onsdag 29. juli 2009

- Bruker mer på sommerferie enn formuesskatt

NHH-professor Terje Hansen fnyser av høyresidas påstander om at formuesskatten fører til færre arbeidsplasser.

Det er det reneste pølsevev. Formuesskatten er i realiteten så liten at den ikke betyr noe for de rike. (....) De superrike betaler svært lite skatt. De bruker mer på sommerferien sin enn de betaler i skatt


Stein Erik Hagen har foreslått hevet utbytteskatt som et alternativ til formuesskatten. Professor Hansen er ikke imponert over det heller:

Det gjør han bare fordi han har ordnet seg slik at han kan ta ut skattefritt utbytte fra sine selskaper. Han er allergisk mot å betale skatt,


De 800 her i landet som har en skattelignet formue på mer enn 100 millioner betaler i gjennomsnitt 6,7 millioner i skatt. 4,3 av disse millionene er formuesskatt.

4,3 millioner som Fremskrittspartiet og Høyre altså ønsker at de skal slippe å betale.

Terje Hansen har en mening om det også:

Formuesskatt er eneste mulighet til å skattlegge de svært rike


78 prosent av formuesskatten – totalt 10 milliarder kroner – betales av personer med mer enn 2 millioner kroner i skattelignet formue.

At blåbloggere og kommentator får seg til å påstå at rødgrønne ikke ønsker en debatt om skatt framstår som noe underlig.

SV stiller et sentralt spørsmål i dag: hvem tjener på en Frp/H-regjering?

Svaret synes åpenbart.

Og de som er i tvil kan jo ta en titt på: Hagen-familien får 100 mill. i skattelette hvis Erna og Siv vinner. Kjell Inge Røkke får 110 millioner.

Nei denne debatten ønsker vi ikke.

Men høyrefolk og frp'ere ser kanskje for seg å opprettholde velferdsnivået gjennom å innføre eiendomsskatt? Økonomiprofessor Ola Grytten:

Vi har veldig lav skatt på bolig i Norge, den kunne godt vært høyre. Som en middelvei kunne boligskatten heves


Hvem vet.

Partiet Fremskrittspartiet la på sprang til skogs noen minutter etter at deres 2-millionersstøttespiller Hagen flagget ut til Sveits og har ikke blitt sett siden.

I dag er de dog endelig tilbake igjen. Og krever 120-fartsgrense på norske motorveier.

Om det er noen som ikke ønsker en skattedebatt så vet vi hvem det er.

blog comments powered by Disqus