fredag 19. juni 2009

- HRS misbruker tillit

Human Rights Service-saken ruller videre. I dag:
Klassekampen har snakket med integreringspolitikere fra Ap, KrF, SV, Høyre og Frp. Alle forventer at Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) kommer til bunns i påstandene mot HRS slik at de kan ta stilling til framtida til organisasjonen.


Bent Høie (H):
Jeg kan bare forestille meg hvilke ord Hege Storhaug selv ville brukt dersom det var en innvandrerorganisasjon som hadde brukt samme metoder. En organisasjon som hevder så sterkt at de jobber for liberale verdier kan på ingen måte forsvare denne typen illiberale virkemidler.


Høie mener at om påstandene til Amal Aden medfører riktighet så bryter man vilkårene for offentlig støtte og at det i så fall må få konsekvenser for organisasjonen.

Arild Stokkan Grande (Ap) reagerer på at Human Rights Service igjen sår tvil om troverdigheten til tidligere støttespillere som målbærer kritikk mot organisasjonen:

Når kvinnene var ute med sin historie i første omgang var det ingen tvil om deres troverdighet, men når de kommer med kritikk av HRS så skal vi plutselig være i tvil om deres troverdighet. Det er ufattelig viktig at både politiske partier og andre samfunnsaktører tar slike historier og kvinnene som forteller dem på alvor. Altfor ofte brukes historiene deres som brekkstang for å si at de er bekreftelser på at man bør ha en innstramming i innvandringspolitikken, og det er misbruk av tillit.


Bjørg Tørresdal (KrF):
Hvis man virkelig er opptatt av at norske jenter med innvandrerbakgrunn skal unngå kjønnslemlestelse må man ikke misbruke deres tillit og utsette dem for nye overgrep som denne typen aksjon eller spaning.
Alle sitater fra dagens Klassekampen (ikke på nett).

blog comments powered by Disqus