søndag 21. juni 2009

Forbud mot klær

I nasjonen eksisterer det i dag forbud mot å kle for mye av seg - men det har hittil i landets historie ikke kommet noe forbud mot å kle for mye på seg.

Det har vært 100% enighet blant alle partier at hva man velger å ta på seg og sine barn om morgenen ja det er opp til hver enkelt.

Dog er det nå flere og flere som mener man bør innføre forbud mot klesplagg. I Frankrike fremmes det i disse dager lovforslag som samfunnsdebattanter som Sara Azmeh Rasmussen og Hege Storhaug også her til lands har sagt at de ser fornuften i:

Maskering i det offentlige rom må forbys.


Å nekte folk å gå med t-skjorter med Muhammedkarikaturer og opp-ned-kors på hadde sannsynligvis vært sett på som angrep mot ytringsfriheten. Men det å legge fram totalforbudsforslag og true med straff mot nonnedrakter, babybikinier, burkas, skaut og - hva vet jeg - kalotter fordi noen tvinges til å gå med disse plaggene det er ikke angrep på vårt verdisett som bygger på at Staten skal blande seg minst mulig inn i private forhold?

Og hvordan man går kledd er vel et slikt privat forhold som man ikke lovregulerer.

Det har i alle fall vært det.

I tusenvis av år.Ja til og med ansatte i skoleverket får lov til å ha på seg det de måtte ønske - inkludert politiske symboler:

Dette er hverken undervisningsminister Kristin Clemet eller sentrale politikere på Stortinget enige i. Clemet uttalte til NRK i går at det er ulovlig å nedlegge forbud mot å bære davidsstjerne. Politikere fra SV til Fremskrittspartiet mener den norske ytringsfriheten skal være romslig nok for slikt.

Siden læreren heller ikke var jøde, var det rimelig å oppfatte bruken av davidstjernen som en politisk ytring, og ikke religiøs ytring, selv om læreren selv påsto det. Saken endte med at statsråd Kristin Clemet slo fast som et prinsipp at det var tillatt med religiøse og politiske symboler i skolen.
Eller skal man relativisere - Israelvenner støtter davidstjerner men nekter hammer og sigd mens muslimer vil ha forbud mot kors og Che-skjorter men støtter skaut, hijab og burka?

At i Norge er vi kristne og heterofile så da er det greit med kors men ikke davidstjerner, skaut eller regnbuefargede armbånd - noe annet ville være snikjødifisering, snikislamisering eller snikhomsifisering?

At i Norge er vi sosialdemokrater så da er det uaktuelt å la folk få propagandere for ytterliggående politiske holdninger som involverer å gjennom revolusjon gi mer til de fattige på bekostning av de rike - yte etter evne, få etter behov.
Oppdatert 22.6.09, VG: Sarkozy: - Burka har ingen plass i Frankrikeblog comments powered by Disqus