fredag 26. juni 2009

Partiprogrammet som varte i 27 dager

Fra Frp's handlingsprogram 2009-2013 publisert på Frps nettsider 26.mai 2009:

Familieinnvandringsordningen begrenses til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år. Familieinnvandring for ektefelle bør bare kunne innvilges hvis paret ikke har større samlet tilknytning til noe annet land enn til Norge. Voksne familieinnvandrere må ha opparbeidet seg et minimum av kunnskaper om norsk språk og samfunnsliv.


Per Sandberg i Stavanger Aftenblad i dag:

Familien skal gjenforenes til det landet der tilknytningen er størst. Er dette Somalia, eller Iran, ja så får familien gjenforene seg der.


Frp vil altså, i dag, ikke ha familiegjenforening på norsk jord.

Ali som flykter fra regimet i Iran til Norge i disse dager har det værsågod med å flytte tilbake til sin Teheran-boende kone og to barn om han ønsker å se dem igjen.

Per Sandberg går også inn for å skille mellom personer "som forfølges individuelt for politisk aktivitet" og de som for eksempel flykter fra kjønnslemlestelse, antisemittisme eller ekstrem homofobi:

Kriteriene er utvannet. Forfølgelse på grunn av religion, seksuell legning og kvinner som ber om asyl fordi de forfølges som kvinner, vil ikke være gyldige hvis vi får bestemme

Per Sandberg sitter i toppetasjen på partikontoret og ytrer at de eneste som reelt sett er truet er politiske flyktninger. Og man kan da også undres om dette med "politisk flyktning" er noe som er smettet inn i disse Iranopptøyer-tider.

Det står ikke noe om dette i programmet.

En flyktning er i følge FNs flyktningkonvensjon:
...en person som på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en bestemt sosial gruppe eller på grunn av politisk mening, er ute av hjemlandet sitt og ikke i stand til, eller på grunn av slik frykt, ikke villig til å la seg beskytte av hjemlandet eller å returnere dit.


Og hva er forresten motivasjonen bak Per Sandbergs ønske om å sende kvinner tilbake til kjønnslemlestelse og menn til forfølgelse og i verste fall dødsstraff for sin legning eller religion?

Jo, i et av verdens rikeste land er svaret Økonomi:

Og grunnen er at innvandring til Norge ikke er bærekraftig. Det koster rett og slett for mye, sier Sandberg. (...) Danskenes sentralbank har gjort jobben vi ikke vil ta i Norge og konkludert med at for at en innvandrer skal lønne seg, må han komme til Norge som 30-åring, jobbe fulltid i 30 år og dra tilbake til hjemlandet når han blir pensjonist.


Hva var det poenget var med slike årlige landsmøter med vedtak av programmer og sånt nå igjen?

Få badet Siv Jensen i flomlys?

Kan ikke være lett å sitte i regjering med ADHD-partier.

blog comments powered by Disqus