fredag 19. juni 2009

10 valgvinnende punkt

Fint debattinlegg i Dagbladet: En oppskrift på politisk suksess.

1. Flytt oppmerksomheten bort fra alt som fungerer fint i samfunnet
2. Sørg for å framstille problemene som uløselige under dagens system.
3. Velg alltid eksempler der minoritetspersoner framstår i et dårlig lys.
4. Bruk eksempler der minoritetspersoner, helst kvinner og barn, framstår som ofre.
5. Vær konsekvent med å dele befolkningen inn i «oss» og «dem».
6. Skap et inntrykk av at alle sosiale problemer skyldes minoritetene.
7. Framstill majoritetskulturen som enhetlig og ufeilbarlig.
8. Opprett ditt eget nettsted.
9. Ikke sitér andre ukritisk.
10. Vær omhyggelig med ordvalget.

blog comments powered by Disqus