mandag 1. desember 2014

Takk og lov for at Gunnar Stavrum ikkje eig mi bedrift

"Kritikerne kan holde munn" sa Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum då Helge Lund sin lønsavtale med BG Group vart klar.

Nettstaden kunne skrive at Lund ville kunne ende opp som milliardær, men Stavrum tykte ikkje det var ille : det ille var at nokon i det heile stilte spørsmål ved om ei slik utbetaling til ein enkelt sin arbeidsinnsats kunne vere u-koko.

Marknaden kom fram til at ein milliard var det Lund var verd. Og då var det også ein milliard som måtte vere det korrekte.

Og kritikarane kunne då klappe att skravlekassa.

Vel. Ein månad har gått, og kritikarane høyrde ikkje på Stavrum og klappa ikkje att skravlekassa.

Og sparte med dette 60 million kroner gjennom å meir enn halvere Lunds 'golden hello'.

Dei fleste vil tykkje at Helge Lund si løn fortsatt er alt for høg : Lund vil til dømes tene 30% meir enn leiarane i BP og Shell. Men slik kritikk veit vi i alle fall at aldri vil ble fremja av karar som Gunnar Stavrum.

For desse er det ein betalar leiarane i privat sektor aldri for høgt.

Merkeleg nok blir denne peanuts og monkeys-regla kun framført når det er kompensasjonen til det øvste sjikt som er tema.

søndag 15. juni 2014

Reklame vs realitet i Røe Isaksens nye arbeiderparti

Torbjørn Røe Isaksen var partiet Høyre sin arbeidslivsmann før valget i 2013. Rollen gikk ut på å overbevise arbeidsfolk om at det ikke var farlig med blå regjering. Her fra mai 2013:
"ikke fritt fram å ansette midlertidig i den vanlige, daglige driften"
Da LO undret seg på om dette egentlig kunne stemme, ble representant Røe Isaksen sint:
"Jeg avviser denne påstanden på det sterkeste. Som en generell regel vil jeg si at en bør overlate til Høyre å forklare hva Høyres program innebærer."
Så kom Høyre i regjering og 1 år etterpå ønskes denne politikken gjennomført:
"Det gis adgang til midlertidig ansettelse i 9 eventuelt 12 måneder uten vilkår."
Løftebruddet påpekes og selv mørkeblå deler av pressen synes at det får da være måte på til oppmykning.

UNIOs Anders Folkestad sier de blå-blå sin ønskede politikk i praksis betyr at det innføres ni eller 12 måneders prøvetid for alle ansettelser.

Men hva sier Røe Isaksen i dag?

Tja.

At Høyre dessverre er blitt presset i kne av råsterke Fremskrittspartiet og Venstre?

Eller er det rett og slett Mission accomplished for alle borgerlige partier, dette.

søndag 27. oktober 2013

Outsourcing, anonymitet og manglande "likes"

Bedrifta eg jobbar i er i media stolt av å presentere seg som ei som er for samfunnsansvar og bærekraft. Som tilsett blir eg oppmoda om å "like" den på Facebook.

"Ein like på Facebook er fire gongar meir verd for oss enn ei reklame på TV2", er bodskapen frå oven.

Eg likar bedrifta mi. Og å omtale den negativt har eg ikkje lyst til - det set jo eigen og gode vener og arbeidskameratars arbeidsplass i fare.

Men: no er det nedbemanning. Det vil seie: eigentleg er det ei oppbemannning. I utlandet. Der lærer dei seg norsk, og utfører kontorjobben som ein nordmann tidlegare gjorde. Til ein tredjedel av lønskostnaden - og vil eg tru - ein brøkdel av pensjonskostnaden. Gerd (56) får tilbode ein hemmeleg sluttpakke og seier opp, ein mann eller dame (28) i eit lågkostland tar over.

Motivasjonen er økonomi : gjere overskotet større. Eller - som det heiter på powerpointane frå leiinga - sørge for at bedrifta i det heile tatt overlever i den knallharde konkurransen og "de myndighetspålagte kravene".

At folk i sin mest produktive alder i fattige land får jobb er fint.

Men "like" at fleire og fleire gamle kollegaer forsvinn ut etter å ha overlevert kompetansa si til ein i utlandet? Er det dette som er "samfunnsansvar" : å flytte arbeidsplassane dit det til ei kvar tid er lågast løner, lågast krav til pensjonsinnbetaling og - ikkje minst - "mest fleksible" arbeidskår?

Er det "bærekraft" å cherry-picke norske tilsette, og erstatte dei som av ein eller annan grunn er mindre produktive med utlendingar i mest arbeidsmotiverte- og arbeidsføre alder? Dei ein blir kvitt i Noreg forsvinn jo ikkje frå jordas overflate.

Eller er "bærekraft" å erkjenne at tilgang på rimeleg, "fleksibel" arbeidskraft gjer det mindre interessant å effektivisere. Å kunne sleppe unna ved betale ein person litt for å vedlikehalde eit regneark manuelt heller enn å utvikle ei løysing som oppdaterer regnearket automatisk - eller endå betre: nytte pengar på å analysere seg fram til at ein ikkje treng regnearket i det heile.

Nei, like'n min får du ikkje, arbeidsgjevar. Fordi eg ikkje likar det du for tida held på med.

søndag 20. oktober 2013

Aftenposten: Adolf Hitler gjer at penis-skjæring er eit nødvende i Noreg

Aftenposten tar i dag eit klart standpunkt i omskjæringsdebatten: avisa meiner at det er heilt greit å skjære bort delar av smågutar sin penis fordi: Adolf Hitler. Ja, fordi Adolf Hitler utrydda jødar for 70 år sidan skal norske smågutar - til evig tid - risikere å få fjerna delar av penis. Anten dei vil eller ikkje. Avisa oppsummerer:
"For selv om hensikten er å verne barn, vil et forbud fungere som et nytt forsøk på å fordrive jøder fra landet."
Så då er denne banka i stein til evig tid: fordi eit forbod mot å skjære bort delar av penis vil, i følge Aftenposten, drive dei som driv med slikt bort frå landet så kan vi aldri innføre eit slikt forbod. Trist for dei som kunne tenkje seg ein heil penis, naturlegvis. Og gjere sitt eige, opplyste val når ein er gamal nok.