onsdag 29. juli 2009

Erna uthuler Høyres elitedyrkingsforslag

Erna Solberg finner det i dag nødvendig å "presisere" helgens skolepolitiske elitedyrkingsforslag fra Ine Marie Eriksen Søreide og Høyreideolog Torbjørn Røe Isaksen.

Isaksen og Eriksen lanserte søndag ideen om at "hederslister" over skolens flinkeste elever skulle spikres opp hist og her samt at medaljer skulle deles ut til de som var i stand til å levere gode nok resultater.

Liberalere syntes dette var interessante tanker, men responsen generelt kan vel sies å være delt. Ja til og med to av blåmedias yppersteprester, Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum og TV2s kommentator Stein Kåre Kristiansen, uttaler seg kritisk:

I oppløpet til valgkampen har partiet fremstått nærmest fomlete og komisk. Et godt eksempel er forslaget fra to Høyre-politikere om at skolen bør premiere og trekke frem flinke elever.

Det som i begynnelsen så ut til å være et absurd forslag om å innføre gull, sølv – og bronsemerker i klasserommet, viser seg nå å være et forslag om ferdighetsmerking. Det er langt mindre drastisk, men det som er i det opprinnelige forslaget er å offentliggjøre navn på de flinkeste elevene i klasserommene, og det er langt på vei en rangering


Men debatten raser videre.

SV mener hederslister og gullmedaljer gir feil fokus.

Løsningen er å ha nok kompetente lærere som både kan følge opp elevene som sliter, og de som trenger ekstra utfordringer. Vi har blant annet innført et etterutdanningssystem for lærere der de kan ta lengre kurs enn tidligere, som de kan kvalifisere seg innenfor. Samtidig har vi fått til en ny rektorutdanning fra høsten av, for dem som ønsker seg faglig påfyll og kompetanse for å være gode skoleledere, sier Jensen.


Isaksen mener at Ernas presisering ikke er noen presisering. De har ment det samme hele tiden og at Aftenposten har misforstått og overdrevet. Isaksen får et nytt forsøk og oppsummer det mest sentrale i Høyres forslag på følgende vis.

Det blir ikke noe vanskeligere å lære for de dårligste selv om de beste blir belønnet.


Mari Michelsen (16) har følgende kommentar

De flinkere vil kanskje få mer lyst til å lære, men noen vil aldri klare å få en medalje eller å komme på listen uansett hvor mye de jobber. (...) Noen lyver om at de har fått dårlige karakterer for ikke å bli mobbet. Med slike lister får alle vite resultatet


blog comments powered by Disqus