torsdag 18. juni 2009

Hege Storhaug tatt i løgn

Human Rights Service-skandalen vokser for hver dag som går. I dag kom det for dagen at organisasjonen spaner på småjenter og at Hege Storhaug farer med løgn.

- HRS spaner på jenter
Thomas R. Wyller, advokat for politanmeldt mor:

Ifølge eget vitneutsagn har Rita Karlsen i HRS drevet etterforskning mot denne familien. Hun bekrefter selv at de har bedrevet utstrakt etterforskning, særlig mot en av jentene. De overvåket jenta, fulgte etter henne, ga falske opplysninger om hvorfor de var der, og forsøkte å fotografere henne og søsteren uten å være i kontakt med foresatte


Hege Storhaug tatt i løgn
Hege Storhaug ga lørdag følgende forklaring på organisasjonens egne hjemmesider:

Verken Karlsen eller jeg har vært i noen som helst kontakt med somaliske jenter i prosjektet med å avdekke kjønnslemlestelse. Det er rett og slett ikke slik vi jobber. Man oppsøker ikke barn som kan ha vært utsatt for overgrep.


Og i og med at Rita Karlsen sier at hun har vært i kontakt med somaliske jenter så bedriver Storhaug løgn.

Men til høsten kan nok organisasjonen glede seg over millioner ekstra å spane på småjenter for om partiet Fremskrittspartiet kommer til makta.Etter fem dager uten et pip i en eneste kanal eller avis har endelig et medie nummer to
innsett at slik kan vi vel ikke ha det:

Det er kjent at de fleste anmeldelsene om kjønnslemlesting de siste månedene kommer fra HRS. Både på og mellom linjene gir Storhaug inntrykk av at Aden har vært en hovedkilde. Aden benekter rollen som «Deep Throat», hun sier hun var tolk. Men det somaliske miljøet vil nå tro at hun er hovedkilden. Mitt spørsmål er: Hvordan kan Storhaug som kritiserer KK for å skade Aden, selv gå aktivt inn for å skade henne? Aden ofres for å redde eget skinn. Det er ufint og uprofesjonelt.

Og HRS sine forsvarstaler blir mer og mer desperate. I dag:

Rita Karlsen
Hege Storhaug

...men fortsatt uten at alvorlige påstander imøtegås. Tvert i mot begynner man å dytte barna og Kampen foran seg:

Men selve saken, at det handler om kampen mot kjønnslemlestelse, den er derimot ikke særlig sentral.


Og når denne type argumenter tys til da lukter dette aldeles ikke godt.Konrads Tankesmie

blog comments powered by Disqus