fredag 26. juni 2009

Frp: Ja til alkoholsalg døgnet rundt over alt

Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen vil endre loven slik at alkohol kan kjøpes på bensinstasjonene døgnet rundt. (...) Jeg tror ikke det vil føre til mer fyllekjøring. Jeg tror faktisk det vil være med på å styrke og utvide nordmenns omgjengelighet med alkohol på en positiv måte.


For egen del tror jeg det er nok bråk på døgnåpne bensinstasjoner som det er allerede om man ikke skal åpne opp for at 18-åringen bak disken skal kunne gi de slåssende og spyende passasjerer og mer eller mindre edru sjåfører påfyll døgnet rundt om de ytrer ønske om noe slikt.

Ellingsen er jo fra distriktene men det virker som at det er en stund siden han har vært der.

Også merkelig dette at partiet Fremskrittspartiet åpner skjenkekrana på så vidt gap med den ene hånda mens de med den andre åpner skattepengeoppbrukingskrana enda mer opp for å tvinge de som ikke klarer å takle alkohol og rusmidler like godt inn på rustilbud:

Foreldrene har hovedansvaret for å følge med på hva barna gjør. Det er viktig at også skolene som er i kontakt med barn og ungdom med et begynnende rusmiddelmisbruk, reagerer og samarbeider tett med politiet for å slå ned på rusmiddelmisbruk og rusmiddelomsetning på skolene.

Rusmiddelavhengige som begår rusrelaterte kriminelle handlinger, må kunne dømmes til tvungen avrusning istedenfor fengsel, eller som et supplement til fengsel. En slik tvungen avrusning må strekke seg over et lengre tidsperspektiv enn en eventuell fengselstraff, slik at oppfølging etter avrusningen blir en del av dommen.


Om Jan Arild Ellingsen har landsmøtevedtatt partiprogram bak seg eller om han bare fant på noe å ytre i sommervarmen (han også) det er forøvrig ikke godt å si.

Men jeg tviler på man fronter akkurat denne saken når Partiet turnerer Sørlandet i sommer. For kristenfolket tror jeg har et annet syn på denne saken enn partiet Fremskrittspartiet.
Konrads Tankesmie: Frp vil ha mer fyllekjøring

blog comments powered by Disqus