lørdag 25. juli 2009

Frp-ideolog Hagen om Eliten som folkeopptrekker

Vi trenger eliten til å trekke opp de andre, sier høyreideologen Stein Erik Hagen.

Som i disse dager dog er mest opptatt av å trekke formuen sin unna beskatning gjennom å utnytte skattehull:

De vet jo akkurat hvordan dette fungerer, og Stein Erik Hagen er et eksempel på det nå. Han slipper å betale formuesskatten fordi barna flytter til Sveits med aksjene. Selv slipper han å flytte på seg, og kan fortsette å nyte dagene med Mille-Marie Treschow på Fritzøe gods. Samtidig sitter han der med full kontroll over verdiene i selskapet,


Stein Erik Hagen har overført 90% av Canica-imperiet til sine 3 barn og hvert av barna stod registrert med 2,7 milliarder i (skattepliktige) formuer hver i 2007 og skattet av dette 16 millioner kroner hver. En sum som i følge Hagen selv har mangedoblet seg under dagens regjering som har valgt å la 400.000 borgere slippe å betale formuesskatt og legge større byrder på de mest bemidlede.

Ved at barna flytter til Sveits sparer Hagen og hans familie 48 millioner kroner.
Summene ovenfor er forøvrig noe som partiet Fremskrittspartiet, som støttes økonomisk av Hagen, skal sørge for er hemmelige fra og med i høst:

Vi vil ha slutt på at privatpersoner og journalister grafser i andres privatliv. Hva folk betaler i skatt er en sak mellom skatteyter og hans skattekontor.


Kapital anslo Hagen-familiens formue til å være 16,5 milliarder i fjor høst og 24 milliarder i skatteåret 2007.

Og Høyresidas fremste ikke-mediekursede ideolog, verdens 196. rikeste mann, har flere gullkorn på lager:

Elitesamfunn blir sett på som noe negativt. Det å sende barna på eliteskoler er ikke akseptert. Hvorfor?


Jeg føler at det er mindre innsidehandel og snusk enn før. Folk tør ikke lenger. De blir hengt ut offentlig, de risikerer å komme i fengsel. Redselen for å gjøre noe ulovlig er tydeligere enn før.

Vi er på vei i en sosialistisk retning, som i gamle Øst-Europa. Forfølgelsen av Hydro-sjef Eivind Reiten får stå som et eksempel. Opsjonssaken. Alt bråket politikerne laget på grunn av noen opsjoner. Politikerne blander seg inn i altfor mye. Det er andre aksjonærer i Hydro også!

Men hvorfor er mediene og folk så opptatt av grådighet?

Grådighetskulturen. Det har jeg snakket om før. I Vålerenga kirke. Det er snart ti år siden. Grådighet er et menneskelig trekk som vi bør holde mest mulig under kontroll.
Se på de landene som har dyrket eliten. Det er de samme landene som sendte folk til månen. Vi trenger eliten til å trekke opp de andre.

Enerne blir satt til side. De flinke holdes nede til fordel for dem som ikke er flinke. Dette preger Norge i altfor stor grad. Vi må ha mer toleranse i Norge. Akseptere ulikheter. Både meninger og oppfatninger.

Vi kan jo ikke bli som i Kina, der alle går likt kledd. I Norge blir vi kritisert når vi går for pent kledd. Slik er det blitt.


Vi blir tutet ørene fulle av politikere som sier at vi bor i verdens beste land. Det ene etter det andre. Og folk tror jo på det tøvet, ikke sant.


Vi har sosiale ordninger som er gode. Noen mener at de er for gode.

Det er et problem at det er så billig å fly. Det beste vi kan gjøre for miljøet er nok å bli vegetarianere.

Handelsmenn bør holde seg unna politikk, og heller styre butikken.
For balansens skyld: blåbloggere om 26 milliarder-Hagenfamiliens skatteflukt fra knappe 50 årlige millioner:

Are Slettan - ønsker å gi Hagen 50 millioner og deretter innføre et nytt skattesystem (som tar samme sum fra ham igjen?)

Vox Populi - ønsker å gi Hagen 50 millioner og deretter innføre et nytt skattesystem (som tar samme sum fra ham igjen?)

blog comments powered by Disqus