onsdag 22. juli 2009

Miljøscoop av Erna og Høyre

Erna Solberg talte NVE og Statnett midt i mot da hun i Møre Nytt i går satte seg i front for at vi skal bruke noen ekstra milliarder på å legge kraftlinjer i sjøkabel i stedet for tvers gjennom vår vakreste natur:

Statnett må kunne kable 420 kV-linja. Det vil vere ei investering for dei neste 50 åra. Her må ein kunne tenkje i eit lengre perspektiv. (...) Det er fullt mogleg å nytte nye kablingsmetodar som er billege nok.


Det var i juni - etter lengre tids tautrekking om trasévalg - Statnett fikk innvilget konsesjon på den 280 kilometer lange og 40 meter brede "Monsterlinja" mellom Sogndal i sør og Ørskog i nord.På Statnetts sider om prosjektet argumenterer man heftig for at sjøkabel blir alt for dyrt og ikke vil være godt nok - men nå stiller altså Høyre og statsministerkandidat Erna Solberg seg i front for at denne linja skal og må helt eller delvis i kabel.

Og i rekkene finner man både lokalbefolkning samt partiene SV, Rødt og Fremskrittspartiet - og ja hvem vet, kanskje enda flere.

De som stiller seg på Statnett sin side er kraftselskap og den lokale høyrepressen samt folk som allerede anser slaget for tapt.

Og får de det som det ønsker vil det snart dukke opp 280 kilometer med slikt:

Mot kraftlinje mellom Sunnmøre og Sogn! (Ørskog-Fardal)

blog comments powered by Disqus