søndag 21. juni 2009

Hagtvet ser Hatet mot muslimer

Det burde vært selvsagt og helt unødvendig å si det Bernt Hagtvet - professor i statsvitenskap og bl.a. redaktør av boken "Folkemordenes svarte bok" - sier til Dagsavisen i dag. Men allikevel presenteres det som en nyhet og gis spalteplass:

Det burde ha vært en mye strengere kontroll med nettdebattene. Det har alltid vært dovegger i samfunnet. Det nye nå er at de er blitt flyttet rett inn i offentligheten. (...) Homofile og alle andre utgrupper, spesielt muslimer, er utsatt i nettdebattene, sier Hagtvet. (...) Jeg lurer på hvem de neste blir. Jøder, eldre eller funksjonshemmede?


Hovedpoengene i "Folkemordenes svarte bok":

Bidragsyterne er gjennomgående enig i at felles for ideologier tilknyttet folkemord er religion, rase og territorium. Lengsler etter det rene, det enkle og det perfekte virker å ha en fremtredende rolle i opptakten til de fleste folkemord i det 20 århundre.

En annen gjennomgående slutning i boken, er at de som har utført overgrepene var ”uhyggelige normale”. Dehumanisering av ofrene blir en avgjørende mekanisme for folkemord. Der fanger eller motstandere ble sett på som udyr, der forsvant sperrene. Ofrene ble klassifisert som et onde det var legitimt å fjerne. Det handler i følge forfatterne ikke om abstrakt ondskap, men om overgrep alle kan utføre hvis omstendighetene er tilstede.
Opprinnelig publisert: 20.6.09, 17:27
Oppdatert: 21.6.09, 10:59

blog comments powered by Disqus