lørdag 25. juli 2009

Hondurasovergrep med liberalerforståelse

Honduras har i følge flere aviser i dag opplevd en rekke politiske drap, forsvinninger og fengslinger siden president Manuel Zelaya ble styrtet av de militære i slutten av juni:

En rekke medier er stengt av myndighetene, og folk som har dristet seg til å kritisere kuppmakerne har ganske enkelt forsvunnet. Øyenvitner forteller hvordan mange er hentet av folk i politiuniform, og noen har senere dukket opp som lik. I utkanten av hovedstaden Tegucigalpa er det funnet lik på det samme stedet som halvmilitære dødsskvadroner dumpet lik på under militærdiktaturet på 1980-tallet. Minst 1.275 kuppkritikere er kastet i fengsel, og hundrevis av andre har mottatt drapstrusler.


Den folkevalgte presidenten dristet seg over grensen til eget land i går og de tusenvis som hadde møtt opp for å ta ham i mot ble møtt med skarpe skudd og tåregass.

Militærkuppet i Honduras ble møtt med fordømmelse av hele verden - bortsett fra Taiwan og Israel.

Samt norske, liberale, høyrefolk:


Sondre Rasch, formann i Bergen Unge Høyre:
Hvorvidt regimeskiftet i Honduras vil vise seg å være et kupp, vil bli interessant å se. Signalene hittil tyder på at det ikke er tilfellet. Man må ikke glemme at et moderne demokrati er bygget på flere pilarer enn frie valg av utøvende makt.


Leder i Dag og Tid:
Det er i alle fall ikkje opplagt at dei har rett, korkje moralsk eller juridisk, alle dei som no står i kø for å fordøma det såkalla statskuppet, eller militærkuppet, i den klassiske bananrepublikken Honduras.


Nettstedet Liberaleren:
Militærkupp i Honduras - for å hindre kupp. Situasjonen i landet før kuppet var altså at den utøvende makten stod i konflikt med den lovgivende og den dømmende makten. Striden i Honduras er en strid mellom statsmakter. En konstitusjonell strid. (...) Det pussige er hvordan verden reagerer når et lands ulike statsmakter står i innbyrdes strid. Man stiller seg på siden av den utøvende makts forsøk på å endre grunnloven.


Nettstedet Document.no:
...eh ingenting. Man har dog svært mye om regimemaktbruk og mangelen på demokrati og etterlevelse av folkeviljen i Iran så problemstillingen som sådan har man jo et forhold til. Og det har jo åpenbart vært folk på jobb denne måneden militærkuppsituasjonen har vart. Snodig. Eller ei.


Minerva v/Jan Arild Snoen:
Ja, det er riktig at militære styrker har fjernet president Zelaya og sendt ham i eksil. Men bakgrunnen for avsettelsen peker mot at det er hæren, og ikke president Zelaya som støtter rettstaten og demokratiet her.


Morten Myksvoll, 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom:
Når er det kupp å opprettholde lovens bokstav? Rule of law, anyone?blog comments powered by Disqus