man kjører".

At folk følger med på hva fartsgrensen er på den strekningen man kjører, Fremskrittspartiet, er ikke et problem.

Lemlestelser av annen noe mer unorsk type, derimot, har svært høyt fokus.

Vi burde som et minimum kalle drap for drap. Og undersøke årsakene til at de skjer. Og finne måter å unngå dem på. Fotobokser og andre tekniske innretninger vil hjelpe noe - men først og fremst handler dette om at vi bør ta en kikk på oss selv. Vi er ikke i nærheten av å være i mål før det å kjøre for fort er like lite sosialt akseptert - i alle aldersgrupper og kulturer - som det å kjøre i fylla.

I Eiksundtunnelen har farten over tid vist et gjennomsnitt på 84 km/t, og dette er blitt vurdert til å være for lavt, selv om farten er betydelig høyere kvelder, helger og om natten. (...) I juni i år har punktmålingen nede i Eiksundtunnelen registrert enkelthastigheter opp til 155 km/t nede i tunnelen. Om dette er et utrykningskjøretøy eller et vanlig kjøretøy vet Vegvesenet ikke.

I 2005 ble det beslaglagt 3633 førerkort. I 2008 hadde tallet økt til 6137, viser UPs statistikk. Det er en økning på hele 69 prosent. Høy fart fortsetter å være er den største årsaken til beslaglegging av førerkort.


blog comments powered by Disqus