mandag 6. juli 2009

Frp-Oslo: slum, segregering og eldreomsorgsforfall

Mye utriveligheter på én dag for borgerligstyrte Oslo.

Forfall i eldreomsorg


Frp-byråd Sylvi Listhaug er for tiden på ferie og kan selv ikke svare for at det har blitt 370 færre sykehjemsplasser i byen under hennes parti sitt regime. Hennes vikar sier at nedbyggingen har vært planlagt:

Det er kommet for langt ned. Derfor planlegger vi nå å gjøre bydelene i stand til å satse mer på sykehjem. Men en viss nedgang var også forventet, siden vi har prioritert hjemmetjenesten


Eldreombud Anne Myhr er svært misfornøyd med Frp-Listhaugs styre og stell:

For meg blir det av og til helt ubegripelig at søknader om sykehjemsplasser avslås. Bydeler som ser bort ifra faglige råd om sykehjemsplass, er en kjent situasjon for oss.


Litt mindre homofokus og noe mer eldrefokus, Listhaug. Det er jo det å ta vare på de eldre som er den godt betalte jobben din.

Forslumming


For å maksimere profitten maksimalt har byens kapitalister importert utenlandske arbeidere som ikke krever stort av jordslig gods. Man klarer seg med lite. Og er derfor svært så billige i drift. Problemet er at i Oslo så er det ikke noe sted å bo for folk som klarer seg med lite. Så derfor har det blitt reist ulovlige provisoriske brakkebyer på tomter eid og leid ut av Oslo Kommune.

I de ulovlige brakkebyene - som vi får håpe ikke rammes av brann for de er alt annet enn forsikriftsmessig satt opp - kan man bo på 12 kvadratmeter i en måned for 1.800 kroner.

Og her snakker man om over tusen arbeidsfolk.

Et resultat av naiv tro på at markedet ordner alt. Oslos ulovlige slum - et resultat av vanstyre og ansvarsfraskrivelse.

Segregering


Carl Ivar Hagens forlover Øystein Hedstrøm mente i sin tid på vegne av partiet at nasjonen Norge ville oppleve store utgifter forbundet med at nordmenn ville bli psykisk syke av å se negre på trikken.

Vel, nå kan det utrolig nok se ut som at han har fått rett: Vestkantungdom får legeattest mot innvandrere. I Frp-Oslo har det gått så langt at ungdommen på vestkanten er så ukomfortable når de omgås medborgere av annen hudfarge og subkultur at man går til legen for å få byttet skole:
Nettstedet til bladet Utdanning, Utdanningsnytt.no, har snakket med kilder ved videregående skoler i Oslo øst. I legeattestene skal det stå det at eleven «av sosiale årsaker» ikke kan være elev ved østkant-skolen.


Det er trist nok at noen opplever det slik. Enda tristere er det at man i vår blå hovedstad for alle praktiske formål, i 2009, opererer med noen skoler for hvite og andre skoler for svarte.

Om disse svarte ikke er norske nok: har en ugander, iraner og sør-koreaner så mye til felles.

Valgfrihet på sitt beste?

blog comments powered by Disqus