søndag 14. februar 2010

Krigskorset gjenoppstår etter 60 år med fred

Krigskorset deles ut for fremragende innsats i krig. I 1949 ble det bestemt at utdelingen av utmerkelsen skulle innstilles. Den siste mottageren av korset - den høyest rangerte utmerkelse som bæres foran alle andre norske ordener og medaljer - var Milorg-radiomannen Ivar W. "Laffen" Wagle som sprengte seg selv i luften da han gikk tom for ammunisjon i kamp mot tyskerne på Flaskebekk i Nesodden i juli 1944.

60 år senere - 26. juni 2009 - bestemmes det at man igjen skal starte utdelingen. Statuttene forblir tilsynelatende bortimot uendret.

"Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp."

2.oktober 2009 blir Krigskorset igjen delt ut. Utmerkelsen går til kaptein Eiliv Austlid og begrunnelsen er "for personlig utvist tapperhet på fremragende måte under felttoget på Dovre 15. april 1940.".

Hvorfor gjenopptas utdelingen nå. Etter 60 år uten behov for utmerkelser for fremragende innsats i krig? Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:

"Det har vært viktig å kunne trekke forbindelseslinjene fra 2. verdenskrig gjennom etterkrigstiden og til de nye sikkerhetssituasjonene som nå må håndteres."


Reinnføringen av Krigskorset burde ha vært et passende tidspunkt å slutte å omtale "det militære bidraget" i Afghanistan som noe annet enn det det er.

Krig.

De opprinnelige statuttene til Krigskorset hadde dog den lille catch at man kun fikk det om man forsvarte nasjonen Norge.


"Krigskorset kan også gis til norske eller utenlandske personer som har innlagt seg særlige fortjenester av Norges forsvar ved fremragende militær eller sivil virksomhet under krig."


Nå fra 2009 får man det altså også om man er den angripende part.

Og "krig" er erstattet med "krig eller væpnet konflikt".

Eller "militært bidrag", om du vil.

blog comments powered by Disqus