lørdag 6. juni 2009

Støre inspirert av Obama. Hva med Siv?

Jonas Gahr Støre er førstemann av norske politikere til å kommentere Obamas muslimforsonende Kairo-tale. Til Dagsavisen sier landets utenriksminister mye godt deriblant noen setninger om lovreguleringer og forbud:

For sosialdemokratiet er det snakk om et frigjøringsprosjekt. Obama sier han respekterer kvinner som ikke ønsker å arbeide eller ta utdanning, men han advarer mot de samfunnssystemer som låser kvinner i denne situasjonen. I mange tilfeller er det ingen lov eller forskrift som kommer til å frigjøre dem. De må ha mot og trygghet til å bryte fri. Men legg merke til det han sa om at i USA har de vært villig til å gå til retten for å forsvare bruk av hijab. Det er noe vi skal tenke på i en norsk kontekst, der man demoniserer og stigmatiserer kvinner som vil bruke det. Ingen skal påtvinge kvinner å gå med hijab, men ingen har heller rett til å rive det av dem.

Ole Moen til VG:
Folk som Dick Cheney, Rush Limbaugh og andre får vann på mølla og vil si «se, nå er denne skapmuslimen på verdensturné» og «nå er Amerika utrygt». Klart det var mye selvbiografisk i Obamas tale. At han forsto og hadde respekt for islamsk kultur, og at han selv hadde opplevd det på tre kontinenter. Han stiller opp som en slags garantist for at det er mulig å leve fredelig sammen, for han har selv sett det i praksis


De som ikke liker Siv Jensens og Dick Cheney sin motsatte strategi - så splid og grave lenge og vel i inn- og utland samt eget hode for å finne noen halmstrå som kan støtte opp under et ekkelt ord som "snikislamisering" - har da heldigvis et alternativ å stemme på.

Flere som tar opp Obama-hansken i det norske politiske miljø?

Når kommer Siv og Per med sin kommentar?

Eller ble dette litt for komplisert å forholde seg til?blog comments powered by Disqus