søndag 14. juni 2009

Livsfarlig bilbeltesurmuling

Nesten 10 prosent av alle bilister bruker ikke bilbelte.

1 av 2 som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte.

Bruk av bilbelte reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent av de om lag 1350 hardest skadde årlig

Rundt 100 drepte i trafikken årlig bruker ikke bilbelte, ifølge Tore Vaaje, trafikkforsker i Gjensidige NOR. Hadde de gjort det, ville 50 av disse livene vært spart. Med både kollisjonsputer og bilbelte ville 60 av 100 overlevd.

Man har hevet satsene på andre trafikkoverseelser, men beltegebyret på 750 kroner har stått stille lenge. Dette gebyret skal nok nå økes, for det harmonerer ikke med skadeomfanget som manglende beltebruk fører til

Fra 1. juli blir det dobbelt så dyrt å bli tatt for kjøring uten bilbelte. Da økes gebyret fra 750 til 1500 kroner. – Dette er ren trakassering av norske bilister, sier Gjermund Hagesæter (FrP).


Hvor problematisk er det egentlig for voksne folk å overholde en SÅ enkel og SÅ livsviktig regel?

I følge lov-og-orden partiet Fremskrittspartiet er det åpenbart fryktelig problematisk.

blog comments powered by Disqus