lørdag 27. juni 2009

Et program for diskriminering

Følgende formulering, endog under overskriften "Valgfrihet for foreldre og likebehandling av barn" i Fremskrittspartiets program:

I tillegg vil vi fornye dagens kontantstøtte gjennom søknad og kriterier hvor kontantstøtten må kunne oppfylle enkelte kriterier av hensyn til barnets ve og vel.

...åpner åpenbart opp for det meste av ønsket diskriminering. Her kan partitoppene skru til så mye eller lite man måtte ønske.

For hvilke "kriterier" er det egentlig man åpner for. Nei se det har ikke de hundrevis av landsmøtedeltagerne som vel på beste demokratiske vis var ment å utforme politikken på landsmøtet i slutten av mai tatt stilling til.

Derav Sylvi Listhaugs presisering i dag: "at du kan norsk og har forutsetninger for å integrere barn". Og om ikke dette slår an så kan jo Per Sandberg eller Siv Jensen mene noe helt annet og det vil også være innenfor rammene av partiprogrammet.

Hva skal man med partiorganisasjon og medlemmer når det er de 5-6 på toppen som bestemmer politikken.

Og hva har det med "Likebehandling av barn" å gjøre at barnet får tusenvis av kroner mindre å leve for om mor eller far ikke snakker godt nok norsk. Hvorfor skal barnet lide for foreldrenes manglende kunnskaper?

Fra partiets prinsipprogram:

Likebehandling mellom nordmenn og innvandrere er avgjørende for å forebygge konflikter, noe som betyr at særegne ordninger for innvandrere må avvikles.


Og for de som heller til "diskriminering meg her og diskriminering meg der": hvor ofte skal disse byråkratiske foreldretestene gjennomføres? Hva vil testene koste?
Om det blir Frp i valgurnen i år? Tror ikke det.

blog comments powered by Disqus