torsdag 30. juli 2009

Partitest: Aftenposten vinner 5-0

Aftenposten har åpenbart lagt ressurser i sin partipreferansetest og ligger med det milevis foran de andre.

29 utsagn stilles og man får gradere enigheten i disse i tillegg til å si om saken er viktig for en eller ei.For de som mener at det å likestille 40 norske ulvers overlevelse med deltagelse i NATO og EU som litt vel rart.

Man får i tillegg detaljert informasjon om de ulike sakene om man skulle trenge det. Kvalitet.Og resultatene stemmer også:I en kort video etter at resultatet presenteres dukker Kristin Halvorsen opp og forteller at likelønn, miljø, rettferdighet og kamp for barn og unges oppvekstvilkår er det dette partiet vil fronte.

Så da vet vi det.

Men én ting ser ut til å mangle, Aftenposten. Innsyn i resultatene.

VG er suverene her. Senterpartiet er i følge VGs Velgerguide Norges mest populære parti:I alle fall blant de mellom 61 og 70 i Førde kommune.
Sosialdemokratiet.no
Liberaleren.no

Konkurranse fungerer

Konkurranse er som kjent en fin ting. Alle vil ha så billige produkter som mulig. Pris og kvalitet er alt. Arbeidsforhold, lønninger og alt annet som ligger bak produxt X til pris Y er, vel, ikke så lett å få vite stort om. Måten Norwegian har tenkt å vinne kunder på er å ha en lav utgangspris for så å fleske til med gebyrer underveis i bestillingsprosessen slik at totalsummen er blitt en ganske så annen når du sitter der og skal taste inn beløpet.

Men dette er åpenbart ikke nok. Prisen må enda mer ned. Så nå setter flyselskapet en maksgrense på antall vanskelige og kostbare passasjerer.

Første gruppe ut er blinde.
Det var reisebyrået America Express som gjorde Blindeforbundet oppmerksom på begrensningene som Norwegian hadde på antall synshemmede som kunne være med på en flygning. Reisebyrået fikk bare bestilt plass til fire av de ti passasjerene som skulle reise fra Oslo til Evenes. I stedet fikk alle ti plass med SAS.

Det er klar diskriminering av mennesker med en funksjonshemning. Hva med andre grupper? Svaksynte er ofte mer mobile enn andre, for eksempel eldre. Dette betyr at de må lage en liste og rangere alle grupper.


Mens vi andre jubler og handler mer Norwegianbilleter fordi prisen er så lav. Og lav pris er jo bra.

Hva neste vanskelige gruppe er sier ikke Nowegian noe om.

Tjukkaser? Gravide? Folk med krykker?

Glad privatiseringsiveren, konkurransementaliteten og markedsfundamentalismen ikke har nådd helse og omsorgssektoren med full kraft.

Konkurranse fungerer.

På så mange vis.

onsdag 29. juli 2009

Erna uthuler Høyres elitedyrkingsforslag

Erna Solberg finner det i dag nødvendig å "presisere" helgens skolepolitiske elitedyrkingsforslag fra Ine Marie Eriksen Søreide og Høyreideolog Torbjørn Røe Isaksen.

Isaksen og Eriksen lanserte søndag ideen om at "hederslister" over skolens flinkeste elever skulle spikres opp hist og her samt at medaljer skulle deles ut til de som var i stand til å levere gode nok resultater.

Liberalere syntes dette var interessante tanker, men responsen generelt kan vel sies å være delt. Ja til og med to av blåmedias yppersteprester, Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum og TV2s kommentator Stein Kåre Kristiansen, uttaler seg kritisk:

I oppløpet til valgkampen har partiet fremstått nærmest fomlete og komisk. Et godt eksempel er forslaget fra to Høyre-politikere om at skolen bør premiere og trekke frem flinke elever.

Det som i begynnelsen så ut til å være et absurd forslag om å innføre gull, sølv – og bronsemerker i klasserommet, viser seg nå å være et forslag om ferdighetsmerking. Det er langt mindre drastisk, men det som er i det opprinnelige forslaget er å offentliggjøre navn på de flinkeste elevene i klasserommene, og det er langt på vei en rangering


Men debatten raser videre.

SV mener hederslister og gullmedaljer gir feil fokus.

Løsningen er å ha nok kompetente lærere som både kan følge opp elevene som sliter, og de som trenger ekstra utfordringer. Vi har blant annet innført et etterutdanningssystem for lærere der de kan ta lengre kurs enn tidligere, som de kan kvalifisere seg innenfor. Samtidig har vi fått til en ny rektorutdanning fra høsten av, for dem som ønsker seg faglig påfyll og kompetanse for å være gode skoleledere, sier Jensen.


Isaksen mener at Ernas presisering ikke er noen presisering. De har ment det samme hele tiden og at Aftenposten har misforstått og overdrevet. Isaksen får et nytt forsøk og oppsummer det mest sentrale i Høyres forslag på følgende vis.

Det blir ikke noe vanskeligere å lære for de dårligste selv om de beste blir belønnet.


Mari Michelsen (16) har følgende kommentar

De flinkere vil kanskje få mer lyst til å lære, men noen vil aldri klare å få en medalje eller å komme på listen uansett hvor mye de jobber. (...) Noen lyver om at de har fått dårlige karakterer for ikke å bli mobbet. Med slike lister får alle vite resultatet


- Bruker mer på sommerferie enn formuesskatt

NHH-professor Terje Hansen fnyser av høyresidas påstander om at formuesskatten fører til færre arbeidsplasser.

Det er det reneste pølsevev. Formuesskatten er i realiteten så liten at den ikke betyr noe for de rike. (....) De superrike betaler svært lite skatt. De bruker mer på sommerferien sin enn de betaler i skatt


Stein Erik Hagen har foreslått hevet utbytteskatt som et alternativ til formuesskatten. Professor Hansen er ikke imponert over det heller:

Det gjør han bare fordi han har ordnet seg slik at han kan ta ut skattefritt utbytte fra sine selskaper. Han er allergisk mot å betale skatt,


De 800 her i landet som har en skattelignet formue på mer enn 100 millioner betaler i gjennomsnitt 6,7 millioner i skatt. 4,3 av disse millionene er formuesskatt.

4,3 millioner som Fremskrittspartiet og Høyre altså ønsker at de skal slippe å betale.

Terje Hansen har en mening om det også:

Formuesskatt er eneste mulighet til å skattlegge de svært rike


78 prosent av formuesskatten – totalt 10 milliarder kroner – betales av personer med mer enn 2 millioner kroner i skattelignet formue.

At blåbloggere og kommentator får seg til å påstå at rødgrønne ikke ønsker en debatt om skatt framstår som noe underlig.

SV stiller et sentralt spørsmål i dag: hvem tjener på en Frp/H-regjering?

Svaret synes åpenbart.

Og de som er i tvil kan jo ta en titt på: Hagen-familien får 100 mill. i skattelette hvis Erna og Siv vinner. Kjell Inge Røkke får 110 millioner.

Nei denne debatten ønsker vi ikke.

Men høyrefolk og frp'ere ser kanskje for seg å opprettholde velferdsnivået gjennom å innføre eiendomsskatt? Økonomiprofessor Ola Grytten:

Vi har veldig lav skatt på bolig i Norge, den kunne godt vært høyre. Som en middelvei kunne boligskatten heves


Hvem vet.

Partiet Fremskrittspartiet la på sprang til skogs noen minutter etter at deres 2-millionersstøttespiller Hagen flagget ut til Sveits og har ikke blitt sett siden.

I dag er de dog endelig tilbake igjen. Og krever 120-fartsgrense på norske motorveier.

Om det er noen som ikke ønsker en skattedebatt så vet vi hvem det er.

mandag 27. juli 2009

Politisert Overvåkningsdirektiv-aksjon

Datalagringsdirektivet - som endelig har fått et mer salgbart navn, Overvåkningsdirektivet - er jeg mot.

Datalagringsdirektivet betyr at all informasjon om hvem du kommuniserer med, og hvor du var da du gjorde det, enten via telefon, SMS eller e-post, skal lagres av telefon- og nettleverandørene i inntil 2 år. Hvis politiet senere finner ut at de ønsker å vite hvor du var på ettermiddagen den 15. mai for et år siden, eller hvem du sendte e-post til i januar, så kan de bare lete i trafikkloggen.


Bloggaksjonen mot Datalagringsdirektivet er jeg også mot.

Da den er politisert. Den har fra dag 1 først og fremst handlet om at "regjeringen skal ta avstand" og ikke det mer fornuftige: at alle partier må klart og tydelig flagge sin mening og gjøre dette til en valgkampsak. At dette er en blåbloggaksjon der først og fremst samtlige regjeringspartier skal heftes for noe for eksempel Høyre er tyst om har vært klart hele veien men kom tydeligst fram i Bjørn Stærks blåblogginnlegg i Dagbladet i helgen:

Målet er nok å unngå at dette blir et tema i valgkampen, fordi det vil tvinge regjeringen til å velge: Fornærme velgerne, ved å si rett ut at alle nordmenn er potensielle kriminelle som skal overvåkes, eller fornærme sine venner i Brüssel, ved å våge å si nei til et EU-direktiv. Hvis regjeringen overlever valget, kan de så i ro og mak innføre direktivet i norsk lov, uten å miste hverken Stortingsplasser eller EU-venner.


SV og Senterpartiet har valgt. Man er mot. Men dette blir i aksjonistenes verden til:
Senterpartiet og SV har også sagt nei, men det hjelper lite når regjeringen de sitter i tydeligvis vil innføre direktivet i all stillhet etter at valget er over.


Å blåmale aksjonen tjener aldeles ikke saka. Noe som lappeteppe-oppslutningen om den bevitner.

Regjeringen skylder velgerne å ta et standpunkt om dette nå, før valget. Ønsker de å innføre direktivet, så må de være ærlige og si dette. Så kan velgere som bryr seg om personvern vurdere andre partier. Ønsker de ikke å innføre det, så er alt flott. Men stillheten antyder noe annet.


Regjeringen skylder velgerne ingenting annet enn å levere det man lovet for inneværende periode - og fortelle velgerne det som det enkelte parti er for eller mot. Regjeringens politikk de neste fire år bestemmes av størrelsen på partiene ved valget i høst.

Og med rødgrønt flertall og store SV og Sp blir det ikke noe som helst av noe Datalagringsdirektiv.

Men hva som vil skje med Høyre og Frp i regjering bryr aksjonistene seg mindre om.

For her man ingen regjering å angripe?

Aksjonen - med det ypperlige mål - bør legges til kokvasking.

Det unge, friske blå manifest

FpU og Unge Høyre har i dag prestert det moderpartiene Høyre og Fremskrittspartiet ikke har klart å få til på 36 år: bli enige om en felles plattform.

Høyres tidligere samarbeidskamerater Venstre og Kristelig Folkeparti stusser litt over initiativet som sådan og ender opp med den konklusjon at dette er alt for ekstremt.

Dagfinn Høybråten (KrF):
Utspelet frå ungdomspartia representerer ei dreiing i ytterleggåande liberalistisk retning. Eg håper for Høgre sin del av dei ikkje følgjer døme frå ungdomen tilbake til kalkulatorhøgre, men heller søkjer mot sentrum, der dei gode og balanserte kompromissa finst


Ola Elvestuen (Venstre):
Krava frå ungdomspartia illustrerer at FrP og Høgre står svært langt til høgre i det politiske landskapet og at dei to partia saman er ein ein heilt uaktuell konstellasjon.


AUFs Martin Henriksen er på sin side glad for utspillet:
Høyre og Frp ønsker egentlig å gå så langt som dette, men de skjønner at dette er upopulære saker. Listen viser det vi får med Høyre og Frp i regjering. Vi får det som folk sa nei til ved sist stortingsvalg. Jeg mener dette er viktig klargjøring før valget


FpUs Ove Vanebo sier på sin side, i Dagsnytt Atten, at han regner med at dette alt sammen er innført om en 10 - 20 år.

I fjor sommer ble forøvrig Vanebo og Unge Høyre-Asheim enige om statsrådskabalen.


 • Fjerne: Formuesskatten, Arveavgiften, Dokumentavgiften
 • Redusere avgifter på varer som er særlig utsatt for grensehandel.
 • Fjerne toppskatt trinn 1.
 • Øke innslagspunktet for toppskatt trinn 2 til én million kroner.
 • Øke bunnfradraget til 120.000 kroner.
 • I perioden skal det utredes og lages en plan for å avvikle progresjonen i skattesystemet på lengre sikt.
 • Staten skal i fireårsperioden selge seg ned i all kommersiell forretningsdrift. Ambisjonen må være å selge halvparten av statens aksjer i perioden. Dette innebærer å selge seg ned i selskaper som blant andre SAS, NSB, Aker, Statkraft, StatoilHydro, Telenor, DnB Nor.
 • Offentlige monopoler skal oppheves. Dette gjøres ved at man åpner opp for konkurranse og selger staten ut av virksomheter som NSB og Vinmonopolet.
 • Antall kommuner halveres i løpet av firre år, om nødvendig gjennom tvang.
 • Fylkeskommunen avvikles ved at fylkeskommunens oppgaver fordeles mellom stat, kommune og private aktører.
 • Ny departementsstruktur, med sikte på forenkling og sammenslåing av departementer. Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet legges under et større næringsdepartement.
 • Pressestøtten avvikles i perioden.
 • Kraftig reduksjon av landbrukssubsidier.
 • Innovasjon Norge legges ned.
 • Kutt i sykelønnsordningen, med innføring av to karensdager og utvetaling av 80 prosent lønn utover dette.
 • Innstramninger i maksimal stønadsperiode for dagpenger: kutter fra 104 uker til 52 uker (folketrygdlovens paragraf 4-15).
 • Skjerping av utbetalingene til uføretrygd. Man bør redusere antall mennesker på trygd med en tredjedel i løpet av fireårsperioden. Flere må kunne bruke restarbeidsevnen og omskoleres.
 • Større grad av behovsprøving, blant annet av ytelser til barnefamiliene.
 • Oppheve makspris på barnehager.
 • Økning av egenandeler, men innføring av et tak på egenandeler som tar hensyn til inntekt slik at lavtlønte skjermes.
Listen er med skrivefeil og det hele sakset fra NRK. Listen stod opprinnelig i Dagens Næringsliv (papirutgave).

- Jøder og muslimer rundstjeler oss

Aftenposten klinker til med en saftig overskrift i dag:...og presenterer saken også på nett. Øst-europeere går altså rundt og rundstjeler oss. Artikkelen er belagt med følgende vinningskriminalitet-statistikk:Og det ser jo dramatisk ut og må tas på alvor. Fri-flytfolket har sitt å svare for her.

Aftenpostens påstand er dog hakket mer voldsom enn som så. Stemmer det at det er "øst-europeere som rundstjeler oss"?

Litt hurten og sturten her - middag må kokes og hus ryddes - siste SSB-statistikk virker å være for året 2007 - og her er det straffereaksjoner i vinningskriminalitetssaker og ikke, som i Aftenpostens statistikk, siktelser det gjelder:Bildet blir litt annerledes.

At aviser som siterer Aftenposten i dag presterer å gjøre enda grovere generaliseringer, ja bent ut begår feil, gjør ikke saken bedre. Stavangeravisen henviser til Aftenposten og skriver at Rumenere står bak 80 % av vinningskrim:

I Oslo mener politiet at rumenere antas å stå bak hele 80 prosent av vinningskriminaliteten


Det Aftenposten skriver er at "rumenske statsborgere står bak cirka 80 prosent av vinningskriminaliteten begått av utenlandske statsborgere i Oslo".

Det er noe annet.

Men Stavangeravisen er jo ikke noe å bry seg om. Nei det er den vel ikke, men hegnar.no via (?) NTB påstår det samme:Partiet Fremskrittspartiet har også lest Aftenposten i dag og Jan Arild Ellingsen er allerede ferdig med en uttalelse:

Tigging som skalkeskjul. I hele sommer har organiserte tiggerbander rast omkring i Norges land. – Lokalpolitikere burde selv få kunne velge om de vil si nei takk til tigging, sier Jan Arild Ellingsen (FrP). (...) Vi må vise nulltoleranse for personer som har gjort mer alvorlig kriminalitet. I tillegg tror jeg at land som Romania ikke ønsker å bli oppfattet som et land som eksporterer kriminalitet. Jeg tror de derfor vil ta imot egne statsborgere hvis vi går mer inn for dette


Forøvrig en kommentar som har i seg det distriktsperspektivet samme Aftenpostens Åmås har etterlyst i "Kulturkampen". Man må i distrikts-Norge nå låse sine hus og garasjer og flytte lekene innendørs når kvelden kommer.

Og nå kommer altså "øst-europeerne og rundstjeler oss" i enda større grad enn før.

Politiet opptrer i nettmøte i dag en smule kjøligere enn Aftenposten og co.

Vi må allikevel ikke glemme at de aller fleste øst-europeiske borgere er lovlydige og har ærlige hensikter med sin reise til Norge. Langt de fleste som oppholder seg i Norge har arbeidstillatelse og det er kun en liten gruppe som utelukkende er i Norge for å begå kriminalitet. Disse utgjør en lite gruppe mennesker, men er dog svært aktive.

(Overskriften er det den er for å trigge den reaksjon også "øst-europeerne" fortjener)
(Og, ja alle som begår kriminalitet skal tas uansett hvor de nå enn måtte komme fra)

søndag 26. juli 2009

Fremskrittspartiet for dødsstraff

Carl Hagen, Vice President of Parliament:

If for instance Bin Laden came to Norway and United States wanted to have him we would not be able to send him to the United States because he would have the risk of the death penalty. As long as death penalty is in the system, anyone coming to Norway is safe and that is to me ludicrous.


Fra, naturligvis, NBC-showet om Mulla Krekar, Siv Jensen og Carl Hagen.

ludicrous definition: causing laughter because of absurdity; provoking or deserving derision; ridiculous; laughable: a ludicrous lack of efficiency.Ja det er jo klar tale.

Men hvorfor er det ingen som reagerer på at Stortingets visepresident uttaler noe slikt.

Til et amerikansk TV-program med millioner av seere.

Når alle partier på Stortinget, inkludert Hagen sitt, har programfestet at man IKKE utleverer NOEN til dødsstraff.

Hvorfor får Stortingets visepresident lov til å føre det amerikanske folk bak lyset.

Om hva det norske folk mener og står for.
NBC-showet "The Wanted", som altså Frp-toppene Jensen og Hagen valgte å levere sine bidrag til, er forøvrig en fullstendig flopp i USA og risikerer å ende i søppelbøtta allerede etter to programmer.

Og amerikanske nyhetsmedier kjøpte verken programmets eller partiets propaganda:

Why 'The Wanted' is outright dangerous: NBC should be ashamed of its terrorist-hunting TV show
Oppdatert 27.7: Torbjørn Jagland har reagert på Hagens uttalelser i NBC-showet. Flott, Jagland.

Skattegave på 1750 millioner til Stein Erik Hagen

Stortinget vedtok 10.desember 2004 å gi en ny skattelov tilbakevirkende kraft slik at Stein Erik Hagen slapp unna 28 prosent skatt på sitt 6,7-milliarders salg av Rimi-aksjer tidligere samme år.

Stein Erik Hagen sparte 1.750 millioner kroner på vedtaket om tilbakevirkende kraft:

Da Foss lanserte sitt forslag var det vel kjent at Stein Erik Hagens Canica AS hadde tjent ca. 6 milliarder kroner på å selge ICA-aksjer. Da salget skjedde var dette skattepliktig inntekt. Canica AS skulle ifølge loven betalt 28 prosent skatt eller 1.750 millioner. Forslaget om å gi loven tilbakevirkende kraft er så langt jeg vet den største enkeltgaven Stortinget har gitt en enkelt kapitalist.


Timingen for aksjesalget er meget god: Hadde salget blitt gjennomført i fjor, ville Stein Erik Hagens familieselskap Canica risikert å betale 28 prosent gevinstskatt på aksjene. (...) Det er lite trolig at det vil bli vedtatt innskrenkninger som vil ramme slike tilfeller, tror skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI.

Tok ut to milliarder skattefritt. (...) Skattereformen fungerer slik at de som har mye fra før, får mer. Det er klart urettferdig at de som må leve av det de skaper blir hardt skattet, mens de som slipper å ta ut det de skaper i utbytte for å leve slipper billig, sier skatteprofessor Ole Gjems. Onstad ved Bedriftsøkonomiske Institutt til VG. BI-professoren mener den norske fritaksmodellen er liberal i forhold til andre europeiske land. Det var denne modellen Hagen-selskapet nøt godt av da Canica solgte eierandelen i Ica for nesten syv milliarder kroner uten å betale en krone i skatt.


Og i dag flykter hans familie og imperiet landet for å spare 50 årlige millioner i formuesskatt.

Finansminister Per Kristian Foss (H) foreslo i fjor høst en ny ordning for beskatning av aksjeutbytte og gevinst ved aksjesalg.

Men Foss ville ha et viktig unntak: Både inntekter fra aksjeutbytte og fra gevinst ved aksjesalg skal fortsatt være helt skattefrie, hvis det er et aksjeselskap som får inntekten. I praksis blir det slik: Hvis hjelpepleier Kari Jensen mottar aksjeutbytte, må hun betale skatt. Men om hun oppretter «Kari Jensen AS» og lar dette selskapet eie aksjene, blir inntekten skattefri. I praksis er dette eksemplet litt søkt, for verken hjelpepleier Kari Jensen eller arbeidskameratene hennes eier noe særlig av aksjer Og om de skulle gjøre det, oppretter de neppe aksjeselskap for å slippe unna skatt.

Men det stopper ikke der. Per Kristian Foss syntes ikke at dette var nok! I Norge er det jo vanlig at lover bare gjelder for framtida. At en lov ikke skal ha tilbakevirkende kraft, er en selvfølgelig del av rettssikkerheten Men i denne saken mente finansministeren det var nødvendig med et unntak. Han foreslo i fullt alvor at den nye skattefritaksregelen for aksjeselskapers inntekt fra aksjer, skulle gis tilbakevirkende kraft fra 26. mars 2004!

Dette får ingen direkte betydning for hjelpepleier Kari Jensen og hennes kolleger, ettersom de ikke har organisert seg som aksjeselskap. Men for Rimi-Hagen er det helt annerledes. Han gjorde nemlig et skikkelig kupp da han i fjor solgte aksjene i Ica-konsernet. Ifølge medieomtalen i fjor høst ble gevinsten på rundt 6 milliarder kroner. Da Hagens familieselskap Canica AS solgte, var dette skattepliktig med 28 prosent.

Hagen må derfor ha vært spent på om Per Kristian Foss ville få med seg et stortingsflertall på å gjøre de 6 milliardene skattefrie.


lørdag 25. juli 2009

Hondurasovergrep med liberalerforståelse

Honduras har i følge flere aviser i dag opplevd en rekke politiske drap, forsvinninger og fengslinger siden president Manuel Zelaya ble styrtet av de militære i slutten av juni:

En rekke medier er stengt av myndighetene, og folk som har dristet seg til å kritisere kuppmakerne har ganske enkelt forsvunnet. Øyenvitner forteller hvordan mange er hentet av folk i politiuniform, og noen har senere dukket opp som lik. I utkanten av hovedstaden Tegucigalpa er det funnet lik på det samme stedet som halvmilitære dødsskvadroner dumpet lik på under militærdiktaturet på 1980-tallet. Minst 1.275 kuppkritikere er kastet i fengsel, og hundrevis av andre har mottatt drapstrusler.


Den folkevalgte presidenten dristet seg over grensen til eget land i går og de tusenvis som hadde møtt opp for å ta ham i mot ble møtt med skarpe skudd og tåregass.

Militærkuppet i Honduras ble møtt med fordømmelse av hele verden - bortsett fra Taiwan og Israel.

Samt norske, liberale, høyrefolk:


Sondre Rasch, formann i Bergen Unge Høyre:
Hvorvidt regimeskiftet i Honduras vil vise seg å være et kupp, vil bli interessant å se. Signalene hittil tyder på at det ikke er tilfellet. Man må ikke glemme at et moderne demokrati er bygget på flere pilarer enn frie valg av utøvende makt.


Leder i Dag og Tid:
Det er i alle fall ikkje opplagt at dei har rett, korkje moralsk eller juridisk, alle dei som no står i kø for å fordøma det såkalla statskuppet, eller militærkuppet, i den klassiske bananrepublikken Honduras.


Nettstedet Liberaleren:
Militærkupp i Honduras - for å hindre kupp. Situasjonen i landet før kuppet var altså at den utøvende makten stod i konflikt med den lovgivende og den dømmende makten. Striden i Honduras er en strid mellom statsmakter. En konstitusjonell strid. (...) Det pussige er hvordan verden reagerer når et lands ulike statsmakter står i innbyrdes strid. Man stiller seg på siden av den utøvende makts forsøk på å endre grunnloven.


Nettstedet Document.no:
...eh ingenting. Man har dog svært mye om regimemaktbruk og mangelen på demokrati og etterlevelse av folkeviljen i Iran så problemstillingen som sådan har man jo et forhold til. Og det har jo åpenbart vært folk på jobb denne måneden militærkuppsituasjonen har vart. Snodig. Eller ei.


Minerva v/Jan Arild Snoen:
Ja, det er riktig at militære styrker har fjernet president Zelaya og sendt ham i eksil. Men bakgrunnen for avsettelsen peker mot at det er hæren, og ikke president Zelaya som støtter rettstaten og demokratiet her.


Morten Myksvoll, 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom:
Når er det kupp å opprettholde lovens bokstav? Rule of law, anyone?Frp-ideolog Hagen om Eliten som folkeopptrekker

Vi trenger eliten til å trekke opp de andre, sier høyreideologen Stein Erik Hagen.

Som i disse dager dog er mest opptatt av å trekke formuen sin unna beskatning gjennom å utnytte skattehull:

De vet jo akkurat hvordan dette fungerer, og Stein Erik Hagen er et eksempel på det nå. Han slipper å betale formuesskatten fordi barna flytter til Sveits med aksjene. Selv slipper han å flytte på seg, og kan fortsette å nyte dagene med Mille-Marie Treschow på Fritzøe gods. Samtidig sitter han der med full kontroll over verdiene i selskapet,


Stein Erik Hagen har overført 90% av Canica-imperiet til sine 3 barn og hvert av barna stod registrert med 2,7 milliarder i (skattepliktige) formuer hver i 2007 og skattet av dette 16 millioner kroner hver. En sum som i følge Hagen selv har mangedoblet seg under dagens regjering som har valgt å la 400.000 borgere slippe å betale formuesskatt og legge større byrder på de mest bemidlede.

Ved at barna flytter til Sveits sparer Hagen og hans familie 48 millioner kroner.
Summene ovenfor er forøvrig noe som partiet Fremskrittspartiet, som støttes økonomisk av Hagen, skal sørge for er hemmelige fra og med i høst:

Vi vil ha slutt på at privatpersoner og journalister grafser i andres privatliv. Hva folk betaler i skatt er en sak mellom skatteyter og hans skattekontor.


Kapital anslo Hagen-familiens formue til å være 16,5 milliarder i fjor høst og 24 milliarder i skatteåret 2007.

Og Høyresidas fremste ikke-mediekursede ideolog, verdens 196. rikeste mann, har flere gullkorn på lager:

Elitesamfunn blir sett på som noe negativt. Det å sende barna på eliteskoler er ikke akseptert. Hvorfor?


Jeg føler at det er mindre innsidehandel og snusk enn før. Folk tør ikke lenger. De blir hengt ut offentlig, de risikerer å komme i fengsel. Redselen for å gjøre noe ulovlig er tydeligere enn før.

Vi er på vei i en sosialistisk retning, som i gamle Øst-Europa. Forfølgelsen av Hydro-sjef Eivind Reiten får stå som et eksempel. Opsjonssaken. Alt bråket politikerne laget på grunn av noen opsjoner. Politikerne blander seg inn i altfor mye. Det er andre aksjonærer i Hydro også!

Men hvorfor er mediene og folk så opptatt av grådighet?

Grådighetskulturen. Det har jeg snakket om før. I Vålerenga kirke. Det er snart ti år siden. Grådighet er et menneskelig trekk som vi bør holde mest mulig under kontroll.
Se på de landene som har dyrket eliten. Det er de samme landene som sendte folk til månen. Vi trenger eliten til å trekke opp de andre.

Enerne blir satt til side. De flinke holdes nede til fordel for dem som ikke er flinke. Dette preger Norge i altfor stor grad. Vi må ha mer toleranse i Norge. Akseptere ulikheter. Både meninger og oppfatninger.

Vi kan jo ikke bli som i Kina, der alle går likt kledd. I Norge blir vi kritisert når vi går for pent kledd. Slik er det blitt.


Vi blir tutet ørene fulle av politikere som sier at vi bor i verdens beste land. Det ene etter det andre. Og folk tror jo på det tøvet, ikke sant.


Vi har sosiale ordninger som er gode. Noen mener at de er for gode.

Det er et problem at det er så billig å fly. Det beste vi kan gjøre for miljøet er nok å bli vegetarianere.

Handelsmenn bør holde seg unna politikk, og heller styre butikken.
For balansens skyld: blåbloggere om 26 milliarder-Hagenfamiliens skatteflukt fra knappe 50 årlige millioner:

Are Slettan - ønsker å gi Hagen 50 millioner og deretter innføre et nytt skattesystem (som tar samme sum fra ham igjen?)

Vox Populi - ønsker å gi Hagen 50 millioner og deretter innføre et nytt skattesystem (som tar samme sum fra ham igjen?)

fredag 24. juli 2009

Unge dansker stemmer SV

SV's danske søsterparti SF har grepet om unge danske: i en meningsmåling blant 15 - 25-åringer er partiet suverent størst med 29 prosents oppslutning.

Og 29 prosent er mer enn Venstre (13 prosent), Dansk Folkeparti (5 prosent) og De Konservative (11 prosent) til sammen.

Der er ingen tvivl om, at en del af de unge med tiden vil rykke lidt til højre, men forskellene er så store, at det er usandsynligt, at de udligner sig. Dermed har vi en generation, som vedvarende vil stemme mere venstreorienteret end tidligere generationer


Og i en meningsmåling tidligere i år blant danske folk flest var samme SV-søsterparti jevnstort med Venstre.
Den danske statsministeren Anders Fogh Rasmussens parti Venstre får kraftig juling av velgerne i en ny meningsmåling. Venstresosialistiske SF har nå like stor oppslutning som Foghs parti. Socialistisk Folkeparti ville få like mange plasser som Venstre i Folketinget, hvis det ble holdt valg nå, viste målingen i København-avisen fredag. Opposisjonen ville til sammen ta 91 mandater, mot 84 for dagens regjeringspartier og deres støttespillere.

Se til Danmark sier høyresiden her i landet.

Ja det kan man si seg stadig mer enig i.

SF’s ordfører for den finansielle sektor, Jesper Petersen, kritiserer Danmarks store banker for at investere i sortlistede selskaber for borgernes pensions- og børneopsparinger. Virksomhederne producerer atomvåben og klyngevåben, krænker arbejdstagerrettigheder, bruger FN-stridigt børnearbejde og forårsager store miljøødelæggelser.

I sin iver efter at fremme privathospitalernes vilkår var den daværende sundhedsminister og nuværende statsminister parat for at lade privathospitalerne tjene godt på opgaverne. Den ellers så konkurrenceivrige minister suspenderede derefter sit eget krav om konkurrence og ”glemte” at lade privathospitalerne konkurrere om, hvem der kunne udføre opgaverne billigst. Dermed er de danske skatteydere blevet snydt to gange.


En rundspørge fortaget af Capacent for DR viser, at hele 60 % af befolkningen mener, homoseksuelle skal kunne blive gift i kirken på lige fod med heteroseksuelle. I dag er det imidlertid politisk bestemt, at man ikke kan vie homoseksuelle i kirken. Den begrænsning vil SF's Kamal Qureshi have fjernet.
Meningsmålinger Danmark

Frp'er: - Islam er bestialsk

Henning Holstad, Frp-bystyremedlem i Oslo ytrer følgende i en epost:
EU har bestemt at man skal nekte import av selskinn basert på at fangsten foregår på bestialsk måte. Kanskje på tide å forby innreise for personer som tilslutter seg bestialske religioner?


Og hvilken religion det var snakk om? Jo:

Det fremkommer i mailen at dette er islam og sharialoven.


Eposten ble blant annet sendt til stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen - også han Frp. På spørsmål om hva han mener om e-postens innhold - en konstatering av at Islam er bestialsk - sier han:

Det har jeg ingen kommentar til.


Ingen kommentar til at en partifelle kaller en mangfoldig verdensreligion for bestialsk.

Holstads hode med link til ovennevnte artikkel er forøvrig ett av de første som dukker opp når søkemotoren Google gis i oppdrag å framskaffe bilder fra norske websteder med søkekriteriet muslim+religion+islam.Er Google islamofobe? Nei, Google gjør jo ikke annet enn å kaldt, nøytralt og matematisk reflektere virkeligheten i Norge i 2009: forståelsen av verdensreligionen Islam får man i Norge i 2009 - i følge Googles uovertrufne teknologi - vite mest om ved å gå til sider der Siv Jensen, Henning Holstad og Norgespatriotene legger ut om den.Opprinnelig innlegg 17.juli 2009.

Oppdatert (24.juli 2009, 17:45) :
Når noen henger bjella på katten så avviser naturligvis Fremskrittspartiet det.

"Islam er bestialsk" den ene dagen og følgende den andre:
Jeg vil avvise på det sterkeste at vi er et rasistisk eller anti-islamsk parti, sier Frps utenrikspolitiske talsperson Morten Høglund


Mørkeloftet roser NBCs Frp-show

Alle er enige om at NBC-showet om Mulla Krekar var forferdelig både i form, sannhetsgehalt og innhold.

Ja, alle bortsett fra mørkeloftet document.no som videreformidler løgnen om at ingen i regjeringen ønsket å stille opp og videre analyserer seg fram til at programmet var både flott og interessant og at Siv og Carl Ivar gjorde en imponerende innsats.

Halleluja.

Dette som kunne blitt en ypperlig reklame for Norges befolkning sitt soleklare nei til dødsstraff og ja til menneskerettigheter endte i stedet opp med å bli et show der norske og amerikanske bushister fikk klemme og kose med hverandre til pompøs bildebruk og hollywoodske effekter.

Ikke rart NBC nektet å la Støre og Storberget få slippe til orde.

Men det blir jo enklere for dem å finne politikere med meninger som passer inn i dramaturgien den dagen Fremskrittspartiet besitter utenriksministerposten.


Som et apropos skriver Konrad litt om sekter i dag.

torsdag 23. juli 2009

Til Afrika for å få fred

Norge - de siste to uker:


Ikke greit å være minoritet i snillistiske Norge.

Virker som at det å få komme til Frp-hotellet i Afrika kan bli sett på som en befrielse.

Uansett om saken skulle bli henlagt etter bevisets stilling, tror jeg vi har oppnådd det vi ønsket. Vi har sendt et tydelig signal om hva slags handlinger vi ikke ønsker i Norge


Jeg lurer på når det blir greit å henge ut min uskyldige heilnorske nabo i mediene for at politiet skal få "sendt et tydelig signal om hva slags handlinger vi ikke ønsker i Norge".

Denne saken er basert på meldinger politiet har fått fra en person, som har snakket med annen person, som mener at han skal ha hørt at det har foregått ting på koranskolen. Det er hele utgangspunktet for etterforskningen. Det hadde aldri skjedd med en norsk lærer.


onsdag 22. juli 2009

Miljøscoop av Erna og Høyre

Erna Solberg talte NVE og Statnett midt i mot da hun i Møre Nytt i går satte seg i front for at vi skal bruke noen ekstra milliarder på å legge kraftlinjer i sjøkabel i stedet for tvers gjennom vår vakreste natur:

Statnett må kunne kable 420 kV-linja. Det vil vere ei investering for dei neste 50 åra. Her må ein kunne tenkje i eit lengre perspektiv. (...) Det er fullt mogleg å nytte nye kablingsmetodar som er billege nok.


Det var i juni - etter lengre tids tautrekking om trasévalg - Statnett fikk innvilget konsesjon på den 280 kilometer lange og 40 meter brede "Monsterlinja" mellom Sogndal i sør og Ørskog i nord.På Statnetts sider om prosjektet argumenterer man heftig for at sjøkabel blir alt for dyrt og ikke vil være godt nok - men nå stiller altså Høyre og statsministerkandidat Erna Solberg seg i front for at denne linja skal og må helt eller delvis i kabel.

Og i rekkene finner man både lokalbefolkning samt partiene SV, Rødt og Fremskrittspartiet - og ja hvem vet, kanskje enda flere.

De som stiller seg på Statnett sin side er kraftselskap og den lokale høyrepressen samt folk som allerede anser slaget for tapt.

Og får de det som det ønsker vil det snart dukke opp 280 kilometer med slikt:

Mot kraftlinje mellom Sunnmøre og Sogn! (Ørskog-Fardal)

Dugnad

Mange av brukarane av den i alle fall inntil vidare gratis tenesta yr.no ynskjer seg eit postnummersøk (både for å sjå vêrvarselet, men ikkje minst for å kunne hente data).

Det finst ingen gode register over norske postnummer med ein koordinat per postnummer. Posten har berre informasjon om kva område kvart postnummer dekkjer, men manglar informasjon om det naturlege «midtpunktet» for kvar postnummer. For å kunne lage eit vêrvarsel treng yr.no ei heilt nøyaktig plassering for kvart postnummer (vêrvarsla for yr.no blir laga for eksakte punkt, ikkje for område).

No kallar ein inn til dugnad!

Kan du hjelpe til med å sjekke postnumre du har god kjennskap til?

tirsdag 21. juli 2009

- Tungen er hans våpen

Stortingets visepresident Carl I. Hagen har ingenting i mot å sende fedre av norske grunnskolebarn til tortur og dødsstraff i ustabile regimer rundt om kring i verden.

Men heldigvis er det ikke Carl I. Hagen som styrer i dette landet.

Og derfor legitimeres ikke halshugging, henging og tortur.

Heller ikke mot de som vi ser på som fare for vårt samfunn, nei.

Og grunnleggende menneskerettigheter blir følgelig etterfulgt.

Mr. Ciralsky travels all the way to northern Iraq, the base of Mullah Krekar’s group, to “take a firsthand look at the evidence,” but he doesn’t talk to Iraqi witnesses or survivors of terrorist acts. He tapes an interview with an Iraqi security official, who assures him that Mullah Krekar is an instigator. (“His tongue is his weapon,” the Iraqi says.)


Amerikanere som led seg gjennom NBC-programmet om denne brukeren av ytringsfrihet fikk forøvrig mer enn nok av Siv Jensens og Carl Ivars ordrike dommedagsutlegninger:

Interviews with Norwegian members of Parliament and opposition leaders allow those politicians to express their outrage at the government’s heel dragging in sending Mullah Krekar back home, and it takes forever to get to the point: Norway, like many European countries, doesn’t extradite accused criminals to countries that have the death penalty, and Iraq does.


Så dette ble det dårlig Norgesreklame av, ja. Vi har da mer oppegående politikere. Men Støre ville de ikke snakke med og Knut Storberget-intervjuet ønsket de ikke å bruke.

Det ble vel for mye fornuft og for lite spill, ball og "action".

TV2 har naturligvis kjøpt det slaktede showet og sender det senere i uken.

mandag 20. juli 2009

Hijab i Heimevernet. Bjellesauer observert.

Er det Dansk Folkeparti som regjerer i Skandinavia?

Svaret får vi kanskje med det første etter at partiet nå har sørget for at klesplagget ikke har noe som helst i det danske heimevernet å gjøre:

Det gir ingen mening at Hjemmeværnet og det danske forsvaret kjemper for demokratiske verdier i utlandet når man samtidig tillater et medlem av Hjemmeværnet å bære et så udemokratisk og diskriminerende symbol, sa han i en pressemelding hvor han tok til orde for forbud mot hijab i forsvaret.


...og enda litt kraftigere:
Jeg er nærmest chokeret over, at Hjemmeværnet ligefrem roser sig selv for det. På den måde blåstempler Hjemmeværnet den kvindeundertrykkelse, som det muslimske hovedtørklæde er udtryk for.


Og meningsytringen hadde sin ønskede effekt. Heimevernet - som hadde offentliggjort saken som en gladnyhet på egne sider - gjorde helomvending og presenterte nå det totalt motsatte syn: hijab var ingen gladsak - det var tvert i mot strengt forbudt:

Det danske heimevernet skrev selv om Mawla i sin nettavis, men den rosende artikkelen ble fjernet etter at Dansk Folkeparti søndag reagerte kraftig på avgjørelsen om å la henne gå med hijab under kasketten. At Mawla fikk tillatelse til å bruke hijab, var helt klart en feil og i strid med uniformsreglementet, sier Kragh. Han hevder samtidig at saken ikke ble forskriftsmessig behandlet på ledelsesnivå.


Dansk Folkeparti ønsker ikke bare forbud i Heimevernet - man ønsker et totalforbud som sådan.

I Norge har ingen partier noen gang hatt noe i mot at plagget brukes i Forsvaret:

Både gutter og jenter har lov til å ha langt hår i Forsvaret, forutsatt at de følger uniformsreglementet. Hovedregelen er at hår ikke skal dekke kraven på uniformen. Har du langt hår må du sette det opp eller ha det i hårnett. Det er også tillatt å bruke hijab til uniformen. Ved bruk av hijab gjelder i stor grad de samme reglene som ved langt hår. Håret skal være satt opp, og hijaben skal dekke håret. Hijaben skal så langt det er mulig ikke dekke skuldrene. Det er tjeneste- og sikkerhetsmessige grunner til at hår og hijab skal være stramt. Løse, flagrende gjenstander kan fort henge seg fast i grener i skogen eller maskiner og forårsake store personskader. Ved bruk av hijab er det viktig at fargene står til uniformen. Den må også være ensfarget.


Men det blir det kanskje en endring på nå når vokterrådet Dansk Folkeparti har utstedt sitt dekret?

Bjellesauer er i alle fall allerede blitt observert beitende.

Forskerslakt av Human Rights Service

I avisen som passer på å legge ut på nett minst mulig av det interessante de skriver i papirutgaven står det i dag en artikkel der fire forskere kommer med hver sin analyse av de to damene i Human Rights Service sitt arbeid.

Et lite utdrag følger (Konrads Tankesmie har resten).

Berit Thorbjørnsrud, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo:
HRS produserer sterke meninger samtidig som de tilbyr forførende enkle løsninger. Det gjør det lett å forveksle deres sterke meninger med kunnskap.


Lars Østby, demograf og forsker ved SSB:
Både når det gjelder hvordan ekteskapsmønster skal tolkes og hvordan vi lager befolkningsframskrivinger har det vært en langvarig uenighet. (...) Spørsmålene de stiller er ikke irrelevante men de kommer fram til andre tall enn det vi gjør.


Hilde Liden, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning:
Det er en diskrepans mellom tallene HRS konkret kan vise til og retorikken de bruker. De bruker enkeltcaser og trekker store konklusjoner basert på dem.


Sissel Østberg, rektor ved Høyskolen i Oslo
HRS er veldig selektive i sin databruk, de blander inn sine egne meninger og har generelt tvilsomme metoder for å komme fram til konklusjoner som passer med deres forventninger.


Eksempler nevnes, men HRS var ikke tilgjengelig for kommentar skriver avisen. Og det er jo ikke så rart i og med at de på den skattefinansierte tomillionersbloggen sin skriver at de tar ferie fra 9.juli og ikke har tenkt å svare på spørsmål før 15.august.

For da er man visstnok tilbake.

Sissel Østberg gir ett eksempel på, hva skal man si, unøyaktigheter fra Human Rights Service sin side. Saken galdt norske barn som sendes til Pakistan for å gå på skole og HRS publiserte i 2004 på bloggen sin rapporten "Ute av syne, ute av sinn" der man bl.a konkluderte med:

HRS hadde med seg en hypotese til Pakistan, ut fra informasjon fra det pakistanske miljøet i Norge, at det kunne dreie seg om noen hundre barn. Etter vår erfaring fra skolene og landsbyene i Pakistan, synes imidlertid tusenvis nærmere sannheten enn hundrevis

Høyres Erna Solberg trodde på HRS og satte ned et utvalg, ledet av Sissel Østberg, som i 2006 konkluderte med at tallet var 450. Og HRS sine påstander om tvangsgifte og religiøs indoktrinering fikk ikke støtte.

Og i og med at de fleste partier i Norge mener at det er foreldrene selv som skal bestemme hvor barna deres skal vokse opp og hvem som skal oppfostre dem så var HRS-rapporten plutselig ikke så interessant lenger.

Med en smule bitterhet som resultat.

Dog setter unøyaktig informasjon seg tydeligvis fast. Høyres stortingskandidat Tage Pettersen bryr seg - nå i 2009 - mer om HRS feilaktige tall enn Østbergs korrekte.

At statsfinansierte unøyaktighetsforetak får holde på som de gjør er da blitt et demokratisk problem.

Eller for å si det med Fremskrittspartiet:
HRS er den eneste tenketanken med et fornuftig standpunkt.

Eller for å også si det med Fremskrittspartiet:
Frp er innvandrerungdommens siste skanse!
Sigrun Tømmerås fyller i sin blogg på med flere eksempler på, hva var det man skulle si nå igjen, unøyaktigheter.

Enda mer gratis fra Staten

I dag kan hvem som helst sette seg ned ved sin PC og lage et nettsted eller applikasjon der værinformasjon inngår uten at man behøver å betale en krone.

Fordi Meteorologisk institutt og NRK har bestemt at slik skal yr.no være. Et sted for alle folk - og ikke bare de med penger.Og i USA har Barack Obama omfavnet den samme ideen med data.gov.Og det stopper heldigvis ikke der her i Norge heller. Statistisk sentralbyrå melder at de jobber med å tilgjengeliggjøre statistiske data, NRK sier at de jobber med å tilgjengeliggjøre sitt rikholdige TV-arkiv og Avinor har nettopp sluppet løs sine databaser som nå gjør det mulig for hvem som helst å hente ut om, for eksempel, fly X er i rute eller ei.

Et åpent, gratis API fra Statistisk sentralbyrå vil tillate borgerne av Norge å utføre statistiske sammenstillinger og analyser som SSB og myndighetene ikke selv har tid eller ressurser til å gjennomføre. Resultatene av denne crowdsourcingen vil være underbygget av offisielle data, og vil kunne etterprøves på en enkel og vitenskaplig måte.


Og alt, altså, uten at det koster den gjengse utvikler-borger - og alle brukerne av alle løsningene denne utvikler - en eneste krone.

Høyresida er av prinsipp mot alt slikt og mener de tusen blomster blomstrer best om de betaler gjødsel og vanning av egen personlige pengepung.

Frp går som vanlig lengst i ønsket om brukerbetaling - når man går inn for at selv det å låne en bok på biblioteket skal koste penger så kan man bare tenke seg hva det skal koste å holde i drift en løsning som henter statistiske data fra SSB og kombinerer det med informasjon fra Statens Kartverk, yr.no og Avinor.


lørdag 18. juli 2009

Kulturradikalisme - hva er det nå egentlig?

Tankevekkende:

Men dette var tross alt småting, og øverst på agendaen sto det grunnleggende oppgjøret med den blinde og brutale militarismen, nasjonalsjåvinismen, antihumanismen og nazismen. Man kjempet også for like rettigheter for kvinner og for seksuell frigjøring — alt under det friske mantraet «Frisinn». Det skulle nemlig ikke være sånn at det ikke var plass til andre meninger og holdninger, tvert imot, Poul Henningsen formulerte det med egne ord slik: «Uenighet gjør sterk!». Det ble naturligvis for mye av det gode i lengden, og da skyggen fra nazismen falt over Norden og det store uhyret til slutt slo sine fangarmer helt ut, var det ute med kulturradikalismen.


...og, fra den andre siden av den påståtte slagmarken, ikke fullt så tankevekkende:

Folk hører derfor noe helt annet når de ser vår veltalende og dyktige utenriksminister: de hører konflikt og tap av identitet og solidaritet.


...om kulturradikalismens påståtte nederlag.

Knut Olav Åmås kommer også med sitt syn på "kampen" i sitt Aftenposten-innlegg Kampen om sannhetene:

Som assosiert kulturkjemper og forlagsredaktør Halvor Fosli sier: «Den nasjonale, patriotiske fronten er i framgang i Norge.» Ensidig vekt på verdispørsmål avleder oppmerksomheten fra harde temaer, som de økende økonomiske forskjellene og den ennå fraværende reelle likestillingen av kjønn, etniske minoriteter og funksjonshemmede.

Både Toje, Hustad og andre av de unge mennene uttrykker stadig frustrasjon over den plass minoriteter har i det norske samfunn. Minoriteter er selvsentrerte og får gjennom krav på den tause majoritets bekostning, mener Toje. Dette sier han i et demokrati der ikke en eneste etnisk minoritetsperson er nominert på sikker plass av noe politisk parti foran stortingsvalget.

Nå er imidlertid faren at vår tids store diskusjon om det flerkulturelle, særlig islam, blir sneversynt og fordomsfull. Gjør kulturkjemperne den til det, er de neppe på lag med det flertall de så freidig mener å ha bak seg. Jeg tror folk flest er i stand til å se at et mer mangfoldig land er blitt et bedre samfunn. Problemet er ikke at Norge er for mye flerkulturelt, men for lite, ennå for homogent.


Anders Heger ga sitt bidrag i Dagsavisen lørdag:

Det er i ferd med å skje noe i vår måte å diskutere samfunnet på. Skoledebatten handler om læring, ikke om å bli gangs menneske. Innvandringsdebatten handler om de fremmede som problem, ikke som ressurs. Fengselsdebattene handler om straff, ikke om tilbakeføring til samfunnet. Ord som «integrering», «forståelse», «omsorg» og «likeverd» er på forbausende kort tid blitt suspekte betegnelser som signaliserer vassen liberalisme, farlig nær «snillisme» og «ettergivenhet». Faktisk er «forskjeller» blitt et ord med høyere status i samfunnsdebatten enn «likheter», så å si uansett hvilket område man går inn på. Dette er både spennende og fascinerende. Derfor er det pussig at DNKK allerede fra start kjøres inn i et spor der man med nødvendighet må kretse om små, ikke store spørsmål. Det minste av disse spørsmålene er klagingen over kulturradikalernes «hegemoni» over samfunnsdebatten.


Og i likhet med Åmås så spør man han seg hvor forferdelig vi nå egentlig har fått det under kulturradikalismens visstnok veldig klamme hånd:

Verre er at for å få sitt regnestykke om all liberalismes begredelighet til å gå opp, må man erklære det norske samfunnet, mer presist det som ute i verden gjerne omtales som «den skandinaviske modell», som mislykket. Man må si at samfunnsutviklingen har befunnet seg på villspor siden begrepet «velferdsstaten» ble lansert, at likhetstanken har brakt oss på ville veier, at vi i dag er verdenssamfunnets sinker.


I Klassekampen, via Konrads Tankesmie, velger Martin Knutsen i sitt "Danmark - om igjen"-innlegg å svare den kulturkjempende høyreside i dannet men mer konfronterende form.

Selve begrepet «kulturkamp» sier i utgangspunktet mye om innstillingen til utøverne. I kamp og kjærlighet er jo som kjent alt lov, og slik kan for eksempel Aslak Nore ubeskjemmet hevde at «æreskultur» er et begrep unikt for den muslimske verden, uten å ofre eksempelvis den japanske tradisjon eller den meksikanske machokulturen en tanke. Slik kan Jon Hustad hevde at jo mer religiøse muslimer er, desto mer går de på uføretrygd, uten noe kildemateriale eller forståelse av generasjonskonflikter. Og slik kan Toje hevde at «venstresiden» ønsker å møte kvinneundertrykkelse med «forståelse». (...) Det gjelder å etablere en front, sette i gang en offensiv, og slik tvinge fienden til å forsvare seg. Om man blir tatt i en løgn eller halvsannhet, er det bare å kjøre på.


Og om du fortsatt ikke har lest årets beste ytring - Dagbladet og produksjonen av forskjell - så er det sannelig på tide.

Om Dagbladet ikke klarer å overleve uten å skape unødvendige konflikter i samfunnet, uten å gjøre seg til mikrofonstativ for rasistisk tankegods, uten å ivareta en kritisk funksjon – da har avisen forrådt sin samfunnsrolle.


30% færre drepte i trafikken i 2009

30% færre omkom på norske veier i første halvår 2009 enn det gjorde i første halvår 2008.

Dette er en positiv utvikling og viser at trafikksikkerhetsarbeid over et bredt felt ser ut til å gi resultater, sier statssekretær Guri Størvold (Sp) i en pressemelding fra departementet.


Og ytterligere tiltak igangsettes i disse dager for å unngå tragiske ulykker: boten for å ikke kjøre med bilbelte økes, gjennomsnittsfartsmålere reises og veier utbedres med et omfang som aldri før har blitt sett i dette landet.

Partiet Fremskrittspartiet er mot både botøkning og fartsmålere. Men ønsker til gjengjeld å selge sprit på bensinstasjoner døgnet rundt.

Valgkampen startes altså med informasjonen om at veiene er blitt vesentlig tryggere og bensinprisen er nest lavest i Europa.

Så da blir det nok mye Mullah Krekar-prat, ja.

Ingen Trafikkdøden-kampanje a la i fjor sommer i VG i år, altså:
Men vil vi noen gang kunne komme helt i mål?

De hadde en voldsom fart. Det var nok litt overraskende for oss også at farten var så høy. Det er nok adrenalinet hos de unge bilførere som har medvirka til dette, sier lensmann i Ulstein og Hareid, Odd Kulø, til Dagbladet.


Vegvesenet regnet ut at Mercedesen kjørte i 198 kilometer i timen da den fikk skrens. Føreren av den andre bilen, som kom kjørende i motsatt regning, kjørte i 60 kilometer før han begynte å bremse ned, sier lensmann Odd Kulø ved Ulstein og Hareid lensmannskontor. (...) Statens vegvesenet har regnet ut at trebarnfaren bare kjørte i 35 kilometer i timen da Mercdesen dundret inn i frontpartiet på hans bil.
Debattér på vgd

Vidar Kleppes kulturelle kraft

Har undret meg over hvordan de som ønsker å betale inn vesentlig mindre til velferdsstaten og de som ønsker å få vesentlig mer ut av kan stemme på det samme partiet.

Men kan det bli særlig med velferd om man får det ene ønsket man har felles - skatteuviljen - blir oppfylt?

Og dette kallar dei kunst! fnys Vidar Kleppe der han står foran Kjartan Slettemark sin skulptur, `Harpen', som er kjøpt inn av Stortinget. Sjølv har han dekorert kontoret med Anders Lange og Winston Churchill som dagleg peikar på han og seier Deserve Victory! Dessutan har han hengt opp ein airbrusha kattepus som slår med poten etter bobler frå eit champagneglas. Det er eit bilde av typen du finn i tusenvis av heimar, i høgblokker, på jenterom, hos småbarnsfamiliar, på strilekafear, i gjeldstyngde blautkakehus.


Som salige Carl Ivar i sin tid sa til Pål Atle Skjervengen:

Du må ikke glemme Pål Atle at det er Jan Simonsen og folk som ham som skaffer partiet velgere slik at du kan reise rundt og holde foredrag for direktørene.


Men Jan Simonsen og Vidar Kleppe har da ingen velgere? Ja de blir jo av Fremskrittspartiet i dag stemplet som de samme tullebukkene som de ble stemplet som av alle andre den gang de var medlemmer av, nettopp, Fremskrittspartiet.

"Dette har vi sagt i alle år".

Hvor tok Vidar Kleppes kulturelle kraft veien?

Rot og kaos i Frp-Oslo. I dag: Holmenkollfiaskoen

Prestisjeprosjektet Ny Holmenkollen har vært det komplette kaos i månedsvis og i kveld har byrådet valgt å avskjedige en rekke sentrale personer og snu prosjektet opp-ned:

Byrådet i Oslo har gitt nøkkelpersoner i byggingen av det nye nasjonalanlegget i Holmenkollen sparken. Samtidig er kommunens egen ekspertetat, Idrettsetaten, fratatt hovedansvaret for hele byggeprosjektet.


Skandalen føyer seg inn i en lang rekke av saker der dårlig og naiv ledelse har ført til hundrevis av innkrevde skatte- og avgiftsmillioner er blitt kastet rett ut av vinduet.

Det omfattende sceneskiftet i byggeprosjektet har skjedd i løpet av de siste ukene, og det er byråd for næring og idrett, Anette Wiig Bryn (Frp) og hennes kommunaldirektør Lasse Johannessen, som har avskjediget og omplassert de sentrale personene. I et hemmeligstemplet notat som ledelsen i Idrettsetaten nylig presenterte for sine ansatte er de omfattende endringene beskrevet i detalj. I notatet, som Dagsavisen har fått tilgang til, går det fram at den opprinnelige prosjektplanen nå er historie og blitt erstattet av nye personer med nye ansvarsområder.


Utstillingsvindu for blå politikk er det vel man kaller det.

Der alle andre prosjekter opplever fallende priser på både material og arbeidskraft opplever Frpere og Høyrefolk av en eller annen grunn det totalt motsatte. Og prisen på nasjonalanlegget har jo da også steget fra 580 millioner til 1,2 milliarder. Det vil si: sluttsummen antas nå å bli enda høyere enn også dette.

Med en Frp-byråd som øverste ansvarlige.

Byrådet har ikke bare bommet på hoppkanten, men de har tryna i ovarennet gang på gang. Og det er selvsagt svært alvorlig, har SVs gruppeleder i bystyret, Knut Even Lindsjørn, sagt flere ganger.


fredag 17. juli 2009

Dødens fjell. Massakre på norsk jord

Filmen om Max Manus ble en enorm suksess. Og nå planlegges et 80-millioners tv-drama av kampen om tungtvannet.

Men den verste massakren på norsk jord har ikke så mye som et minnesmerke over seg. Natt til 18. juli 1942 ble 288 fanger skutt eller brent ihjel i Beisfjord fangeleir ved Narvik. Og på fire måneder døde (i praksis: ble drept) 748 av fangeleirens 900 innsatte.

Med norske hirdmenn som vakter. Minimum - for dette er det av ukjente grunner ikke forsket særlig i.

Når en i dag snakker med noen av dem som overlevde leirene i Beisfjord og på Bjørnefjell, sier de fortsatt i dag at den verste tiden var ”der oppe på fjellet”. Hvis man spør hva fjellet heter, vil de svare: Dødens fjell. Det var det de kalte det, Dødens fjell. Uten anførselstegn.

(Fra boken Beisfjordtragedien av Ljubo Mladjeović(1989))

Kulturminnevern er en del av kulturpotten som Frp ønsker å kutte drastisk i. Selv om retorikken konsentrerer seg om de tre prosentene av potten som går til kunstnere man ikke liker produktene til.

Men et minnesmerke over den største massakren på norsk jord bør vel alle partier være i stand til å finansiere?

Noen film a la Max Manus blir det nok dog ikke.

I og med at det var jugoslaver som ble massakrert og ikke nordmenn.

Serberleiren i Beisfjord var den verste av alle. Da transportskipet Kerkplein kom til Narvik juni 1942 var det 901 serbere om bord, 895 av disse ble plassert i Beisfjord. Etter 3—4 måneder var bare 150 i live, ved krigens slutt levde 96 av de 895. En kriminell, en morder, Stefan Talisman fra Zagreb, var SS-bødlenes høyre hånd i flere leire. I Beisfjord kvalte han med egne hender over 100 mennesker.


torsdag 16. juli 2009

Frp med kompetansekrav til 7-åringer

Fremskrittspartiet gir nok en gang dype og gjennomtenkte svar på kompliserte spørsmål. I dag: skolepolitikk.

I FrP mener vi at det må stilles krav allerede fra barneskolen, og jeg er glad for at Høyre støtter dette. For min del mener jeg at vi kunne gått lengre, og at elever bør gå førsteklasse om igjen dersom de ikke kan det de skal.


Og innsikten i barns liv og levnet stopper ikke der.

Nei, det er dagens ordning som er en oppskrift for skoletapere. Hvis du ikke kan lese, skrive og bøye verb i 3. klasse, er ikke det noe som retter seg opp i sjette klasse. Det er bedre å rette det opp med en gang. Denne automatikken du har i dag med at du starter i første og avslutter i 10. klasse skaper tapere, sier Keshvari.


Sukk.

Selve testingen bør jo forøvrig gå veldig greit i og med den interesse for biologi og arv som den kulturkjempende høyresida har fått i det siste. For man kunne jo likså godt bare dele inn klassene etter arvemateriale og spare samfunnet for unødvendige kostnader og dill.
Om å dumpe fra første klasse
Frp kliner til mot landets 6-åringer: Vil ta fra dem retten til å gå i 2. klasse!

Iran - Behind the Veil

The Daily Shows Jason Jones på 10-dagerstur i Iran. En tur som ble mer dramatisk enn antatt endte opp i 2+4 reportasjer. Med innslag av grønt.

The trip has been in the works for over a year, from back in the Bush era when he was calling Iran the 'Axis of Evil,'" Greenberg told the Daily News. "We felt like there were a lot of stereotypes and misconceptions, and we wanted to look at those. Are they really nation of Holocaust deniers and anti-Semites? Does everyone there hate America and are they a nation of terrorists?"


11.juni, Irandecision 2009 - Ahmadinejad Rally in IranThe Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Indecision 2009 - Ahmadinejad Rally in Iran
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day15.juni, Irandecision 2009 - Election ResultsThe Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Irandecision 2009 - Election Results
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day


17.juni, Minarets of MenaceThe Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Jason Jones: Behind the Veil - Minarets of Menace
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day22.juni, Persians of Interest


Intervju med blant andre Ebrahim Yazdi og Mohammad Ali Abtahi som begge noen dager senere ble arrestert av regimet.

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Jason Jones: Behind the Veil - Persians of Interest
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day
23.juni, Ayatollah You So


The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Jason Jones: Behind the Veil - Ayatollah You So
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day
25.juni, The Kids Are Allah Right


The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Jason Jones: Behind the Veil - The Kids Are Allah Right
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day