fredag 26. februar 2010

Faiza, sykdom, HRS, integrering og tenketanker

Faiza Ashrafs drapsmann har tilstått og pekt ut en 28-årig taxisjåfør som oppdragsgiver. 28-åringen har i følge VG vært "sykelig opphengt" og "håpløst forelsket" i Ashraf. I følge samme avis var 28-åringen også i 2006 "sykelig forelsket" i en annen kvinne.

Ashraf ringte selv til politiet et par uker før bortføringen og ytret at han hadde "plaget og terroristert henne i fem år".

Den norske, statsstøttede tenketanken Human Rights Service leverte følgende smi-mens-jernet-er-varmt-analyse om saken for et par uker siden:

"mange vil mene at det mest nærliggende er at hennes nærmeste står bak"


Den gamle, gode "mange vil mene"-metoden duger som kjent ypperlig når man vil levere et budskap på en uangripelig måte. Mer nedrig får det ikke blitt.

Abid Raja går i disse dager rundt og forsøker å samle støtte til en tenketank mot radikal islam:

"Radikale muslimer må tas på hjemmebane - med kunnskap og argumenter. Det kan vi gjøre, fordi vi har en unik tilgang til store deler av de muslimske miljøene i Norge."


Partiet Fremskrittspartiet, som hyrer inn Human Rights Service til partiarrangementer både titt og ofte, avviser statsstøtte til denne tenketanken allerede før den er etablert. Per Willy Amundsen til papir-VG i dag:

"Dette er et typisk eksempel på at innvandrerorganisasjoner vil melke statskassen. Det er storsamfunnet som skal definere integreringspolitikken, ikke innvandrernes egne særinteresser."


Noen tenketanker er åpenbart viktigere enn andre.

Ikke minst, tydeligvis, de uangripelig ryktespredende.

NATO dreper flere barn enn Taliban

NATO drepte flere barn enn enn Taliban i 2009. NATO-styrkene endte opp med å ta livet av 153 barn, mens Taliban klarte 128.

I og med at det norske forsvar ikke aner noe som helst om hvor mange de tar livet av der nede er vel tallene ikke helt til å stole på.

Men det er jo de eneste tallene vi har.

Om å beklage ytringer

Aftenposten på redaksjonell plass:

"De (jødene) kommer ind som sildestim. De sætter sig fast over hele byen. Der er snart ikke en fruktbutik, et utsalg av brukte klær, et lager av ure og andet kram uten at der staar en smilende jøde bak disken. Osterhaugsgaten er fremtidens Ghetto eller jødekvarter. Men bare vent, om nogen tid finder vi dem snart som smarte eiere av villaer paa vestkanten. ... Snart har de foten indenfor en avis, en bank, universitetet og Nationalgalleriet."


Er usikker på om slikt oppgulp noengang har blitt beklaget.

Men hadde beklagelser skadet? At slikt er "første skritt mot sensur"? Neppe.

At beklagelser som prinsipp nå er forferdelig?

Vi gir ordet til danske politikere:


"Det er dypt, dypt pinlig at Tøger Seidenfaden selger seg ut av Danmarks og Vestens ytringsfrihet."

"Det er vanvittig. Det er krenkelser i mediene hver eneste dag. Slik er ytringsfriheten."


Politikere har altså ingenting i mot å beskrive Politikens ytringer og handlinger som ukloke - mens man i andre sammenhenger er ment å vokte seg vel mot å som politiker si noe som helst om hva mediehus foretar seg.

Før jul beklaget VG en ekkel ytring mot en minoritet.

Og flott var det. Det var alle enige om.


"Jeg har stor sans for vide rammer når det gjelder ytringer, men den der ville jeg som redaktør ikke brakt videre. Dette er ikke først og fremst en frimodig ytring, men en krenking av mennesker."


Men nå er beklagelser plutselig ikke så flott lenger.

Jaja.

Og politikere på ytre-høyre er klare på hvordan de ønsker at pressen nå skal agere:

"Jeg mener, at medierne skal genoptrykke tegningerne i protest mod Politikens forlig"


Men det er en stund siden i alle fall danske aviser slukte instruksjons-kroken fra den kristennasjonalistiske ytterkant:

"Ingen danske medier bragte tegningerne, da terrorplanerne mod Jyllands-Posten blev kendt, og der var heller ikke nogen tegninger i medierne, da tegneren Kurt Westergaard i januar blev udsat for et mordforsøg."

Konrad: Selvsensur i danske aviser

torsdag 25. februar 2010

Symbolpolitikk

Hijab skal forbys. Neida, hijab skal forbys ja - men bare i barneskolen. Nei - hijab er ok, men burka derimot det skal totalforbys i "offentlige rom". Nei, ikke burka, men niqab! Nei, begge deler - både niqab og burka!

Mørkeloftet referer til en Newsweek-artikkel som oppsummerer det hele:

"In the last few months, a dark tribalism has swept Europe. In January, after Italy's worst race riots since World War II, the government sent armed carabinieri to clear out camps of jobless African migrants in the country's south. In Britain, Tory leader David Cameron recently pledged to slash immigration by 75 percent if elected. In France, which is heading into key regional elections this spring, President Nicolas Sarkozy has launched a noisy debate about "French identity" that has featured talk of banning the burqa and other kinds of minority bashing. Even Switzerland, long one of Europe's most refugee-friendly states, has turned ugly, passing a referendum amending its Constitution to ban minaret construction."


Det må da finnes viktigere ting å bruke tiden på for våre folkevalgte enn å bruke timer, dager og uker på å sette seg inn i og synse rundt klesplagg.
Om kvinner og klær


Ulf Erik demonstrerer mot seg selv

Ulf Erik Knudsen irriterer seg for tiden over taxisjåfører og gjør det liberalistiske politikere må gjøre når de frivillig har gitt fra seg styringsevne: melder seg inn i Facebook-grupper.

Fra liberaliseringsdebatten i Oslo Kommune i 1998:

"Denne saken er av prinsipiell karakter. Gjennom å foreslå utvidet antall drosjeløyver og åpne for flere drosjesentraler i Oslo vil byrådet at denne tjenesten skal kunnes drives under reell konkurranse. For høyrebyrådet er det viktig at denne type tjeneste fungerer i et friest mulig marked med færrest mulig politiske reguleringer, derfor også opphevelse av maksimalprisen."


"Poenget med dereguleringen er at passasjerene får flere valgmuligheter, og valgmuligheter gir bedre tilbud. Valg mellom ulike sentraler som ikke samarbeider, men konkurrerer. De konkurrerer om pris, regularitet, service, comfort og tilgjengelighet, ja, kort sagt: Totalkvalitet. Kundene, hva ønsker de? Jo, de ønsker en prisdifferensiering avhengig av tid på døgnet og kanskje ønsker de også "Tjejtaxi", slik de har i Sverige, når kvinner skal hjem på nattestid."Markedsliberaliseringskongen Trygve Hegnar så 10 år etter dette politiske ordskiftet enkelte problemer med det regimet som da ble innført. Da det kom for dagen at en israelsk familie måtte betale 2.700 i taxiregning for en kort tur mellom Oslo sentrum og Gardermoen:

"De fleste hadde tatt langt mindre betalt fra kunden enn det City Taxi gjorde. Men hvordan skal turister på besøk i Norge vite om de enorme forskjellene, spør Hegnar. - Informasjon til de reisende er nær null(....) Selv med skilting på flere språk, men ingen kunnskap om den flåingen City Taxi driver, vil mange av dem havne i den fellen at de velger første drosje i køen, skriver han i dagens leder i Finansavisen."


Ja, nettopp. Hvordan og hvorfor i alle dager skal en taxi-kunde bruke tid og krefter på å sette seg inn i prispolitikken til alle de mangslungne aktører og dermed til enhver tid være i stand til å ta de smarte valg som en liberaliseringspolitikk forutsetter at kundene er i stand til.

Man tar den taxien som står fremst i køen. Og dette er altså en "felle". At man tar den første i køen.

Noen kunder har det dog enda vanskeligere. Som Ulf Erik. For han venter på at det dukker opp en taxi med norsk-etnisk, kristen sjåfør.

Med så lave inntekter som taxisjåførene har - også et resultat av liberaliseringspolitikken - så blir Ulf Erik stående lenge.

For 9 av 10 drosjesjåfører i Oslo er av utenlandsk opprinnelse.

Og da blir han vel enda mer irritert.

Og melder seg inn i enda en Facebook-gruppe.


"De fleste utlendingene kjører drosje fordi de ikke får noen annen jobb. Nesten alle jeg kjenner har søkt andre jobber men får ikke engang svar. Særlig gjelder dette muslimer sier han."


lørdag 20. februar 2010

Life of Brian er ikke blasfemisk

Michael Palin: "Jesus is treated absolutely respectfully."

Og det er jo helt sant.

Regissør Terry Jones: "Filmen er ikke blasfemisk".

Og det er jo også helt sant.


"The Pythons unanimously deny that they were ever out to destroy people's faiths. On the DVD audio commentary, they contend that the film is heretical because it lampoons the practices of modern organised religion, but that it does not blasphemously lampoon the God that Christians and Jews worship. When Jesus does appear in the film (first, as a baby in the stable, and then later on the Mount, speaking the Beatitudes), he is played straight (by actor Kenneth Colley) and portrayed with respect. The music and lighting make it clear that there is a genuine aura around him on both occasions. The comedy begins when members of the crowd mishear his statements of peace, love and tolerance ("I think he said, 'blessed are the cheese makers'"). Importantly, he is distinct from the character of Brian, which is also evident in the scene where an annoying and ungrateful ex-leper pesters Brian for money, while moaning that since Jesus cured him, he has lost his source of income in the begging trade (referring to Jesus as a "bloody do-gooder").
Jesus framstilles to ganger i filmen - én gang som barn og én gang som voksen.


"Voltaire", misjoneringsforbud og landsforvisning

Skal religiøse ekstremister bli landsforvist, bli nektet å misjonere og bli nektet å bevege seg?

Hva skjedde med "Voltaire" sitt "Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det" som var så populært her forleden?

Stemmer for å la PST følge med problematiske elementer og la vårt politi og våre domstoler sørge for at folk som gjør noe kriminelt bures inne.

Slik vi gjør i alle andre saker.

Drap, voldtekt, pedofile overgrep og sånn.

"En åpen høring fant sted i Stortinget i kjølvannet av rapporten. Her understreket blant annet tidligere statsminister Kåre Willoch at overvåkningen av AKP i hans regjeringstid på 1980-tallet var korrekt fordi det dreide seg om en ulovlig og ekstremistisk organisasjon som hadde programfestet væpnet revolusjon, og som drev en virksomhet som etter regjeringens oppfatning var et brudd på straffeloven § 104a og § 98, som setter straff for «den som søker å bevirke eller å medvirke til at rikets statsforfatning forandres ved ulovlige midler»."


"Overvåkingen har påvirket hele min tilværelse, mitt yrkesliv og mitt privatliv. Jeg har vært ulovlig overvåket helt siden 1962, da jeg var noen og tretti år gammel. Overvåkingen skjedde på bakgrunn av legitim politisk virksomhet. Da er det latterlig å bli avspist med et beløp som er under en måneds lønn. Det har ikke engang symbolverdi."


"Willoch understreket også at overvåkningen under den kalde krigen måtte sees i sammenheng med den daværende sikkerhetssituasjonen, og sa bl.a. at «det var helt på det rene at både KGB og GRU (sovjetiske etterretningstjenester) drev en omfattende virksomhet i Norge som var meget farlig, de drev bl.a. forberedelser til systematiske mord i Norge etter et eventuelt krigsutbrudd og systematisk sabotasje. Da var det viktig å sørge for at vi hadde en effektiv overvåkningstjeneste, og det la den regjering jeg ledet overmåte stor vekt på, på samme måte som vi la vekt på en effektiv etterretning og et effektivt forsvar. Og dette førte frem."


torsdag 18. februar 2010

Hets avler hets

Hvorfor norsk presse gir mikrofoner til ko-ko ekstremister med hat-og-hets-budskap, konflikt-agenda og like mikroskopisk oppslutning som moral det forstår ikke jeg.

Hets, hat, sinne og frykt selger tydeligvis alt for godt.

Og hets avler hets.

Men kan det å trykke hets og hat fra enten den ene eller andre side noen gang føre til at det blir noen bedring på noe som helst?

O'Hellige Ytringsfrihet.

O'Hellige Politiske ukorrekthet.

Og hets avler hets.

Eller er det håp. Klassekampens Anders Horn spør i dag

"Kan man gå i rette med islamister uten å stemple muslimer?"


Han svarer

"Mohyeldeen Mohammad kan ha gjort en viktig jobb for det norske samfunnet, hvis det gjør at norske muslimer og ikke-muslimer klarer å samle seg mot en felles fiende."


Som et passende apropos ble den tidligere iranske konsulen Mohammad Reza Heydari i dag innvilget asyl sammen med sin familie.

"Jeg føler at norske myndigheter med dette gir sin støtte til den iranske opposisjonens kamp for frihet"


"Etter tjue år i diplomatiet og tre år som konsul ved den iranske ambassaden i Oslo, stod Mohammad Reza Heydari overfor et valg. På bildene av de blodige opptøyene i Irans gater i romjulen, så han noe han ikke lenger ville være en del av. - Jeg hadde ikke samvittighet til å fortsette, sier han."


Å behandle muslimer som én ensartet gruppe er umulig.

2 muslimer - 2 historier.

Og for enkelte virker dette utrolig nok å være en nyhet.

mandag 15. februar 2010

Ingen utlevering verken her eller der

Jemenittisk statsborger ettersøkt for voldtekt av norsk statsborger i England rømmer hjem til Jemen:

"Jeg kan bekrefte at vi har mottatt begjæringen fra britiske myndigheter, og vi har svart på den begjæringen. Vår holdning er akkurat den samme som vi har hatt tidligere. Grunnloven forbyr all utlevering av jemenittiske statsborgere til andre land, sier utenriksminister i Jemen"


Norsk statsborger tiltalt for narkotikasmugling i Bolivia rømmer hjem til Norge:

"Mange land utleverer aldri egne statsborgere, og det er også tilfellet med Norge, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i Utenriksdepartementet til NRK."


Ok.Oppdatering 20.2.10: Her møter Norge seg selv i døra

søndag 14. februar 2010

Eiendomsmeglermegler råder folk til å bruke megler

Å velge riktig megler når bolig skal selges anses å være så pass komplisert at det har dukket opp eiendomsmeglermeglere som skal det gjøre enklere for boligselgere å manøvrere seg fram i eiendomsmeglerlandskapet.

For det er visstnok ikke helt lett:

 • Hvor lang erfaring har du, antall år som megler, utdannelse?
 • Din salgserfaring? Ant. solgte boliger pr.år og annen erfaring
 • Har du lokalkunnskaper i område? Har du solgt her tidligere?
 • Hva slags rutiner har du for oppfølgning av bud og budrunder?
 • Hvor lenge er du tilgjengelig på telefon på ukedager og helger?
 • Fortell meg litt om bakgrunnen til meglerfirmaet du representerer.
 • Hva slags rutiner har dere for å følge opp interessenter?
 • Har du noen reelle interessenter til min bolig og evnt. hvor mange?
 • Hvem følger opp budene hvis du er på kundebesøk, etc.?
 • Har dere samarbeid med en bank og kan tilby interessenter lån?
 • Hva er åpningstidene og hvor lenge er du tilgjengelig på telefon?
 • Hvordan ønsker du vår bolig annonsert? Internett? Aviser?
 • Benytter du profesjonell fotograf og 360 grader visning på internett?
 • Hvilke faktorer vil du fremheve med vår bolig og beliggenhet?
 • Har dere garantipakker på annonser? Fortell om innholdet?
 • Hva er forskjellen på deres annonser kontra konkurrentene sine?
 • Hva innholder salgsoppgaven – antall bilder, plantegninger, etc.?
 • Informerer dere kunder i interesseregisteret deres før visningen?
 • Bruker dere utstillingsvinduer og eventuelt hvor?
 • Sendes det ut nabobrev (DM) i forkant av visning?
 • Holder du visningene selv?
 • Når kan vi tidligst holde visning ved bruk av deg?
 • Hva slags krav stilles til en visningsassistent?
 • Har du noen gode råd før visning?
 • Skiltes det godt før visning?
 • Hva er meglerprovisjonen?
 • Hvilke tjenester er inkludert og hvilke kommer i tillegg?
 • Hva blir den totale kostnaden ved bruk av deg?


Nå når regjeringen nylig gjorde det praktisk mulig for boligselgere å vurdere å selv selge boligen sin gjennom å tvinge markedsføringsmonopolisten finn.no til å ta i mot annonser fra også private boligselgere og ikke bare eiendomsmeglerfirmaer dukker da spørsmålet opp:

Bør jeg selge min egen bolig?


Eiendomsmeglermeglerne er i alle fall helt sikre i sin sak:

"Ikke selg boligen selv"


Og det var jo veldig overraskende.

Nei, man rådes heller til å kontakte en eiendomsmeglermegler og så kan dette firmaet "gi deg tips om de meglerne som er ansett å være blant de beste i ditt nærområde".

Verdiskaping.

Ytringsfrihet og statsstøtte

Fremskrittspartiet postulerer at ytringsfriheten er hellig.

"Det er jo ikke første gang vi ser de demonstrere mot verdier som har vært unike og urokkelige i den vestlige verden. I Norge er pressen suveren og ingen kan komme og diktere hva pressen kan og ikke trykke."


Tidligere denne uken krevde partiet at Miljøvernforbundet bør miste sin statsstøtte fordi "de gjør sitt ytterste for å rakke ned på en av Norges viktigste næringer".

Tidligere denne måneden krevde partiet at Natur og Ungdom skulle miste sin statsstøtte fordi de bedriver sivil ulydighet for å skape oppmerksomhet om en sak.

I fjor sommer krevde partiet at Islamsk Råd skulle miste sin statsstøtte fordi "de sprer eder og galle".

Tidligere har partiet krevd at SOS Rasisme skulle miste sin statsstøtte fordi de ikke setter pris på organisasjonens budskap.

Fremskrittspartiet postulerer at ytringsfriheten er hellig.

Men det å gjennom økonomisk knebling redusere antallet ytringer man ikke setter pris på er åpenbart ikke noe brudd med noe hellig.
PS! Fremskrittspartiet er det partiet som er mest avhengig av statsstøtte.

PS! Fremskrittspartiet har krevd at NRK skal instrueres til å sende Norsktoppen og Drømmehagen.

PS! Fremskrittspartiet har krevd at en barnebok om Norges første kvinnelige statsminister - som ingen i partiet har lest - aldeles ikke skal kjøpes inn til landets biblioteker.

Krigskorset gjenoppstår etter 60 år med fred

Krigskorset deles ut for fremragende innsats i krig. I 1949 ble det bestemt at utdelingen av utmerkelsen skulle innstilles. Den siste mottageren av korset - den høyest rangerte utmerkelse som bæres foran alle andre norske ordener og medaljer - var Milorg-radiomannen Ivar W. "Laffen" Wagle som sprengte seg selv i luften da han gikk tom for ammunisjon i kamp mot tyskerne på Flaskebekk i Nesodden i juli 1944.

60 år senere - 26. juni 2009 - bestemmes det at man igjen skal starte utdelingen. Statuttene forblir tilsynelatende bortimot uendret.

"Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp."

2.oktober 2009 blir Krigskorset igjen delt ut. Utmerkelsen går til kaptein Eiliv Austlid og begrunnelsen er "for personlig utvist tapperhet på fremragende måte under felttoget på Dovre 15. april 1940.".

Hvorfor gjenopptas utdelingen nå. Etter 60 år uten behov for utmerkelser for fremragende innsats i krig? Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:

"Det har vært viktig å kunne trekke forbindelseslinjene fra 2. verdenskrig gjennom etterkrigstiden og til de nye sikkerhetssituasjonene som nå må håndteres."


Reinnføringen av Krigskorset burde ha vært et passende tidspunkt å slutte å omtale "det militære bidraget" i Afghanistan som noe annet enn det det er.

Krig.

De opprinnelige statuttene til Krigskorset hadde dog den lille catch at man kun fikk det om man forsvarte nasjonen Norge.


"Krigskorset kan også gis til norske eller utenlandske personer som har innlagt seg særlige fortjenester av Norges forsvar ved fremragende militær eller sivil virksomhet under krig."


Nå fra 2009 får man det altså også om man er den angripende part.

Og "krig" er erstattet med "krig eller væpnet konflikt".

Eller "militært bidrag", om du vil.

lørdag 13. februar 2010

Offentlig it-suksess

Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) ba nylig norsk IT-bransje gi sine beste råd om hvordan IT bør brukes for å effektivisere offentlig sektor.

Microsoft, Telenor, Netcom, Software Innovation, Accenture hadde alle forslag og så også IBM:

"Det er et stort potensial i å utnytte teknologi til å lose trafikken gjennom byene i rushtiden. I dag brukes bomstasjonene mest til å sende folk en faktura. Vi kan bruke denne teknologien til å gi bilistene innspill om hvor de bør kjøre for å unngå kø og finne parkeringsplasser."


I Storbritannia har politikerne sluppet løs offentlig data - inkludert trafikkdata - på nettstedet data.gov.uk og gjort det gratis å bruke denne informasjonen til hva som helst.

Gordon Brown om politiker-initiativet:
"In a short space of months we have now created data.gov.uk which already opens over 2,500 data sets to enable people to hold us to account and make decisions about their public services – from monitoring traffic accidents locally to seeing how your local schools are performing. But this is just the start of creating new, more transparent public services and public sector bodies."

"A myriad of applications are being developed on the web by citizens for citizens – new websites on health, education, crime and local communities – that inform, enrich and enliven our democracy. It is truly direct democracy in action."

Ett eksempel - utviklet på halvannen dag:

Data.gov.uk Traffic Visualisation Slides from ItoWorld on Vimeo.Flere visualiseringseksempler.


Norge har et stykke igjen.

Krig på norsk

Ingen aner noe som helst om hvor mange talibanere norske soldater har drept.

Ingen aner noe som helst om hvor mange uskyldige menn, kvinner og barn norske soldater har drept.

For dette anses av den militære elite å være veldig vanskelig å holde helt orden på:

"Vi måler ikke suksessen med antall drepte på den andre siden. Den vitenskapelige verdien er så liten at vi ikke bruker de tallene. Det er kultur for å bære vekk sårede og døde så raskt så mulig. Det blir heller ikke kontrollert nært for å bekrefte tap. Vi vil aldri helt vite hvordan fakta er. Da måtte man ha fulgt opp med varmesøkende kameraer."

"Den som under jakt skadeskyte storvilt, pliktar å gjera det ein kan for å avliva dyret fortast mogleg. Jeger pliktar å forvissa seg om påskote dyr er treft eller ikkje. Jegeren og jaktlaget som har skadeskote storvilt, skal ikkje oppta jakt eller påskyta nye dyr medan ettersøk held på. Innan valdet si grense skal ettersøk om naudsynt halda fram ut dagen etter skadeskytinga. På anna vald opphøyre retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dagen skadeskote dyr kom inn på valdet."

"Dersom pliktig ettersøk fyrste dag er utan resultat, skal jeger eller jaktlag utan opphald underrette jaktrettshavar, kommunen eller nærmaste politimyndigheit om forholdet. Jeger og jaktlaget som har vore med på skadeskytinga, skal utan godtgjering hjelpa viltmyndigheita eller politiet med vidare ettersøk."


Norske jegere som treffer for eksempel hjort og elg har altså et vesentlig strengere regelverk å forholde seg til enn norske soldater som treffer for eksempel barn.

Ja, jegerne blir endog kraftig bøtelagt for selv det å mangle dokumentasjon på at de har tilgang på ettersøkshund.

Dyr har altså bedre vern enn sivile afghanere.

Men la oss heller snakke om noe annet.

Eller er det egentlig det.

Synd at vi må vente på fakta til framtidige historikere har levert sine arbeider.

"Når vi sier at det store flertall av frontkjemperne deltok i «rene» krigshandlinger, er det en sannhet med modifikasjoner. Hele Østfronten var et slaktehus, derom er det ingen tvil. Vi har funnet en ordre til Den norske legion, som kjempet på den finske fronten, om at det ikke lenger skal tas krigsfanger. Man ser også at sivile russere blir drept, og at en frontkjemper uttrykker at det «letter» arbeidet deres at man slipper å ta krigsfanger. Og endelig har vi nordmennene som var med på å nedkjempe Warszawa-oppstanden og de som deltok i Dirlewangers strafferegiment; begge klare eksempler på krigsforbrytere."


Og de pårørende til de som norske soldater i dag dreper i Afghanistan vil måtte leve i uvisse. Dette er noe som svært få nordmenn i dag er i stand til å leve seg inn i. Men noen finnes.

"Det spiller ingen rolle hva eller hvem man kjemper for, det finnes regler som skal respekteres også i og etter en krigstid. Soldater er mennesker som alle andre. For at ikke krigen skal bli fullstendig avhumanisert, er det klart at å finne sårede og drepte og gi dem en verdig grav, er det minste vi kan ha av regler."


"Genèvekonvensjonen eksisterte også under 2. verdenskrig. Den sier at partene i en konflikt må lete etter sårede og drepte, identifisere dem og gi dem en verdig begravelse"


Men soldater og soldater, Fru Blom. Usle, feige kryp er jo det de stort sett er.
Tolv sivile drept i Afghanistan-offensiv


onsdag 10. februar 2010

Hotellopphold vs drapsforsøk

Politikere på høyresiden hisser seg av en eller annen grunn vesentlig mer opp over at mulla Krekar bodde på hotell noen dager enn at noen kanskje forsøkte å skyte ham ned i hans egen leilighet.

Det er i slike stunder ord blir fattige.

"Etter at en ukjent person løsnet skudd mot mulla Krekars leilighet på Grønland i Oslo natt til 25. januar, ble det besluttet å flytte Krekar og familien til et hemmelig sted under politibeskyttelse. Tirsdag kunne TV 2 avsløre at Krekars hemmelige skjulested var Plaza."


"På meg virker det helt ko-ko. Jeg regner med at mange er enige med meg. Dette gir et forferdelig dårlig signal til norsk befolkning, og for de menneskene som er offer for terrorhandlinger, som ser at Krekar kan flotte seg på statens regning uten at politiet selv synes at det er et problem."


Stort lavere enn dette er det vel ikke mulig å synke, nestleder i justiskomiteen på Stortinget André Oktay Dahl (H).

Mannen har kone. Mannen har barn. Mannen har venner. Mannen er et menneske.

Et menneske som nettopp hadde opplevd å få stuen pepret av én eller flere attentatmenn.

Høyrefolk som hr. ko-ko burde høyrefolk reagere mot. Krekars advokat burde ikke stå alene her. I alle fall ikke i en dannet, vestlig nasjon som den norske.

onsdag 3. februar 2010

Vi vil velge selv!

Høires kvinneforum resirkulerer gammelt materiell - konservative som man jo er.Den valgfriheten, den valgfriheten du.
Fra frifagvegelse.no.