lørdag 20. februar 2010

"Voltaire", misjoneringsforbud og landsforvisning

Skal religiøse ekstremister bli landsforvist, bli nektet å misjonere og bli nektet å bevege seg?

Hva skjedde med "Voltaire" sitt "Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det" som var så populært her forleden?

Stemmer for å la PST følge med problematiske elementer og la vårt politi og våre domstoler sørge for at folk som gjør noe kriminelt bures inne.

Slik vi gjør i alle andre saker.

Drap, voldtekt, pedofile overgrep og sånn.

"En åpen høring fant sted i Stortinget i kjølvannet av rapporten. Her understreket blant annet tidligere statsminister Kåre Willoch at overvåkningen av AKP i hans regjeringstid på 1980-tallet var korrekt fordi det dreide seg om en ulovlig og ekstremistisk organisasjon som hadde programfestet væpnet revolusjon, og som drev en virksomhet som etter regjeringens oppfatning var et brudd på straffeloven § 104a og § 98, som setter straff for «den som søker å bevirke eller å medvirke til at rikets statsforfatning forandres ved ulovlige midler»."


"Overvåkingen har påvirket hele min tilværelse, mitt yrkesliv og mitt privatliv. Jeg har vært ulovlig overvåket helt siden 1962, da jeg var noen og tretti år gammel. Overvåkingen skjedde på bakgrunn av legitim politisk virksomhet. Da er det latterlig å bli avspist med et beløp som er under en måneds lønn. Det har ikke engang symbolverdi."


"Willoch understreket også at overvåkningen under den kalde krigen måtte sees i sammenheng med den daværende sikkerhetssituasjonen, og sa bl.a. at «det var helt på det rene at både KGB og GRU (sovjetiske etterretningstjenester) drev en omfattende virksomhet i Norge som var meget farlig, de drev bl.a. forberedelser til systematiske mord i Norge etter et eventuelt krigsutbrudd og systematisk sabotasje. Da var det viktig å sørge for at vi hadde en effektiv overvåkningstjeneste, og det la den regjering jeg ledet overmåte stor vekt på, på samme måte som vi la vekt på en effektiv etterretning og et effektivt forsvar. Og dette førte frem."


blog comments powered by Disqus