fredag 12. juni 2009

Vaskehjelper mot atomkraft

Fremskrittspartiet v/potensiell olje-, energi og miljøvernminister Ketil Solvik Olsen:
Det ville vært ideelt for den norske kraftbalansen dersom vi kjørte kjernekraftproduksjon i bunn og brukte vannkraften som reservekraft.


Høyre v/energi- og miljøpolitiker Peter S. Gitmark:
Jeg har stor forståelse for at mange land satser på kjernekraft. Det er en god løsning dersom man erstatter bruk av fossile energikilder.


Vaskehjelper er dog skeptisk:VG om saken i dag:

En sprekk i et kjølebasseng førte til at 182.000 liter radioaktiv væske lekket ut i Nordsjøen fra atomanlegget Sizewell A i januar 2007. Dersom ikke vaskehjelpen tilfeldigvis hadde oppdaget lekkasjen, som førte radioaktiv væske ut i Nordsjøen, kunne bassenget tømt seg helt for vann, noe som ville fått katastrofale følger.


I veste fall kunne lekkasjen ført til en eksplosjon, noe som kunne ha forårsaket en miljøkatastrofe. Flere hundre liv kunne ha gått tapt, og sannsynligvis ville flere tusen ha blitt evakuert, skriver avisen.


blog comments powered by Disqus