søndag 12. juli 2009

Integrering: Middels score for Norge

EU lurte på hvilket europeisk land som legger best til rette for integrering av innvandrere. Og gikk gjennom politikken i 28 land - Norge inkludert. 140 faktorer langs seks dimensjoner er analysert:

  • Tilgang til arbeid
  • Familiegjenforening
  • Langvarig opphold
  • Politisk deltakelse
  • Tilgang til statsborgerskap
  • Vern mot diskriminering


Denne "Migrant Integration Policy Index" endte opp med Norge på en åttende plass:

Mens Sverige topper alle kategoriene, kommer Norge nest best ut når det gjelder politisk deltakelse. Også når det gjelder langtidsopphold gjør Norge det bra. Men innen antidiskriminering og statsborgerskap havner Norge nede på henholdsvis 16. og 17. plass blant landene.
Norge har dog lite å skryte av:

Det generelle integreringsnivået viste seg å være dårlig blant de deltakende landene og bare Sverige får godkjent i undersøkelsen. På undersøkelsens indeks, hvor 100 er best, scorer Norge bare 64 poeng. (...) Mens Sverige har en gjennomsnittsscore på 88 poeng av 100 mulige på de seks områdene, har Portugal andreplassen med 79 poeng, Belgia 69, Nederland, 68, Finland 67, Canada 67 og Italia 65. Norge er på åttendeplass med 64 poeng, ett poeng foran Storbritannia. Danmark kommer helt nede på 21. plass med 44 poeng.


Og verst stilt er det på spesielt to områder:


Når spørsmålet om integreringspolitikk og lovverk gir innvandrere muligheter til å få statsborgerskap faller Norge helt igjennom, ifølge undersøkelsen. Sverige er også her best i Europa med 71 poeng, mens Norge detter helt ned på en 17. plass av de i alt 28 landene som har blitt undersøkt. Norge får her kun 39 poeng. Også når det gjelder virkemidler for å hindre diskriminering har Norge lite å skryte av, med en 16. plass, med 54 poeng, mot Sveriges førsteplass med 94 poeng. Land som Ungarn, Slovenia, Kypros, Hellas og Finland er å finne på listen over nasjoner som sikrer innvandrere mot diskriminering på en bedre måte enn Norge.


Naivt drømmeland?

Ikke i følge realitetene.

Latvia kommer for øvrig på sisteplass mens Østerrike og Kypros deler plassen over.

Enkelte partier vil muligens velge å se på dette som en førsteplass og se på Latvias politikk som en positiv inspirasjon.

LMD, som for noen uker siden fikk beskjed om at den fjerdedels Hege Storhaugen de trenger for å overleve har blitt innvilget, har i sitt nyeste siste nummer en gjennomgang av Østerrikes politikk på området. Et Østerrike som endte på nest-siste plass i kåringen.

Noe å strekke seg etter også der.
Figur plukket fra BBC.

blog comments powered by Disqus