fredag 26. juni 2009

Frp og statistikk

Kun 21% av Fremskrittspartiets velgere er i følge en Norstat-måling enige i partiets politikk ovenfor Israel.

At denne informasjonen presenteres i selveste NRK Lørdagsrevyen får partiet til å gå amok på egne hjemmesider. For dette stemmer aldeles ikke med virkeligheten!

At NRKs reporter Anders Magnus i følge partiet er 'venstreradikaler' og at kanalen det ble presentert i var 'ARK' er to argumenter. Så presenterer man selve rosinen i argumentpølsa:

I fjor ble det sendt inn seks leserinnlegg om Midt-Østen-konflikten til avisen Fremskritt. Samtlige innlegg var klart Israel-vennlige. Hittil i år er seks av syv innlegg i Fremskritt skrevet til forsvar av staten Israel. Det kan derfor ikke være tvil om hvor grasrota i bevegelsen står i forhold til disse spørsmål.


Er det elitistisk å påpeke at dette blir en smule....enkelt?

Frp avslutter tiraden mot 'ARK' sin 'venstreradikaler' Anders Magnus på følgende vis:
Vi aksepterer at mediene setter FrPs politikk i et kritisk søkelys, men vi bør i det minste forvente at reportasjene er saklige og sannferdige.

Valgforsker Bernt Aardal sin kommentar til Norstat-målingen innehold et par andre momenter enn Anders Magnus sine påståtte politiske holdninger:

Vi har fått et bilde av at Frp nærmest har overtatt KrFs rolle når det gjelder støtte til Israel. Men det man glemmer, er at dette ikke er det typiske med Frp-velgerne. De er betydelig mer sekulære og kanskje ikke så interesserte i Israel-spørsmålet.


At partiet går fram i dag er nok noe man også lar være å ta på alvor om NRK og Anders Magnus skulle være den som videreformidlet informasjonen.

I stedet setter man seg nok da til å telle antall positive innlegg i partiavisen Fremskritt den siste måneden. Og ut av dette materialet konstruere en ordentlig måling og ikke en Bernt Aardal-legitimert-ovenfra-og-ned våsemåling.
Se ellers Konrads gjennomgang av hvor venstrevridde norske medier nå egentlig er.

blog comments powered by Disqus